20231205
Last updateSze, 01 nov. 2023 2pm

rovas logo

2010 április 18, vasárnap

Vagyonmaximálás + család-óra

Szerző: Polgár Julianna

Meg kell osztanom azon alapvető nézeteimet, amellyel mindig, de most leginkább segíthetünk Magyarország helyzetén, de  példa lehetünk sok kis népnek is a világuralmi törekvésekkel  szemben. (Ezen sorokat különböző honlapokra vittem föl  bemutatkozásként. Levélrészletként vagy továbbított levélként  már eljuthatott többekhez, de így összefoglaltan tán kevésbé ismert, viszont az Országház Fenntarthatósági Civil Fórumán hozzászólásként is elhangzott egyes részleteiben. (Meglehet, mindhiába, de mégis jó helyen!))

,,A CSALÁD (ra nevelés) ÓRA bevezetését (az ÓVÓDÁtól az EGYETEMig!!) az MVSZ 1992-es Magyarok Világtalálkozóján javasoltam, hogy minden egyes magyar fiatal (tehát nő és férfi!) tudatosítsa a felelősségvállalást a magyar megmaradás és a család mint társadalmi ,,létminimum" megtartásáért. (Ebbe  beletartozik a koedukált pelenkázás-tanulás, de az is, hogy  átgondolván az utódnemzés felelősségét, ne csak a vallásos emberek vállaljanak 3-4 gyermeket IDŐBEN, hanem azok is, akiket csak a Család óra vezet rá, hogy miért született a Földre, és miért Magyarországra (lásd: természeti törvények betartása
a fenntarthatóság okán).
 
Néhány ELV:
   Mindig az ELOSZTÁS a Gordiusz-i csomó! Engem nem zavar,  ha valaki pénzmániákus (mert rossz a szexe!), ha emberhez méltó  életem KÖZEPES fönntartásához meglehet az anyagi hátterem!!!
   Ma egy ember minimális fönntartása 2 mFt/év Mo-n, és a  vadkapitalista, kormányszintű szabadrablás nem szégyelli a  világ előtt azt hazudni, hogy erre képtelen, és azokat szorongatja  továbbra is, akik elszenvedik e szabadrablást (lásd még:
Emberi jogok - jogom van élni (nem tengődni (!) mások miatt), ha megszültek, hisz nem én kértem, és az én gyermekem se kérte  tőlem!!; (ENSZ alapokmány - hasonló tartalommal!))!
   Ehhez bizony régóta a SZÁMONKÉRÉS ÍTÉLŐSZÉKE kellene,  aztán ennek jogfolytonosságaként VAGYONELKOBZÁS, majd  HŰTLEN ANYAGI KEZELÉS TÖBBSZÖRÖS VÉTKE miatt  BÖRTÖNBÜNTETÉS KÖZMUNKÁVAL, ami a SPEKULÁCIÓS  (NEM MUNKÁVAL SZERZETT) VAGYONOKAT szolgáltatja vissza az államnak, ami így kerülhet szétosztásra/továbbhasznosításra,  ha kell, és végül, de ezen folyamatokkal okvetlen egy időben, amikor  ezek a garmadával leleplezett és földolgozott ügyek zajlanak, be kell  vezetni a
. / . ~ 2 ~
VAGYONMAXIMÁLÁSt (FIZETÉSMAXIMÁLÁSt, pl. bankoknál; NYUGDÍJMAXIMÁLÁSt (az egy- vagy többpárti DIKTATÚRÁK oly nagyon megbecsült, hú-de-sokat dolgozott, többnyire besúgó öregjeinél, egyéb favorizált (előzőleg is busásan eltartott!) párttagjainál!!) STB.!),
 
azaz: pl. 1 milliárd forint/euro/dollár stb. a plafon, ez bőven elég egy  dorbézolósabban leélhető élethez (90 év!); ez fejenként értendő, tehát  családon belül folytatható az átruházás (ennek hatására esetleg az egyes  milliomosok, milliárdosok pl. nagyobb nemzési kedvet kapnának, melynek  köszönhetően részben több gyermek születne, és részben legalább ők el  lennének tartva!), de amint ezt, ill. a TÖRVÉNYILEG MEGHATÁROZOTT  keretet eléri bárki, azt vagy vissza kell szolgáltatnia az államnak, vagy valós és saját döntés alapján, célzottan továbbítani/fönntartani magánszemélyeket,  civil szervezeteket, egyházakat, iskolákat STB.!! Ez ahhoz szükséges, hogy  a jelenlegi, ill. általában a milliomosok, milliárdosok ne mások rovására űzzék  SPEKULÁCIÓS pilótajátékukat, és azért, hogy a pénz szerepe visszanyerhető  legyen, tehát FOROGJON, és ne magánzsebekben kucorogjon fölöslegesen,  vagy ember- és Föld-ellenes céllal!!
 
- mert sajnos, az ember fia GYARLÓ, és azt a bizonyos, „vallásos”  közgazdászok által hirdetett (ELJÖVENDŐ?!?!) ÖNKORLÁTOZÁSt röhincsélve túllépik, ahogy eddig is tette jó kétezer éve már az emberiség  törpe, de elaljasult/elembertelenedett kisebbsége! (Amúgy az „önkorlátozás”  pontosan fedi a vagyonmaximálást, hiszen az önkorlátozott kapzsiság és
pénzéhség kisebbíti, szétoszthatóbbá teszi, tehát maximálja az 1 főre eső  vagyont - milyen érdekes!!);
 
- mert mind a fönntartható fejlődés, mind az egész világ, de Magyarország  és a „harmadik világ” országai is jogosultak erre, mert már nem bírják ezt  az életükbe kerülő mértéktelen és jellemtelen, törpe-kisebbségi dorbézolást,  országok, népek és a Föld végletesen ÖNZŐ és pimaszul ERKÖLCSTELEN  tönkretételét (mert hát minden válság MORÁLIS válság, de a pénzügyi az  biztos, hogy az!!)!"
 
Polgár Julianna
(MCSOSZ, MZP - volt ogy-kv jelölt)
Beküldte: SZUFI


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Megnyitva 3062 alkalommal

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások