20240220
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2021 július 06, kedd

Ősiességünk igaz története

Szerző: PÉTERFAI JÁNOS ISTVÁN

A Szerző kiléte talán Turi Béla. HOZZÁSZÓLÁS A DOLGOZATHOZ PÉTERFAI JÁNOS ISTVÁN

BEVEZETÉS

Több évtizede kutatom a magyar nyelvet, ebből eredően meglehetősen sok tényre bukkantam ősiségünket illetően. Miután megkaptam a dolgozat szövegét, mellette egy felkérést véleményezésre, arra gondoltam, udvariatlanság lenne nem eleget tenni a felkérésnek. A szöveget áthatja a magyarság iránti nagy szeretet, ami a szerző személyiségét rokonszenvessé teszi. Az viszont nagy kockázatot jelent, hogy a sok másféle vélemény az Ősiségünk Igaz Története szövegével kapcsolatban felbosszantja a szerzőt, aki súlyosan megharagszik rám. De vagy írok, és akkor vállalnom kell a véleményemet, vagy nem írok, és akkor a tudásomat nem osztom meg másokkal, persze senki sem haragszik meg rám, mert nem írtam semmit..

A magyar ősiségről már több könyvet írtam. Az egyik a Paradicsom gyermekei, amit kézzel írtam, tehát fel kellene gépelni a számítógépre. Az Éden nyelve nyelvészeti könyv, nagyon lassan talán lesz elektronikus formája. A Csillagok fiai a magyarok történetét tárgyalja, az Atlantisz magorjai Atlantiszról szól, a Hunok a Tejúton a hunok magyar nyelvűségét bizonyítja. Van még 4-5 olyan könyv, ami elektronikus formában is megvan már, továbbá több tucat könyv, amelyek a magyarokról szólnak. A verses elbeszéléseimben dicső őseinket verselem meg, a Vezér legendája Oziriszról és Iziszről szól, de vannak más történetek is. A magyarság mellett verseléssel és sci-fi és fantasy írással is foglalkozom. Nagyon szomorú azt látni, hogy az angolszász fantasy milyen nagyszerű, és a magyar milyen gyenge. Néhány írónkon kívül nem írt senki magyar fantasyt, a magyarság elfelejtette, nem ismeri a saját legendáit, köztük a mitológiáját.

Úgy látom, a hivatalos tudomány áltudomány, röviden pángermán és pánszláv gyülekezet. Alternatívnak mondják az igazi tudósokat, holott az alternatívok az igazi tudósok, ők pedig közönséges bértollnokok. Hitler és Sztálin ügynökei, és ami a legnagyobb baj, analfabéták. Nem ismerik a magyar írást, ezért el sem tudják olvasni a régi, tehát őskori feliratokat. Nem ismerik a magyar nyelvet, ezért képtelenek megérteni a feliratok közléseit. Amint elhagyjuk a 3-4.000 évet visszafelé haladva az időben, minden lezárul előttük, becsukódik az emberiség kultúrájának nagy könyve. Esetleg elmehetünk ötezer évig is, de utána csak kultúrákról beszélünk. A feliratokat gyakran tudatosan megsemmisítik, de olyan sok van belőlük, manapság egymilliónál is több, hogy a megsemmisítés kezd értelmetlenné válni. Nem mindenki gazember, a becsületesek útját állják a rosszakaratúaknak. Ebből pedig az lesz, hogy kiderül az Emberiség története, ami teljesen más, mint amiről manapság zagyválnak a nagy egyetemeken. Amint Pió Atya megmondta, az lesz.

Az írásaim ingyenesek, bárki olvashatja. Igaz persze, gonosz személyekkel nem állok szóba. Nem azért ingyenesek írásaim, mert nem tartom értékesnek a szövegeket, hanem azért, hogy bárki olvashassa munkáimat.

AZ EMBERISÉGRŐL ÉS AZ IDŐRŐL

Legújabban arról lehet értesülni, hogy az emberiség, a Homo sapiens eredete sokkal régebbi, mint azt eddig véltük. Két emberi alfajjal nem lehetett mit kezdeni, mindkettő ázsiai. Az egyik a Gyenyiszovai ember, 1 millió éves, a másik a Hobbit, a Homo floresiensis Flores szigetéről, 800.000 éves. A Hobbit kihalt Kr.e. 13.000 éve, 1 m magas volt, de sokan reménykednek, hogy a faj máshol él még. Az egyik ilyen hely Szumátra. A törpék amúgy rendkívül érdekes képet mutatnak, és sok helyről ismertek. A Homo neanderthalensis megjelenése is messze a múltban gyökerezik, és a Homo sapiens is legalább 800.000 évre ment vissza az időben. Az adatokkal egyesek játszadoznak, de a négy alfaj egymással keveredett, amit a mai emberi génekből pontosan ki lehet mutatni, a hobbit kivételével. Mivel a Gyenyiszovai emberrel nem tudnak mit kezdeni, a génjei ma is megvannak, ezért a többi faj-alfaj kezdeti ideje is visszament közel 1 millió évre.

Az írás, a magyar írás megjelent, a mai adatok szerint, 300.000 éve. A helye a Cote de Pech de l'Azé, a Dordogne felső folyásának északi partján. Francois Bordes több adatot közöl a barlangról, pl. 90.000 és 60.000 évet. Egy más adat 200.000, és egy legújabb 300.000 évről beszél. A barlangban a csontra rótt felirat balról jobbra „meseseb”, jobbról balra „bevevém”. A magyar írásban a betűk forgathatók, ezért a második és harmadik betű vagy 's', vagy 'v'.Van egy másik felirat is, sajnos a barlangról készült képeken rosszul lehet látni. Sok más barlang is tartalmaz rovásos feliratokat. Egy 2-3 éves kislányt is eltemettek a barlangban. Bordes neandervölgyinek minősítette, de a koponya egyértelműen Homo sapiens. A rovások száma irdatlanul nagy. A magyarok keveset törődnek saját írásukkal, hagyják, képzetlenek marakodjanak az emberiség egyik legnagyobb kincsén. A többi nép is hasonlóan bűnös, talán attól tartanak, hogy mind a magyaroktól származnak. Bizonyára a magyarok félelmetesen néznek ki a szemükben, vagy nem akarják elfogadni a magyarokat saját őseiknek.

Az emberiség egy tőről ered, de már nagyon régen különböző ágakat hajtott, amelyeket meg lehet különböztetni egymástól. De keveredtek is egymással a különböző ágak, tehát egy fajról van szó.

A mai nagy nyelvcsoportok nagyon fiatalok. Elfogadva, hogy a nyelv és a rassz nem azonos, egy terjeszkedő nyelv sok más embert is bekebelezett, akik nem ahhoz a néphez tartoztak, amelyik éppen hódító időszakát élte. Tehát az embertan és a nyelvészet nem homogén egymással. A lappid típusú emberek nagy tömegei élnek a Berlin-Varsó vonaltól északra, de nem lappul beszélnek.

Egyes embercsoportok óriási területeket foglaltak el. A bantuk nagyjából Kr.e. 2.000 körül kezdtek terjeszkedni Kameruntól déli irányba. A hollandok Dél-Afrikába hatoltak, ahol akkor még bantuk nem éltek, hanem a khoi-szan rassz tagjai laktak. A hottentottákat hamar kiirtották, a bantukkal is találkoztak, de a háború az angolok ellen tört ki, amiket búr háborúnak nevezünk. A kusiták szintén északról délre hatoltak, gyakran a bantu törzsekkel harcoltak.

Európa területén a preindoeurópaiak éltek, így nevezik a magyarokat és finnségieket. Azután a nyelvek fejlődtek, előbb a főnevek két részre tagolódnak, a hím nem és nő nem eléggé ismert. Azután a rabszolgatartók kialakítják a semleges nemet, elvégre a rabszolgákkal is kellett beszélni valahogy. A „beszélő szerszámok” kapták a semleges nemet, elvégre nekik nem volt nemük. A folyamat nagyjából Kr.e. 3.000 idején indul el, a nyelv felveszi a társadalom legfontosabb jellegieit. Még ma is több nyelvben csak két nem van. Az afroázsiai nyelvcsoportban, és az indoeurópainak nevezett csoportban is több nyelvben. Az egyiptomiban nincs nyelvtani nem, bár egyesek erőszakoskodnak meghamisítani az egyiptomi nyelvet, hogy ráerőszakolják legalább a hím nem és nő nem jelenlétét.

A kelta nyelvekben csak hím nem és nő nem létezik. Rendkívül közeli rokonok a magyarokkal. A nagy kelta invázió messze Kínáig elhatolt, továbbá Mezopotámia, Kelet-Európa, Egyiptom után Írországig terjeszkedtek. Történelmük, amennyi fennmaradt belőle, egyszerűen csodálatos. A semleges nemet használó nyelvek a legnagyobb rabszolgatartók. Az italikuszok, a germánok, a görögök, a szlávok és az indoirániak tartoznak közéjük. Róma terjeszkedése eléggé ismert, sok népet pusztítottak el. A görög terjeszkedés is ismert, elpusztították a Minoszi Birodalmat, igaz, ebben a Thíra vulkán vitte a főszerepet. A szláv invázió 450 táján indult, avar segítséggel. A szlávok nyelveinek alapja a magyar, az orosz nyelv alapszókincsének 75 %-a magyar. Van erős finnségi és kelta vonal, valamint alán, iráni és ind réteg. Az is érdekes, hogy az etruszkok több helyről ismertek, a Pireneusok mellől, Skóciából, Közép-Ázsiából, Kis-Ázsiából, Paióniából, magyarul beszéltek és írtak.

Régebbi nagy nyelvcsoportokra nem térek ki, amely nyelvek egyik neve az Aziánus. A kaukázusi nyelvek nyugaton a baszk és az ibér, keleten Amerikában a nahuatl-dene csoportra tagolódnak, valamint a kaukázusi nyelvekre. A kaukázusi nyelvek közül a magyarral közeli rokon a kihalt peki, valamint több élő nyelv, mint az abház, kabard, karacsáj, avar, csecsen, és mások.

Még a finnségiekről meg kell említeni, hogy mintegy Kr.e. 8.000 körül jelennek meg a magyarokból leválva. A szwidéri kultúra esetleg hozzájuk tartozik, továbbá egész Európát belakták a magyarok mellett, de Észak-Afrikába is behatoltak. Keleti törzseik közül több Észak-Amerikába is eljutott, kutatóink négy kaliforniai törzs nyelvét finnséginek minősítették. Finnségiek a csuvasok és jukagirok is.

A törökök 220-ban jelennek meg a történelem színpadán. Hatalmas inváziójuk sok magyar törzset kebelezett be. Később a mongol (mangál) invázió zajlott Ázsiában. A japánok beáramlása a szigetekre Ázsiából történt, a polinézek mintegy Kr.e. 1.200 körül indultak a Csendes-óceán szigeteire. Központjuk Tahiti volt, az írásuk hasonló az Indus-völgyi kultúra írásával, 72 betűből áll, ez az előrenyomulás éveinek száma egy fok mozgás alatt, a magyar törzsek száma ezért 72+36, vagyis 108, amint a hunoké is 108. A kínaiak szintén rokonaink, nyelvileg is, a kínai írás magyar eredetű. DK-Ázsia egész térsége kapcsolatos a magyarokkal.

Rendkívül érdekes a népek története, köztük az ausztrál és amerikai őslakóké, de azt láthatjuk, hogy a nagy mozgások egyik része 50.000 és 30.000 év közötti, a másik része az utóbbi 20.000-10.000, harmadik része az elmúlt 5.000 évben zajlottak. A magyar írás azonban 100.000 évesnél is sokkal régebbi, amit fel kell fogni, tudomásul venni, és kidolgozni a közzétételét.

TÖRTÉNELEM, ŐSHAZA

Sajnos, a történelem, mint tudomány, hasonló a Darwin előtti tudományokhoz, vagy Einstein előtti fizikához. Teljesen berögzült, alapvetően téves alapokon nyugszik. A százezer, vagy ötvenezer éves őseinkről úgy beszélnek, mint a félállatokról, holott rendkívül bölcs emberek voltak. A magyar nyelv, amely nagyon régi, elképesztő tudást hordoz. Ma teljesen elferdített formában ismert, a magyar szavakra a képzetlen idegenek tettek hamis értelmezéseket. Ez a tudás megjelenik sok mai nyelvben is, de a nyelv saját beszélői sem értik a saját szavaikat. Tehát a helyes nyelvértelmezés a magyar nyelv felől haladjon a rokon nyelv felé, és ne a fiatal rokon nyelvből értelmezzék a magyar nyelvet, mint eddig. Így a csodákra sohasem fognak rábukkanni saját nyelveikben sem.

Megdöbbentő, hogy rengeteg nyelvben a beszélők nem értik a saját őseiknek mondott neveket. Isteneik, királyaik, hőseik nevét ismerik, de nem értik a nevek jelentését.

A Nostratikus nyelvcsalád elmélete természetesen igaz. De a benne szereplő nyelvek elhelyezése rossz, elsősorban az Időben kell elhelyezni a nyelveket. A Nostratikus Nyelvcsalád alapja a Magyar Nyelvcsalád, amiből azután sok újabb nyelvcsalád születik. A peremen élő emberek nyelvei leválnak a központi részekről. Azután a gazdaság, a társadalom is mozog, nem mindig fejlődik, de változik, a nyelv pedig halad a változások függvényében.

A Nyelvészet a Történészet anyja. Ezért aztán, mivel mindkét tudomány hamis, egyik sem létezik igaz minőségében.

Őshazáról gyakorlatilag nem is érdemes beszélni. Volt egykor egy Magyar Szupercivilizáció, amely uralkodott az egész Föld bolygón. Kutatni kellene. Az Őshaza esetleg Európa, vagy inkább Eurázsia. Ha visszafelé megyünk az időben, eljutunk egy pontig, amikor nagyon kevés ember élt a Földön. Eurázsia északi részét a magyarok, keleten a kínaiak, délen veddák és rokonaik lakták. A negridek Európa déli részén éltek, Afrikában a Homo nemzetség más faja lakott, pl. az erectusok.

Mindezt a jégkorba kell helyezni, amikor más világ volt, mint ma. A jégkor nyomai megvannak a magyar nyelvben.

A megalithépítők népe bizonyosan magyar nyelvű volt. Ezt nem az egyetemekről tudjuk, hanem egyes feliratokról, amelyeket a kövekbe véstek.

A piramisok a Kárpát-medencében meglehetősen régiek. Kalotaszeg, Székelyföld, Pilis, Bosznia a legrégebbi piramisok helye. A Pilisben a Vezér csillagkép van kifaragva. Van, ahol építettek, van ahol a megfelelő állású hegyeket megfaragták, Nimrúd atya csillagai szerint. Ez a kor legalább 30.000 éves. A piramisokról ma nem ismert egy jó összefoglaló könyv, még a piramis magyar szó is hamisítva van. Nimrúd a magyarok őse, az egyik. A Tejút másik végén van a Nyilas csillagkép, egy amazon íjász királynő, köztük az Ikrek, Magor és Hunor. A magyarok történelme az égre is fel van írva.

A Világtörténelem legnagyobb hamisítása a magyarok ellen van. A kárpáti hazát így könnyebb volt szétdarabolni, mintha a lakóit, a magyarokat, az emberiség ősnépének hirdették volna ki.

A magyarság származása nagyon régi. Olyan régi, hogy a mai nyelveken beszélő népek többsége szóba sem jöhet bármely hasonításban. Ezért a mai népek többsége fel sem fogja saját nyelvének eredetét, képtelen a magyar nyelvvel, vagy nyelvcsaláddal összevetni saját nyelvét, mert minden áron a fiatal nyelv tudósa akarja saját nyelvét ráerőszakolni a nagyon régi nyelvre. Ez az eljárás pedig csakis hamis következtetéseket hozhat létre.

Az átlagember, aki tudatában van annak, hogy a nyelvét is felmenőitől kapta, a testén kívül a lelkét is, védi az övéit, a nagycsaládját, a nyelvét, minden szándékos hamisítástól. Az átlagember a népétől függ, ezért a népét támogatja, bízik a vezetőkben. Amikor a nép vezetői árulókká válnak, az átlagember ezt ismerje fel, és ne támogassa tovább az árulókat.

A Történelem magyar szó a Tört, vagyis Negyed igazságot tartalmazza. Lehet még értelmezni a Tör-Tén (Tény)-Elem alapján is, a Tör itt is Négy. Ez a Negyed igazság is elég az igazi történések megismeréséhez.

Magna Hungaria fogalmához ezt tehetem hozzá. Mandzsúria egykor Hungaria nevet viselt. Nagyon keleten fekvő ország. Utána ismert Hungária, amely nevet ma Dzsungária néven ismernek. Ez is egy magyar ország volt, a Hun névből Jun és Dzsun alakult ki. Volt egy Magna Hungaria is, aminek a helyét ma sem találni. Azután a mai Hungária jön elő, ami Kárpátia területével azonos. A négy Hungária is csak részlet az egykori nagy Hungáriából.

A középiskolai atlasz, a történelmi is, az ellenség kezén van. A mai, vagy egy-két ezer éves viszonyokat vetítik rá a nagyon ősi, sok ezer éves viszonyokra.

Egy adat szerint a magyarság 12 részterületre tagolható. Ez lehet Kárpátia, Etelköz, Levédia, Kazár-birodalom, Alán-szomszédság, Maeotis – Hun ország a Kaukázusokban 4-5. század,

Szkíta birodalom, Szavárdok, Ősiráni szóegyezések.

Szumer és Egyiptom, 100 %-os pontosság? A magyar népnevek száma 108, illetve 216, de nagyon úgy néz ki, a 216-nál is több magyar népnév létezik.

NEMZETI EREKLYÉINK

A Szent Korona titkai sokrétűek. Régi világból származik a Szent Korona, amikor az emberek, az alkotók, teljesen másként gondolkodtak, mint ma. A Szent Koronán az egyik felirat magyar nyelvű, a Pantokrator két oldalán, a betűk balról jobbra olvasandók.

Szen Ben, az értelme Ember Fia, mai magyarsággal. A Szen Ben is magyar nyelvű közlés. Azután a Szent Korona a világ jelképe. A körpánt a Horizont, ahol Hor Izzást Ont. A két pánt a két napéjegyenlőség, és két napforduló jelképe. A kereszt ferdesége a Föld tengelyének ferdeségét mutatja be. Tehát nem sérülés miatt ferde a kereszt, amit ellenséges érzületi emberek állítanak. Egyrészt soha senki ne hallgasson a fizetett hazugokra, amit érzékenyítésnek lehet nevezni, másrészt mindenki csakis a megbízható magyar kutatóknak higgyen. Táltosaink olyan nagy tudással rendelkeztek, hogy el sem tudjuk képzelni, mai elbutított, de tudásra szomjazó emberek. Az igazgyöngyök is csillagászati jelképek. A Szent Korona tulajdonosa Isten Atya, aki a neki tetsző népnek adta, megőrzésre, és a Szent Korona sugalmazásainak megvalósítására.

Ezután zászlóink következnek, de a téma igen nagy. Az orosz zászló is Fehér-Piros, közte a Kék csak mai betoldás. Tehát a zászlónk Piros volt, benne a Turullal. Azután Piros és Fehér volt, amit Egyiptomból is ismerünk, továbbá a hun Piros Ti és Fehér Ti is bemutat, amelyek magyar birodalmak Kelet-Ázsiában. De nem érdemes most részletezni a zászlók színeit, az a biztos, hogy a zömük magyar eredetű. A címertan valójában a kimmerekhez köthető. Mezopotámia a magyarok és kelták laka, de a testvérség sokkal régebbi Szumernél.

A hegyestalpú hasított pajzs is sok rendkívüli tényt hordoz. A hármas halom első megjelenése a Vogézekből ismert, mintegy Kr.e. 18.000 évről.

A jelképek száma igen nagy. Vannak könyvek is erről, de nagyon rosszak, nem követik az Időt sem, a nyelveket sem, időrendi formában. Rengeteg jelképet ma sem értünk, sok jelképet ismerünk, de az utódaink, az indoeurópaiak melléfogásai miatt, még ma sem sikerült megértetni az emberiséggel.

Nem akarom a jelképeket bemutatni, erre könyvek is vannak, de a magyarok tigris-oroszlán-párduc, vagy a farkas-kutya-sakál (róka) hármasai erős jelképek. A Csudaszarvas a nevében is Égi Csillagok Hona, amint minden más állatnevünk is hordoz mitológiai értelmeket. A valódi magyar jelképek feltárása meg sem kezdődött.

GESZTÁINK

Krónikáink és gesztáink sok érdekes adatot tartalmaznak, amelyeket igyekeznek eltagadni ellenségeink. Evilát földje az egyik őshaza. Több Evilát van, az egyik a mai Eilat város környéke, az Akabai-öböl északi részén. A név igen érdekes, az E-Vil-Át Ház a Világon Át, de az Evil-Át is értelmes. A dolgozatban felvázolt kép több kiváló magyar kutatóhoz köthető, akiknek részben igazuk is van. De nem teljesen, a magyarok mozgása lehet délről észak felé, de inkább az északról dél felé vándorlás az igazi. Gondoljunk arra, hogy csak az utolsó 40.000 évben milyen sok cselekedetet hajtottak végre őseink.

Dankália ma Danakil-föld. Etiópia szintén őshaza, különösen a kusi népek, gallák, szomáliak, de a szemita népek is, Amhara, Tigre, Tigrinja, magyar utódok. Az Eti-Opsz értelme Égetett-Arcú, görög, de a görög a magyarból ered, Kr.e. 1.500-nál nem régebbi, ellenben az etióp népek sokkal régebbiek. A magyar Et Tűz, pl. az Ét-El tűzt csinál, ettől vagyunk 36,6 C fokosak. Az Et magyar hősnév is Tűz.

Északabbra van Nubia, az Aranyország, a nubák is rokonaink. Sok itt az arany, a Nub a Nap, a Napa adja a Nap ősét, igen elterjedt szócsoport. A Nap féme az arany, a Nub szó is hozzá tartozik. Egyiptom nagyon ősi magyar föld, de úgy tűnik, Európából érkeztek ide magyarok. Ahogy a jég szorítása kényszerítette az embereket a fejlődésre, úgy a déli jégmentes területek hívták a harcosokat az özönlésre, mindent elfoglalásra. Így rohanták le Egyiptomot is a magyarok és hunok, a határok a csempészek által délen a Ruwenzori-Esőcsináló hegység, aminek egyiptomi neve Fehér-hegység, a hó miatt, nyugatra a Csád, ez is magyar név, Csa a Víz, a D helyképző, a Csád-tó háromszor akkora volt, mint ma, de még régebben akár tízszer akkora volt, tehát egy beltenger is lehetett. Északon az Atlaszig ért Egyiptom külső határa. Tehát a hamiták, berberek – férfiak-férfiai, bizony magyar rokonságúak, nem beszélnek mellé régi krónikáink.

A Kárpát-medence elfoglalása nagyon régen, valamikor a kőkor elején történt. Ennek kora legalább 500.000 év, ha a legmodernebb ismeretekkel számolunk. Igaz, ekkor még nem írtak őseink, de az írás feltalálása olyan néptől ered, amelyik egymillió éve lakik Európában.

Az ember három legfontosabb ismérve: Isten, aki Atya és Anya. A testünk, a biológiai, ami több milliárd éves gondoskodás alatt jött létre. Ha a fejlődés sarokpontjait megvizsgáljuk, kimondhatjuk, hogy az Ember csakis Isten szeretett gondoskodása alapján jöhetett létre. Genetikusoknak ezt az alaphelyzetet látniuk kell. Ateista pedig nincs, mert minden ateista, az utolsó pillanatban Istent hívja segítségül, csak egész életében Isten ellen szemétkedett. Isten megbocsát, természetesen, de előtte néhány millió, milliárd évig a gonosz lelkét megtisztítja égő tűzzel, ez lehet atomtűz, gyémánttűz, fekete lyuk tüze, világtűz, és még sok változata van a tisztító tűznek.

Gesztáink és krónikáink sok olyan adatot közölnek, amit a mai „tudósok” nem értenek, vagy elhazudnak. Ezért őket a gyémánttűz fogja tisztítani. Tehát Nimrúd, Ankisza, és a sok többi név mind pontosan érthető magyar nyelven, mert a nevek a magyar nyelv alapjain képződtek. Aztán jön egy magyar ellenség, és elkezdi mondani a szent neveinkről, hogy azok nem magyar nevek. Ezután senki nem horgad fel, hogy az őseit gyalázzák, mert meg sem érti a gyalázkodást. Így aztán lehet gyalázni a magyarokat, minden szinten.

EGYES FONTOS ELMÉLETEK

Sok tudósunk a magyarok eredetét a Tremékeny Félholdhoz, vagy Egyiptomhoz köti. Mindez igaz, jó tudósok dolgoztak a forrásokon, azonban a rovásírást, vagy magyar ábécét, nem vették figyelembe. Ahogyan magam is átsiklottam felette, de azután figyelmeztetést kaptam, az írásban az igazság! A magyar írás azután úgy összerombolta a Termékeny Félhold, Egyiptom, meg a hasonló elképzeléseket, hogy azóta is alig tudom követni. A rovások a sziklákban, csontokban és egyéb tárgyakban egyszerre ezerszeresen jelentek meg, az időt kidobva több százezer évre. Ezzel a ténnyel ki tud mit kezdeni? Több évig magam semmit. De azután az emberiség megjelenésének kitolása 1 millió évre, megdöbbentett. Tehát barátaimnak van igazuk, akik akár több tízezer, vagy néhány százezer éves magyar feliratokat találnak, és olvasnak el.

Puntia területéről a Hunok vándoroltak északi irányba. Punt a Fönt, Kr.e. 1.000 körül a Punti nép Kyraneikában lakott, Foti név alatt, ma Fót városában laknak az utolsó punti-fóti emberek, akik használják még sok ezer éves népnevüket. Fót különben egy csodálatos város, a temploma megdöbbentő.

Bothon és Esthon egykor létezett, a főváros Menfor később Memphisz lett. A 8.000 év, tehát Kr.e. 6.000 nekem sok. Az igaz, hogy a déli népek, törzsek magyar eredetűek, de a különböző népi mozgásokat pontosabban kellene rögzíteni. A Vörös fogalmat nem értem. Ugyanis tényleg a Vörös a Sivatag, a Ta-Desert. A Ta-Kem Táj-Fekete, a Ta-Desert a Táj-Vörös. A Ta tömeges a magyar nyelvben, és sok más, magyar utód nyelvben is. Puntia vörös sivataga, a Vörös Harcos, meg az Az-Ur-i-tengerből, Azúr-tengerből lett Vörös-tenger a magyar nyelv Dél-Vörös értelméből ered. Azt nem képviselem, hogy Asszuan Asszonyhon lenne. Az Asz-Szony magyar szó más eredetű, az Asszuan esetleg A-Szuhan, vagyis a Víz-Zuhan, de erre most nem tennék semmit.

Mén alapította Mennofer várost, ami a Men és Nofer szóelemekből áll. Mén a fáraó neve, de valójában magyar ősige, sok változattal. Mén tehát legyőzi Hun uralkodóját, és Mén-Nofer néven alapít egy várost, ami alatt valószínűleg egy régebbi város volt. A Nofer sokaknak nem nehéz felfogni, hogy Napúr értelmű, és a Nofer, mint Napúr, csodálatos növény neve is. Ez a növény a virágját a Nap mozgása alá rendeli, keleten kel fe, ahol a Nap kel fel, majd a vízben alábukik, amikor a Nap nyugaton lebukik az égről. A virága gyönyörű.

Etiopiából a mag népe telepedett le. Tebu lenne valamelyik ősváros neve?

MAI SAJNÁLAT

Több tízezer történelemtanár nem gondolkozik, nem gondol semmire, csak arra, amit neki tanítottak a hitlerista-sztálinista alapokon tanult főnökök. A Habsburg név azért nem illik ide, mert egyesek habsburgok gonoszak voltak, gyilkolták a magyarokat, de néhányan a magyar oldaslon álltak. Ezért nem lehet kimondani a Habsburg dinasztia felett a hazaáruló jelzőt. A lényeg, hogy több tízezer magyar történelemtanár nem gondolkodik. Nem gondolkodik, nem érti az emberiség eredetét, és azt szajkózza, mint a szajkó madár, amit neki a gyenge egyetemeken tanítottak.

Ezért van az, hogy a magyar egyetemek az első ötszázban sincsenek, mert a Nyugati, és az összes többi egyetemek tudják, hogy a magyar egyetemek, magyar pénzen, nem a helyes úton járnak, a nyelvészet és a történészet területén, milliós fizetéseket felkapva, a nyelvi és történészeti haladást akadályozzák, ami az Emberiség igazi haladásához kell.

Azt nem kell hangsúlyozni minden magyarnak, akinek van egy csepp magyar vére, hogy a Teljes magyar nyelvet, földrajzi nyelvet, személynevek rendszerét, mindent meghamisítottak az utódaink, ezek a kedves tévedők. Aki viszont nem hisz nekik, és törődik a magyar nyelvvel, pillanatok alatt megérti őseink csodálatos nyelvét.

A LÁN NÉP

Ez az Orosz-Lán fogalma. Lán az eredeti Orzó-Lán neve, ebből ered az Orosz-Lán értelme. Tehát a Lán a lényege a fogalomnak. A Lán sok szavunkban létezik, de a Lán-Lány a magyar lányok oroszlán mivoltát igazolják. A Lányok egykor ifjakra vadásztak, férjnek. Vad és rettentően bátor harcosok voltak. Az Amazonok nevében az Ama Anya, a Zon a Donbó, tehát az amazonok anya-urak. Magyar nyelvűek.

A Hetes Számmisztika, mint a Hét Magyar Törzs, elég érdekes fogalom, mert a Hét Magyar a világ összes népének eredője. Tehát a Hét Magyar az Hét Király, esetleg Hét Oroszlán, vagyis Hét Fejedelem, tehát nem más. E nevek részletes elemzése megtörtént, a nevek magyar nyelvűek. A 28 napos hónak Hete 7 nap. A Nílus 7 ágú, Uru-Solyma (Jeruzsálem) 7 kapujú, Róma 7 dombra épült, se szeri, se száma a bizonyítékoknak.

Meghatározó történészek ma nincsenek. Vannak nagyon jó magyar történészek, azután csak kisebbek, meg nagyon nagy szerencsétlenek. Ebben a hármas rétegben sok magyar történész elhelyezhető. A hitlerista-sztálinista magyar történészek ebben a közegben helyezhetőek el, mint minden ízében alávetett magyar történészetet. Jobb, ha a pángermán és pánszláv meghatározásokat használjuk, amelyek pontosabbak a hitlerista-sztálinista kifejezésnél.

Éden is meghatározója az egykori Magyar Szupercivilizációnak. Nagyjából a jégkor vége utáni területeket jelöli, amit nagyjából Kr.e. 5.000 tájára lehet tenni, a jégkor vége Kr.e. 8.000. Az É-Den lehet Háza-Istennek, vagy Háza a Folyóknek, a Ten-Den alapján. Első folyó a Pison. Azonos a Pisoneum mellett folyó Dunával, itt állomásozott a 14. legio. Ez a város Poson, ma Pozsony. A Duna 4 ágra tagolódik. Második folyó a Gichon, ami a Nílus. Elsősorban Egyiptomtól délre, a Kék-Nílus és Fehér-Nílus összeömlésétől észekra lévő szakasz neve, de a név érvényes az egész Nílusra. Harmadik az Eufratesz, negyedik a Tigris. A térség tehát az emberiség eredetét mutatja, vagy inkább a civilizáció eredetét. Az emberiség eredete ennél a területnél nagyobb.

A Magura kőkörök Kr.e. 35.000 óta léteznek. Gyönyörű kép van Tatárszentgyörgy maurájáról, ahol a Pallagok is jól látszanak. A Mag Ura birtokos eset, a Mag Csillag, és a mag, a növény magja.

Thot isten neve a Tejútból ered, gazdag szócsoport, igen sok változattal.

A Mauri országok a magyarokat jelöli. A „magyar” szó fejedelem és oroszlán értelmű, a Maur Nagy.

A fekete magyarok lehetnek akár kusiak is, a fehér magyarok meg fehérek. Mániákus lehet Mani-A-Kus, de Atilla nem szerette Manit. Árpád nevét Mészáros Gyula az Áramló nép Vezérlő Csillaga értelemben adta meg.

KUTATNI, FELFEDEZNI KELL

Nem értem a magyarságot, mint nemzetet. Sok éve van, volt elnyomás, de az elnyomás éveiben is olykor lehetett alkotni. Varga Zsigmond a példa. Ott a magyar ábécé, mérhetetlen régi korokba visz vissza, csakis magyar nyelven olvasható, és a magyarok olyanok, mint a béna kacsák. Ott a kezünkben az emberiség legnagyobb szellemi kincse, és a magyarok nem törődnek vele. Van még ilyen a Világegyetemben?

A kutatók rejtőzködnek, vagy a csalókkal nem állnak szóba.

Kellene egy tudományos akadémia, ahol az igazak lehetnének csak jelen? Igen, kellene. Már a kiegyezés korában is akartak akadémiát, mert az MTA nem felel meg. Azután Horthy akadályozta meg létrejöttét. De manapság, az informatika korában mi az akadálya annak, hogy a magyar érzelműek az igazság alapján lássák a világot? Talán csak az akarat hiánya.

A magyar ifjúsághoz kell fordulni, tiszta észben tiszta tudás legyen. Egy emberöltő 50 év, ezer év 20 emberöltő, tízezer év 200 emberöltő. Nagyon kevés, és már a jégkor végénél vagyunk. Őseinket szeretjük, azért létezünk, mert ők léteztek. A genetika, több kutatás is azt állítja, egészen 40.000 évig, a magyarok lakták a Föld lakott részeit, és más rokon fajok.

Úgy tűnik, az emberiség összes tagja nagyon szorosan rokon. Egyes elméletek 72.000 évről beszélnek, amikor alig néhány száz ember maradt életben, tehát volt egy nagy kihalás. Nem tudni, csak azt, hogy az emberiség tényleg nagyon közeli rokon, erről beszélnek a gének. Tehát nem szabad egymást ölni, tilos a háború.

A magyar nyelv kutatása mellett igen sok a más terület, amit kutatni kellene.

Egy bizonyos 50 oldalas szótárról is említés történik.

Jövönk a Naprendszer, azután a Tejútrendszer. Minden erőnket az űr meghódítására kell fordítani, mert ha nem, akkor végünk.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások