20240226
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2019 január 28, hétfő

Magyarország Szeretlek!

Szerző: Sípőcz Lajos

A VILÁG MAGYARSÁGA KEDVES OLVASÓIHOZ Egy halovány tv. műsor címének apropóján.

Magyarország Szeretlek!

Mit jelent e szókapcsolat? Tán vicces, játékos, mókás bohókás tv műsort?

Ennyit látni belőle, a mai létet, a mai életet uraló,gátlástalan nemzetrabló pénzhajhász világban. Mára csupán ennyi maradt belőle?! Hol van itt már a Hazaszeretet, a Haza Szeretete?

Hol van itt már a Haza a Hon szeretete?

T v.-műsorrá degradálódott csupán?!

Ma a haza a szabad rablás tárgya! Már ha van még a nemzeti vagyonból valami, ami még ellopható?!

De valaha nem így volt!

Valóság volt. A mindennapok valósága. A Hon a Nemzet az emberi szív szerelmes párja volt! A nemes szívhez hozzá tartozott.

Mert ilyennek teremtette az Isten. Így mondja az írás: 

NEM JÓ AZ EMBERNEK EGYEDŰL LENNI: SZERZEK NÉKI SEGÍTŐTÁRSAT, HOZZÁ ILLŐT. 

A HONÁT A HAZÁT, NÉKI ÉKES SZÍVET, TÁRSAT HÁRSAT TEREMTEK.

Mondja az Isten. A hárs a szív jó illatát jelöli. Dicső eleink szíve volt ilyen. Ezáltal a Hazának Honnak élete volt. Mert élete árán is óvta, védte Őt, szíve párját, Magyarországot, a nemes szívű Hon fia! De sajnos ez már a múlt!

A dicső múlt! Aki most tapossa ifjú éveit /: aki a rendszerváltásnak hazudott szabad nemzetrablás kezdetén született:/ már Ő is közel harminc éves! Az Ő számára a valóság e hitvány nemtelen rabló világ. Ebben az iszonyatosan hazaáruló nemtelen világban nőtt fel, ezt a világot ismeri, ezt fogadja el valóságnak! És Ő is eggyé válik véle! E nemtelenségben éli le életét! 

Einstein óta ismerjük a relativitás fogalmát!  Íme a dicső múlt szédítő magaslatai: 

Dicső Szkíta Eleink......
Hont szerető Hun Őseink...
Csaba Deli harcos Avarjai.....
Álmos, Árpád, és a Hét Vezér
Hazaszerető Honfoglaló vitéz Népe....

A Szentírásban példának állíttatott a népek sokasága elé!  És a dicstelen nemtelen hazátlan ma, a hazaáruló jelen: A hatalmon lévő sötétlelkü rabló gengszterek, lakájok uralma…

„Hol van a hon, melynek Árpád vére
Gyõzelemben csorga szent földére,
Mely nevével hév szerelmet gyújt;
S messze képét bujdosó magzatja,
Még Kalypso keblén is siratja,
S kart feléje búsan vágyva nyújt?
Itt van a hon, ah nem, mint a régi,
Pusztaságban nyúlnak el vidéki,
Többé nem gyõzelmek honja már;
Elhamvadt a magzat hõ szerelme,
Nincs magasra vívó szenvedelme,
Jégkebelben fásult szívet zár. „

Dicső Magyar! Figyelj!

Hogy világosan megértsd a hazaárulás iszonyú voltát! Lépten nyomon találkozol hatalmas méretű hirdetésekkel.:

„Készült az UNIO támogatásával…..

Épült UNIO-s forrásokból….”

És megjelölnek milliárdszor milliárdokat! Az UNIO-nak egyetlen huncut fillérje sincs! Az általuk befizetett összegekből kapunk vissza! Kapunk vissza arra, hogy levágjuk a teheneinket, kapunk vissza arra, hogy kivágjuk szőlőinket!

A saját pénzünkkel az UNIO gazdálkodik úgy, hogy az UNIO a saját pénzünket fordítja a gazdaságunk tönkretételére.

Így készítünk piacot a Francia tejnek és az ihatatlan Spanyol bornak. Építhetünk kerékpárutakat, pályaudvarokat, mert nékik építjük!  Az IDEGENEKNEK! Mert már övék az ország és nem a miénk! Gyáraink gazdaságaink nem lehetnek, saját nemzeti iparunk nem lehet, mert így lehet piaca az Idegenek silány termékeinek.

A világhírű „CHIONIN” gyógyszergyár az Idegeneké Richter Gedeon néven, TEVA néven… Az idegeneknek termel hatalmas profitot…. Hogy kik ők? Az Írás így beszél róluk:

„Hitette etette magával hogy éke nemének!
E helynek szelleme Ábrahám és Sára!
Sokan némán figyelnek.
Mások fakadnak harsány hahotára."

A Brüsszelben ülő lakájok havi hétmilliós fizetésért szolgálják az idegen érdekeket. Kelet - Magyarországon egymillió ember éhezik. És itt jön képbe a múlt!

E Drága Haza véren vétetett! Dicső Hazaszerető Nemes Lelkű eleink vérén! Ők nem holmi Mészáros Lőrinceknek foglalták el e Drága Hazát! Hanem neked Dicső Magyar! Hogy óvd, védd nemes szíved párját, a Magyar Nemzetet az életed árán is!

Ha megvéded, akkor lesz iparod, mezőgazdaságod, lesz munkád, lesz kenyered! Lesz jóléted! Ha lesz élettered!

De hazádat elvették tőled! Ifjúságunk kiűzve e véren vett hazából, és a létéért küzd Londonban a TESCO polcait pakolván éjszakai műszakban!

Védd tehát Drága Hazádat Nemes Szíved párját, Isten nagyobbik fiát, a Magyar Nemzetet!

Erőt is találsz hozzá, a Szent Írásban!

Jób .42./14… JÉMIMA

< >

A MÉJ IMA!

Segíteni fog a MÉJ IMA, mint a régmúlt idők valósága, e földre lenyúló Isteni Erő! Élj vele! Használd fel elárult, eladott, kirabolt Hazád megmentésére! És akkor: 

„Törvényem él! Hazád őrcsillagzatja
Szülötti bűnein leszáll;

Szelíd sugárit többé nem nyugtatja,
Az ősz apák sírhalminál.
És más hon áll a négy folyam partjára,
Más szózat és más keblű nép;
S szebb arcot ölt e föld kies határa,
Hogy kedvre gyúl, ki bájkörébe lép. „

A Szabadság ára a harc! A Szentírásban megjelölt 2032-es forradalomban visszafoglalod Drága Hazánkat az idegenektől! Mert csak így lehet! Mert a szabadság ára a harc!

LESZ MAGYAR FELTÁMADÁS!?  IGY LESZ MAGYAR FELTÁMADÁS! ISTEN ÁLTAL TÁMOGATOTT SZABADSÁGHARCOD, FORRADALMAD ÁLTAL!

SZERETLEK MAGYARORSZÁG! ÉN ÍGY SZERETLEK MAGYARORSZÁG! 

A Szent Írás rejlő szépségével búcsúzom: 

„ A bán tán érti,
Hogy a mát a holnap édesíti"

 Tisztelettel: Sípőcz Lajos

 

Hozzászólás  

#2 Magyarország Szeretlek!Ferenc Tóth 2019-03-01 21:35
"Lázadás,ez a rabszolga előkelősége! Tanuljatok meg hát nevetni,a tudás folytogat."
Felesleges csűrni, csavarni a szebbnél csak okosabbnak tűnő szavakat, az országot a zsidók tették ,teszik tönkre! Ahogy anno Kardinál Mindszenty is mondta, "Magyarország bajcsinálói a zsidók! Demoralizálják országunkat és ők azoknak a forradalmi bandáknak a vezetői,akik az országot kínpadra vonják." Vagy ahogy Wass Albert célzott a patkányok honfoglalása ,vagy Achim Gyóni Géza, csak egy éjszakára című versében. Semmi nem változott azóta sem! De hát mitől is? Talán csak annyi,hogy az Emberből,szarember(!) lett! Ahol egy gyurcsány egy orbán MINI-szterelnök lehet,ott feleslegessé válik az élet! Mert nem biztos,hogy az Élet értelme maga lét,ahogy az sem,hogy a megélhetés a legfontosabb! Ezt az emberiséget megrenoválni már nem lehet! Eladta szívét lekét a parazitáknak, filléres kacatokra cserélve Isteni mivoltát, hogy fetrengeni tudjon az olcsó örömök,olcsó gyönyörök adta fertőben. Nem kívétel ez alól,a magát valamikor "irástudóknak vallók siserehadát. Ezzel a "felhozatallal csak a bukás borítékolható! Hol van ma már Wörösmarty csodálatos gondolata?!
" mi dolgunk a világon? Küzdeni
Erőnk szerint legnemesbekért.
Elöttünk egy Nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből
S a szellemharcok tiszta sugaránál
Olyan magasra tettük,mint lehetett,
Mondhatjuk térvén Őseink porához:
Köszönjük élet ! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt!
Ez lenne az Emberi élet Igazi Érteleme,és Célja,mint ahogy az Igazság keresése, az érte való szakadatlan küzdelem. Minden más csupán időpocsékolás és csak a hitványak érvelése. (T.F.)
#1 Mi, szekelyek is szeretunkparajdi zoltan 2019-02-13 20:18
Makacs, kitarto , kemeny, de okos politizalassal folytassatok, minket szekelyeket se hagyjatok el ! Sok mindenben igazatok van az Europa szintu politizalasban is. A Csik-Somlyoi Szuzanya aldasat kerjuk ratok magyar testvereink.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások