20240303
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2022 április 19, kedd

Egy felsőbbrendű gén kutatásra utasítás története

Szerző: Dr. Árkay László

No.5 / Monographs by Dr. László Árkay - W. Penfield kanadai professzor kutatása a Rockefeller Alapítvány megbízásából

A montreáli McGill Egyetem kiváló professzora Wilder Penfield néhány évvel ezelőtt (1) megbizatást kapott a Rockefeller Alapítványtól, hogy kutassa ki és bizonyítsa be van-e és melyik az a gén/fajta, amely földünkön alapvető gén.

Ez lett volna a feladat, amelyre az egyetemi tanár óriási, millió dolláros támogatást kapott. A ki nem mondott, de valódi célja volt a kutatási feladat-adásnak, hogy a szemita gént találják meg mint ilyen felsőbbrendű gént.

Egy egész munkacsoport dolgozott rajta. Hosszú évek után meg is találták a keresett gént, de nem egyet. Kettőt! Megállapították eme KETTŐRŐL, hogy ezeket ugyan – akár évszázadokon, generációkon át – el lehet ideiglenesen nyomni, de aztán újra feltörnek, míg például a germán, vagy néger elsenyved, eltűnik. Ezek a megtalált gének évszázadok után is feltörnek: s a kettő üti egymást. Pillanatnyilag az egyik gén a másikat elnyomhatja, össze is házasodhatnak de a 3, 4, 5., generáció után feltör egyikük és kizárólagosan for URALKODNI.

A Wilder Penfield féle kutatócsoport tehát megtalálta ugyan a remélt szemita gént is, de talált egy másik ilyen fölényes gént, amelyiknek nincs neve.

Erről a másodikról Penfield professzor azt rögzítette le jelentésében, hogy ennek legtisztább képviselője a Közép-Európában élő és ma magyarnak nevezett náció, de hozzátette végső tanulmányi jelentésében, hogy földgömbünk öt teljesen szétszórt pontjain ugyancsak megtalálható UGYANEZ a második gén. Eme, – a szemita barát – Rockefeller Alapítvány reményét tönkretevő eredmény következménye volt, hogy az Alapítvány azonnal törölte a támogatását, megtiltotta a jelentés közzétételét és annak kinyomtatását. Erősen kétlem, hogy az valaha is napvilágot lát.

„Egy alkalommal kezemben volt ez a zárójelentés. A Bizottság szakértői jelentésében megadott 5 pont „folt””- ezt teszi hozzá Árkay - „egészen misztikusan tökéletesen azonos azzal az öt folttal a földgömbön ahol a pentatonikus ötfokú magyar NÉPZENE létezik. De most jön még a java!

Baráth Tibor professzor kedves barátommal volt 2-3 éve” folytatja beszámolóját Árkay „egy nem mindennapi telefon beszélgetésem. Ekkor ezeket mondta nekem Tibor”:ő nem ismeri a népdalt, nem zenész. Van neki egy világtérképe amelyen feltüntette, hol találtak az őskortól kezdve, akármilyen ős magyar, vagy bármilyen más nyelven olvasható, MEGFEJTHETŐ FELIRATOKAT. De bevallja, nem érti, mert a föld öt helyén vannak teljesen szétszóródva.” Erre elkezdtem hegyezni a fülemet. „Melyik öt helyen?” kérdeztem „ Hát” – mondta Tibor „ 1. Magyarországon és Közép Ázsia Ural környékén, de nem a szláv területeken, 2. A Távol Keleten Kinában és Japánban, 3. Közép Afrikában, 4. Az amerikai Indián vidékeken és 5. Skóciában.” Hát majdnem leültem! Ezek a foltok ugyan is hajszálra azonosak a pentatonikus zene 5 nagy foltjával és a Penfield Bizottság féle vércsoport foltokkal!”

Ez három egymástól teljesen külön irányból, a népzene kutatás, a népcsoport kutatás és az ösrégészet teréről származó BIZONYÍTÉKOK adatait hozza egy nevezőre! „Hát akkor miért vagyunk begyulladva?” –kérdezi Árkay „Minket nem lehet kiirtani, feltörünk, nem vagyunk egyedül! Miénk a jövő!!”

(1) cca 1960

Beküldte Török László Leslie 


IN ENGLISH 

Monographs by Dr. László Árkay

No.5

Dr. Árkay László Monográfok

Research of Professor W. Penfield commissioned by the Rockefeller Foundation

 

A few years ago (*) Professor Wildred Penfield, an eminent scholar at McGill University, received a research assignment from the Rockefeller Foundation, to determine if there was a primordial human gene on Earth, and if there was one to identify it. He had received an enormous financial grant amounting to millions of dollars. The covert, but real objective of the research assignment was to find the Semitic gene as such a superior entity.

A large research team was employed on the task. After several years of work they indeed found the sought after gene. However, they found not only one, but TWO. It was determined of these two that they may be temporarily suppressed through generations and even centuries, but afterward they break out again, while German and Negro, for instance, atrophy and disappear. These two genes break out again after centuries and they clash with each other.Temporarily, one gene may suppress the other, they can even combine, but after several generations one surfaces and becomes the exclusively dominant gene. Thus, the Penfield research team indeed found the hoped-for Semitic gene, but also found another such primordial gene which had no name.

Of this second gene, Professor Penfield reported that, its purest representative is found in the Hungarian people of Central Europe and he added in his final report that this very same gene can be found also on five scattered points of the globe. The consequence of this finding - which ruined the hoped-for expectations of the pro-Semitic Rockefeller Foundation - was the immediate cancellation of the funding, and, banning the publication of the report. The research team, of course, was disbanded. The report did not see the light of day.

“At one point I had the final report in my hands. The five spots identified by the experts are exactly identical with the five spots on the globe where the pentatonic Hungarian folk music can be found. “ added Dr. Árkay. “But the best of it is to come.!

“I had an extraordinary telephone conversation two or three years ago with my dear friend, professor Tibor Baráth. He said that he was not a musician and does not know anything about folk music. He had a world atlas on which he marked every finding in recorded history where any ancient, Hungarian or other writings were found and deciphered. But he admitted, that he was at a loss because these five spots were scattered all over the globe.”

“I pricked my ears” says Dr Árkay. “Which are these five spots?” I asked. “Well, 1. Hungary and Central Asia Ural Region but not the Slavic areas, 2 the Far-East, in China and Japan, 3. Central Africa, 4. the Indian regions in America and 5. Scotland”. I was stunned and ready to sit down. For, these spots were exactly identical with the five large spots where pentatonic music and the genetic spots identified by the Penfield research team were found.

This evidence then brought to a common denominator the results of investigations that began in three different and disparate scientific disciplines, research of folk music, archeology of great antiquity and genetic research.

(*) cca. 1960’s

Beküldte Török László Leslie 

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások