20231129
Last updateSze, 01 nov. 2023 2pm

rovas logo

2020 december 25, péntek

Felhívás a MTA gyökeres kitakarításáért !

Szerző: Dr. Ing. Sebestyen Teleki Istvan

Az alábbi levelekben említett értelmiségi csoportosulások figyelmébe ajánljuk, hogy legalább a zsidó PT kialakulását nevezzék meg. Ez egy nagy lépéssel közelebb visz mindannyiunkat a megoldáshoz.

Mindannyian, akik a MTA-t uralják, a magyar történelmet kárunkra elferdítik, akik nekünk naponta megmondják, hogy “Merjünk kicsik lenni!” a zsidó PT tagjai és a magyarok országát saját érdekeiknek megfelelően átalakították és mondhatni kisajátították.
A nagytakarításhoz ugyanazt a módszert kell követni, mint amit elindítottak és kiviteleztek Teleki Pál miniszterelnöksége alatt: a zsidókat etnikummá kell tenni. A zsidók nem magyarok, hanem - tisztelet a kivételnek - a magyarság esküdt ellenségei, akik elfoglalták a kormánypozíciókat, az állami intézményeinket.

Elég volt!!! Kezdődjön végre a nagytakarítás!!!

Hol kapták ezek a “dr.bakó-krisztinák” a doktorátust?

A beküldőnk véleménye: 

”Sajnálatos mód,de ez szín igaz!!! Igen ám, de itt van még egy nagy hiba,a társadalmunkban!!! Ugyan is egy jó pár évszázada megengedte a magyar nép, hogy a nyakába telepedjenek, idegenek, és ennek folytán napjainkban már ezek az idegenek irányítják a magyar nemzetet!!! Ezért satnyult el a magyar öntudat!!! A történelmünket idegen lelkületű, sehonnai, vitézmiskák írják-irányítják… Ennél fogva teljes a nemzeti elnyomás, a magyarnak nincs szava a saját honában!!! A habsburg elnyomás megtette a magáét!!! Megíratták a finnugor elméletet stb!!! Glacz Ferkó irt történelmet, amit napjainkban is tanítanak az iskolákban!!! Ha egy magyar előhuzakodik, a magyar hiteles történelemmel,azonnal leállítják, és ez mind a MTA-RÓL VAN IRÁNYÍTVA!!! TEHÁT MEG KELL TISZTÍTANI – MAGYARRÁ KELL TENNI A MTA-ÁT IS!!! UGYANAKKOR MINDEN HATÓSÁGI SZERVEZETET, MAGYAROSÍTANI KELL, MERT EGY HORDA AKI URALJA A TÁRSADALMUNKAT!!! PERSZE EHHEZ KEMÉNY AKARATRA VOLNA SZÜKSÉG!!!! HOL VAGY MAGYAR SZENT AKARAT, talán elhaláloztál??? “

Beküldte: Sebestyén Teleki István


Felhívás

Bárány türelmű nép lettünk. Mindez az oktatásunk befolyásának, kikrístályosult eredménye, – amely évszázadokon át sulykolta, és sulykolja belénk a kishitűség, a reménytelenség, a bűnös nemzet gondolatát. Emellett a mások bűneit is felvállaló, és külföld népeit mint érdemtelenül is dicsőítő magatartás nemzeti és népi életakarat teljes elpusztítását eredményezte. Igen, nem tévedek. Birkatürelmű nép lettünk. De mi az a határ, amely azt kiáltja „Ne tovább!”? A türelem alatt izzik, parázslik az élni akarás, ismét magyarrá válás szelleme. 2015. október 30-án egy csoport értelmiség villámpostán keresett fel, hogy több név megnevezéssel hozzunk létre egy általuk magyar Panteonnak nevezendő nemzetet és népünket védő, cselekvő csoportot, az 1956-os szabadságharcunk kitörésének és megvalósítandó céljának meghatározása alapján. Eljutottunk az első Skype megbeszélésre, de ezután minden megbicsaklott, nem jutottunk tovább.

Ugyanezzel a szándékkal, február 5-én egy ilyen magyar mag, gondolkodó és cselekvő csoportot akartunk létrehozni. Eredménytelenül. De a megvalósítás tüze még izzik, és egyszer megvalósul. A hetekben a Nemzeti Hírháló közlésében egy rövid értesítés látott napvilágot. Az ebben írottak megint mozgalmat adtak, a minden áron való megalakulásra. Az az ötlet merült fel bennünk, hogy követeljük kormányunk illetékeseit, ha ők nem, akkor mi majd felelősnek érezve magunkat, az ország sorsáért való aktív cselekvésre. Mindennemű magyar nép és nemzetellenes megnyilatkozásra, mi vállalni fogjuk a pontos, gyakorlati elfogulás nélküli történelem – az igaz valóság feltárását, mert a MTA ezt évszázadokon át elhallgatja, sőt népe és nemzete ellen nyilatkozik és tanít. Kormányaink úgyszintén, a pártpolitika háttér hatalmának engedve hasonlóan nem áll ki, vagy nem állhat ki népének jövője érdekében. Egy nemzet, amely a valótlan történelemre helyezi jövőjét, annak élete megszámláltatik.

Elsőnek: el kell érnünk, hogy ilyen személyek, és csoportok, mint például ez esetben Dr. Bakó Krisztina, akinek szavai a Nemzeti Hírhálóban jelentek meg 2016. jégbontó hava 29.-én, idézetként és személyes előadásában is:

„A magyar „egy idegen kultúrájú, erőszakos nép, lopott, csalt, hazudott, gyújtogatott.” Dr. Bakó Krisztina, BFE

„Az Egyesület képviselői által elmondottak, álláspontunk szerint teljesen helytállóak.” Budaörs Fejlődéséért Egyesület.

Hol kapták ezek a doktorátust? A MTA-tól?

És sokan a múltban, hogy mint hazaárulót nemzete és népe érdekében köteles legyen az országból kiközösíteni, vagy ha maradnia kell, nyugdíját az árvák felnevelésére átutalni.
Ez ügyben Tomory Zsuzsa a következő kérvényt intézte népünkhöz, melyet jelen levelemhez mellékellek.

Tisztelettel: / Botos László


A magyar „egy idegen kultúrájú, erőszakos nép, lopott, csalt, hazudott, gyújtogatott.” Dr. Bakó Krisztina, BFE

KÉRVÉNY

Tekintettel fenti nemzetgyalázásra, a következőket javasolom. Államilag büntetendő feladattá minősíteni minden nemzet romboló és gyalázó, szellemi, vagy tettekben megnyilvánuló nemzetrombolást, mely akár a jelenben, akár a múltban fejtette ki Hazánkat romboló hatását.

Ide tartozzék A Magyar Tudományos Akadémia (MTA), az alapító Széchenyi István nemzet felemelő szándékának ellenkezőjét követő, évszázados tevékenysége, mely iskolás gyermekeinktől felnőtt tudósokig éreztette mételyező, életre szóló hatását.

Néhányat említve: Népünket nem őshonos, hanem jött-ment, keletről betántorgó népségként tárgyalja. Népünk görbe lábú, tanulatlan népségként jelenik meg nemcsak iskolás könyveinkben, de a külföld okulására írt munkákban is. Nyelvünket a finn-ugor csapdába szorította, noha számtalan kísérlet történt az igazság feltárására. Nem ismerik be, hogy nyelvünk a világ ősnyelvének máig élő tagja. Rovás botjainkat a MTA pincéjében égették el. Már ezen néhány példa bemutatása is megengedi, hogy követeljük ezen intézmény teljes, Széchenyi szellemében való átrendezését, népünktől való bocsánatkérésüket és a romboló szellemű munkák őszinte bírálatát népünk és a világ elé tárni.

A világ hatalmasaitól népünk irtására vonatkozó és buzdító tevékenységéért, máig nem követeltük meg bocsánatkérésüket. Ez a folyamat ezer éves múltra tekint vissza, s szó nélkül hagyása megengedhetetlen. Ennek egyik hatása, hogy Európa közepén élő, Kárpát-medencei őshonos magyarság a világ szemében fehér folt maradt, bőséges ásatási és írásbeli anyaga és csodálatos szellemi termékei ellenére is. Követelni kell például Torma Zsófia idegenektől elorozott ásatási anyagainak méltó elismerését, melyek bizonyítják ősi írásunk és műveltségünk évezredes múltját.

E néhány kis példa bemutatása bátorít a következő kérésre: Legyen minden szándékos magyar gyalázó, vagy pusztító tevékenység államilag, szigorúan büntetendő. Ezen folyamat elindításához kérem honfitársaim csatlakozását, az eddig ellenünk elkövetett, hazaárulásnak minősíthető, nemzetpusztító tevékenységek tovább ne rombolják népünk lelkét, akarateröjét, önmegbecsülését. Jóistenünk áldását kérve bízom népünk segítségével elérendő sikerünkben.

Tisztelettel, Tomory Zsuzsa forrás: http://magyarmegmaradasert.hu/, 2016. Március 27.

Olvasónk: Sebestyén Teleki István / EMK

Megnyitva 1057 alkalommal

Hozzászólás   

#2 MTA felszamolasaSebestyén Teleki István 2020-12-27 15:59
Valamikori önmagamat felülbiralom!
Az MTA-ra a titkosszolgalatok ökölszabalyat kell alkalmazni, mely szerint:
"Amennyiben egy szervezet, intezmeny az ellenseg altal nagy aranyban infiltralodott, akkor azt demokratikus modszerekkel nem lehet többe helyrehozni. Sebeszeti beavatkozas szükseges es a demokracia minden elöirasara, szabalyaira, törvenyeire fittyet hanyva el kell tavolitani a megatalkodott magyarellenes elemeket."
Azonban az MTA-t meg igy sem lehet mär megmenteni, ami maga utan vonja annak a bezarasat.
Az a rendkivül karos egyetemi struktura, amit a rendszer valtas utan kialakitottak ill. reszben a szocialista rendszerböl megtartottak az egyetemeinket atalakitotta diplomagyarakka, hisz a kutatasok, ha egyaltalan van ilyen, azok az MTA kutatointezeteiben folynak es nem az egyetemeken. Ily modon a diakok nem ertesülnek a kutatasok legfrisebb eredmenyeiröl, es nem is vesznek reszt a kutatasokban.

A Zürichi Müszaki Egyetemen (ETH) harcolnunk kellett a diakokert. A diakok szämära a 25.- frankos orabert lehetett adni es jol meghatarozott feladat leirast. Ezt az egyetem különbözö hirdetesi tablaira kitettük es vartuk, hogy jelentkezzenek a diakok, es mint segedaszisztensek reszt vegyenek a kutatasi programodban. Ugyanis az ETH-n olyan sok kutatasi program futott, hogy nem volt elegendö szemelyzet, es diak az ezekben adodo resz feladatok elvegzesere.
Nemhiaba az ETH a vilag legjobb egyetemei köze tartozik. Az 500-as rangsorban az ETH mindig az elsö 32 egyetem köze tartozik. Miközben a nemet egyetemek egyike sem kerül be a 32-es listara.
A 32-es lista azert fontos, mert ugy tarjak, hogy a vilag technologiai fejlödesenek 80%-a ezen a 32 egyetemen döl el.

Tehat az MTA kutato intezeteit at kell helyezni az egyetemekre, es az egyetemeket at kell szervezni önallo kutato intezetekre, ahol oktatas is folyik. Tudatosan irtam ezt a mondatot igy, hogy erzödjön, az oktatas az masodik szinten van, mivel az elsö szint a kutatase.
#1 PETŐFI KIŰZI az ún. MTA ÖRDÖGEIT!palostrend 2020-12-27 09:30
NYÁLHABVERŐ, IDEGEN FAJÚ, HAZUG, HUNGAROFÓB „AKADÉMIKUSAINK” TUDOMÁNYOS FOKOZATAIKTÓL VALÓ MEGFOSZTÁSA, CSALÁDI VAGYONELKOBZÁSA az IMMÁR VALÓBAN MAGYAR MTA ÚJRA ALAPÍTÁSA ÜDVÉÉRT és EGY VALÓBAN SZABAD MAGYARORSZÁG ÚJJÁSZÜLETÉSÉÉRT: ELSŐDLEGES MAGYAR NEMZETI ÉRDEKÜNK!!!
ÚGYHOGY NAGYON is ITT VAN AZ IDŐ 2022-ig KIFERTŐTLENÍTENI A MÉG ún. MTA 4000 FŐS SZEMITA KELTETŐ TELEPÉNEK MAGYARORSZÁGI ÜGYNÖK ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉT; - MERT SOHASEM VOLTAK VESZÉLYESEBBEK EZEK A HAZAÁRULÓ VÉGLÉNYEK SZŰZANYA FÖLDÜNKRE és ÉDES HAZÁNKRA, MINT MOST a NÉPRITKÍTÓ, TERVEZETT VÍRUS PROPAGANDA VÉGHAJRÁJÁBAN!!!
ÉLETBEVÁGÓ!!!
SZÉCHENYI ISTVÁN ÉDES FIA: PETŐFI SÁNDOR!!!
AZ ún. MTA MA IS A MAGYARELLENES „SORSTALANOK”, IDEGENSZÍVŰ SAKÁLOK BÚVÓHELYE!!!
HOLOTT AZ EREDETI ALAPÍTÓ OKIRATBAN BENNE FOGLALTATIK, HOGY CSAKIS MAGYAR-ÉRZELMŰ, KIKEZDHETETLEN ERKÖLCSI TARTÁSSAL BÍRÓ HAZAFIAK ÉS HONLEÁNYOK "RUHÁZHATÓAK" FEL AKADÉMIAI TAGSÁGGAL!!!
...ÉS ERRŐL A MINDENKORI ÖRÖKÖSÖK KÖTELESSÉGE LENNE GONDOSKODNI, HOGY BELSŐ ELLENSÉGEK ÉS HIVATÁSOS JÚDÁSOK MÉG VÉLETLENÜL SE ÉPÜLHESSENEK BE A MAGYAR SZELLEMI ELIT SORAIBA; - HISZEN AZ ÖNMAGÁBAN FELÉRHET A NEMZETHALÁLLAL!!!
ILYETÉN NAPJAINKBAN SENKI SEM RETTEG JOBBAN A SZÉCHENYI-PETŐFI VÉRVONALBÓL FAKADÓ JOGOSULTSÁGOKTÓL, MINT AZ A TÖBB EZER LÉHŰTŐ VADIDEGEN "TUDÓS KÉM"...- AKIK ELLEPTÉK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁT - MEGGÁTOLVA EZZEL A SOK TÍZEZER ÉVES ÉGI=IGEi EREDETÜNK FELFEDÉSÉT...- AMI KÖZÉRTHETŐEN A KÖR ISTEN-NIMRÓD-JÉZUS-ATTILA KÉK-VÉRVONALÁBAN FORRONG MIND A MAI NAPIG!!!
1989. július 17-én, másfél méterrel a Vinokur által megjelölt helytől, került elő az a csontváz, amiről Kiszely István, a két amerikai antropológus, az időközben hozzájuk csatlakozó Burajev, orosz-burját antropológus 18 Petőfivel azonos testi jegyet, jellegzetességet azonosított.

Figyelembe véve az össze jellegzetességet Latimer és Simpson írásba is adták: semmi sincs, ami kizárná, hogy a feltárt csontváz azé az emberé, akit nálunk Petőfi Sándorként ismertek.
Már önmagában a jellegzetes „agyara” is sokatmondó volt, de annak esélye, hogy az összes jellemző ráilljen egy emberre, 300 millió:1.
MVSZ Sajtószolgálat
2020 augusztusában a Magyarok Világszövetségének székházában megtartotta könyvbemutatóval egybekötött sajtótájékoztatóját Alakszej Vasziljevics Tyivanyenko, korunk egyik legismertebb Petőfi-kutatója.
A magyar sajtó egyetlen képviselője sem jelent meg!!!
Miként a Magyar Tudományos Akadémia és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei úgyszintén távol maradtak.
Pedig Tyivanyenko professzor könyvében olyan információ látott napvilágot,
amelybe alighanem beleremeg a hivatalos „magyar” ún. „tudományos” héber-ezred!!!

A.V. Tyivanyenko bemutatta idén, orosz nyelven megjelent könyvét
,
melynek címe: A titokzatos idegen Szibériában,
al-címe:
Petőfi Sándor rabként Barguzinban.
A könyv részletesen ismerteti Petőfi Sándor szibériai életszakaszát,
és egy olyan információt közöl, amely minden valószínűség szerint új fejezetet nyit a Magyar Állam és szakosított most még idegen, szabadkőműves rémuralom alatt álló a magyar adófizetők pénzéből el és kitartott intézményeinek életében!!!
A.V. Tyivanyenko könyvében közli –
és mi is itt megtesszük
– az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériuma hivatalos honlapjának
(www.minjust.ru )
azon világhálós címét, amelyen a Bajkálon túli területek büntetés végrehajtási intézeteinek történetét ismertetik, és ahol tételesen ez az állítás szerepel:
1849-ben deportáltak magyar szabadságharcosokat Szibériába, és közöttük volt a neves magyar költő, Petőfi Sándor is.
A szóban forgó világhálós cím: to75.minjust.ru/node/4144
Az ott olvasható tanulmány címe:
История пенитенциарной системы тесно связана с Забайкальем

A fent hivatkozott, és a magyar „tudományosságot” súlyos kihívás elé állító
mondat, pedig ez:
(1826-ban érkeztek a Bajkálon túli területre a dekabristák,
és ezzel kezdődött a politikai büntetőtáborok évszázados története.
Hamarosan következtek a lengyel nemzeti felszabadító mozgalom részvevői,
a magyar szabadságharcosok (Barguzinba száműzték az ismert magyar költőt Petőfi Sándort!!!), és később Petrashevszky követői, forradalmi demokraták, populisták, a különböző szocialista pártok képviselői.)
Kíváncsian várjuk az MTA mint ROSSZ-HÍRŰ SZABADKŐMŰVES TENYÉSZTELEP „hivatalos” megszólalását is!!!
www.youtube.com/watch?v=oe2AOEabUXU
www.youtube.com/watch?v=WKDApwFFiTI

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások