20240713
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2022 május 05, csütörtök

Közös lónak túros a háta, avagy Európa a műtőasztalon!

Szerző: Pataky Zoltán

Egyre gyorsabban rohanunk saját vesztünkbe, persze nyílt szemmel és tudattal. Mert ugye minek másnak lehetne nevezni Ursula von der Leyen legutóbbi kijelentését az Orosz olaj és gáz embargóval kapcsolatban? Ursika az EU vezető „személyisége”, annak az EU-nak, amelynek mi is tagjai vagyunk, bocsánat, tagjaivá tétettek bennünket, különböző ígéretek csillogó, hazug halmazával.

Ma már az van, hogy az EU tanácsa, meg akarja kis Hazánkat büntetni avval, hogy elvonja a nekünk járó juttatásokat, mert mi nem csatlakozunk az embargóhoz, Oroszországgal szemben. Közös lovon ülünk azáltal, hogy becsaltak bennünket az EU-nak nevezett lovardába, ahol csak kiszolgáltatottaknak voltunk és vagyunk nekik most is előre látva! Nem is volt más szándékuk Magyarországgal, a megmaradt Magyarországgal, amelyet előtte szétdaraboltak, ugyanazok, akik ma a megmondói az EU törvényalkotások napi szinten történő változtatásainak! A jogállamiság kérdésének gyanús leple alatt megbúvó eljárást, már régen meglebegtették előttünk, éppen úgy mint Lengyelország előtt is! Lengyelország időközben belekóstolhatott abba, hogy mi az EU igazi szándéka, legkésőbb akkor, amikor az EU ígérete ellenére, nem küldött megfelelő anyagi segítséget a mára már, egy millióra duzzadt Ukrán menekült tömegek ellátására! Ugyanígy járt el velünk az EU amikor a déli határunkon lévő kerítés megépítésére kértünk, jogosan, anyagi támogatást. AZ EU-ban nem ismerik a szólást, hogy az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó! Közben az EU hatalmas fajlovának háta már habzik, túros a háta, mert a sok „lovas” mind a saját érdekei szerint szeretné a lovat irányítani, miközben ott fent az EP-ben arra készülnek, most már leplezetlenül, hogy végérvényesen háborúba kényszerítsék egész Európát, és az egész világot, holmi „demokratikus elvek” alapján. Azon elvek alapján, amelyek a tengeren túlról az Egyesült Amerikai Államokból, röviden az USA-ból hozták át Európába. NATO tagok is vagyunk, nemcsak az EU tagjai, mert ami biztos az biztos alapon, sarokba szorítva, könnyebben vagyunk irányíthatóak! Németország közben úgy döntött, hogy nehéz fegyverzetet szállít Ukrajnának, annak az Ukrajnának amelyik a Hitleri hordákat tárt karokkal, meggyőződéssel várta, a második világháború alatt! Amit Hitler annak idején hátrahagyott, azok ma, az új nácik Ukrajnában, akik ellen Putyin fellépett, és akiket az USA szemérmetlenül bevet, saját érdekei eléréséért! Mintha nem lett volna elég az egyszeri háborús tapasztalat, így újra nekifut a  Német politikai elit, abban a csalfa reményben, hogy majd újra ők, most már nem egyedül, rendet raknak Európában, persze ma már jobb körülmények között, hisz a hatalmas de hazug propaganda gépezet, annyi embert meghülyített a Német honban, hogy azok már mindent elhisznek! Az EU már életképtelen, köszönve a sok politikai irányzatnak, és ígéreteknek, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a nyugati világ gazdasága, pénzrendszere és tőzsdéje, már évtizedek óta nem életképes, haszontalan, sőt káros, valamennyiünkre! A nagy, szabad piacra épített kereskedelem, a munkaerők szabad vándorlása, és vándoroltatása, már régen átrágta Európa tartó oszlopait, a páciensen a világ legjobb sebészei sem tudnak segíteni, nem is akarnak, és az EU műtőasztala körül álló hazug orvosok, már levették védő ruháikat, maszkjaikat a földre dobták, kesztyűik már a szemétkosárban vannak! Hamarosan elszállítják a hullát és utána, jöhet a takarító és fertőtlenítő személyzet! A műtőt pedig, bezárják!

De hol vagyunk mi Magyarok, ebben a zűrzavaros, életveszélyes, háborúval fenyegetett helyzetben? Az események kellős közepén, körülvéve, ősi ellenségekkel és a NATO tagságunknak köszönve, ismét rossz oldalon! Gazdaságunk a nyugattól teljesen függővé vált, mű gazdaság! Külföldről hozzák be hozzánk az élelmiszerek nagyobb részét, amelyek értéke, egy szóban fejezhető ki. Pocsék! De, hogy a függőség tökéletes legyen, olajat és gázt az Oroszoktól kapjuk, miközben az EU „kegyesen” tudatta velünk, hogy 2023 végéig türelmi időt kaptunk arra, hogy megszakítsuk az olaj és gáz szállítását Orosz honból. Rossz még rágondolni is arra, hogy milyen következményekkel fog járni az, hogy az ország energia ellátása össze fog dőlni, mint egy kártyavár, és a már most növekvő árak, mekkorát fognak akkor majd ugrani! Nem vagyunk gazdaságilag, önállóak, ellenkezőleg, tökéletesen függünk a nyugati piactól, holott valamikor képesek voltunk önmagunkat, az országunkat, élelemmel ellátni! Az a valamikor pedig, történelmi léptékkel mérve, nem is oly régen volt! Országunk, Nemzetünk támadva van mindenhonnan, minden oldalról, idegenek mondják meg, hogy hogyan éljünk, hogyan gondolkodjunk, mit tegyünk, azt hogyan mennyire és mikor! Gerinctelen egyedeknek köszönve annyira lecsúszott országunk, hogy ma már, lassan azt sem mondhatjuk, van egy ország, amelyben Magyarok élnek és dolgoznak, csendben, békésen és értelemmel teli! Éhbérekért, összeszerelő „Nemzetté” degradálódtunk, mert jogos és szép büszkeségünket sikerült többségünkből kiirtani, ifjúságunk tagjai okos telefonjaikat fontosabbnak tartják, mint egy könyv elolvasását, nem is csoda hát, hogy valós történelmünkről elterelték figyelmüket, így nem is érdeklődnek iránta, ha pedig igen, akkor csak elenyészően kevesen! Jogosan feltehetjük a kérdést, ha az EU összedől, már pedig össze fog omlani, akkor mi, hol leszünk? Leszünk még? Egyáltalán mi lesz, hisz ma a nagy Németországban, nyíltan beszélnek a rádió állomásokban, egy egyre közeledő atomháborúról amelyért, természetesen az Oroszok a felelősek! Érthetetlennek mondhatjuk viszont azt, hogy az USA nemrégen behatárolt atomháborúról agonizált, amiről persze a nyugati hírközlő szervek ma, nem beszélnek! 2022. év közepe felé, a hazugság cunami már elöntötte a jó öreg Európát, a megmaradt nemzetek pedig vergődnek alatta mint a partra dobott halak! Hogy szól a közmondás? A hazug embert könnyebb utolérni mint a sánta kutyát! Európa pedig ma már csak sánta kutya, amelyik elég gyorsan tud még futni, de a saját maga által kreált, a mélyből megidézett szellemei, hamarosan a torkának, a torkunknak esnek!

Pataky Zoltán

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások