20220701
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2012 december 05, szerda

Előőrs

Szerző: Pásztori Tibor Endre

Lazuló fegyelem megakadályozásával biztosítja a hátország védelmét a több hullámban érkező titokzatos ellenséggel szemben az előre tolt helyörség, az előörs. Legtöbbször nem az első, hanem a pontosan kiszámított következő lépés a döntő a nemzeti érdek védelmében. Amint egy nemzet felnövekszik, egyre inkább tudatában lesz annak, hogy kifizetődő dolog figyelembe venni más nemzet érdekeit is. Ezt az alaposan megfontolt irányítást, és a védelemi előremozdítás ilyen módját katonai avangardenak nevezzük.

Urbi et orbi a történelmileg kialakult tartós emberi közösség összeomlásának okát, amelyet közös nyelv, közös terület és gazdasági élet a közös hiben, kultúrában megnyilvánult közös lelki sajátosság tartott össze nemzetként, nem a külső ok és okokozati összefüggésekben, hanem kizárólagosan belső tényezőkben kell keresnünk. A ma leginkább kézenfekvő és átlátható módon történő európai uniós megnyilvánulás igazolja az ottani és később erős nemzetromboló akaratot, kialakult helyzetet, - és indololtnak vélt magyarázatot. E Kárpát-medence Magyarországát összeomasztó elmélet hirdetői figyelmen kívül hagyják az egész civilizált Európa keresztyénségének és kultúrájának megmentését (egybeeső fogalom!) és egyben szándékosan elhallgatják és félremagyarázzák e történelmi igazságot. Igy az egész folyamat, nyilván - enged élni azzal a bizonyítható adatokon alapuló föltevéssel, gyanúperrel, hogy hazaárulással állunk szemben. Igy a mi előörsünk elsődleges „csáp-feladata" kipuhatolni, alapos felderítő ismeretet szerezni és az alaptalan vádak kiderítésével, feltárásával megvédeni a nemzet, a haza tisztességét.

Csupán a táglátókörű, mintaszerűen tökéletes előörsi feladat felismerésére gróf Bánffy Miklós pédáját idézem, aki Erdély elcsatolásakor a kétségbeesésben is azonnal és pontosan tudta, hogy a kultúra, művészet és irodalom a nemzet megtartó erő. Ennek ellenpéldája, hogy a magyar kormányfő Orbán Viktor, a Fidesz elnöne által javasolt Dr.Áder János fideszes európai parlamenti képviselő a Magyarország eljövendő elnökével összefüggésben az ellenzék azonnal kifogást emelt. Az előörs olyan személyiség, aki biztonságot és kiszámíthatóságot nyujt Magyarországnak, egyik legfontosabb feladata pedig az új alkotmányos rendszer megszilárdírása. Ide tartozónak véli magát a a határon kívül élő magyarság is. Csak természetes, hogy bojkottálják az államfőválasztást. Ez még nem a nagy attörések ideje – csak jel arra nézve, hogy soron következik és ki kell mondanunk, hogy a magyar-űgy – mert mi más lehetne!, - valójában Európa ügye, a keresztényég ügye és végül az Isten ügye.

Isten ügye! - és akkor semmi kétség, semmi bizonytalanság. Ez azonban nem jelentett és ma sem jelent gondmentes és zavartalan lesz az élet. Sőt! Lesznek betegségek, rágalmak, félrevezetések és pénzfegyverekkel intézett támadások... És nemcsak azt kell tudnunk, hogy a demokrácia müködőképességének nem az a feltétele, hogy széles körű konszenzus jöjjön létre, hanem az, hogy legyenek olyan institúciók, mint akár a Nemzeti Hitvallás, amelyek civilizált módon kezelni tudják a történelmi súlypontú konfliktusokat.

Az események és az ellenmondásos viselkedések hátteréről – mégha a világ országainak jótevője látszatot próbálja kelteni – tudnunk kell, ez csak „előképe", de nem előörse a valóságnak. Karácsony Benő arra figyelmeztetett, illetve erősített meg az istennhitben, hogy milyen nevetséges lesz az a pap, aki Isten védelmében kardoskodik. Isten elegendő nemcsak a maga, hanem a mi védelmünkre is.

Ma, amikor „a globális pénzhatalmi renszer pénzfegyver osztagai csapásokat mérnek Magyarországra" - egyre nő azok száma, akik úgy vélik az a megoldás, amit a magyar kormány módszereivel próbál elérni, nem elvetendő, henem éppen a jövőt jelenti. (Bogár László)

A szöveg megállapítását végezte:

Pásztori Tibor Endre

Megnyitva 1864 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások