20240424
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2018 március 24, szombat

Fidesz-féle kormányzási terv előrevetítése már Őszödtől is

Szerző: Madarász László

Álmomban sem gondoltam volna, hogy Orbán Viktor jó egynéhány évvel ezelőtti – az öszödi beszéddel kapcsolatos – parlamenti felszólalásában, a leendő kormánya kommunikációs- és a Fidesz választási stratégiáját ismerteti! Pedig így történt:

Ellentétek: a valóság, és a Fidesz propagandája

ôszödi beszés

Most tekintsünk bele egy kicsit a valóságba:

♦  A „Magyar” kormány 1698/2013. (X.4.) kormányrendelettel elfogadja „a Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014–2020 ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó hétéves stratégiai tervdokumentumot”, mely 100 pontból áll. ( lásd: http://docplayer.hu/88522-Az-1698-2013-x-4-korm-hatarozattal-elfogadott.html#show_full_text ) Ebben már számolnak a délről jövő egyre nagyobb mérvű népvándorlással, de a migráció szerintük pozitív elemeket is hordoz: „A hazai népességfogyás és alacsony foglalkoztatottság mellett a növekedést, az újraelosztást, a nyugellátás fenntarthatóságát a képzett munkaerő ellenőrzött bevándorlása is segítheti.” (6. pont) „Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája a migrációt természetes, ugyanakkor összetett jelenségként kezeli, amely gazdasági és demográfiai előnyöket, valamint köz- és nemzetbiztonsági kockázatokat egyaránt rejt magában.” (41. pont, azaz az illegális migrációval foglalkozó fejezet!) A stratégiai tervdokumentumból folyamatosan visszaköszönnek azok az elemek, melyek leginkább a Soros György féle migránssegítő szervezetek vezérelvei, pl:Magyarország szolidaritást vállal azon külföldiekkel, akiket hazájukban faji, nemzetiségi, vallási, politikai okok, vagy meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk miatt üldözés fenyeget. Befogadja és védi azokat is, akik hazájukból háborús események miatt, vagy súlyos sérelem miatti félelmükben menekültek el. Segíti és támogatja azon személyeket, akiket egyetlen állam sem ismer el állampolgárának.” „Magyarország folyamatosan keresi a lehetőséget arra, hogy a nemzetközi védelemben részesített külföldiek helyzetét segítő forrásokat tárjon fel, és törekszik arra, hogy a meglévő források minél magasabb hatásfokkal kerüljenek felhasználásra.” (62. pont.) Ugyanakkor a „magyar” kormány a migránsok befogadása kapcsán attól sem riad vissza, hogy adott esetben átnyúlva az önkormányzatok feje felett, kvótákat állítson fel az általuk kötelezően befogadandó személyek számára vonatkozóan! Tehát ugyanúgy kvótákat emleget, mint teszi azt később Brüsszel is! Vajon az EU vezetése a magyar példát követi a kvótákkal? „A nemzetközi védelmet kérők elhelyezése tekintetében fontos szempont, hogy az elhelyezésben érintett települések kellően ösztönözve legyenek arra, hogy befogadják a nemzetközi védelmet kérőket, illetve elfogadják településükön az elhelyezést szolgáló intézményeket. Ennek érdekében akár kvótarendszer bevezetésével, akár különféle támogatások biztosításával ösztönözni kell az érintett településeket a befogadó készség növelésére.” (62. pont) Tehát magyarra fordítva: A magyar emberek által megválasztott, de csak nevében „magyar” kormány, meghatározza, hogy az én településemen ki legyen a szomszédom! Cseppet sem érdekli, hogy mely kecskeb(...)ó szomszédságát, viselkedését, távolról hozott szokásait kell eltűrnöm, ha kell, ennek érdekében nyomást gyakorol az általam is megválasztott képviselőtestületre, akár megvesztegetés útján is. Amennyiben ez mégsem menne, kvótákat állít fel, hogy településemnek kötelező legyen befogadni idegen f(...)t, akik majd veszélyeztetik családom biztonságát! Ugyanakkor megvédeni tőlük nem akar, mint ahogy tette ezt eddig is a cigánybűnözők esetében. Vagyis arra óhajt kényszeríteni, hogy mindezeket megadóan tűrjem! Másrészt a fenti dokumentum elolvasása után nyilvánvaló, hogy már 2013 októberében tudatosan készülnek egy Hazánkat (is) érintő migráns invázió fogadására, melyre az anyagiakat sem kímélik! A fenti hivatkozású förmedvényt – tudtommal – a mai napig nem vonták vissza, tehát, ha a Fidesz nyer a közelgő választásokon, minden látszólag ellenkező kommunikációjuk ellenére azt meg fogják valósítani! Ugyanez lesz, ha az ellenzék nyer, mert joggal mondhatják majd: csak az orbáni elképzeléseket hajtják végre!

♦  Összhangban az 1. pontban vázolt stratégiával, 2015. november 27. –én Magyarország, az Európai Bizottság elektronikus rendszerén keresztül benyújtja, a migrációval kapcsolatos, felülvizsgált nemzeti programját, amit az EU 2015/1523 és 2015/1601 határozatainak figyelembevételével készített el. A http://belugyialapok.hu/alapok/sites/default/files/M%C3%B3dos%C3%ADtott%20Nemzeti%20Program.pdf angol nyelvű táblázatából (címe: 4.2 Transfer & relocation) kiderül, hogy Hazánk ajánlatot tett arra, hogy a Bizottság 2015/1601 határozata alapján a 2016 – 2017 időszak között Görögországból, 988. Olaszországból 306 menekültet átvegyen. (A szöveg azért angol nyelvű, hogy a végtelenségig megtévesztett magyar ember rá ne találjon a neten!) Mivel Brüsszel ezt elfogadta, ez már részünkről jogi kötelezettségvállalásnak minősül! Ezek után nem értem, hogy pereskedésünkre miért került sor? Már akkor nyilvánvaló volt, nincs az a bíróság mely hatályon kívül helyezi egy ország jogszerű, önkéntes – vagy annak látszó – kötelezettségvállalását! Ezért a vesztett, un. kvótaper felesleges pénzkidobás volt, mely költségének jelentős része gondolom a haveri körből kikerülő jogászok zsebében kötött ki! Az már végkép megmagyarázhatatlan és visszataszító, ahogyan Orbánék tagadni igyekezték a közvélemény előtt, a Brüsszelnek beadott felajánlásukat, ami a Belügyminisztérium által üzemeltetett honlapon még ma is olvasható! Miközben a Fidesz a Görögországba és Olaszországba bevándoroltak korlátozott számú Hazánkba telepítéséről dönt, már zajlik a „menekültek” kapcsán a brüsszeli vezetés által kidolgozott kvóták elleni plakátháború, elhallgatva azt a tényt, hogy a kormány által 2013 –ban elfogadott migrációs stratégia is önkormányzati kvótákat helyez kilátásba belföldön, a menekültek elhelyezése érdekében!

♦  Jellemző a Fidesz gazdaságpolitikájára, hogy 2014-ben egy arab-magyar gazdasági fórumon Orbán Viktor azt mondta, hogy Magyarország előnye „… a minőségéhez képest meglepően olcsó munkaerő” és „a rendkívül rugalmas Munka törvénykönyve”. Az előre megtervezett „előny” miatt, gyakorlatilag kiürült az ország, becslésem szerint legalább 7-800 ezer honfitársunk kényszerült külföldi munkavállalásra. (Vannak olyanok, akik ezt a számot millió környékére teszik.) Mára már ott tartunk, hogy szakembereket nem lehet találni, hiányuk miatt állnak építkezések, sok magyar cég csak vegetál! Ennek ellenére március 15. –én a megtévesztettek menete lelkesen ünnepli Orbánt, vagy azt, hogy a kormány korábbi elhibázott gazdaságpolitikája száműzte hozzátartozóját Magyarországról! A magam részéről közvetlen kapcsolatot látok az Orbán kormány által szánt szándékkal kiürített ország, és a fenti migrációs stratégia között! Ugyanis kell a hely az idegeneknek! A jelenlegi „magyar” miniszterelnök még 2015 júniusában, az Arab Bankok Szövetségének Budapesten rendezett közgyűlésén is, mikor már zajlik az invázió, „benyal” az araboknak, és többek között ezt mondja: „Ezért számunkra az iszlám világból érkezett emberek nem fenyegetést jelentenek, hanem egy magas civilizáció képviselőiként üdvözöljük őket, és nem szégyellünk időnként tanulni sem tőlük.” (bővebben lásd: ITT) Most, a választási kampány hajrájában persze mást mond!

♦  Én nem tudom, hogy sírjak, vagy nevessek a Fidesz kormány legutóbbi ENSZ ellenes plakát- és közmédia kampányán! Félreértés ne essék: akár a senki által meg nem választott brüsszeli vezetésről, akár az ENSZ –ről legyen szó, én azokat zsidó maffiának tekintem. Erre a véleményemre – egyelőre – még jogom van! Az azonban már nevetséges, hogy azért támadja a kormányzatunk az Egyesült Nemzetek Szervezetét, mert a „menekültek” befogadására világszintű kvótákat óhajt megvalósítani! Könyörgöm: pont Orbán Viktor javasolta ezt az ENSZ 70. közgyűlésén 2015 szeptemberében! Nem hiszik? Hallják, lássák hát ezt a saját fülükkel, szemükkel, a lentebb látható videón 1:15 -től! Azért külön is idézem Orbán Viktort: „A nemzetközi politika minden fontosabb szereplőjének be kell fogadnia a migránsok egy részét, a világ-kvótarendszer egy részeként.” (Már megint a kvóta! Úgy tűnik ezt a szót nem Brüsszel, nem az ENSZ, hanem a kormányunk találta ki, még 2013 októberében! Lásd: fentebb!) Az már persze más kérdés, hogy a sokak által igen nagyra becsült Orbán, ezt is hülyén vezeti fel, amikor előzőleg a következőket is mondja (0:21-től): „Ez népvándorlás, amely gazdasági bevándorlókból, menekültekből, menedékkérőkből és külföldi fegyveresekből is áll.” Kérdezem: melyik önmagával meghasonlott államvezetés hajlandó befogadni külföldi fegyvereseket rajtunk kívül? 2015 óta sokat vajúdott az orbáni javaslaton az ENSZ, de már elfelejtették a „külföldi fegyvereseket” és úgy tűnik a „magyar” kormányfő korábbi javaslata már értő fülekre talált! Vagyis Orbán követelését teljesítik! Mégis akkor mi baja Viktoréknak, hogy ENSZ ellenes plakátokra költik a pénzünket? Ezt akarták, nem?

Orban ENSZ beszéde

♦  Mindeközben zajlik a Sorosozás! Nem, egyáltalán nem védem a háttérhatalom előretolt kulcsfiguráját, de be kell látni, hogy a választási kampányban, mint Hazánk egyik fő ellenségképének döntő szerepét foglalja el! Az persze már teljesen más kérdés, hogy Orbán Viktor Soros-ösztöndíjjal tanult Oxfordban, (lásd: cikkünket ITT) (és még jó néhányan a kormányból /pl: Szíjjártó Péter/) ahol a Soros-féle Nyílt Társadalom szószólója volt, és valójában ennek a szervezetnek a szekerét tolja még ma is! Erre bizonyíték többek között az általa is elfogadott, fent említett, migrációs stratégiánk is, mely Soros elvárásainak pontosan megfelel. Szerintem Viktor manapság azt kívánja bizonyítani kitartottjának, hogy azt a valaha büszke nemzetet is, a Sorosék általa megálmodott eljövendő világról szóló elképzelés oldalára lehet állítani megtévesztéssel, hazugságok tömegével, amelyik valójában elutasítaná nézeteit. Ellenségképként plakátháborút kezdeményez ellene is, de ez csak látszat, semmi egyéb! Felettébb érdekes, hogy Orbán a bal(....)ok menetén, március 15. –én, az alábbiak szerint fogalmaz: „”… hazaküldjük Gyuri bácsit is a hálózatával egyetemben. Arra kérünk, menj vissza Amerikába, és boldogítsd inkább az amerikaiakat“. A magyar nyelvben sohasem emlegetjük Hazánk ellenségét keresztnevén, ráadásul becézve, főleg közben nem bácsizzuk! Ez utóbbi ugyanis nyelvünkben a megbecsülés egyik kifejezése! Ez még viccnek is rossz! Olvasta valaki is, hogy pl. Kossuth Lajos, vagy bármely korabeli nemzeti hős, hazánk ellenségét Habsburg – Lotaringiai Ferdinándot (magyar királyként megkoronázva V. Ferdinánd néven) pl. Fredike-, vagy Feri bácsizta volna? Mivel a bécsi udvarban a királyunkat „Jóságos” –ként emlegették, olyat sem olvastam, hogy Kossuthék Jóságos bácsinak hívták volna őt! Haynaut sem Jákob bácsiként emlegették, főleg 1849. augusztus 13. –a után, de előtte sem! Szerintem Orbán itt elárulta magát: igenis nagyra becsüli Soros Györgyöt, esetleg (vagy mindkettő) ő maga nem magyar, főleg nem magyar érzelmű ember! Gondoljunk bele: ha összeveszünk idősebb barátunkkal, szomszédunkkal, ismerősünkkel, stb., és őt pillanatnyilag ellenségünknek tekintjük, mindennek elmondjuk (sokszor elég „magyarosan”), de nem becézzük, főleg nem bácsizzuk! Jelen esetben a „Gyuri bácsizás” az érintettnek szól a távolból: látod így kell ezt a sok barmot átverni, miközben még meg is tapsolnak!

Mindezekkel párhuzamosan évek óta zajlik a kormányszinten szervezett – tehát rendszerszintű – egyre pofátlanabb és alig tagadott korrupció, melynek csakúgy, mint a jéghegy csúcsát, egyes esetekben láthatjuk csak! Többek között említhetjük a miniszterelnök „értelemtől sugárzó képű” barátjának, a nemzet gázszerelőjének, Mészáros Lőrincnek hihetetlen mértékű gyors meggazdagodását, Orbán vejének, Tiborcz Istvánnak a miniszterelnök által fedezett kétes ügyeit, mint pl. az FBI által is körözött, migráció támogatásával is vádolt Ghaith Pharaonnal való üzletelés, Elios szerződések körüli botrányok, stb. Azonban más Fidesz-Kdnp-s prominensek sem szerénykednek kivenni részüket a korrupcióból! Elég, ha csak Kósa Lajos családja körüli botrányos dolgokat említjük, pl. az igen idős anyja sertéstelepe, egy meg nem nevezett személy ezermilliárd feletti örökségének Kósa általi kezelése, melyből az „anyja” 800 millióval gazdagodna, vagy pl. Semjén Zsolt Svédországi vadászatának körülményei, stb. Mindezeket a dolgokat a párthoz közelálló egyre terebélyesebb sajtó eltitkolni, elbagatellizálni igyekszik! Gondoljunk bele: ez még csak a felszín! Mi lehet a mélységekben? Feltehetően jó, hogy nem tudom, mert csak addig élnék! Nem azért mondom, de az általunk megvetett Romániában már miniszterelnökök sora bukott meg a felsoroltaknál jóval kisebb korrupciós vádak miatt! Szlovákiában (leánykori neve: Felvidék) lemondott a miniszterelnök Robert Fico, „csak” mert a gyanú szerint a kormányzati pénzügyi visszaélés lehet az oka egy tényfeltáró újságíró és párja meggyilkolásának! Hazánkban a sok birka viszont „békemenetet” rendez az állami korrupció fennmaradásáért, Orbán királyságáért! És még mi nézzük le az említett országokat? Szerintem inkább tanulhatnánk tőlük! Ez a Magyarország már köszönő viszonyban sincs az 1848 –as Magyarországgal! Orbánékhoz képest a Habsburgok a népnek adakozó, azt becsben tartó, becsületes uralkodók voltak! A MIÉP vezetője igazat beszélt az ünnepen!

Ha már a hazai sajtót említettük: Megfigyelhető, hogy a kormányzat nem elégedett meg a közmédia birtoklásával! Sorozatban vásárolják fel az ellenzéki beállítottságú csatornákat, egyéb sajtótermékeket. Egyes esetekben megtartották azokat „ellenzékiként”, de gondosan ügyelnek rá, hogy a nekik bedobott gumicsonton kívül, a valós problémákkal még véletlenül se foglalkozzanak! Cserébe ellátják azokat hirdetésekkel azért, hogy bevételi forrásuk fedezze kiadásaikat. Vagyis gyakorlatilag ugyanolyan cenzúra van, mint Németországban, azzal a különbséggel, ott direkten felülről vezérelt, engedélyhez kötött híreket közölhetnek, nálunk meg már alapból nem tehetnek mást, ha jövedelmezőek akarnak maradni. Továbbmegyek: nálunk sokkal súlyosabb a helyzet, mint a németeknél, itthon ugyanis a cenzúra a gazdasági élet kétes eseményeire is kiterjed! Hasonló a helyzet az internet tekintetében is. Itt más módszerekhez is nyúltak: Nézzük például az úgynevezett „Magyar közösség” által alapított Világlátó hírmagazint. A baj mindössze annyi, hogy azt nem valódi magyar közösség üzemelteti, hanem a Fidesz, vagy annak bérence! Ez egyre inkább meg is látszik a tartalmon. Kizárólag csak azokat a híreket veszik át más weblapoktól, melyek a kormánypártok propagandaanyagába passzolnak, vagy cáfolják a kevés – még véletlenül megmaradt – ellenzéki portálok híreit. Cserébe oda is áramlanak a hirdetések, melyektől lassan már olvasni sem lehet a tartalmat! (Egyébként nem is érdemes!) A kuruc. infó tekintetében eltérő a helyzet. Ha emlékeznek rá, a kormány és a zsidó Tett és védelem alapítvány a mi pénzünket nem kímélve lekapcsoltatni igyekezett ezt a honlapot. Azonban ez nem sikerült, mert azt az USA-ban jegyezték be, ahol még úgy-ahogy, de van sajtószabadság, és az ottani törvények nem tették ezt lehetővé. Erre mi történhetett? Feltehetően felvásárolták, – persze a mi pénzünkön – és megtartották a fotelben ülő képernyőhuszárok indulat-levezetőjének! Közben telenyomják a hozzászólásokat, fizetett fideszes trollok megjegyzéseivel. A honlap tartalma sem a régi. Hol vannak a „tragikus hirtelenséggel elhunyt” Lipusz Zsolt féle írások? Sehol! Az egész weblapon érezhető, nem találja helyét, bár időnként megkísérli az olvasóinak ezt az érzését elnyomni. Ugye milyen érdekes, hogy már a zsidók sem akarják a Kurucot megszüntetni? Az említettek csak példák, de hosszan lehetne sorolni hasonló eseteket!

Az Orbán kormányzat azzal is kampányol, hogy jelentősen megemelte a magyarországi bérminimumot! Igaz! Azt azonban már nem kötik az orrodra, hogy a fizetések megemelésének inflációgerjesztő hatása van, melynek gátak közzé szorítására a világon semmit, de semmit nem tettek! Ha Te kedves Olvasó elmész bevásárolni, napról napra azt tapasztalod: kúsznak felfelé az árak! Ne gondold, hogy majd megállnak! Most még kormányzati kérésre úgy-ahogy visszafogják magukat a multik! A választások után fogsz csak igazán meglepődni és e tekintetben teljesen mindegy, hogy ki nyer majd! A többnek látszó fizetésedből egyetlen grammal sem fogsz több árút venni, mint korábban! Sőt még annyit sem! Ugye nem gondolod komolyan, hogy a kiskereskedelmi piacot uraló, főleg külföldi tulajdonú cégek, majd lemondanak az eddig megszokott extra profitjuk egy részéről és abból emelik meg a dolgozóik bérét? Azt is Te fogod finanszírozni, mert kormányunk nem épített ki fékeket inflációs ügyben! Ilyen fékek lehetnének például: az ÁFA legalább 25% -ra történő csökkentése, az alapvető élelmiszerek ÁFA -jának eltörlése mellett, vagy a progresszív (többkulcsos) jövedelemadó visszaállítása, stb. De nem! A fideszes sikerpropagandához kellenek a népnyúzó állami bevételek! És a birkák tömege tapsol mindehhez a Kossuth téren…

Az elmúlt években ezerszer hallottuk már Orbántól és sleppjétől, hogy a brüsszeli vezetés kettős mércét alkalmaz Magyarországgal szemben! Ebben igazuk van! De… Akkor ugyanazok miért nem állnak ki elénk, hogy ők már korábban feltalálták és alkalmazzák a kettős mércét a választási törvényben a saját állampolgáraikkal szemben? Ugyanis a trianoni határok meghúzása miatt rengeteg honfitársunk éli életét más államokban, de Ők levélben szavazhatnak a választásokon! A Csonka országból megélhetési nehézségek miatt távozó, külföldön munkát vállaló állampolgáraink ugyanezt nem tehetik meg! Őket arra kényszerítette a „magyar” országgyűlés, ha már annyira szavazni akarnak, keressék fel az esetenként lakóhelyüktől több száz kilométerre található külképviseletünket, vagy utazzanak haza arra az egy napra! Mennyivel alantasabbak Ők, mint a trianoni határokon túl élő magyarok? Pedig nekik is egyszerűbb lenne levélben elküldeni voksukat!

Egyelőre ennyit a mai magyar valóságról, melyről nem szól a kormányzati propaganda! Április 8. –án elvileg Te dönthetsz kedves Olvasó, hogy megbízol-e még Orbánék bandájában!

Madarász László
Az írás eredeti formában ITT a szerző oldalán

Hozzászólás  

#3 HozzászólásMadarász László 2018-03-29 19:26
Kedves Zoli!
Kérlek, ne terheld Fodor Máriát ilyen videókkal – főleg ne ilyen hosszúakkal -, mert Ő sohasem fogja felfogni, hogy Hazánk, főleg az orbáni vezetés alatt, csak egy zsidó gyarmat! (Máté evangéliuma 5:3-12: „Boldogok a lelki szegények…”) Tudod, van aki Istenben hisz, megint mások Orbán Viktorban! Hagyd Őt meg szegényt a saját hitében, hiszen ettől boldog! Ha Viktor azt mondaná a Kossuth téren, hogy holnaptól 2+2=5, azt Ő lelkesen elhinné, és tapsikolna örömében, mert azt gondolná, hogy a fizetését hasonló képlettel fogják számolni ezután! Az már más kérdés, hogy ebben alaposan téved, de ha később bármely üzletben ilyenformán állítanák ki számláját, Ő tiltakozna a leghangosabban, feledve mindazt, amit vezére igéjére cselekedett korábban! Szegény! Én csak sajnálom Őt! Nem tud értelmezni, gondolkodni meg pláne, de ez nem az Ő hibája, hanem a mindent alulmúló oktatás rendszerünké! Ő hinni akar valamiben, nevezetesen Viktorban! Nála a tantusz papírból van, és csak nagyon lassan esik le! Meglátod, egyszer majd Ő viszi a táblát a Parlament előtt, rajta a felirattal: „Le az Orbán-rezsimmel!”. Legyél türelmes! (Én is uralkodok magamon!) Ezért is írtam meg a „Tanmese” magaspart.hu/tanmese/ című cikkemet, mert – hasonlóan az orbáni mesékhez – ebből érthetnek meg valamit az ilyenek! Talán, esetleg, lehetséges, elképzelhető, stb. (Tulajdonképpen én sem vagyok biztos ebben!)
Madarász László
#2 EmlékeztetőR Zoltán 2018-03-29 07:08
Idézet - Fodor Mária:
Mindent ki lehet forgatni, ha akarják. Továbbra is bizom a Fidesz kormányban.


Kedves Mária!

A legutóbbi magyarellenes árulásra emlékeztetlek amikor a fidesz kormány EGYEDÜL Európában, a tömeggyilkos Izrael MELLETT tette le a szavazatát. Ajánlom ezt a videót nézd meg:

Húsvéti üzenet: www.youtube.com/watch?v=bm_4ZoU6Qqc

Ez is ki van forgatva?
#1 1031 Bp.Fodor Mária 2018-03-27 15:03
Mindent ki lehet forgatni, ha akarják. Továbbra is bizom a Fidesz kormányban.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások