20240521
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2011 március 01, kedd

Hogyan néz ki a jószándékú terelés a mélység felé

Szerző: őszkatona

A jovonk.info oldalon megjelent, Tamási Attila cikke, Néhány evangéliumi rész az imádságról, mely a mai (hibásan) "keresztény"-nek nevezett megvezetett hívők hiedelmét jól példázza. A szerző jószándékot, segítőkészséget sugároz, látszólag ismeri is az evangéliumokat, sok jó tanácsot is ad. De, mondanivalója lényegében talmudista ideológián alapszik.

Habár tisztán látja hogy az egyházi vezetők zsidók, és hogy botrányaik, csalásaik, hazugságaik közismertek, mégsem tud megszabadulni azoktól a sátáni rögeszméktől melyek a judaizmus és a nem-zsidók számára kiagyalt zsidókrisztiánizmus szolga-szektái alapjai, és melyeket ez elmúlt 1100 év alatt a zsidók és bérenceik tűzzel, vassal kényszerítettek a tisztalelkű magyarságra.

Attila honfitársunk cikkét a szolgasors elfogadtatásával kezdi: "embernek le kell borulnia Isten előtt, hogy ezáltal is kifejezze alázatát". Később pedig Istent Atyaként ismerteti, Jézus szavait idézve. A kérdés ma is fennáll (amint azt már máshol is fölvetettem):

Hány normális "atya" tűri el hogy gyermeke "leboruljon előtte, hogy ezáltal is kifejezze alázatát"? Miféle kisebbségi érzésben szenvedő elmebeteg szülő követeli meg az efféle megalázkodást gyermekétől? Minden normális családban a kisgyerek föláll, még pipiskedik is, fölnyújtja karjait, kezeit apja vagy anyja felé, és ha már tud beszélni, azt kéri: "vegyél föl apu, anyu". Ez a természetes, egészséges, szeretetet érző és sugárzó viszony megnyilvánulása gyermek és szülő között; ez a valódi magyar keresztény viszony megnyilvánulása ember és az Atya-Anyaisten közt.

Továbbá, Attila honfitársunk azt állítja hogy a "leborulás a legrégibb, legáltalánosabb, külső megjelenése az imádságnak. Valamelyest ennek külsősége minden népnél megmaradt". Ez egy óriási tévedés. A valóság evvel szöges ellentétben áll: A világ egyetlen népe sem, a legkezdetlegesebb amerikai bennszülöttől a legmagasabb lelki szinteket elért tibeti szerzetesekig, "borul le" amikor imádkozik, kivéve a héber eredetű ábrahámista ideológiák hatáskörébe került népeket.

Az evangéliumokat illetően, kezdjük avval hogy Jézust soha senki sem hívta "Krisztus"-nak, se Földön járása során, se azután még vagy 400 évig. Ezt az nevet vagy elnevezést soha senki sem említi; nyoma sincs ennek a héber "felkent"-et jelentő szónak Jézussal kapcsolatban. Ez a megszólítás a Saul rabbi-féle római ortodoxia 4.-5. századbeli koholmánya.

A Máté-nak és Lukács-nak nevezett evangéliumok is ennek az ortodoxiának a koholmányai. Se Máté se Lukács soha sem találkoztak Jézussal, nem is az ő korában éltek - ha egyáltalán léteztek. Ezen írások összelopkodott és a valódi keresztényekből kikínozott vallomások elzsidósított tákolmányai.

A fölsorolt versek Máté és Lukács kétségtelen zsidó világnézetét tükrözik: A valódi keresztény hitben szereplő isteni, atyai, föltétel nélküli szeretet és ezen szeretetből fakadó megbocsájtás helyett ezek a versek "jutalmazással" és "megfizetéssel" próbálják megvesztegetni és, a biztonság kedvéért, megfenyegetni, a "hívőt": Pl. "Isten-félelem", isteni büntetések és a megbocsájtás megtagadása az engedetlen "hívőtől". De a zsidó gondolkodást legjellemzőbben a bosszú istenesítése tükrözi. "Hát az Isten nem áll-e bosszút az ő választottaiért...", "Mondom néktek, hogy bosszút áll értök hamar. Mindazáltal az embernek Fia mikor eljön, avagy talál-e hitet e földön?" Ráadásul a tipikus zsidó fajgyűlölet is rendszeresen fölmerül Máté és Lukács verseiben pl. "az ő választottaiért". Tetejébe, ezek a zsidó evangélisták "kidíszítik" írásukat a zsidó babonák szertartásaival, pl. "kend meg a te fejedet".

Hivatkozás az apostolokra különösen megtévesztő, mert egyetlen apostol sem tette be lábát a saulista Romába ahol ezek az írások keltek. Ezt még maguk a zsidókrisztián papok is nagy részben vallják amikor elmondják a breviáriumot. Tadeus Mezopotámiába ment, Simon Egyiptomba, András Európa Szkitiájába, Tamás a pártusokhoz, Bartolomé Indiába, Fülöp Szkitiába, stb. Azt pedig még a Vatikán is bevallja hogy Péter Antiokheiában (Törökországban) alapította meg Jézus Egyházát, ahonnan Babilonba ment.

Összefoglalva, Tamási Attila honfitásrunk cikke egy jóindulatú, segíteni-akaró lélek írásának tűnik, melyben, sajnos, a magyarságra kényszerített zsidó világnézet erkölcstelenségének és elképzelhetetlen kegyetlenségének szentesítésével próbálja honfitársait megvédeni ugyanazon sátáni ideológia veszélyétől. Itt nem csak a hiedelmi eltérés aggasztó: Itt úgy látszik hogy a dogmatikus gondolkodás kizárja a logikát.

 

Eltárolt hozzászólások

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások