20220524
Last updateK, 23 nov. 2021 5pm

rovas logo

2013 január 28, hétfő

A Szent Korona népeinek élettere.

Szerző: Toth Ferenc

13 részes értékes oktató videógyűjtemény Tóth Ferenc előadásában aki a Szent István növényvédő intézet alkalmazottja, ahol növényvédelmi állattant tanít és kutat.

Megnyitva 2748 alkalommal

Hozzászólás   

#1 Magyar Szent Korona hazatérése (jan 6)Mandala75 2022-01-06 14:04
Jan.6.: Magyar Szent Korona, 44 éve, 1978. január 6-án szállították Haza.

www.facebook.com/photo/?fbid=609062746872549&set=a.115805096198319

(A fenti bejegyzés szövege bemásolva):

Magyarország a Szent Korona jogrendje szerint hivatalosan a mai napig is királyság, amit és "akit", semmilyen földi hatalom, soha nem tud érvényesen felülírni.
Törvényesen koronázott magyar király hiányában a Szent Koronára szálltak át a jogok, mert Ő a legfőbb hatalom.
Korabeli metszeteken az egész Föld a magyar Szent Koronával van megkoronázva.
❤️ Jézus Magyarország törvényes királya, mert a Szent Korona a magyar hagyomány szerint, az Ő lelkének egy darabját hordozza.
(Utóbbira forrás: Molnár V. József népművelő, tanár)
Földi magyar király hiányában minden jog, égi és földi törvények szerint is Jézusra, a Földön jelen lévő legfőbb hatalomra, a Világ Királyára szállt át.
? Őseink pontosan tudták és ismerték a Szent Korona szentségének titkát. Nem egy tárgyat tiszteltek, becsültek, és néztek rá föl, ruházták fel hatalommal, hanem a Turulok, a magyarság vér szerinti élő ősét, Jézust.
Ezt a hatalmat maga a Korona felső részén uralkodó Teremtő adta.
A Szent Korona a magyar jogrend szerint nem tárgy, hanem ma is Élő "minőség".
? Jézus személye magyarázza a háttérhatalom félelmét a Szent Koronával szemben.
Nem egy tárgytól, hanem a közénk született Isten Fiútól, minden nép Megváltójától
(Nem a bűnök elvétele történt, hanem haladékot kapott az emberiség kárhozat helyett az Üdvösségre.),
és nem 1 faj messiásától rettegnek a mai napig is.
Jézus személye miatt hamisították és rongálták meg a habsburgok számtalanszor.
Nem tudják elvenni az erejét, nincs fölötte semmilyen hatalmuk.
A rongálások valóban zavarhatják koronázáskor az energetikai folyamatot, de Jézus erejét, az isteni erő és égi hatalom kisugárzását nem lehet megakadályozni!
A Szent Korona őröket 7 évente cserélni kell, mert fizikailag nem bírják a hatalmas, égi eredetű sugárzást.
? A Szent Korona történelmi "száműzetéséből" hazatért hozzánk, Jézus velünk van, és Natália nővéren keresztül azt üzente nekünk, a Teremtő földi királyságában élő magyaroknak:
"Magyarországon meg akarok könyörülni,
HA:
- Megépül Budán a Szent Anna réten a Szűzanya számára egy engesztelő kápolna, és a világ legszebb bazilikája két szerzetesrendi épülettel.
(Közel 100 éve akadályozzák minden módon.)
- A magyar nép megszűnik vétkezni, mindenekelőtt a tiszta erkölcs ellen,
* Nem káromkodik,
* Tisztelettel ejti ki Szeplőtelen Anyám nevét,
* Bűnbánatot tart ( őszintén megbánjuk vétkeinket),
* Engesztel"
= Megtérés, és önmagunkon, negatív tulajdonságainkon való folyamatos jobbítás.
* Az engesztelés által elindul Magyarországról egy engesztelő mozgalom minden tévúton járó lélek megtéréséért, mely mozgalom Jézus üzenete szerint, ki fog terjedni az egész világra.
A magyarok feladata a sötétség hatalmának eltiprásához a tévúton járókért, a megtérésükért mondott fohász, ima, engesztelés, meditáció, ...
Az ellenség szidalmazása helyett, az értük mondott fohász hozza meg a békét, és a dicsőséget!
A magyarok és az emberiség fegyvere:
A pozitív irányú változtatás önmagunkon, a megtérés, az összefogás, az ima.
Nincs más mindig "kéznél" lévő ingyenes fegyver a Földet megszálló és birtokba vevő, szuper technológiával rendelkező idegen faj ellen.
A kért engesztelő mozgalomhoz a magyarok egységbe rendeződése szükséges, ami kizár minden politikai és vallási széthúzást, megosztottságot.
Minél előbb jön el az egység állapota, annál kisebb a tanuló pénz ára, és annál hamarabb valósul meg újból a Kárpát hazában Isten Országa.
? Mindezek a Világbéke feltételei.
Jézus:
"Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész Világon könyörülni!"
Szűz Mária:
"Imával még a háborút is le tudjátok győzni!"
? A Szent Korona hazahozatalakor egy amerikai katona nyilatkozta:
A Világbéke feltétele a magyar Szent Korona - azaz Jézus!
Honnan tudta?! - Jelenés történt?!

www.youtube.com/watch?v=ehr0HLHP1NM

www.youtube.com/watch?v=11TXKAM3QYU


A magyarok, és a világméretű megtérést, sok millió ember pozitív irányú megváltozását segíteni fogja a Teremtő a rohamosan közeledő utolsó Nagy Figyelmeztetéssel.
Ne várjuk meg, változzunk magunktól jobb irányba!
Aki ekkor sem tér meg és fordul jó irányba, annak nem lesz több segítsége.

? Segítség az engeszteléshez:
Ima és ének füzet.
drive.google.com/.../...

M.O.
2020. július 14.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások