20240424
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2021 május 04, kedd

Jus murmurandi Petőfi ügyében

Szerző: Dalmay Árpád

2016 nyarán az a megtiszteltetés ért, hogy meglátogatott Alekszej Tyivanyenko szibériai történész, Petőfi-kutató, és megajándékozott frissen megjelent, a szibériai „titkos fogolyról” írt orosz nyelvű könyvével. Vele jött Fuksz Sándor, a Magyarok Világszövetsége Petőfi Sándor Bizottságának akkori koordinátora (ma már elnöke), aki az MVSZ nevében felkért a könyv magyarra fordítására. 

Örömmel vállaltam, hisz a Petőfi-rejtély már 1989-től, a barguzini sír feltárásától fogva különösen foglalkoztatott, s korábban jártasságra tettem szert a műfordításban is. A fordítás elkészült, a könyv megjelent, de bolti forgalomba nem került, csak a Magyarok Házában kapható Budapesten. Bár már több bemutatónk volt, úgy érzem, hogy sok érdeklődő kezébe nem jut el, ezért szeretném megosztani néhány észrevételemet.

A szerző által közölt antropológiai, levéltári és egyéb bizonyítékok (a Prágában elvégzett szuperprojekció, azaz a költő dagerrotípiájának rávetítése a koponya fényképére, a Kínában Hrúz Mária mai rokonaitól vett minta alapján megejtett DNS-vizsgálat stb.) számomra – és szerintem az olvasók többsége számára is – meggyőzően igazolják a barguzini sír halottjának kilétét. Sajnos, a Magyar Tudományos Akadémia és más hivatalos szervek hallani sem akarnak költőnk szibériai száműzetéséről, „csípőből” utasítják el, meg sem nézik/hallgatják a bizonyítékokat. Ez utóbbiakhoz szeretnék hozzájárulni a magam szerény módszerével. Mint magyartanár elsősorban a szibériai verseket veszem górcső alá. Mégpedig úgy, hogy közlöm az orosz eredetit, majd a fordításomat, s végül rámutatok az ismert Petőfi-versekkel való párhuzamokra.

Mielőtt hozzákezdenék, bizonyára felmerül sokakban a kérdés: miért írt Petőfi oroszul, és vannak-e ezeknek a verseknek magyar megfelelői? Szubjektív véleményem, hogy voltak (vannak), hisz Barátosi Lénárt Lajos helytörténész és néprajzkutató naplójában leírta: a múlt század elején 180(!) eredeti Petőfi-kéziratot hozott haza Szibériából és adott át a Honvédelmi Minisztériumnak. 
Ez az anyag 1919-ben a minisztériumban állítólag elveszett. Valószínűleg ott voltak az orosz nyelven felfedezett versek eredetijei is. Hogy miért írt oroszul (is)? Tyivanyenko könyvéből tudjuk, hogy Petőfi Barguzinban színielőadásokat, irodalmi esteket rendezett a helyiek számára. Ezért kellett lefordítania oroszra is a verseit, ezek aztán részben szájhagyományként, részben kézről kézre adott írott formában terjedtek el mint „népköltészeti alkotások”.

A már említett Barátosi Lénárt Lajos hazahozott és megőrzött egy magyar nyelvű verstöredéket az említett kézirat 46. oldaláról, amelyet Petőfi 1852. március 7-én írt Iljiszunszkban, azaz Iliszunszkban:

Rabság, szabadság, - e két szó
Tölti be fogoly napjaimat, -
Mi vár reám és mi vár reátok?
Egy kettős átok, mi véget nem ér?
Szabadságot adj nekünk, Istenünk,
Melyet mi is megkaphatunk...
Ökölben a gondolat, terv, -
Távol az örök hó mezején.

Ez a vers megjelent magyarul a költő aláírásával a Russzkoje Szlovo c. orosz újságban, amelynek kivágását 1916-ban a Szibériában járt Svigel Ferenc a cipőjébe rejtve hazahozta. A versről néhai Szuromi Lajos, a verstan egyik legnagyobb magyar szakértője azt írta, hogy „verselése jambusi, petőfies”.

Előkerült egy másik magyar nyelvű vers is, amely Petőfi aláírásával 1851. május 20-án született Vengerszka-Szelóban:

Én vagyok az örök kérdőjel,
Messiást hordó nagy ígéret,
Balzsamkenőcse az időnek,
Mely folyton fogy és mégsem fogy el!
Kiáltó vagyok a pusztában;
Szomjazó lelkek üdítője, -
Üldöző hordák méregkútja,
Magyar igéknek örök hirdetője!

Ez egy versciklus X. része volt a kézirat 75. oldalán!

Szuromi Lajos megvizsgált két oroszul írt szibériai verset, amelyekről ez volt a véleménye:  

Szerintem Petőfi személyes lírai mélysége tárul elénk belőlük; ha más írta e verseket, akkor olyan  művészi teljesítményt adott, amelynek a művészi imitáció történetében világirodalmi rangja lehet. Maga az átéltség megható, tiszteletet érdemlő.” 

Hadd tegyem hozzá: ha más írta volna e világirodalmi színvonalú verseket, miért tette volna álnév alatt? Ismét Szuromi Lajost idézem: „Kérdezhetünk hát az orosz nyelvű versekre is, ki írta őket? Nem tudjuk, bár hallani véljük a hattyú dalát. Ha nem Petőfi írta e költeményeket, írhatta őket más?” – teszi fel a költői kérdést. Szerintem nem!

Kéri Edit, ugyancsak ismert Petőfi-kutató is tanulmányozta a „szibériai” verseket. Véleménye szerint mind Petrovics, mind Petőfi versei azonos ritmusban, jambusokban íródtak.

Kún Ferenc debreceni tudós a következőket írta e versekről: „Számomra, aki ismerem Petőfi munkásságát, a magyar és orosz nyelvet, úgy tűnt, hogy egy régi és kedves ismerős hangját hallom, olyan hangot, amely oroszul pontosan úgy szól, mint az, amelyhez én hozzászoktam nagy költőnk magyar alkotásainak olvasásakor.”

 *

Az első szibériai Petőfi-vers címe oroszul Мечты, azaz Álmok. (Én Álmaim címmel fordítottam le.)

Itt jegyezném meg, hogy a szibériai versek nagy részét néhai Nehéz Mihály tanár is lefordította magyarra, így azok két változata is az olvasók rendelkezésére állhat. Mivel nem akartam, hogy Nehéz Mihály fordításai befolyásoljanak, azokat csak a fordításaim után olvastam el.

Мечты

Когда еще юнцом я был,
Вокруг меня носились роем
Мечты. Я страстно их любил,
Себя уж я считал героем.

Я гордо выступал на бой
С коварством, злобой и пороком.
Я увлекал толпу с собой,
Я вождем был и пророком.

И обнаживши острый меч
И знамя красное свободы,
Я ветхое сбирался сжечь,
Освободить хотел народы.

Одел доспехи, взял я щит,
И на коня уселся смело:
Пускай, пускай меня он мчит –
Умру за правое я дело.

Но, видно, был ездок плохой.
При первой схватке я свалился,
И щит сломался надо мной,
И встать не мог я, как ни бился.

Но все ж упорно вдаль глядел.
Там видел: витязи сражались,
И я, несчастный, в бой хотел.
Увы! Мечты мои не сбылись.

És a fordítás:

Álmaim

Ifjú koromban köröttem
Kerengtek, forgolódtak rajban
Az álmok. Mindet szerettem.
Bennük magam már hősnek láttam.

Csatába büszkén szálltam én,
Ármánnyal, gonosszal harcoltam.
Népemnek kellett a remény,
Vezére, prófétája voltam.

A kardom kezembe vettem
S a szabadság piros zászlóját,
Az ósdit tűzre vetettem,
Szabaddá téve népek sorsát.

Páncélom, pajzsom felvettem,
És bátran paripára ültem.
Száguldjon eszeveszetten,
Igaz ügyért halni készültem.

De lám, hitvány lovas voltam,
Az első harcban földre estem,
Pajzsom törötten eldobtam,
Felkelni nem bírt már a testem.

Ám konokul messze néztem,
Láttam: küzdöttek a vitézek.
Én, gyönge, harcba készültem,
De álmaim – jaj! – elenyésztek.

A vers orosz szövege Gurevics A. V., Eliaszov L. J. Старый фольклор Прибайкалья (A Bajkál-mellék régi népköltészete) című kötetében olvasható (Ulan-Ude, 1939. 1. kötet, 455. old.).


De, hogy elvezesselek az eredeti forrásra ide kattintva letöltheted az egész dolgozatot. ⇒

 

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások