20240421
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2019 január 20, vasárnap

A Belső Világ teremtéséről szól a Szent Írás

Szerző: Sípőcz Lajos

A VILÁG MAGYARSÁGA KEDVES OLVASÓIHOZ!! - Újra elközeleg az ünnep, a Karácsony, a SZERETET ünnepe. Szeretteink körében ünnepelünk e meghitt magasztos napokon.

De az egyházak világa hirdeti a megváltó születését.

Szerintük egy zsidó fiú születik e napon, akit az idő előre haladtával, a zsidók majd iszonyatos kínok között Nagypénteken megölnek. Ettől aztán a legelvetemültebb nemzetrabló gazember is örvendhet, hisz ő is a megváltás csodájában részesül majd.

Gondolkodjunk kicsit józanésszel!

Valóban így van ez?

Világszerte BETLEHEMEK készülnek, bemutatván a születést, e zsidó városkában.

Hol is zajlik az esemény a Szent Írás szerint?

Eredeti forrás, Károlyi Biblia, Máté 2:

.. megszületik vala JÉZUS … BETHLEHEM- ben…

Tehát nem zsidó földön történik a születés, hanem úton két magyar haza között.

A Világ teremtéséről szól a Szent Írás, de a Belső Világ teremtéséről. Így teremtetik meg nemes hazaszerető szívünk, jellemünk. E szívnek párja lesz a Hon a Nemzet.

Ezt könnyen megérthetjük a tékozló fiú esetét szemlélve.

A tékozló fiú hazatér! Testvére a MEZŐN vala… mondja az Írás!

Nézzük csak:

MEZŐN

Itt elmondja, hogy az apának, azaz az Istennek nagyobbik fia a MN. a Magyar Nemzet.

A tékozló fiú újra megtalálja nemzetét!

Milyen e haláltól megváltó nemes Árpád- szív ahol a haláltól megváltó Hon a megváltó Nemzet él?

Íme: Mózes I./5Ádám nemzetsége a SÉTH ágán:

/: ugye itt a HÉT VEZÉR ágán mondja el az emberi mivoltunk lényegét! :/

 az emberi mivoltunk lényege

1556- Zrínyi Miklós Babócsát támadva felmenti Szigetvár várát! Tíz évvel később, 1566. szeptember 7.-én a halálával világraszóló példát mutat Igaz Hazaszeretetből!

Ilyen az Isten fia! Ő a JÉZUS! A teremtett ember!

Az Ő számára nem létezik a halál.

Az első sorban látják a 8007

800-EMESE születése. Hozzá hét Magyar Haza tartozik, éppen úgy ahogy fiához Álmoshoz a hét Magyar Törzs tartozott. Zrínyi Miklós lelke, jelleme ebben az égi hazák egyikében újra felöltötte ifjú testét, mely az idő hiányának okán nem tud megöregedni, így élete örök!

De ahhoz, hogy ez megtörténhessen véle, ahhoz nagyon kellett szeretni e Drága Hazát! Sokkal jobban, mint a ma parlamentünkben ülő Szulejmánok és Musztafák és Batuk teszik! Akik rendszerváltozásnak nevezik ezt a szabad nemzetrablást, ami itt folyt és itt folyik ma is!

Él Zrínyi Miklós, mert élt szívén a Magyar Nemzet, a Hon, a haláltól megváltó Jézus Krisztus!

De a 300-as oldalél mutatja, hogy volt egy dicső része a Magyar Történelemnek, amikor a Haza a Hon védelme mindenek előtt való volt. Az Árpádok kora ez a 300 év! 1000. Karácsonyától, 1301. január 14.-ig, III. András haláláig tartott.

/ Az írás mondja: építs bárkát, és a mérete legyen 300. A szeretet tengerén haladó Nemes Árpád- szívet nevezi meg:/

1556-300=1256 IV. Béla felszenteli a JáK-i templomot.

Ez a JK.-i szív! A JáK-i templom! Ez a haláltól megváltó Krisztus! Ez váltja meg Önöket a haláltól, mert benne született meg, BETHLEHEM-ben, azaz teremtésük során, úton a két Magyar Haza között az Árpádok Nemes, Hazaszerető Szíve!

E csodás ünnepen tisztelettel kérem Önöket, hogy hazaszerető szívük önfeláldozó nemességével mentsék meg szívünk párját, Isten nagyobbik fiát, a kirabolt, eladott, elárult, sírba taszított Magyar Nemzetet!

A Bán érti, s tán már Ön is érti: hogy a mát, a holnap édesíti!”

Tekintsd meg Sípőcz Lajos videós előadások mindkét részét. (mm. szerkesztő)

1. rész

sipoczlajos2

https://drive.google.com/open?id=0ByGyf7rUk7xpVWRNdy1US25KRWc

 

2. rész

sipoczlajos2

https://drive.google.com/open?id=0ByGyf7rUk7xpeFQxd0Y1YmlZbkk

 

Mély tisztelettel: Sípőcz Lajos

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások