20231206
Last updateSze, 01 nov. 2023 2pm

rovas logo

2011 október 15, szombat

George Kavassilas jövendölése - avagy mi várható 2011 és 2013 között

Szerző: George Kavassilas

Itt a mi galaxisunk, a Tejútrendszer az Isteni Anya és az Androméda galaxis pedig az Isteni Atya. A Naprendszer szintjén az Isteni Anya a Föld, még a Nap képviseli az Isteni Atyát. A Földön reinkarnáció szintjén ugyanezt jelképezi Jézus és Mária Magdaléna. Mindez számunkra a 13. dimenzióban kezdődött, amikor is lelkünk belépett ebbe az Univerzumba. De a 9. dimenzióban még nem létezik test, csak energia.

George Kavassilas jövendölése - avagy mi várható 2011 és 2013 között
(összefoglaló) - http://georgekavassilas.org

George Kavassilas Ausztráliából származik, aki az élete során nem mindennapi megpróbáltatásokon és élményeken keresztül tett szert fontos tapasztalatokra. A természetének és tapasztalatainak köszönhetően felelősséget és kötelességet érez az iránt, hogy fontos információkat osszon meg másokkal, akik ezek alapján eldönthetik a közel jövőben, hogy melyik utat választják. Elmondásaiban csakis a saját élményeire, tapasztalataira és bölcsességére támaszkodik. Azt mondja, hogy jelenleg a Földön több olyan ember is van, akik saját szemléletük és tapasztalataik alapján informálják az emberiséget a jelenlévő történésekről, mint pl. David Icke, Gregg Braden vagy Drunvalo Melchizedek, akiket Kavassilas nagyon tisztel.

Lehet, hogy mindegyiküknek más a nézete, de lényegében azonos helyről kapják az információt. Az ösztönzi őket, hogy feleleteket találjanak saját kérdéseikre, miközben a szívük hangjára és a fény energiájára támaszkodnak. George Kavassilas azt mondja:

„Ha létezik valami vagy valaki, aki arra buzdít minket, hogy adjuk át saját energiánkat vagy hogy hagyatkozzunk más valaki energiájára (ezek hamis próféták vagy mesterek), akkor ilyen esetben csalásról és mások manipulálásáról van szó.“

George Kavassilas 1966-ban született és mint gyermek már rengeteg tapasztalatra tett szert, amikor többféle földönkívüli lény vitte el – baráti és kevésbé baráti szándékkal. Az első emlékei a találkozásról a negatív (ellenséges) lényekkel 5 éves korára nyúlnak vissza. Emlékszik, hogy milyen módon tették mozgásképtelenné, s mikor visszahozták őt, akkor hidegrázás töltötte el. Ilyenkor odament édesanyja ágyához, aki felébredt és nem értette, hogy a gyermeke miért van átfagyva. A fiú ekkor hiába mondta, hogy elvitték a földönkívüliek, édesanyja úgy reagált erre, hogy biztosan rosszat álmodott. Más lehetőség nála fel sem merülhetett, még akkor sem, amikor fiának eltűnt a takarója vagy a vánkosa az elrablását követő napon.

Hasonló meg nem értéssel találkozott később többször is, de megértette azt, hogy olyan tapasztalatokra tett szert, amelyekre még más nem. Az ezzel kapcsolatos problémákkal saját magának kellett megküzdenie. Elmondta, hogy voltak olyan hetek gyermek és serdülő korában, amikor háromszor is elvitték őt. Ilyenkor az iskolában nem tudta leküzdeni álmosságát, mivel egész éjszaka fent volt. Az ilyen találkozások után implantátumok voltak a finomanyagi és a fizikai testében. Azt gondolja, hogy ez mind azért történt, mert előre tudták a sötét erők, hogy felnőtt korában fontos információkat fog majd átadni az emberiségnek ( melyeket épp jelenleg ad át ), s ezzel akarták befolyásolni. Hasonló események máig megtörténnek vele, de már ritkábban. Megtanulta, hogy a tudat és a belső fény ereje mindenféle manipulációs törekvést megsemmisít, így már nem tudnak ártani neki.

A legértékesebb tapasztalatot 2003-ban szerezte, amikor az „igaz fény“ Galaktikus képviselői meglátogatták őt és megismertették vele a lélek tudatos testből való kilépését és annak tudatos visszatérésének a technikáját. Meglátogatta ennek az Univerzumnak összes dimenzióját, utána meglátogatott más Univerzumokat is, melyek felépítése teljesen eltér a mienktől. A mi világunk a fényből van építve (több Univerzum = Omniverzum). Kavassilas szerinte minden élőlény: egy bolygó élőlény, egy galaxis élőlény, egy univerzum élőlény, stb. A mi univerzumunknak 13 dimenziója van, és ez is előlény.

A jelenlegi univerzumunkba tapasztalatokért jöttünk – megélni, megismerni és megérteni azt, amely a fényhullám/fényvibráció alapjaira épül. Az utazása alatt Kavassilas megértette, hogy az inkarnációnk folyamán azért léptünk ebbe az Univerzumba, hogy személyes tapasztalatokra tegyünk szert, hogy az összes szint lehetőségeinek kiaknázása után saját fény-Univerzumunk teremtőjévé válhassunk. Az egész Univerzumunkban a dualitás törvénye uralkodik, Isteni Anya és Isteni Atya tudatának formájában, amely több szintből áll.

Itt a mi galaxisunk, a Tejútrendszer az Isteni Anya és az Androméda galaxis pedig az Isteni Atya. A Naprendszer szintjén az Isteni Anya a Föld, még a Nap képviseli az Isteni Atyát. A Földön reinkarnáció szintjén ugyanezt jelképezi Jézus és Mária Magdaléna. Mindez számunkra a 13. dimenzióban kezdődött, amikor is lelkünk belépett ebbe az Univerzumba. De a 9. dimenzióban még nem létezik test, csak energia.

A mi életutunk az Univerzum megismerésénél a 9. dimenzióban kezdődött és minden lehetőség tanulmányozás után egy dimenzióval lejjebb folytatódott, amíg el nem értük a 3. dimenziót. A 7-8. dimenzióban található egy védőréteg (membrán), a 7-től az 5. dimenzióig már megtalálhatóak a fizikai testek, de a miénktől kevésbé sűrűbbek és alakjukban általában különböznek tőlünk. Ezekre a dimenziókra úgy tekintünk, mint a mennyországra. Itt nincsenek negatív entitások, csak harmónia van, semmilyen betegség nincs, és azonnali a lélek vezető szerepe. A 5-től 4. dimenzióig lefelé ismét megtalálható egy védőréteg, s a 4. dimenziótól lefelé találhatók meg a negatív entitások. Viszont az egész Univerzumban fellelhető a dualitás, mivel ez az Univerzum a fény hullámmozgásának a hatására jött létre.

Mindenhol, ahol megtalálható ez a hullámmozgás, ott a dualitás törvénye érvényesül. Minél alacsonyabb dimenziókban járunk, annál erősebb a dualitás ereje, annál nagyobb a sűrítettség, és az arra való késztetés, hogy az ember megismerést és tapasztalatokat szerezzen. Az emberiség most a 3. dimenzióban él, vagyis egy olyan térben, ahol igen magas a dualitás ereje. A Föld az Univerzum tükre, de nagyon koncentrált állapotban. Ez az alsó határ, a mélypont , ahonnan már csak felfelé haladhatunk. (Igaz van még a 1. és a 2. dimenzió, de az a tér máson alapul, ezért George Kavassilas nem foglalkozik vele). A 4. dimenzió a legterjedelmesebb, amelyben sok szint és oktáv található.

Minden entitás a 3. és a 4. dimenzióban a mi korlátolt dualitás-értelmezésünk miatt negatív vagy pozitív besorolást kap. A 4. dimenzióban a negatív entitások már fejlett technikával és erős manipuláló tehetséggel rendelkeznek – képesek holografikus képeket kivetíteni, szintetikus fénylényeket létrehozni, lebénítani az energia centrumjainkat (paralízis), a gondolatainkba belépni, érzéseinket befolyásolni stb... A gyógyítás vagy a csakrák, mint energiacentrumok a 4. dimenzióban, nekünk még itt a 3. dimenzióban csak paradigmák. Az 5. dimenzióban csak egy energiacentrum található a mell tájékán. A 3. dimenzióban kapcsolatba léphetünk a 4. dimenzióval, ha gyógyításról vagy telepátiáról van szó. Ha viszont a feltétel nélküli szeretetről beszélünk, akkor az 5. és más magasabb dimenzióval vagyunk kapcsolatban.

George Kavassilas figyelmeztet minket a 4. dimenzió negatív entitásainak tevékenységére a mostani időszakban, mivel számunkra nagyon fontos a 2011-2012 év. (A drogok és más halucinogének használata csak a 4. dimenzióba engedik az embert, azért használata nem ajánlatos.)

Van-e szabad akaratunk vagy a jövőnk már adott?

George Kavassilas szerint megfelelő nézőpontból szemlélve a jövő már meg is történt, ezért akik a jövőbe látnak, tudják, hogy a Földön az elkövetkező időkben minden rendben lesz. Hogyan lehetséges ez? Létezik-e szabad akarat a mi korlátolt 3. dimenziónkban? A valóság viszont az, hogy a mi felsőbb Énünk előre eldöntötte, hogy milyen eseményeket szeretne megélni és milyen feladatokat szeretne felvállalni ebben életünkben. Kavassilas következő példákon tudja ezt elmagyarázni:

1. ez olyan, mintha a Földet egy lapos éremnek látnánk, de ha feljebb mennénk, ha nagyobb látószöggel rendelkeznénk, akkor látnánk, hogy a Földünk gömb alakú, vagy

2. mintha egy szerepet játszanánk egy filmben. Tudjuk, hogyan végződik az esemény, mégis az eseményt reálisan átéljük. Ha szeretnénk, hogy a film jó sikerüljön, akkor tudnunk kell, hogy minden szereplőnek hitelesen kell eljátszania az előre megírt forgatókönyv alapján a szerepét. Nem lehet semmit sem kihagyni abban a hitben, hogy nincs értelme, mivel már minden adott. Ez így működik mindkét példát beleértve!

Ha tudatosan kapcsolatban vagyunk magasabb Énünkkel, akkor betekinthetünk a jövőnk eseményeibe, mivel a magasabb Én szintjén a térnek és a időnek más az „érzékelése“, mint a 3.dimenzióban. Evvel kapcsolatban George Kavassilas két dolgot hangsúlyoz ki: vannak események, amelyekről tudja, hogy nem muszáj, hogy megtörténjenek; s vannak olyanok, amelyekről tudja, hogy biztosan meg fognak megtörténni. Többször is meggyőződött ezekről a dolgokról, s most már ki meri jelenti, hogy biztosan fel tudja ismerni a két esemény közötti különbséget. Tehát azok az információk, melyeket most közzé tesz, a második csoportba tartoznak, vagyis biztosan meg fognak történni!

Mi várható a közeljövőben?

George Kavassilas szerint 2011-2013 között a Földön kulcsfontosságú események fognak lejátszódni, azaz: a Föld az 5. dimenzióba való felemelkedésének folyamata és az ehhez szükséges fénytest-aktiválás fog megtörténni. Ehhez a folyamathoz sok ember fog kapcsolódni.

A maja naptár George Kavassilas szerint nem 2012. december 21-én ér véget, hanem a valójában 2013. március 21-én. Figyelmeztet mindenkit, hogy ez az utóbbi dátum csillagászati szempontból a napéjegyenlőséggel és nem a napfordulóval van kapcsolatban, és mivel 2013. március 21-én napéjegyenlőség van, ekkor aktiválódik a Föld fényteste. Sokan viszont ismeretebbnek és fontosabbnak tartják a 2012. december 21-i napot, de ezzel a nappal kapcsolatban G.Kavassilas annyit említ meg, hogy a 3. dimenzióban a Földön ( a Gáián ) már senki nem lesz, s ezen a napon kezdődik el a Föld átalakulása, vagyis a pólusváltás. Ekkor már a 3. dimenzióban semmilyen élőlénynek nem lesz esélye ezeket a változásokat túlélni.

Az Földanya 2012. december 21 és 2013. március 21. között megtalálja saját magját (középpontját) és csillaggá – fénylénnyé - alakul át. Az Univerzum számára ez az átalakulás egy természetes jelenség.

A földrengés pedig addig arra szolgálnak, hogy a Föld fokozatosan közelebb jusson a középpontjához. (Kavassilas még megemlíti, hogy tud a HAARP-technológiáról is, amely mesterséges földrengést idézhet elő).

Hol leszünk mi, ha 2012. december 21-én a Földön nem lesz senki?

George Kavassilas szerint a forgatókönyv nem mindenki számára egyforma. Jelenleg az entitások az Univerzumok különböző részeiből inkarnálódtak a Földre, különböző fejlettségi fokkal. Mindenki kiválasztotta saját maga számára - a Felsőbb Énjén keresztül - azt az utat, amely a legkívánatosabb számára a fejlődése szempontjából. Az emberiség egy része, kb. 2 milliárd ember ugyanolyan folyamaton fog átmenni, mint a Földanya, azaz: felemelkedés a 3. dimenzióból az 5. dimenzióba 2012.december 21-ig. Később, 2013. március 21-ig pedig aktiválódik a Föld fényteste. A populáció egy része ehhez a naphoz közeledve elhagyja a Földet – Kavassilas szerint itt a jelenlegi emberiség feléről van szó. És hogy hová mennek? Ennek egyes útjait, forgatókönyveinek részletes leírását a következőekben meg is adja:

1. forgatókönyv - Az 5. dimenzióba való átmenet, avagy a dimenziókapuk kinyílása

George Kavassilas szerint a 2011-es év vége felé (október végén és november elején) egészen 2012. december 21-ig a Földön kinyílnak az úgynevezett dimenziókapuk, amelyeken keresztül az emberek átmehetnek az 5. dimenzióba (ezeket a kapukat Kavassilas természetes kapuknak nevezi). Eleinte csak néhány ember fog tudni átmenni ezeken a kapukon, akiknek többsége aztán visszatér is a 3. dimenzióba, a Földre, mivel itt még feladatuk lesz – ők lesznek a földi emberiség asszisztensei vagy a segítői. Kavassilas tudja, hogy ez a feladat vár rá is. A dimenziókapuk 2012 év második felétől válnak átjárhatóvá a többség számára. Ez mind attól függ, hogy a helyzet a Földön mennyire éleződik ki. A dimenziókapuk 2012. december 21-én teljesen bezárulnak, s azok, akiknek át kellett menniük, már a másik oldalon lesznek. A kapuk nem egy adott helyhez lesznek kötve, így nem történhet meg az, hogy nem tudunk megfelelő időben odaérni. Lehetséges, hogy egyes egyéneket intuíciójuk vonzza majd egy konkrét helyre, de ez nem feltétele annak, hogy sikeresen átkeljen a kapun – minden egyes átmenetel egyedi lesz. Egyszerűen megmondva : mindenhol lesz dimenziókapu, ahol arra szükség lesz – lehet akár kórházakban, fegyintézetekben vagy háborús övezetben is.

Egyesek számára a kapuk láthatatlanok lesznek, mivel nincsenek fizikai helyhez kötve, s inkább az ember rezgésével van kapcsolatban (mintha mindenkinél található volna egy kapu). Az 5. dimenzióba való átkelésnél az ember nem hagyja el a Földet, de egy párhuzamos világba kerül a Földön, egy magasabb rezgésű szintre, amelyre már a 3. dimenzióban levő Föld átalakulása (kataklizmája) nem lesz hatással. George Kavassilas kb. 2 milliárd embert említ, amely átfog kelni a dimenziókapun. Megemlíti, hogy az 5. dimenzióba, amely a védőréteg (burok) mögött található, nem tudnak áthatolni a 3. dimenzió negatív energiái, de az 5. dimenzió már a mennyország első szintjéhez tartozik. Ezzel kapcsolatosan Kavassilas figyelmeztet a mesterséges kapuk meglétére is, az úgynevezett csillagkapukra (stargates), melyeket az időben és térben való utazásra használják (a negatív földönkívüliek és a földi háttérhatalmi elit). Ezek nem természetes dimenziókapuk, nem az 5. dimenzióba való átmenetelre valók. Senkinek se ajánlja, hogy ezekbe belépjen vagy használja őket.

Bevezetés a 2. forgatókönyvbe - Az emberiség manipulációja és annak következményei

Sok ember számára nem titok, hogy a jelenlegi világ valóságos realitása messze van a igazságtól, mivel egy olyan világban élünk, ahol természetes dolog az olyan fokú globális hazugság, csalás és manipuláció, amiben az igazság ténye számunkra szinte felismerhetetlen! A fizikai világunkat az igazságot megmutató szemléleten keresztül nyugodtan nevezhetjük rabszolgatartó társadalomnak. Azoknak, akik ebben a „mátrix“ kiismerésében még csak kezdők, nyugodtan megmondhatjuk, hogy vannak olyan emberek, akik fantasztikus munkát végeznek az igazság napvilágra hozatala érdekében, mint amilyen David Icke vagy N. Lesanov meg még sokan mások is. Az információ tengerében viszont nehezen lehet felismerni az igazságot, de aki keresi, az meg is találja. Számunkra fontos megemlíteni, hogy a háttérben álló „a szürke eminenciások“ itt a Földön azok, akik dróton rángatják az embereket. De ők is csak gyalogosok a sötét erők hierarchiájában és csak kis részét alkotják annak a „polipnak“, amelynek bázisai a Holdon, a Marson, az Orion csillagképen át egészen a galaxisunkig vezet. Ennek a „polipnak“ a kommunikációja hasonlít „maffia“ által alkalmazott módszerre, ami azt jelenti, hogy a Földön uralkodó erőknek nincs annyi információja, hogy az egészet átlássák. A Földön lévő felső körök is még magasabb körökből vannak manipulálva és megtévesztve! Ezen kívül nem egységesek, és széthúzóak, mint ahogy negatív lényeknél ez természetes.

Miért manipulálnak minket?

A negatív entitásoknak (parazitáknak) csak egy fontos céljuk van, hogy uralkodhassanak másokon, mivel csak így tudnak energiát szerezni vagy inkább lopni. Az emberi fajt is azért igázták le és azért manipulálták, hogy egy agymosott csordát hozzanak létre, amelyből csak negatív csoportoknak származott hasznuk. Milyen haszonról van itt szó? Az energialopást már említettük (az univerzumban ugyanis léteznek olyan lények, amelyek a negatív érzelmek energiáiból élnek), de a legfontosabb számukra a mi GÉNÁLLOMÁNYUNK! Mert tudják, hogy mi, emberek nagyon értékes áru vagyunk az univerzumban, mivel a Földön élő faj egyedi genetikai kóddal rendelkezik (éppen ezzel a céllal lett megteremtve), amely kulcs mindenhez, ami az Univerzumunkban létezik – és kulcs az összes életformához és energiához. A mi Univerzumunkban ebben a pillanatban nincs más bolygó, amely ilyen univerzális génállománnyal rendelkezne. Vegyük ezt ténynek. A gyakorlatban ez az univerzális géntartomány azt is jelenti, hogy a Földre akárki inkarnálódhat a mi Univerzumunkból.

Ebben a pillanatban ezért számunkra az a fontos ( földönkívülieknek meg azért érdekes ), hogy az embernek, mint isteni lénynek hozzáférése van minden teremtéshez, ami ebben az Univerzumban megtalálható (mivel a Föld az Univerzumunk kicsinyített mása). A negatív entitások épp ezért nehézen tudnak ellenállni az olyan a kísértésnek, hogy az emberi faj befolyásolásával különleges információkhoz ne juthassanak. Ezért élünk most egy ilyen világban, amelyben elterjedt a legmagasabb fokú manipuláció.

De az egész „játékban“ tudatosítanunk kell, hogy a 3. dimenzióban azért vagyunk itt, mert mi ezt így akartuk és mi ezt választottuk! Nem érdemes keresni a vétkeseket és eljátszani az áldozat szerepét. Az életért lévő felelősség a mi oldalunkon van, s ezért hálásak lehetünk az összes tapasztalatért, amit itt szereztünk az életünk folyamán. Minden a terv szerint megy. Ha az életünkben nem volnának kihívások, akkor nem lehetnénk azok, akik most vagyunk. Azért vagyunk itt, hogy ezt mind megtanuljuk, hogy leküzdjük a haragot és megértsük a jelenlegi létezésünket. Tanuljuk meg elfogadni magunk és a körülöttünk lévők árnyoldalát, s így már többet nem lesz hatalmuk a negatív entitásoknak felettünk – nem fognak tudni ránk hatni.

2. forgatókönyv - Az emberek elcsábítása a Földről

Milyen forgatókönyv vár azokra, akik nem a Földanya felemelkedésének az útját járják? George Kavassilas a következő módon magyarázza. A negatív entitásoknak az érdeke az, hogy az agymosott emberi csordákat elzárják és átvigyék egy másik helyre, mielőtt még megszűnik a 3. dimenzió létezése a Földön. A vezető negatív lények pontosan tudják a jövő eseményeinek az eljövetelét és felemelkedés folyamatát a Földön. Kavassilas megemlíti, hogy különböző negatív információk vannak a Föld felemelkedésével kapcsolatban, amelyek nem tájékoztatják eléggé az embereket és illúzióban ringatják őket. Az emberekhez a médiákon keresztül pedig sok spekulatív információ is eljut, mint pl. a világháború kitörése, különböző betegségek elterjesztése, az időjárással való manipuláció, művileg előállított földrengések stb. Ezek a „rémhírek“ nem öltöttek globális méreteket, de nem is fognak, mivel a vezető negatív entitásoknak sincs érdekükben.

Létezik egy forgatókönyv, ami arra készült, hogy minél több embert csábítsanak el a Földről az űrhajóikba, amelyek aztán elviszik őket egy másik helyre ( elő van készítve néhány 3. dimenziós bolygó ), hogy megóvják az eddig működő manipulációs mintát. ( Kavassilas ezeket az űrhajókat taxiknak nevezi, és láthatók lesznek, de az Univerzum magasabb lényei hatalmas fogdáknak hívják őket).

Az egyik bolygó, amelyre az emberek ki lesznek telepítve, az a Mars. Ez a jövendölés saját tapasztalatra támaszkodik, mivel a Marsnak önálló atmoszférája van, s most is a felszíne alatt több, mint 1 millió ember él. ( Ez már egy régebben futó titkos háttérhatalmi terv része, melynek neve Project Genesis - célja a Marsnak az újra betelepítése). Viszont mielőtt az emberek a Marsra jutnának, először a Nibiru bolygót fogják meglátogatni. George Kavassilas szerint a Nibiru egy művileg előállított bolygó, amelynek saját meghajtása van. Jelenleg a Nap mögött van elrejtve, ezért nem látható. Ha eljön az idő, akkor a Nibiru elő fog jönni. Úgy fogjuk látni, mint most a Holdat és ugyanolyan nagynak is. Persze a valóságban a Nibiru a Holdnál nagyobb, csak messzebb lesz és vöröses lesz a színárnyalata. A negatív entitásoknak azonban vannak tartalékban még más evakuációs helyei is.

Kavassilas szerint ez mind azért van, hogy az emberek önkéntesen hagyják el a Földet, mivel az Univerzum törvényei alapján erre senkit nem lehet kényszeríteni. Viszont befolyásolni, manipulálni lehetséges az embereket, hogy „saját“ akaratukból határozzanak úgy, ahogy azt mások akarják. S mind ez akkor történik, amikor a globális helyzet kezd kiéleződni. Várható a világ gazdaságának és politikájának összeomlása, s ezzel együtt pedig beindulnak a szociális segítő programok is. Nem lehet kizárni a helyi fegyveres összecsapásokat sem. G. Kavassilas szerint legfontosabb az, hogy a Föld felemelkedjen. A Földanyáról azt mondják, hogy még mindig visszatartja magát, mivel várhatók, hogy fokozódni fognak a természeti katasztrófák világunk különböző részein.

George Kavassilas nem tartozik azon emberek közé, akik a pusztulás és reménytelenség elméletét hirdetik. Épp ellenkezőleg, tudja, hogy a pozitív tapasztalatok és reményteljes jövő az, ami ránk vár. Felkészíti az embereket azokra az eseményekre, amelyek a 2012-ben (kb. az év felétől) még jobban ki fognak éleződni. A világ más-más részein különböző intenzitással fog lezajlani. Az embereknél is minden út egyedi, mivel a tapasztalatok elsajátításához mindenkinek a saját útját kell járnia. És földrészekre vagy államokra is úgy kell tekinteni, mint a lényekre, akiknek saját útjuk van.

A helyzet helyenként drámaira is fordulhat, de az embereket G. Kavassilas arra próbálja rávenni, hogy a 2012-es eseményekre úgy tekintsenek, mint egy új emberi faj megszületésére. Erre a szülésre úgy tekintsünk, mint egy új élet megszületésére. Ez nem csak a fájdalomról szól, ezért ne úgy összpontosítsunk rá, mintha az egész eseménynek ez lenne a legfontosabb része.

A fent említettek alapján G. Kavassilas nem zárja ki, hogy olyan pillanatok is bekövetkezhetnek, ahol az egyes területeken az áttekinthetetlen helyzetben akármilyen segítség jól fog majd jönni. Ha valaki segíteni fog krízishelyzetben lévőkön, akkor ezzel a tettel sokaknak segíthet, főleg ha ezt feltétel és elvárás nélkül fogja elvégezni. Ekkor avatkozhat közbe a sötét oldal is, amely számukra a legmegfelelőbb helyzet. A döntés pillanatában fontos lesz a tudatunk és a szívünk hangjára hallgatni (fontos a lelki jelenlét). Az emberek nagyon fifikusak, s ezért az emberiség többsége biztosan át fogja majd gondolni a nekik nyújtott segítség lényegét és a segítők szándékát. Ez egy olyan helyzet lesz egyesek számra, amikor nem lesz sok idő a gondolkodásra vagy a helyzet mérlegelésére.

G. Kavassilas nehezen határozta el magát arra, hogy ezeket az információkat közzé tegye. Tudatában van annak, hogy az említett információk szinte hihetetlenek, s addig még nem kezdődnek el, addig nehezen lehet ezeket megerősíteni. Tudja, hogy a Föld felső vezetésének ( az elitnek ) az akarata az, hogy fenntartsák mindenáron a valóságosnak látszó illúzióvilágot, de az események fel fognak gyorsulni. Fontos, hogy az ember fel legyen készülve és ne hagyja magát meggondolatlan döntéseket hozzon az adott pillanatban. Mert nem segíthetünk addig magunknak, amíg nem a szívünkre hallgatunk. George Kavassilas azt mondja : „Az egónk (fejünk) mindig talál okot arra, hogy miképpen lehet valamiben kételkedni, de a személyes tapasztalatok és az új ismeretek felismerése egyértelműen olyan információkhoz juttatnak, amelyeket nem lehet megcáfolni“.

Az információkból mindenki annyit fog fel, ami számára a leglényegesebb. De tény az, hogy a jelenlegi földi realitás szétesőben van a kozmikus asztrológiai ciklusok befejezése miatt. Ez nem cáfolható meg és ez a földi vezetői elit számára sem ismeretlen tény.

A Montauk-kísérletek alatt a 20. században ( az időben és a térben való utazásnál ) megállapították, hogy egy pontban az „utazók“ rátaláltak egy úgynevezett fény-falra, ahol a 3. dimenzió realitásának a vége van. Tehát a különböző titkos kísérletek is bizonyítják a 3. dimenzió realitásának teljes szétesését a Földön – de George Kavassilas szerint ez 2013 március 21-én fog bekövetkezni.

http://drunvalomelchizedek.network.hu/forumtema/george-kavassilas-jovendolese-avagy-mi-varhato-2011-2013-ig-oszefoglalo

Beküldte: Kiss Viktor

Megnyitva 14358 alkalommal

Hozzászólás   

+1 #5 1nimrodocska@citromail.hucsaba csaba 2012-10-08 10:41
:roll:
Egyre nehezebb az élet az olyan embereknek akik becsületesen élnek eben a világban!
Hazugságban élük!Mert mások akik ön haszon lesésből profitálnak csak saját ön haszon érdekűek!Ők a mi vezetőink,(politikusok,ön kormányzati tagok és se.végeik!)!
Most mindenki a társadalom hieroglifa rendszerében ott van ahová való!Eben a rendszerben lehet > lopni,csalni,hazudni,le húzni,ön haszon célúnak leni (elit)
+2 #4 torpapa 2012-03-19 10:24
Megkockáztatok egy feltevést: GK más értelemben használja a dimenzió szót, mint mi, vagy mást érthet alatta. A dimenzió kiterjedést jelent, ami persze lényeges jelentés tartalmat hordoz a számunkra valóságosnak tűnő 3D-s szinten.

Ha a "3D" fogalmat nem dimenzió, hanem denzitás értelemben használjuk, akkor az értelme az, hogy egyre finomodó anyag, egyre magasabb rezgésszintek vannak, és a 3D egy bizonyos rezgésszint-tartomány.
A mi 3D-s világunk rezgésszintje sokkal alacsonyabb, mint a 4D-s lényeké, akiknek a világát asztrál vagy szellemvilágnak hívjuk, és a szokásos emberi érzékszervek nem alkalmasak arra, hogy információt kapjunk róla. Az 5D az a rezgésszint, ahova a lelkek halál után kerülnek, és várakoznak a következő alkalomra, hogy testet kapjanak ("leszülessenek"). A 6D az a szint, ahol már a karmikus körforgás kényszere nem érvényesül, de sok fejlett lélek önként választja a testet öltés lehetőségét, hogy segítsen a sűrű anyagban küzdőknek.

A dimenzió szó használatának nyilván megvan a létjogosultsága, de a finomodó rezgésszintek esetén szerintem közelebb áll a magyar gondolkodáshoz a denzitás, tehát a sűrűség értelemben vett használata.
+3 #3 torpapa 2012-03-19 09:58
Kedves mehecske,

Hivatalból olvasom a "hozzászólásaidat", és szeretném megosztani a meglátásomat ezzel kapcsolatban. Észrevételeid általában rombolóan hatnak, értéket ritkán tartalmaznak. Természetesen minden írásnak vannak fonákjai, és a hibák is emberi tulajdonságok, no de hogy valaki csak ezeket lássa...
Kérem, hogy dolgozz egy kicsit keményebben magadon, mert értékes tagja lehetnél annak a kis szellemi közösségnek, amely honlapunkhoz kapcsolódik. Nekünk sem öröm a megjegyzések törölgetése, és Neked sem, hogy szellemi munkád kárba vész. Vagy szándékosan rombolsz?

Ami az irónikusnak szánt észrevételedet illeti: időpontot nagyon ritkán lehet és szabad "megjósolni" mert ez a szabad akarat világa, és az események végső sodra minden esetben függ az emberek tudata által alkotott közegtől. A március 21 - amennyiben elfogadjuk - azért lehet kivétel, mert vannak kozmikus történések, amelyeket bizonyos ciklikusság jellemez, ezért "kiszámíthatók". Nem kell zseninek lenni ahhoz, hogy a holnapi Nap-felkeltét megjósoljam.
A március 21 olyan időponthoz kötődik, amelyet a főleg angol nyelven elérhető irodalmi források Hullámnak vagy Aratásnak neveznek, de vannak más elnevezései is. Ha biblikus módon fogalmaznék, ez lesz az az időpont, amelyre Jézus figyelmeztet, hogy "legyen olaj a mécsesetekben". Ritka, történelmi esemény, amelyre a világosság és a sötétség erői is nagyon készülnek. Hogy az időpont hajszálra pontos-e vagy sem, ebből a szempontból nem számít, hiszen aki ma nem tud tisztességesen élni, az holnap sem fog tudni. Önmagunk megváltoztatása egy folyamat, amelyen nekünk magunknak kell dolgozni, semmiféle jóslat nem segít. A jóslatból megtudhatjuk, hogy van még egy kicsi időnk, amíg dolgozhatunk magunkon, és azt is, hogy a sötétség erői keményen dolgoznak azon, hogy ez nekünk ne sikerüljön. A nem sokára bekövetkező gazdasági összeomlás és káosz is ezt a célt szolgálja, hiszen ilyenkor az ember mással van elfoglalva (pl. létfenntartás) és a zavarosban jobban lehet halászni. Akkor már nem fogják olvasni ezt a honlapot, lehet hogy internet sem lesz, most viszont még van rá lehetőség.
#2 mehecske 2012-03-18 19:30
azt mar akkor ezekszerint tudjuk hogy mi lesz 2013 marc.21-en de azt viszont nem tudjuk hogy mi lesz holnap magyar orszagon 2012 marc.20.an
+2 #1 Sándor 2012-01-17 18:39
Ugyanerre a megállapításra jutottam!
Mi magyarok élen járunk már az átalakulás hirdetésében és ez még jobban fel fog gyorsulni ebben az évben.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások