20240424
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2021 június 17, csütörtök

Magyar Egyiptomi Nyelv 7. rész

Szerző: Gáspár Vilmos és Gáspár Éva

Josephus Afrikánus a híres történész 2 ezer évvel ezelőtt leírta, hogy az ősi Keresztények a március 26.-át tartották a Teremtés Ünnepének és az Új Év kezdetének.

Magyar Egyiptomi Sumér nyelv M.E.S. 7. március 26

Josephus Afrikánus a híres történész 2 ezer évvel ezelőtt leírta, hogy az ősi Keresztények a március 26.-át tartották a Teremtés Ünnepének és az Új Év kezdetének. Ami csillagászati szempontból egy kissé furcsa lenne, mivel március 21, a jól ismert Tavaszi Nap-Éj Egyenlőség ünnepe az egy ’jobb’ nap lenne Asztronómia megfigyelések szerint. De, most már tudjuk, hogy miért volt ez a március 26.-a olyan fontos. Akkor történt a Cygnus X-3 fekete lyuk (Hattyú – Lúd – Északi Kereszt) kitörése 5786 évvel ezelőtt a párhuzamos 2O26-os évhez. Ez az esemény okozta a Tengely Csuszamlást és igy lett ebből az Újjá Teremtés Napja. Ez volt a 4. év az utolsó 14 évi ciklus végének és az új ciklus elejének. Ez a 4. év volt az Isten 1O éves figyelmeztetése Noénak, hogy építse a Bárkát. Mivel ez volt a NEGYEDIK év, NÉGY kitöréssel a NÉGY direkciós formájú NÉGY keresztből, - így az egyiptomi őseink NÉGY-nek nevezték el a Keresztet Egyiptomban.

Ebből a március 26.-ai dátumból indult el az ’Év’, ami durván 52 ’HÉT’. Azt hiszem mi vagyunk az egyetlen kultúra, akik a 7 napos hetet ’HÉT’-nek hívjuk. Az 52-es szám persze megadatott itt, hogy az ÉV durván 7 x 52 hét, ami 364 nap. Az egyiptomiak a 51.5O fokos szöget építették bele a piramis falába, ami meg 7 x 51.5O = 36O.5. Persze, ennek a 51.5O foknak, ami a Gézai Nagy Piramisnak a dőlő szöge, sokkal nagyobb fontossága van. Az 51.5O fokot meg kell szoroznunk a spirálra alapúló Fibonácsi Számnak az első 5 (nulla kivéve) jegyével és akkor  megkapunk egy érdekes számot. 51.5O x 112,35 = 5786!!! (ami az év 2O26!).

Tehát, egy ciklus 5786 évet foglal magába. Ezt meg fogjuk nézni a Vosztok-i Jég Lefúrások ciklusaiban is. A cikk végére ezt be is fogjuk mutatni. 5786 + 14 = 58OO év = 1 Fenyő Toboz. Amikor megfestünk egy bizonyos fenyőtobozt, akkor az egyik vonal balra ki ad 5 vonalat, a másik meg 8-at. Ez a titka az 58OO-as ciklusnak. Így lett a fenyőfa az újjá teremtés ciklusának a jelképe. Ez a fenyőtoboz lett a tobozmirigy jelképe a galaxisi szűz agyában (Orion) és a nő nemi szervénél. Ezt a fenyőtobozt megtalálhatjuk a Vatikánban és a neve olaszul ’Pigna’ (Cygnus).

A másik fontos dolog, ahogy ezt a ciklust mi lejegyeztük az volt, hogy a Gézai Nagy Piramis magasságát azt HÜVELYK-el (angolul ’Inch’) mértük meg. Egy láb az 12 hüvelyk. A piramis magassága az 481 – 482 LÁB magasságra van saccolva. Ez akkor 5772 – 5784 hüvelyk. 481 láb és még 1O hüvelyk lenne a mérő éve a 2O21 karácsonyának, és persze a 481 láb és 11 hüvelyk lenne a kezdete a szeptember végi 2O22 Zsidó Új Évnek. Aztán a 482.2 LÁB lenne az 5786 Héber Év és a 2O26 Keresztény Év. És a 2O26 az a 4. év az útólsó 14 éves ciklusnak, amikor a klímát illető bajok történek. Tehát az első év klímás tragédia a Zsidó Naptár számítása szerint 5782. Ez a zsidó év szeptember 2O21-től szeptember 2O22-ig tart. Amikor a 5782 vált át a 5783-ra, akkor lenne az igazi kezdete az utolsó 14 évnek. Igy a Noé Özönvize 2O35 – 2O36-ra esne. A szeptember 2O22 Nagy Cunámi most az Őszi Nap-Éj forduló dátuma körül történne.

A mi Egyiptomi őseinktől, a titkos Keresztény számításoktól, a Zsidó Naptártól, a Hinduktól, a Majáktól ismerjük ezeket a kalkulációkat. Innen tudjuk ezeket a dátumokat, és a jég lefúrások ciklusai ezeket többnyire tudományosan igazolják. Innen tudom részben azt, hogy a 4. éve az utolsó 12 – 14 évnek az a 2O26. Az persze azért fontos, mert ha most karácsonykor 2O21-ben kitörik az Orion Köd, ahogy én ezt várom, akkor fontos lesz tudnunk azt, hogy mi történt a múltban ennél a párhuzamos dátumnál és mik voltak a következő események sorrendben. A Kolbrin Biblia azt mondja, hogy egy napos sötétség lesz akkor, ami azért érdekes, mert az ősi ’kara’ szavunk állítólag a sötétség fogalmához kapcsolódik. A hús-vét fogalmát még nem akarom boncolgatni.

Mivel most ebben a cikkben a MÉH-vel kapcsolatos csillagászati és teremtés mitológiai össze függéseiről írunk, igy egy két MÉH (HÉT) képet szeretnénk bemutatni az olvasóknak.

7mes1

 

7mes2

Ezen a fenti Hindu képen látjuk a hatágú csillagot, amit a legtöbbször a zsidó vallással egyeztetünk, de persze tisztán látható, hogy ez sokkal régebben létezett már a Hinduknál is. A hatágú csillag közepén van persze a MÉHKAS. A görög MÉDEA lenne ennek a képviselője, mint a Hetedik ’Plejédi’ nővérke. Tehát itt is az Újjá Teremtés Napjáról lenne szó. Amikor egy ilyen kép van akkor persze mindenki bele tud olvasni minden fajta ötletet. Én megpróbálok az eddig fejtegetett csillagászati és mitológiai eszméknél maradni. Az ’istennőnek’ NÉGY keze van. Egyiptomban mi a Keresztet hívtuk NÉGYNEK. Az alsó két kezében levő pálcák érdekes módon nekem a Föld tengelyeinek fokba dőlő állását tartják az előtérben. A felső bal kezében a TEKNŐS béka páncéljára hasonlító PAJZSOT tartja. Ez az ORIONNAK a jele. A felső jobb kezében meg egy ’tőr’ van, ami megint csak az Orionra hívná fel a figyelmünket, de a ’tőr’ jobban egy SARLÓRA hasonlít, ami az északi márciusban látható OROSZLÁN első testi része. Ez itt most egy kicsit sok a laikusoknak, akiknek nincs se csillagászati, se mitológiai vagy éppen egyiptomi hieroglifás képzése. Azt talán egy kicsit könnyebb látni, hogy két oroszlán van a kép felső sarkaiban, ami az OROSZLÁN KAPUT jelképezi, ami a két fontos dátumot, szeptember 17.-ét és március 26.-át köti össze. A bal felső combjánál levő KIGYÓ, ami a méhéből jön ki és a hozzá csatolt spirál a Cygnusi X-3 Fekete Lyukra utal ebben az Újjá Teremtési képben. Mi, és persze a jól beavatott globalisták így olvassák ezeket a képeket. A Hindu AVAT-ÁR szó is a Magyar AVATÁS szóból ered. Legtöbben, akik olvassátok ezeket a cikkeket, lehet azt gondoljátok, hogy a Gáspárék meg vannak buggyanva. De az igazság az, hogy Nektek ez annyira új és furcsa, hogy nagyon nehéz megérteni. Senki más ezt nem fogja kinyitni Nektek, szóval tanuljatok és nézzetek bele minimum a csillagászatba.

7mes3

7mes4

A Neb jel megint mutatja a 7-es elosztást. Alatta a Kereszt neve NÉGY. Ezek a jelek is mind a március 26-ra utalnak. A ’neb’-et a hivatalos tudosok ’arany’-nak forditják, de ennek az értelme így még nem biztos.

Szóval, azt kezdjük érteni, hogy az őseink Egyiptomban próbálták ezt a KERESZTBŐL való fekete lyuki kitörést mindenféle képpen ábrázolni. Az ÉSZAKI KERESZT az égben az a CYGNUS Hattyú Lúd csillagképet jelenti. Azt nehéz megérteni, hogy ebből a Keresztből alkották az őseink az ’Ankh’-ot, ami az ANYUKŐ – Cygnus X-3 csillag a kereszt kereszteződésében, hogy megértessék velünk, hogy a március 26.-ai fekete lyuk kitörés okozta a Tengely egyesülését.

7mes5

Ezek az ’Újjá Teremtési’ képek ott vannak előttünk már évezredek óta, és csak most kezdjük őket tudományosan megérteni.

7mes6

Ahogy elkezdjük olvasni a MAGYAR Egyiptomi Sumér teremtési mitológiát a Wallis Budge könyvében (’Legends of the Egyptian Gods’), a KAPA-RÁ (Khepri / Cheops) az egyik ’Fő isten’. Ő az egyik ’teremtő’. Ez angolul jól le van írva, de magyarul nem hiszem, hogy létezik. Egyre több MAGYAR Egyiptomi ’istenek’ neve magyarul érthető, mert magyarul lett eredetileg leírva. A KAPARÁ (Khepri), ERŐ (heru / hórusz), KANNÁM (Khnemu), VAS TŐ (Washty / Théba), VEZÉR (Wasir), SŰTŐKŐ (Sutekh), ANYUKŐ (Ankh), MÉH (méh), Ő GYÁRT (Wedjat), ... és sok más, amit még bemutatunk, csak magyarul megmagyarázható. Ez a megfizethetetlen örökségünk, amit a jövő nemzedékekre hagyhatunk, ha megértjük.

7mes7

Az Északi Keresztből ered a napunk 24 órája és a hónapunk 28 napja. 
Hogy lássuk azt is hogy a M.E.S. őseink a SZÍVÜTÉS fogalmát is leírták, a következő kép azt mutatja be. Ezzel itt most befejezzük ezt a cikkünket.

7mes8

Megint csak Jó Egészséget kívánunk mindenkinek és sok szíves köszönet a Raffai Zoltán Úrnak azért a kemény munkáért, amit Ő bele tesz ebbe a lapba a saját erejéből, fizetés kérése nélkül.

Isten Áldása,

Tisztelettel, Gáspárné Éva és Gáspár Vilmos

 

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások