20240624
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2018 április 13, péntek

MIÉP Közlemény / Felhívás !

Szerző: Nagy Tibor

A Magyar Igazság és Élet Pártja Elnöksége a 2018-as országgyűlési választások kormányzati országos szintű elcsalása miatt a nemzetközi választási megfigyelőkhöz, az Európai Unióhoz, az ENSZ Biztonsági Tanácsához és az EBESZ-hez fordul. A MIÉP Elnöksége megállapítja: az Orbán-kormány a választások központi elcsalásával elveszítette legitimitását, és azt egyes választási körzetek részeredményeinek korrekciójával már nem lehet orvosolni.

A MIÉP a hozzá csatlakozó nemzeti pártok és szervezetek, - Betyársereg, Erő és Elszántság, Magyar Gárda, Nemzeti Motorosok - vezetőivel és tagságával, valamint további 56 országos nemzeti szervezettel közösen kijelenti: új országgyűlési választás kiírására van szükség Magyarországon, immáron nem a kormányoldal, hanem független nemzetközi szakértői gárda közreműködésével.

A központi számítógép-rendszerben több mint három órán keresztül történt beavatkozás az egész országban közfelháborodást keltett, különösen azért, mert hamis volt a választási törvényre való hivatkozás. A néhány szavazókörzetben sorban állókra ugyanis nem lehet törvényesen hivatkozni, ahogy azt az Országos Választási Iroda tette, mert ilyen kitétel nem szerepel a választási törvényben. Hamis volt a Választási Iroda indoklása, és időközben a MIÉP-nek a központi épületben tartózkodó munkatársai arról is tájékoztatták a párt Elnökségét, hogy valótlan a számítógép-rendszer leállásáról, az internetes rendszer összeomlásáról szóló hír. Több forrás megerősítette, hogy a központi számítógép-rendszerbe négy önmagát informatikusnak nevező "szakember" avatkozott be, így a média élő tudósítása a kígyózó sorokról, egy előre megtervezett választási manipuláció és a máig titkolt beavatkozás hamis indoklása volt.

A választási részeredmények nyilvánosságra kerülésének megakadályozás a legsúlyosabb választási csalás, amihez országosan több ezer ismertté vált, és még nagyobb számú kivizsgálásra váró eset csatlakozik. Mindez egy országosan megszervezett afrikai és dél-amerikai típusú csalássá állt össze. A nagyvilágban a választási csalásoknak külön tudománya van, amit Magyarországon rendszer-szinten a Ron Werber-féle előre megtervezett csalással a 2002-es választásokon alkalmaztak először. A Fidesz ezt követően ismerkedett meg a választások törvénytelen befolyásolásának széles nemzetközi eszköztárával. A 2010-es hatalomra kerülés után immáron rendszer szinten történt a 2013. évi XXXVI. törvény megalkotása, immáron minden változtatást a kormánypárt győzelme érdekében tettek, kifejezetten az ellenzék kárára. A szavazókörzetek határainak tendenciózus átrajzolása és a hozzá tartozó módosítások önmagukban megsértették a törvény alapelveit:

a) a választás tisztaságának megóvása,

b) önkéntes részvétel a választási eljárásban,

c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között,

d) a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése,

e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,

f) a választási eljárás nyilvánossága.

A Nagy-Britanniában és számos országban működő egyenesen arányos választási törvény helyett addig csűrték-csavarták a magyar választási törvényt, hogy 2018-ban 48 százalék hamis eredményből kétharmadot meghaladó további húsz százalékos torzítás született a kormánypárt javára, az ellenzék és a parlamenten kívüli pártok kárára. Mindehhez a legprimitívebb helyi beavatkozások tömege társult, több szavazókörzetben a listás szavazócédulákat kivétel nélkül a kormányoldal javára írták, számos feltárás mutatja a láncszavazás, a pénzzel, élelmiszerrel történő megvesztegetés, valamint a külföldön élő szavazók rendszer-szintű, a Fidesz szervezésében történt utaztatását.

A Magyar Igazság és Élet Pártja Elnöksége amikor megállapítja, hogy a választások rendszer-szintű elcsalása után nincs esély az önkorrekcióra, akkor a hatalmi patthelyzet beálltával a törvényes rend helyreállításáig rendkívüli intézkedést követel. Tekintettel arra, hogy az ellenzéki pártok legitimitása erősen megkérdőjelezhető, hiszen a pártállami egyeduralkodó terrorpárt, az MSZMP egyenes ági jogutódai, az MSZP és a DK, valamint szatellit Soros-pénzből fenntartott társaik, az LMP és Momentum, továbbá a Simicska Lajos által ellopott állami pénzből kampányoló, ezért az Állami Számvevőszék által 660.000.000 forinttal elmarasztalt Jobbik nem jelent törvényességi ellensúlyt a visszaélő hatalommal szemben. Ebben a helyzetben a közhatalom törvényes gyakorlása Magyarországon lehetetlen. Szükség van nemzetközi megfigyelőkre és rendfenntartókra.

A Magyar Igazság és Élet Pártja tisztában van azzal, hogy a szélsőségesen liberális, szocialista irányítás alatt lévő Európai Unió, és a kényszerített bevándorlás és fajkeveredés legfőbb szószólójaként tevékenykedő Egyesült Nemzetek Szövetsége önmagában nem alkalmas a választások tisztaságának megteremtésére, ezért nemzetközi különbizottság felállítását követeljük, melybe az ENSZ Biztonsági Tanácsának minden tagja arányosan delegáljon tagokat, szakértőket, felügyelőket és ellenőröket az elkerülhetetlen törvényes választás megtartásáig, a rend helyreállításáig.

Ennek megfelelően az ENSZ BT állandó tagjai, az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Kína és Oroszország mellett a 2018 végéig ideiglenes tagként jelenlévő Bolívia, Etiópia, Hollandia, Kazahsztán és Svédország diplomáciai és választási szakértőinek azonnali bevonását követeljük. Az átmeneti időszakban a közrend és az állami szervek működésének zavartalansága érdekében szükséges a parlamenti és parlamenten kívüli legnagyobb tíz párt, így a Magyar Igazság és Élet Pártja bevonásával az átmeneti szakértői kormány felállítása egészen a törvényes rend helyreállításáig.

Tiszaeszlár, 2018. április 12-én.

Nagy Tibor
a MIÉP elnöke


(A kiemelések Magyar Megmaradásért szerkesztőtől)

Erről bővebben az Álmos Király televízióban itt: →

Hozzászólás  

#5 Ha valakinek kétsége lenneSubartu 2018-04-23 08:44
Ezen a hivatkozáson drive.google.com/file/d/1zK0mtSheJsU7eF7JC6dK_WnZmlFEqpgl/view eloszlathatók a kétségek. Bár, szerintem nincs jelentősége hogy kik és mennyit csaltak. A lényeg a hatalom megtartása volt, ami a megmaradt, gondolkodás szempontjából leszedált országlakók szavazatával sikerült is, a rendszert legitimálták.
#4 SzfvárÉva Kata 2018-04-22 09:22
Tehát, ha jól értem Szabóné Turai Katalin szavait, akkor minden pártnál ott van az ország összes (106)(?) szavazókörzetének eredményéről szóló jegyzőkönyv? Mert ha ez így van, akkor itt mindenképpen óriási csalás van! Minden párt azonnal tegye közzé a nála lévő 106 szavazókörzet jegyzőkönyvét! Csak így lehet megtudni, hogy mi az igazság! Ha a közzétett eredmények egyeznek a jegyzőkönyvek összesített eredményével, akkor az összes "ellenzéki" párt csalt, ha nem, akkor pedig a kormányzópárt! Ha egyik sem teszi közzé a hitelesített jegyzőkönyveket, akkor cinkos az egész méltatlan banda a csalásban!
#3 Egy más szögből szemlélveR Zoltán 2018-04-19 14:24
"Ez egy marhaság, aki volt már szavazatszámláló bizottságban az tudja, hogy ott addig számolják a szavazatokat, ellenérdekű és semleges tagok egyaránt, amíg egyértelmű, és valós eredményről szóló jegyzőkönyv nem születik! "


Talán érdemes más szemszögből is megvilágitani a lehetőségeket... Nézzük meg a magyarországi választásokról Kim Lane Scheppele professzor elemzését: huntv.info/tv/elore-lezsirozva/
#2 2621 Verőce, Lugosi u. 71.S. Tejfalussy András 2018-04-17 23:47
Egyik tüntetőt sem zavarja, hogy izraeli tudósok szerint (Haarec) 2050 után nem lesz nemzőképes magyar ?! Kié lesz Magyarország? Az kálisóval ivartalanítóké? www.tejfalussy.com/Email könyv 1., 58., 101. és videó 8., 10., 61.
(Egymondat180417)
#1 1037 Bp. gyógyszergyár u. 63. II. 4.Szabóné Turay Katali 2018-04-15 20:38
Ez egy marhaság, aki volt már szavazatszámláló bizottságban az tudja, hogy ott addig számolják a szavazatokat, ellenérdekű és semleges tagok egyaránt, amíg egyértelmű, és valós eredményről szóló jegyzőkönyv nem születik! A jegyzőkönyv hitelesített másolatait még a választás estéjén a bizottságokba delegált pártképviselőknek kiadják, azok még aznap este saját programjukkal tudják azt ellenőrizni. A hivatalos, ellenőrzött és hitelesített jegyzőkönyveket pedig minden párt megkapja! Csalásról beszélni akkor, amikor nem tudják bizonyítani, hogy a jegyzőkönyvek adatai nem felelnek meg a hivatalosan közreadott választási eredményekkel, csak a vesztesek elkeseredettségéből eredő ámítás. tessék bizonyítani a jegyzőkönyvek és az eredmények eltérő voltát, akkor lehet nemzetközi vizsgálóbizottságot kérni! Addig ez csak egy alaptalan vádaskodás!

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások