20240424
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2016 november 25, péntek

Titokzatos betűk / I. rész. XIII. fejezet

Szerző: Péterfai János István

Manapság kezdi felismerni a magyarság betűinek roppant fontosságát. A magyar ábécének nevezett betűkészlet megdöbbentően régi. A magyar betűk által alkotott ábécé létrejötte nagy kérdés. Vagy hirtelen jött létre, zseniális gondolkodók tehetsége eredményeképpen, vagy hosszú fejlődés során képződött, több lépcsőben. Egyszerű jeleket rajzoltak, aztán a jelekhez értelmet csatoltak, majd a jeleket rendszerezték és a hangok rögzítésére alkalmazták. Végül ábécét alkottak.

Az első jelek megjelenése messze a Homo sapiens megjelenése előtti időkbe mutat. A valódi magyar ábécé képződése nagyjából 40.000 évvel ezelőttre tehető. Legfontosabb felfedezője Varga Csaba, aki először ismerte fel az ősi karcolásoknak nézett jelekben a magyar betűket. A francia barlangok tele vannak magyar nyelvű írásokkal, de a Kárpát-medence is bővelkedik feliratokkal.

Varga Csaba előtt a legjobb kutatók, mint Torma Zsófia, csak Kr.e. 8.000 körülre mert visszamenni az időben. Torma Zsófia munkásságát eltiporták, karanténba helyezték, ma sem hozzáférhető a kutatók számára. Hasonló a helyzet a teljes magyar ábécével kapcsolatban, az ostobaság képviselői mindent elkövetnek a magyar ábécé elhallgatásáért és a leletek pusztításáért. Szerencsére az internet feltalálása megnyitotta az információ kapuit, legalább egy kicsikét.

Az írásokat régen kőbe vésték, majd később csontokba és fába. A fába vésett leletanyag talán teljesen elveszett. Az idő is pusztítja a leleteket, ami azt jelenti, hogy minél régebbre megyünk vissza az időben, annál kevesebb lelet megtalálására van esélyünk. A fa elkorhad, a követ lemossa az eső, a csont elmállik.

Egy időszak után, aminek a korát egyelőre még nem lehet pontosan meghatározni, az írásokat arany és ezüst lemezekre helyezték. Később rézre és bronzra is írtak. Aki nem tudta elolvasni a jeleket, az értékes anyagot beolvasztotta, ezáltal hatalmas kincs veszett oda. A fémre való írást sokáig gátolta a Kő szent volta. A Kő szent minősége miatt sokáig elsősorban kövekre írtak őseink, majd az Arany és Ezüst is felvette a szent minőséget, legalább 12.000 évvel ezelőtt.

Az íráshoz kapcsolódó szókincs rendkívüli.

Betű szavunkat előbb Be-Tű formában értelmezve a Tű szónak a Tűzni jelentést gondoltam. Ebből következik a Betű Be-Tűzni jelentése. Valamilyen éles eszközzel bele tűzték az anyagba a jeleket. Azonban a Bet-Ű felbontás jelentése pontosabbnak tűnik, értelme Háza Istennek. A nyelvészet valami török szóból eredőnek gondolja a magyar Betűt, jellemzően az alig kétezer éves török emeli műveltségre a 40.000 évesnél jóval régebbi magyarságot, szerintük.

Ró szavunk a Nap mozgásának a neve, de a Nap is lehet Ró, vagyis ige és főnév jelentése is van. Ebből ered a Rovás. De az Ír ige, aminek a jelentése a Róhoz hasonló, az Úr rokona, tehát megint Isten fogalma bukkan fel a szó jelentésében.

Könyv szavunk lehet egyszerűen Kö-Nüv, ami Kő-Név helyesen. Ebben az esetben a jelentés azt mondja, hogy Kőbe vésték a Nevet őseink, és ez volt eredetileg a Könyv jelentése. Viszont, ha a Köny-V elválasztást alkalmazzuk, akkor a Köny a Könny – Csillag, Ken, Kin, Kün – Nap értelmet kapjuk. A Köny-V „V” jele talán a Va/Ve „Kisebb Isten”, vagy csak egyszerűen a Köny-Vel, Köny-Vel-Ő maradványa. Kétségtelen, hogy magyar eredetű szó, az orosz Knyiga – Könyv valójában Kiny-Ga formából ered. Ez pedig a Nap-Háza, vagy a Király-Háza, magyarul.

Papíros szavunk a Pap és Írós szavakból ötvöződött. A papírost a magyarok találták fel, talán Egyiptomban. A pekingi olimpián 2008-ban a kínaiak a négy legfontosabb kínai találmány között mutatták be a papírost. Ha jól emlékszem, a lőpor, az iránytű és a könyvnyomtató mellett szerepelt a papíros. A magyar kormányok csak nézik a hasonló bemutatókat, fel sem ismerik a magyar találmányok jelentőségét. Pedig egy kínai hagyomány alapján V. Isztrin és K. Rejdemejszter megírta a Papír hercege című elbeszélést, ami szerint a papír Belső-Ázsiából, vagyis a hunoktól került a kínaiakhoz. Az elbeszélés magyarul olvasható az Univerzum folyóirat 1958 novemberi és decemberi számában. A papirusznád a Pap-Írós névből származik, a latin papirusz és görög papirosz szavak belőle erednek.

Pergamenre is írtak, a név Pergamon város nevétől ered. A térség a trójaiak, etruszkok tulajdonában, vagyis magyar tulajdonban, volt.

A Toll valóban a madarak Tollától származik, a Lap valamilyen lapos felszíntől, esetleg kő felszínétől. A Sor a Szor szóval lehet szoros összefüggésben, mivel a sorok egymás után jönnek, sokszor ismétlődnek, amit a Szorzás is kifejez. Az Oldal az Old, az Olvas az Olvaszt szavakkal rokon. A lapba rögzített tudást, amit a betűk tartalmaznak, fel kell oldani, az olvasás a titkok felolvasztását is jelentheti. Nem a mai időket jelölik ezek a szavak.

Tinta szavunkban a Tin Isten, vagyis Ten nevével azonos, a Ta a Táj. A Tintával írt szöveg ezért a Tűn igével is rokon. Talán akkor tűnt elő az írás, ha meleg közelébe helyezték, tehát esetleg titkosírás volt a tintával való írás. Tintagel erődje is viselte ezt a nevet. Jel szavunk bizonyára az El – Isten szó jejes fejleménye.

Füzet szavunk a Fűz igéből ered. A lapokat összefűzve kapjuk meg a füzetet. Lecke a Leszke, vagy Leske krétai magyar szóból ered, Baráth Tibor szenzációs meghatározása alapján.

Az íráshoz kapcsolódó szókincs egy része kifejezetten a kőkorból ered, ami bizonyítja a magyarok európai eredetét, valamint azt is, hogy Európa összes népe a magyarokból keletkezett. További bizonyítékok is léteznek, az emberiség összes írása a magyar írásból származik.

A magyar nyelvet olykor Isten Nyelvének, a magyar ábécét Isten Írásának nevezik. A megfogalmazás helyes, a bizonyítékok közül többet is sokan kutatnak.

EGY TITOKZATOS KUTATÓ

Hihetetlennek gondolják sokan, de vannak a magyaroknak ma is zseniális kutatói, akik fényévekkel előtte járnak a mai akadémiai tudományosságnak. Magam ugyan nem vagyok oda az akadémia szellemi színvonalától, de csodáról nem beszélnék, ha nem ismerném a kutatót és elméletét. Igaz, nem beszélhetek részletesen róla, a jog a szerzőt illeti, de néhány momentumot megemlíthetek.

A magyar nyelv alapszavai egy hengerpalástra fűzhetők fel, ahonnan az alapszavak kiterjeszkednek a térbe, és más alapszavakkal kapcsolatba lépnek. A képződmény térbeli és gyakorlatilag a végtelenbe terjeszkedik. Ez a hatalmas ágas-bogas hálózat alkotja a magyar nyelv szókincsét. Ha azt is mondanám, hogy a szavak hálózata a Világegyetem szerkezetére hasonló, akkor senki sem hinné el. A Világegyetem 40 millió fényév átmérőjű buborékokból áll, a buborékok falát a galaxisok alkotják. Ehhez a buborék-hálózathoz hasonló a magyar nyelv szavainak hálózata, de ezt nem kell elhinni.

A titokzatos kutató azt mondja, hogy a betűk egy hengerpalástra fűzhetők fel. A palástról kiindulva szavakat képeznek és egy térbeli hálózatot formáznak meg. A hálózat egy létező kristály kristályhálójával azonos.

A betűkből több fantasztikus forma hozható létre. A formák egyik része az emberi történelemhez, a naptárokhoz kapcsolódik. A naptárak ismerete óriási előnyt jelentett az uralkodóknak. A másik része olyan elképesztően hihetetlen tényeket mutat be, amelyek kizárólag kozmikus jelenségekhez kapcsolódnak, nem a Naphoz vagy a Holdhoz, hanem az égbolt más objektumainak mozgásaihoz, istenekhez, múlthoz és jövőhöz. Tehát több olyan formai szerkezet hozható létre a magyar ábécéből, amelyekre a mai tudományos világ még csak nem is gondolt.

Az egyik forma 36 betűből áll. Az A betű nincs benne a szerkezetben, mivel az A jelöli Istent, aki kívül áll a rendszeren, mivel ő hozta létre a rendszert. Némelyik szerkezet minden hálózati helyének számértéke van. Az is kiderül a magyar ábécéből, hogy Julius Caesar, aki trójai magyar származású, a naptárát a magyar ábécé alapján hozta létre. A hónapok napjainak a számát a magyar ábécé betűinek értéke alapján alkotta meg.

Ennyi egyelőre elég. A kutató könyvének kiadását nagyon várom.

EGY MÁSIK KUTATÓ ELMÉLETE

A másik kutató neve nem tiltott. Varga Ferencről van szó, aki elképesztő energiával és tehetséggel kutatja a magyar írást. Rendszert alkotott, amivel lehet vitatkozni, de attól még létező és jó a rendszere. A magánhangzókat és mássalhangzókat élesen elválasztja, és külön rendszerbe foglalja őket.

A magánhangzók sora: u, o, a, ö, e, i, ü, valamint a másik sor: ú, ó, á, ő, é, í, ű.

A mássalhangzókat 25-ben határozta meg a szerző. A 25 mássalhangzót egy négyzetbe helyezte, aminek az 5x5 a lényege. Számérték nem kapcsolódik a rendszerhez, amit véleményem szerint a kutató tovább fog fejleszteni.

Varga Ferenc szintén titokzatos kutató, mint a fentebb bemutatott társa. Azzal lépett magasabb szintre, hogy a magyar írás legmagasabb szintű régióiba jutott, és az írást áttette a gyakorlat oldalára. Módszere segítségével nagy pontossággal el lehet olvasni zseniális őseink akár 40.000 éves írásait is. Virtuóz bajnoka a kettes és hármas összerovásoknak, ami által megérthetjük a több tízezer éves írásainkat is.

Varga Ferenc köréhez több olyan kutató tartozik, akik szintén nagyon magas színvonalon művelik a magyar írást és olvasást. Nagy szerencse tehát, hogy vannak olyan nagyszerű kutatóink, akik megértették, vagyis újra felfedezték a magyar írás lényegét, legfontosabb jellemzőit, és azokat alkalmazzák is.

Varga Ferenc rendszere hozzáférhető, ezért ennyi elég róla.

Annyit még le kell szögezni, sokan kutatják ma a magyar írást. Legtöbben nem értik a legfontosabb jellemzőit sem. A hivatásosnak mondott tudománynak fogalma sincs az emberiség egyik legnagyobb kincséről.

Azt a véleményt is gyakran lehet olvasni, hogy a magyar ábécé pár óra alatt megtanulható. Ez a vélemény azonban súlyos tévedés. Nem arról van szó, hogy nehéz a magyar ábécé, hanem arról, hogy aki nem ismeri az alapjainak lényegét, annak számára szinte megismerhetetlen. A hármas összerovások száma 15.000 körüli, ami bizonyítja az olvasás nem könnyű voltát. Aki a rendszert ismeri, annak a jelek nagyon könnyen olvashatóak.

Az ábécé jeleit kettős és hármas rendszerekbe lehet összeírni. Az összerovásoknak nevezett jelcsoportok olvasása már eléggé nehéz. A magánhangzókkal együtt legalább hat hang olvasható egy hármas összerovásban, a kettős összerovásban csak négy. Elméletileg még a hét hang is kiolvasható lehet a hármas összerovásokból.

Az ábécé a kettős és hármas összerovásokon kívül még gyorsírási rendszert is tartalmaz. A gyorsírás létrejöttének idejére nincs megbízható javaslat.

A betűk szabadon foroghatnak a térben. További nehézség, hogy a betűk formája fejlődik, változik, néha a jelentése is módosulhat. Az őskori magyar hangok nem teljesen azonosak a magyar hangokkal. Az ó-kőkorban akár 54 jel is előfordult, amelyek nem szótagokat, hanem hangokat jelöltek.

A betűknek önálló jelentése van. A szövegek olvasásának iránya bármilyen lehet. Mégis, legtöbbször a balról jobbra haladási irány volt az általános. Mintegy Kr.e. 2.000 környékén a szumer testvérek Európában is terjeszkedni kezdtek, és erőszakosságuk hatására gyakori lett a jobbról balra való írási és olvasási irány.

MAGÁNHANGZÓK

A magyar magánhangzók a Szent Hetes Hangrendet alkotják. A név az egyiptomi magyaroktól származik. A Szent Hetes Hangrend a természet hangrendszere, a madarak és emberek kiválóan értik. Nem tudni, melyik népnek van még Szent Hetes Hangrendszere? Nem soknak, valószínűleg. Talán kizárólag csak a magyaroknak, ráadásul kétszeresen.

A magánhangzók fejlődése az u és i, majd az a és e négyes rendszerén keresztül jutott az o hanghoz. A négy hang, az u, a, e, i kiegészült az o hanggal, közben a pentaton hangrendet is megalkotta. Később létrejött az ö és ü hang is, ezzel kialakult a Szent Hetes Hangrend, vagyis az oktáv, amit az énekes madarak pontosan ismernek.

A Szent Hetes Hangrend lehet rövid és hosszú hangrendszer is. Ebből a rendszerből fejlődtek ki a keleti nyelvek különböző magasságú magánhangzói.

 különböző magasságú magánhangzói.

A Hangrend magánhangzóinak jelentése:

A:   Isten, Nagy, Magas, Víz, névelő, hátra vetett névelő, továbbá sok egyéb jelentés, amit a kutatók feltártak, csak a most említett legfontosabbakat nem. Az A esetleg Ember is, de nem világos az összefüggés az Isten fogalmával.

E, É, I:              Ház, Hajlék, Templom; a Ház Törzset és Országot is jelent.

U, Ö, Ü: Isten, Magasságos, az Örökkévaló, a Végtelen. Az U kifejezetten Hosszú is.

O:  Óvilági, Régi, de talán még Úr is.

MÁSSALHANGZÓK

A mássalhangzókat jeleik segítségével lehet értelmezni. Az akrofónia azt jelenti, hogy a szó első hangja nem csak a hangot, hanem a szó jelentését is magán viseli.

A következőkben Horváth István 2003-ban kiadott Rovásírás ábécéje című könyve, valamint Varga Ferenc alapján bemutatom a betűk jelentését, kiegészítve a saját meghatározásommal. A betűk formája külön képen látható.

B:  Horváth szerint: Bak, fűrészbak.

Péterfai szerint: Bak, mint a kecskeolló és fűrészbak.

C:  Horváth szerint: Cél.

Péterfai szerint: Cél, továbbá az S és Sz összevonása, S-Sz-C és S-Sz hang, ami a becsapódó nyílhegyet idézi. Az S-Sz hangból lett a C, nem a T-Sz-ből. Nagyon érdekes bizonyíték.

Cs:  Horváth szerint: Cerény.

Péterfai szerint: Csa. A két támfal eltávolításával megkapjuk a kis vízfolyás alakját. A Csa Víz értelmű magyarul, a Csatorna is belőle keletkezett.

D:  Horváth szerint: Döngölő, Döngölőfa, aminek alakja hasonlít a D betűre.

Péterfai szerint: Dér, vagyis Csillag.

F:  Horváth szerint: Fúró, a fúró feje, félgömb fa.

Péterfai szerint: Fen, Fenn, Fény. A Kör Isten jele, a benne lévő kereszt a Csillag, ami adja a fényt.

G:  Horváth szerint: Gebe, egy sovány ló alapján.

Péterfai szerint: Gé Anya.

Gy:  Horváth szerint: Gyepű, amely kettős keresztek sorozatából állott.

Péterfai szerint: Egy Isten.

H:  Horváth szerint: Haj, Hajviselet, varkocsba fonva.

Péterfai szerint: Halak. A csillagkép formájából lett a latin és orosz H is, más nyelveken nem H-val kezdődik a Hal szó. A téglalap alakú H Ház jelentésű, amint Varga Ferenc meghatározta.

J:  Horváth szerint: Jövesztő.

Péterfai szerint: Ja, mint Isten.

K:  (a kampós): Horváth szerint: nem értékeli, kihagyja a betűk közül.

Péterfai: Kampó, az egyik K.

K:  (a rombusz vagy háromszög alakú): Horváth szerint: Kocka.

Péterfai szerint: Kő, Ku, magkő. A kétféle K egyike Kh, a másik K kiejtésű volt. Halványan ma is lehet érezni a két K jelenlétét a szavakban.

A legősibb írott emlékekben a K eredeti jele a háromszög volt, majd évezredekkel később ezt a jelet tükrözték, így alakult ki a rombusz forma. Az eredeti háromszög formára utal az ÉK ősi etymonunk is.

Az eredeti háromszög formára utal az ÉK ősi etymonunk is.

Mássalhangzók

 

L:  Horváth szerint: Ló, mint a Gebe értelmezésénél.

Péterfai szerint: Létra. Az Orion övéről van szó, amint a lélek megy felfelé a három csillagon keresztül. Ezt jelenti a Lét és Ra, a Ra Ember jelentése gyakori régebben.

Ly:  Horváth szerint: Lyuk.

Péterfai: Az Ly betű kiejtése ma azonos az J betűével. De régen valamilyen Lu, Lj lehetett az ejtése. A jel a Lu Csillag jelentését igazolja, bár a Lya forma Istent is jelenthet, mint a Ja.

M:  Horváth szerint: Mama.

Péterfai szerint: Ma. A két szár kifelé hajlik, a nőiség stilizált alakja. Benne van a Mell, a Két Láb, és más is.

N:  Horváth szerint: Nap.

Péterfai szerint: Nő. A Nőiség alapjele az ívelt vonal.

Ny:  Horváth szerint: Nyugvó, Nyugovó, a Nap lenyugvásának alakja.

Péterfai szerint: Nye, Nyanya. Az a nő, aki befejezte termékeny ciklusát, ezt jelképezi az egyenes vonal.

P:  Horváth szerint: Paripa.

Péterfai szerint: Pa. A régi P három vonalat mutatott, a régi L négyet. A Pad (=Csillag) után a Fa (Pa) és a Pa-Su (Fej-Kéz) hun-magyar szóból a Fésű fogalma is rárakódhatott a jelre. A Fél Fenyő rajzolat a Pen (Fényfa, Fenyő) fogalmat is sugallja.

R:  Horváth szerint: Rosta.

Péterfai szerint: Er. Az Er a Férfi Nemi Szerv neve. A betű ithyphallikus állapotban mutatja az Er-t. Ősi szavakban világosan felismerhető. A két oldalfalat el kell távolítani, hogy a betű valódi alakjához juthassunk.

S:  Horváth szerint: Sátor.

Péterfai szerint: Sátor. A Sa a Menny Fia és Népe, a Tor mutatja a Hegy formát. A Sa kifejezetten a magyarok fontos népneve, Sza és Sa a legfontosabb formái.

Sz:  Horváth szerint: Szál. A Nádszálat hozza fel példának.

Péterfai szerint: Sza. Az egyenes vonal a férfit, az ívelt vonal a nőt jelképezi, ami a betűk jelentésében is megjelenik. Sza a magyar férfi neve, a Szál és Szálas Legény is kiolvasható a betűből.

T:  Horváth szerint: Törő. A Kendertörő és a Tiloló egyszerűsített képe.

Péterfai szerint: Tet, vagyis Tető, Tét, Tit. Az őskori T hasonló volt a mai T-hez.

Ty:  Horváth szerint: Tyúk. A Tyúk lábnyomára gondol a kutató.

Péterfai szerint: Tyú, ami Csillag értelmű. A régi Ty alakja Y volt, és a szétsugárzást mutatja.

V:  Horváth szerint: Vágó, egy szerszám neve.

Péterfai szerint: Va, Vág. Az oldalsó támfalakat eltávolítva megkapjuk a mai V betűt. Ennek a betűnek a közepén lévő kis vágás jelölte a női minőséget. Mint a Vag-Ina, ami természetesen magyar szó. A forma az őskor és ókor számtalan vésetén látható.

Z:  Horváth szerint: Záp, ami a szekér oldalán lévő hármas faoldal volt. A létra fokait is Zápnak nevezték.

Péterfai szerint: Zár. Az őskori forma egy bezárt kapu két oldalát mutatja.

Zs:  Horváth szerint: Zsindely. A Zs formája a Zsindely metszésével egyezik meg.

Péterfai szerint: Egy T és R, vagy egy Sz és V összetétele is lehet a jel. Zsana, vagy az ijesztgető Zsandár, vagy a Zsombék, és a Zsúrló, bár a Súrló nem túl régen lett Zsúrló. Ha egy jelről azt gondoljuk, hogy fiatal, vigyázzunk. A Gy pár ezer éves, gondoltam, aztán kiderült, 30.000 évesnél is régebbi. Ezért nagyon vigyázni kell a jel időbeli meghatározásánál.

A magyar ábécé még sok jellel rendelkezik. A kutatás folytatása nagyon fontos.

GÖRÖG BETŰK

A görög betűk a magyar betűkből erednek, nem a föníciai jelekből. Az összes sémi ábécé is a magyar ábécéből ered, mint a héber ábécé. A görög betűk a trójai, krétai, pelazg és más magyar népek írásából erednek. Fiatal írás, a Kr.e. 1.000 körüli idők táján keletkezett, mások a Kr.e. 800-as évekre teszik eredetét.

A görög betűk száma alacsony, alig 24. A magyar ábécé akár 54 betűjéhez és hangjához képest egyszerűen siralmas. A nyelv lepusztulása más ábécéken is jól megfigyelhető. A görög betűk jelentése nincs feltárva, néhányat azonban sikerült azonosítanom.

Alfa: Al – Magas, Fa – Fő, a Magas-Fő, másként Első-Fő. A forma Embert ábrázol, két lábával és a fejével.

Béta: Bé Tája. A forma egy Bárd alakját mintázza. A kis betű pontosan mutatja a Bárd alakját. Egyiptomban királyi harci bárdok a B formájára hasonlítanak.

Gamma: Gam-Ma, vagyis a Gam-Helye. A kis betű Gamót mintáz.

Delta: Dél és Ta elemekből áll. A Nílus torkolatvidéke Delta alakú, innen is eredhetne a betű. De valójában a Dél helyzetéből ered, amikor a Nap Dél helyzetben van. Akkor egy merőlegest húzzunk a Ta-ra, vagyis a Talajra, és megkapjuk a Del-Ta, vagyis a Dél-Táj formáját. De a Nílus deltája is Dél-Táj a görög területekhez viszonyítva, persze, csak magyarul.

Epszilon: A magyar E származéka.

Zéta, Dzéta: A magyar Z egyszerűsödése.

Éta: A három szár a magyar E származéka.

Théta: A nagy Théta kör alakú, ez a Thé, ami magyarul Istent jelent, a betű további része a Ta, ami a helyet, tájat jelöli.

Az Ióta és Kappa után a Lambda jön. A betű a Láb fogalmát mintázza, Láb-Da talán jobban megfelel a betű alakjának. Az égre való járás a valódi jelentés.

: Egyértelműen a Nő, a Ma Földanya jele. Egyszerűbb a régi magyar betűnél.

: A kis Nű pontosan mutatja a Nőiséget. A Nünüke szó is Nőt jelent.

Khszí: Úgy vélem, az Sz származéka.

Omikron: Egy kör, amiben az O talán az Úr, a Mikron meg a Kicsi jelentést tartalmazza.

Pi: Fantasztikusan jól értelmezhető betű. A Pi Csillag magyarul. A görög kis Pi betű Pad formájú. De a Pad is Csillag értelmű, ami megdöbbentő, mert igazolja a görög nyelv belső mélységeinek is a magyar eredetét. A nagy betű is Pad formájú, Pi jelentéssel. Jelentés és forma egysége a legteljesebb bizonyíték a magyar szellemiség fensőségére a görög betűk között.

Rhó: A kis Rhó egy Napot ábrázol, amint „Rhója” az útját az égen. A Nap sok lába közül csak egyet hagytak meg, mivel minek lerajzolni minden alkalommal 8 vagy éppen 16 lábat, amikor egy láb jelzésével is érti, aki tudja a Rhó Nap jelentését. Itt a Ró ige, meg a Rovás neve. A magyar kör alakú csillagszerű ábrák tömege szintén az égen vándorló Napot jelképezik.

Szigma: A kis Szigma szintén kör alakú, csak a Nap lába felül van, kissé jobb oldalon. A Szig ugyanis Nap a magyarban, a szumerban is. A Szig a Nap, a Ma a helye. A gördülő Nap lábaival kapaszkodik fel az égboltra, és lábaival, vagyis sugaraival lépdel előre. Ezt jelenti a Szig-Ma.

Tau: A betű formája Tető. De Talaj is lehetne.

Üpszilon: A görög jel a régi magyar Ty jelből ered. A görög nagy Y azonos a régi magyar Ty jellel.

Fi: Megdöbbentő, de a görög Fi jel valóban a Fit jelöli. A két herét jelképező félkör között a Fütyi lóg lefelé. Ez a Fi, aki felnőve Fér-Fi lesz.

A Khí a magyar egyik K, a Kampó változata.

A Pszí a Zs jellel azonos.

Ómega: A rajz egy embert ábrázol, stilizálva. Két lábán áll, felül a feje a félkör. Az Ómega értelme Ó-Mega. Az Ó a végét, a régit is jelenti, vagyis az utolsó betűt, a Mega a Maga, stb. nevek alapján a Magyarokat jelképezi.

A görög írás is fejlődött. A mai Görögország területén akár 2.000 ókori városállam is létezett, min önálló nyelvvel. A görög nyelv kialakulása hosszú folyamat volt, a magyar nyelvjárásokból alakult ki a görög nyelv. Ezért lehet ezrével magyarázni a görög nyelv szavait a magyar nyelvből.

A görög írás súlyos hiányosságait gyakran ráerőltetik a magyar írásra, ami elképesztően nagy tudományos tévedés. A magyar nyelvből ered a görög nyelv, és a magyar írásból ered a görög írás. Aki ezeket az alapszabályokat megsérti, csak hamisságokat képes kigondolni, bármiről akar értekezni.

A germán Rúna minden jele a magyar ábécéből ered. A kimber/cimber törzs mozgása nyugati irányú volt a Kr.e-i századokban. A kimberek a magyar magas kultúrából származtak, ők vitték a germánok területeire a magyar írás jeleit. Nincs egyetlen rúna jel sem, amelyik ne az ősi magyar írásból származna.

A Rúna értelme Rú-Na, vagyis a Rú Nap – Háza. A Rú Nap a mozgásban lévő Nap.

EGYIPTOMI JELEK

Egyiptom három legfőbb írása is a magyar ábécéből ered. Varga Csaba kiváló kutatónk munkássága mutatta be az igazságot a Világnak. De nem csupán az egyiptomi három írás, hanem az emberiség összes írása is a magyar ábécéből ered. Amint a majdnem összes emberi nyelv is a magyar nyelvből származik.

Már más helyen, régebben, vizsgáltam az egyiptomi jeleket. Csak a legbiztosabb megfeleléseket mutatom itt be.

B: Bál, vagyis Láb. A tükrözések nagyon divatosak voltak egykoron.

D: Digit. A Kéz valójában Nap, az Ujj Tik, Dig, innen a D jel Kéz formája.

H: Hurok.

J: Jo, vagyis Ki-Jo, ami a Kígyó jele.

L: Oroszlán, vagyis Lan, alapvetően Lu, Csillag, a Lányból a Leon, Lion, stb.

R: Rés. A Száj rajzolata a Rést mutatja.

T: Valószínűleg a Tau, vagyis Országok. A Nap alászáll a Ta vonalánál.

Z: Zár.

H: Hajvarkocs. Ch olvasata is van.

 A betűkkel sokan foglalkoznak, akik közül egyre többen, vagyis páran, helyes utakon járnak. Óriási tudományág, amelynek eredményei megváltoztathatják az emberiség múltról való gondolkodását.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások