20220707
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2021 december 31, péntek

Az emberiség sakktáblája

Szerző: Tüskeböki

Így év végén felröppentem egy magasabb dimenzióba és lenéztem, mi is történik az emberiség sakktábláján. Nos, a fekete néhány lépésen belül mattot ad a fehérnek. Én így látom. De...

Gondolatok az új esztendőre

... Nem vagyok jó sakkozó! Nem én vezetem a bábokat, hanem ott vagyok a táblán, mint fehér paraszt / gyalog (nekem a „paraszt” nem egy szitokszó, hanem megtiszteltetés!). És innen azt látom, hogy ha jobbra-balra nézek, a többi paraszt / gyalog egymás védelme nélkül posztol és reszket, hogy mikor csapja le egy fekete tiszt. Pedig a jól szervezett gyalogokkal egy jó képességű király nagyot tudna alkotni tisztek ellen is. És az emberiség sakktábláján nem 8-8, hanem csaknem 8 milliárd gyalog van! Miért van az, hogy legtöbbjét a fekete tisztek a maguk céljaira szervezik be?

Hol vannak manapság és kik a fehér tisztek? Mert ha hátranézek, nem látom, hogy kik is a fehér tisztek?!

Magyar szinten: Orbán? Gődény? Márki-Zaj? Toroczkai? Stb. Ki meri azt mondani, hogy ismeri őket? Tényleg tudja, mit akarnak? Tudja, kik állnak mögöttük? Mert ugye: „nem az a lényeg, hogy mit mondok, hanem hogy mit teszek”. És sokszor még abból sem lehet látni az igazi célt vagy netán az illető valódi akaratát. Merthogy sok a külső kényszer a mai világban, különösen egy olyan kis ország esetében, mint Magyarország.

A felsorolt személyeket (meg a többit is) elnézve számomra csak egy a biztos. Egyik sem a király, mind egy sokkal magasabb szinten mozgó „tisztikar” bábuja.

És valójában azt sem tudom, hogy kik játszanak: Földi emberek? Magasabb rendű civilizáció – földön kívüliek? Allah? Atya-Anya-Fiú? Atya-Fiú-Szentlélek? Buddha? Brahma-Visnu-Siva? Jahve? Anu? Zeusz? És még ki tudja, hány földi ember által kitalált, dicsőített „istenség” van?

Számomra még egy fontos dolog látszik a táblán. Mindkét szín esetében van jobb és bal oldali tisztsor. Tehát nem a pozíció számít, hanem a szín! Ezt sajnos ma szinte senki nem képes meglátni. Azt, hogy van jó ember és van rossz ember. Függetlenül attól, hogy épp milyen társadalmi szervezeti forma (pÁRT) felhő alatt is áll.

 •  Merthogy vannak nemzeti érzések, vannak gazdasági ambíciók, vannak szociális érzékenységek, vannak a világ teremtésével kapcsolatos hitek, amelyekre érzékenyebben reagálunk.

 •  Hogy van fehér ember, fekete, sárga, aztán van keresztény, muzulmán, hindu, pogány, zsidó, buddhista, sintoista, stb. vagy akár ateista is.

De mindezek felett kell(ene) hogy álljon egy tisztességes erkölcstudat és a világi behatásokat ezen erkölcstudat alapján értelmezni képes józan paraszti ész.

Az emberiség többezer éves történelme kitermelt számos bölcset, bölcseletet. Akár a keletit (kínai, perzsa, japán, indiai, stb.), akár az európait (görög, római, magyar, stb.). Ezek a tanítások, közmondások élethelyzetekre és emberi kapcsolatokra vonatkoznak. Kedves paraszt társaim! Érdemes ezek megismerésére egy kis (vagy inkább több) időt fordítani. Sokkal többet ér, mint nézni minden nap az agymosó médiát és híreit. Homo sapiens, azaz gondolkodó lény vagyunk, mint élőlény kategória. Hát legyünk is azok.

Mondom mindezt azért, mert ebben a „játékban”, innen felülről nézve a kimenetelt alapjaiban meghatározó dolgot látok: MANIPULÁCIÓ.

A sok paraszt egy óriási megtévesztő stratégia, a manipulációk áldozata. Évezredek óta. Vallás, politika, gazdaság, szórakoztató ipar … Mind-mind – jól eltitkolt valódi célok érdekében – a legalsó szinten lévők agyát mossa és a táblán, a játékban a saját érdekeik szerint pozicionálja és áldozza fel őket. És a paraszt bábuk ezt zombik módjára tűrik. Miért? Mert ez volna a játékszabály?

Egy nagyon érdekes példa arra, hogy miként is lehet megtéveszteni parasztokat.

Machiavelli „A fejedelem” c. klasszikus művében a hatalom megtartásáról (többek között) ezt írja:

A bölcs uralkodónak olyasvalamit kell kitalálnia, hogy bármilyen idő járjon is, alattvalóinak rá és az államra mindig szükségük legyen; s akkor mindig hívek is maradnak hozzá.”

Nos, egy másik (számomra igen tanulságos) könyvben, Laurent Obertone „Gerilla” c. könyvében az író egy igen megdöbbentő megvalósulást mutat be. Rövid előzmény: Franciaországban egy rendőri intézkedés során történt lövöldözés következtében egy „nem fehér” banda több tagja is meghal és ennek következtében a nagyszámú „befogadottak” fellázadnak, törnek-zúznak, rabolnak-gyilkolnak. Teljes lesz a káosz az országban. Banda háborúk dúlnak, a közbiztonság, az ellátási rendszer, a jóléti állami szolgáltatások zérus, stb. (Sajnos nagyon életszerű a könyvben leírt vízió). Ráadásul egy különösen kemény tél is beköszönt, ami kaotikus állapotot még a fűtési problémákkal is tetézi. (Ragyogó szösszenetek vannak a fekete-arab hordák mellé álló feministákról, elvakult liberálisokról, „emberi jogvédőkről”, stb.)

No, de most jön a lényeg: kineveznek egy új belügyminisztert (a régit a söpredék felkoncolta). Az ő feladata lenne a rendcsinálás a rendelkezésére álló fegyveres erőkkel. Időközben kis közösségek önszerveződve önvédelmi rendszert építenek ki (falu szinten). Mit tesz a belügyminisztert? Vár! Mint mondá: a hideg és a bandák terrorja majd ráébreszti a „megmaradott” polgárokat arra, hogy ilyen tragédia esetében az állam az egyetlen, aki őket egyedül biztonságban tudja tartani. Tehát kellően kivérezteti a társadalmat és majd tél végén lecsap és felszámolja a bandákat, Aztán olyan új törvényeket hoz, amilyeneket csak akar, hogy a megmaradtak felett abszolút kontrollja lehessen. A nép el fogja fogadni, mert megélték azt, amikor elszabadult a pokol és nem volt állami fellépés. És még egy igen érdekes adalék: A kormány erők a káosz idején is néha felléptek teljes hadi arzenállal … az önvédő közösségekkel szemben!!! Kiirtották őket mind egy szálig.

Nos, gondoljunk csak vissza Machiavelli mondására, miként tud egy „bölcs” vezető tartósan hatalmon maradni. Látunk egy döbbenetes fikciót, de ha egy kicsit utána gondolunk, látunk több, saját életünkben is bekövetkezett, egész életünket alapjaiban megrázó hatalmi intézkedést. Melyek ezek? Hát például: 9/11, valamint ez a mostani járvány. Biztosan van jóval több is, de ez a kettő mindenkit el kell, hogy gondolkodtasson. Van egy nagyon zavaros előzmény és utána egy drasztikus hatalmi fellépés, igen komoly szigorításokkal a szabadságunk rovására.

Mi lehet a parasztok feladata?

    1. A zombi állapotból a homo sapiens állapotba kerülés. Ezt hívják „Ébredés”-nek. Sajnos aki most ébred fel, az már a háború végkifejletébe csöppen. De mégis: jobb későn, mint soha. De persze gondolhatod, hogy talán mégis jobb „álmában, csendesen meghalni”. Struccpolitika. Na, de a gyerekeid is? A szeretteid is?
    2. Aki már felébredt, annak S.O.S. feladata a(z ön)szerveződés, azaz önfenntartásra is képes közösség szervezése, keresése. Mert gondolj arra, hogy mi lesz, ha 1-2 hétig nem lesz áram, élelmiszer, üzemanyag és az ezekből származó számtalan jóléti szolgáltatás? Hogy ez rémálom? Argentínában 2001-ben ezt megcsinálták. Döbbenetes káosz lett belőle. Az első lépés, hogy ismeretségi körben elkezdeni beszélgetni erről a lehetséges állapotról. Kinek mi lenne a „túlélési stratégiája”? Kinek milyen eszköze van ilyen helyzetre? Miket tudna megosztani másokkal is?

Mindehhez egy kis gondolatébresztő – nem akarok semelyik irányba sem politizálni, de hát ez egy aktualitás...) – mostani botrány az Orbán család hatvanpusztai birtokáról, amely hetekig képes ellátni magát energiával, ha elvágják a külvilágtól.

Zárva gondolataimat, minden jó magyar embernek azt kívánom az új esztendőre, hogy egy év múlva ilyenkor, 2022. december végén még tudjunk reálisan jót kívánni szeretteinknek a következő évre, 2023-ra. Mert még lesz rá lehetőség, hogy az emberi élet „paraszt szinten” élhető lesz.

De ehhez 2022-ben nagyon keményen, felébredve és felvértezve emberi tisztességgel, józan paraszti ésszel és a közösségünk erejével védjük meg a magunk és szeretteink érdekét. Helyesen ismerjük fel a „fehér tiszteket”. Mert ez az év lesz a „mindent vagy semmit” éve. Szerintem. A fehérnek győznie kell!

Ehhez kívánok erőt, egészséget és kitartást! És TETTEKET!

Tüskeböki

Megnyitva 522 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások