20240713
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2017 március 11, szombat

A honnak vannak polgárai, akiket az állam szolgál ki

Szerző: AMK Tájékoztató

"A nemzet megmaradásának közös pontja a Szent Korona, Aki jelenlétével és törvényeivel biztosítja minden magyar örökös jogait, ezért minden  magyarnak kötelessége a Szent Korona jogainak védelme."

 konferencia határozatTisztelt Honfitársak!

2017.03.04.-én az IPC2017 nemzetközi konferencia határozatával lezárult a magyar nemzet (1918-ban kezdõdött) közel száz éves vesszõfutása. A határozat megszavazásának pillanatától (2017.03.04.12:12’) a konferencián megtárgyalt és érvénytelenné nyilvánított 1947-es párizsi békeszerzõdés joghatása semmis. A Kárpát medence egy élettér, ami a megelõzõ idõkben sem volt felosztva mesterséges határokkal, és mint a jelen mutatja, ma sincs rá szükség. A különbözõ nemzeti közösségek együttélése közös alapokon mindenkinek elõnyös.

A köztudatban a trianoni diktátum által szétszabdalt Szentkorona Országait a valóságban az 1947-es párizsi békeszerzõdés rögzítette a máig fenntartott állapotában, mert akkor kimondták a trianoni diktátum érvénytelenségét, de fenntartották, sõt megtoldották az elõírásait. Az élet ezt a diktált természetellenes állapotot mára többszörösen átírta. Jugoszlávia – háborús körülmények között rengeteg emberáldozattal – négyfelé szakadt, Csehszlovákia hasonlóképpen – bár háborús konfliktus nélkül – külön államokra bomlott. A „békeszerzõdést” diktáló Szocialista Szovjet Köztársaságok Uniója is felbomlott, és az aláírók többségének érdekeltsége a jelenlegi nemzetközi politika vonatkozásában nagymértékben megváltozott.

A konferencián tárgyalt és alkalmazott nemzetközi jogi tételek legkevesebb harminc éve már lehetõvé tették a vitatott békediktátumok érvénytelenítését, de nem volt olyan magyar kormány, aki kezdeményezte volna egy nemzetközi konferencia keretében. A Magyar Királyi Koronatanács felvállalva a feladatot kezdeményezte a Szentkorona Országának helyreállítását, aminek elsõ lépése a békediktátumok érvénytelenségének kimondása nemzetközi keretek között azért, hogy biztosítva legyen a határozat joghatása.

Az 1947-es párizsi békeszerzõdés érvénytelenítésével egyidejûleg életbe lépett a Szentkorona Jogrendje, és általa függetlenné vált a Magyar Szentkorona Országai – rövid nevén Magyar Királyság, mely tény nem vitatható az alkalmazott nemzetközi jog hátterében.

A határozattal egyben véget ért az erõszakra épített civilizáció, és a természet rendje lépett életbe, ami azonos a Szentkorona Jogrendjével. Ez azt jelenti, hogy minden ember azonos jogokkal és kötelezettségekkel születik a világba. A felvállalt kötelezettségekkel arányos az elnyert jog. Ahhoz, hogy megvalósuljon az Emberi élet, minden személynek vissza kell vonnia magához a döntési jogát és fel kell vállalnia a döntésének a felelõsségét is, erre építjük az új társadalom mûködését. Mostantól az alapállás: a honnak vannak polgárai, akiket az állam szolgál ki.

A kialakult helyzetben a már több éves gyakorlatnak megfelelõen minden magyar ember hozzájárulhat a Magyar Királyság rendjének helyreállításához elsõsorban a Magyarigazolvány kiváltásával és alkalmazásával a mindennapi életben. A határozat Függelékében a Magyar Királyi Koronatanács nyilatkozatot tett közzé az AMK KEK KH által kiadott igazolványok érvényességérõl útlevélként is a világ bármely országában a kölcsönösség jegyében.

A továbbiakban minden honpolgárunk kötelezettsége a frissen megnyert függetlenségünk hírének továbbadása a saját környezetében a technikai lehetõségeket is alkalmazva, és minél több honfitársunk segítése a visszahonosítás során. A visszatérõk létszámának növekedésével egyenes arányban valósul meg minden elvárásunk az emberi élet vonatkozásában a Szentkorona segítségével.

Minden helyreállítható, amíg van legalább egy magyar, aki nem adta fel.

 Te - aki visszahonosításodat kérted az Apostoli Magyar Királyságba mint honpolgár, a Magyar Igazolvány kiváltásával megerõsíted joghatás kiváltását célzó akaratnyilatkozatodat.

A nemzet megmaradásának közös pontja a Szent Korona, Aki jelenlétével és törvényeivel
biztosítja minden magyar örökös jogait, ezért minden magyarnak kötelessége a Szent Korona

jogainak védelme. A nemzet megmaradásának érdekében az elkövetkezõ idõben a Szent Korona
jogait – ami egyben a Nemzet érdeke is – a nemzetrészek képviselõibõl megalakult Korona

Tanács képviseli. Idevonatkozó irat megtekintése itt.
 
AMK Tájékoztató-2017/2
 

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások