20221126
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2015 október 31, szombat

Az európát sújtó invázió valós okai és céljai

Szerző: Tulok

Az "európai uralkodó elit", vagyis pszicho -és szociopata gazemberek gyülekezete, saját népeik ellenségei. Amíg Oroszországban Putyin erőssége a népe bizalma, hazaszeretete, "nacionalizmusa" (amit maximálisan ki is használ), addig Európában a "kormányok" és főleg az ún. uniós irányítás elsődleges feladatának tartja, hogy kényszerhelyzetbe hozott népei problémáit növelve hozzon létre előnyt. hatalmat és elsősorban lopott gazdagságot saját maga számára, leértékelve és ellehetetlenítve "volt" sajátjait, kiszolgáltatva Európát a bankárkasztnak.

A részleteket, a lopások csalások, visszaélések és rablások részleteit, sokszor és szinte minden szinten taglaltuk, ahogy a hoppon maradt kormánypártokkal konkurens pártokba tömörült tolvajok is ugyanezt teszik, csak náluk mindig a hatalmon levő bagázs a tolvaj, nekünk meg mind a kettő.

A nemzetek elidegenítésének és összeugraszthatóságának elsődleges feltétele, hogy megoszthatók legyenek, megosztást pedig a címzetesen a Merkel-féle bérencpolitikával lehet létrehozni, bár az uniós bábirányítás is ugyanazt teszi a zsidó-lobby vezényszavára az európai bábkormányokkal együtt. A tervezők, szervezők és levezénylők nem "láthatatlan ellenségek". gazemberekNév és személy szerint is tudjuk jól, kikről van szó...

Vezetői és közszereplői a Rothschildoktól a be -és felépített "kisebb halakig" teljes mértékben ismertek. A Föld, a bolygó, nem szorul aljas, minden gonoszságra képes embernek látszó véglények importjára. Bőséges az utánpótlás. Európa őslakosságának azzal kell szembesülnie, hogy képtelen a "nagy büdös demokráciában" életben maradáshoz való jogát érvényesíteni. A balliberálisnak, konzervatívnak, jobboldalinak mondott zsidó média egyre gyakrabban emlegeti az országokon belüli polgárháborút, de jelenleg még ennek az előkészítése folyik, illetve helyesen, a háború az erőszakos országfoglalók, az őket támogató kormányok, az ukrajnai helyzetre hivatkozva bevonult amerikai katonaság és a lakosság között fog hamarosan kitörni. Az "etnikai bomba robbanóanyaga" főként az utóbbi öt évben került az unióba 120 millió bevándoroltatott személyében. A mostani "migrációs hullámnak" elkeresztelt erőszakos behatolás a gyújtózsinór. Az EU-irányítás és Merkel, akár a bukásuk árán is bevándorló-háborúba akarják sodorni Európát. Nincs "migrációs hullám", csak a konfrontáció kirobbantásához szükséges létszámú alacsony társadalmi fejlettségű iszlám népesség támogatott bevezénylése. A bevándorlók elleni fellépés erőtlen nyarvogás azok részéről, akik azt hiszik, hogy kirablóik, gyilkosaik igazságot tesznek. A bevándorlás támogatása pedig nyílt hazaárulás, Európa-árulás, és még fizetünk is érte... kötél helyett...

Már az ókori rabszolgaság pilléreire épített "demokráciák" bukását is a népuralomnak nevezett, de valójában a megosztásra épülő hatalmi felépítmény okozta. Ez az, amit a zsidóság felismert és az újkori szabad-kapitalizmus és "demokratikus irányítás" álcája mögé rejtve töretlenül alkalmaz is. A "demokrácia" önmagában nem lenne rossz elképzelés, de mint a szocializmus és kommunizmus esetében is, nem nehéz egy jónak tűnő eszmerendszerre hivatkozva diktatúrákat létrehozni. A nyugat 2001-ig tartó "felhizlalása" és Kelet-Európa 1989-tőli kifosztása megmutatta, hogy egységesített módszereket alkalmaznak, bár 1989-től 2009-ig még azon keseregtünk, hogy a nyugat kifoszt bennünket. Korábban még azt gondoltuk, hogy csak a volt szocialista országok részesülnek abban a "kegyben", hogy a Szovjetunió égisze alatt felhalmozott közvagyont malacperselynek nézi a bankárkaszt és feltöri. 2009-óta, a Lisszaboni EU garázdálkodása egyértelműsítette, hogy a "nyugat" sem kivétel. Már 2008-2009 körül is gyakran írtam arról, hogy a Kelet-Európát kifosztó Nyugat-Európa is a mi sorsunkra jut, pedig stabilnak tűnő jóléti társadalmak. A Nyugat-Európában és az USA-ban élő honfitársaink nem hitték el, hogy ugyanezt a sorsot szánták nekik is. Legtöbbjük még most sincs tisztában azzal, hogy saját tehetetlenségük, a demokrácia álcája alatt létrehozott "jóléti társadalom", csak arra kellett, hogy legyen mit elvenni, mielőtt rabszolgákká válnak saját országukban, hazájukban.

Nevetséges amikor az "amerikai" amerikai nemzetről beszél. Az USA a világ legnagyobb csalása, mivel vegyes népességű államok megosztható egyvelege. Az USA-ban az írt azért utálják, mert makacs és erőszakos ír. A digó csak addig amerikai, ameddig külső ellenség ellen kell összefogni. A néger rögtön nigger, ha falkákban támadja meg "amerikai nemzettestvéreit". Az angolszász "sáskanép", akit mindenki utál. A spanyol és portugál anyanyelvű dél -és közép-amerikai vagy mexikói nem sokkal megbecsültebb és elfogadottabb, mint a kínai. És a zsidó, mint tabunak és érinthetetlennek számító uralkodó réteg, szinte mindenhol a titkolt gyűlölet tárgya. Ez a felépítmény bármikor mozgósítható, ha elhangzanak a (100 millió indián kiirtása révén rabolt) "haza védelme" bűvös varázsszavak, de egymás ellen is fordíthatók bármikor, mert szinte pillanatok alatt felszítható a különböző származású emberek egymás iránti előítélete, gyűlölete. De "szín alapján" is csoportosíthatók és összeugraszthatók a népességek. Csak az utánpótlásról és tenyésztésről kell gondoskodni. A "szovjet formáció" sem bizonyult életképesnek. Kelet-Európa és a Szovjetunió egyéb tagországainak eloroszosítási folyamata még 44 év után sem tudott sikeres lenni. A "kísérletek" sok tanulsággal szolgálnak...

Egyesek hibásan európai dekadenciának nevezik az európai népek lanyhulónak tűnő ellenállását a zsidó irányítással szemben, amikor csak arra koncentrálnak, hogy folyamatosan csökkenő színvonalú jólétüket még fenn tudják tartani. Európa országaiban egyre több a szegény ember, és egyre kevesebben tartják el a bevándorlókat, miközben Soros alapítványai rombolják a közerkölcsöt, Clinton kábítószermaffiája teríti az Afganisztánban termelt és katonai/diplomáciai csatornákon Európába és az USA-ba szállított drogot. Bill Gates és neje nem csak a demoralizálást támogatja, de a célzott és szisztematikus népirtást kémiai és biológiai eszközökkel, miközben gyakran elhangzik, hogy mi vagyunk a hibásak, mert miért mentünk Afganisztánba, miért bombáztuk Líbiát, Irakot, de Szíriát és másokat is. Ezektől a véleményektől, kieszelőiktől és végrehajtóiktól egyértelműen, véglesen el kell határolódni. Nem az az amerikai, brit, francia vagy akár magyar zsoldoskatona az, aki a dollármilliárdokat nyer a világot felforgató és megnyomorító érdekháborúkon. Ők csak olcsón megvásárolható bérencek, túlnyomó részükben még némi gondolkodási és érzelmi képességekkel is megáldva. Népeik igen jól becsapott és becsapható kis része ugyan támogatja az ilyen bankárkasztnak hasznot hozó, és katonák pusztulását okozó háborúkat, de a létszám csökken.

A jelenlegi helyzetért a világ lakosságának túlnyomó része csak annyiban felelős, hogy a fogyasztói társadalom "áldásainak élvezetéért" olyanok kezébe tette le az irányítást, akik módszeresen és szisztematikusan saját uralmuk kiépítésére használták fel a tömegek idő -vagy elégséges intelligencia hiányból fakadó felületes vagy hiányos ismereteit. Felesleges önmarcangolás és az I-II. Világháborús szemlélettel egyenértékű haza megvédése szemlélet a kiprovokált és a bankárkaszt által megtervezett háborús helyzetekre, etnikai konfliktusokra, területi vitákra úgy tekintve, mintha a népek akarnák. Amiről azt mondják, országok vagy nagyhatalmak, valójában csak ismert származású szűk csoportok érdekei, akik ebből nyerészkednek, állítanak elő stratégiát az egymás elleni konkurenciaharcukhoz. Ha érdekeik ütköznek, egyrészt megfojtaná egy kanál vízben a konkurenciáját képezőket, másrészt pokolba kívánja ideiglenes szövetségeit is. Ez a "zsidó törvény", de nem csak a zsidók vérfertőzöttek. Manapság már azért alkalmaznak olyan módszereket, mint a "migráció válság", mert a kormányokba, uniós irányításba, a "hit képviselőibe" egyre kevésbé fektetnek a tömegek energiát. Főleg a "fejlett országok" lakosságánál jellemző ez.

3000 3500 éve még, a "terv" kidolgozásakor, vallási ellentétekre építettek, amikor a világ térdre kényszerítését és rabigába hajtását eltervezték. Ma már csak Afrika, a Közel-Kelet és a Távol-Kelet olyan területek, amelyek vallási szinten felhasználhatók azok számára, akik vérfertőzés útján remélik biztosítani génhibás utódaik jövőjét. Orbán hiába próbálkozott a "keresztény Európa védelme" jelszavakkal a migránshullám kapcsán 1456-1552-re utalva, Magyarország szerepe más ebben a játékban. 1552-ben ez még bevált, sőt még 1939-ben is. Érdekes módon, az Echo TV-ben Bodrogi Gyula színművész szájából hangzott el az, amit már évek óta írok az oldalon. Az Eurázsiai Uniót várja, aminek a fővárosa Budapest lesz. Ma azzal lehet az európai és amerikai embereket háborúba kényszeríteni, ha életterüket, életszínvonalukat akarják megtámadni. A vallás védelme hátrébb sorolódott, ami, ismerve a Vatikán és a katolikusnak nevezett judeokeresztény egyház tevékenységét, felépítményét és szereplőit, érthető, de hinni tiszta ősvallásunkban, hazánk és családunk védelmében is lehet, hamis igék nélkül. Néhány szóban szükséges megemlékezni dísz zsidónkról, Sorosról is. Ugyanazt a nótát fújja, mint az EU 2009-től:2014-ig "Európa elöregszik". Sajnálatos módon az európai fiatalok - helytől, országtól függően - gyakran 50%-os részvételt mutatnak a munkanélküliségi rátákban. Miért is nincs szaporulat? Milyen jövő reményében lenne? Mit is kell megoldani a bevándoroltatással? Miért kell Európának még több munkanélküli?

Izrael természetesen készül a "védekezésre" a Közel-Keleten, mert Irán újabb 3000 katonát küldött Szíriába a Forradalmi Gárdából, Kuba is 2000 főt. Azért írtam, hogy a Közel-Keleten készül Izrael, mert nem csak ott kell védekeznie (támadni, ez "dolga"). Kiterjedt érdekeltségei vannak Európában is, főleg Magyarországon. Orbán ezeket egyenlőre meg tudja védeni, cserében még több lehetőséget kap szétosztani a maradék közvagyont. A Közel-Keleten az izraeli IDF több fronton készülődik és harcol. Egyrészt a megint nagyon aktívvá vált palesztinok, másrészt a rabolt területek veszélybe kerülése okán, pedig nem Erec-Izrael az igazi cél, de még nem végezték el közel-keleti romboló feladatukat.

Az EKB (Európai Központi Bank, Bázeli és FED felügyelettel), 2010. február 26-án kiszivárgott tagországoknak kiadott utasítása alapján az európai gazdaságokat le kell építeni. A "lánglelkű" zsidó-lobby által kiadott parancs értelmében az európai nagyvállalatok a Távol-Keletre száműzték iparukat, pedig a fizetőképes kereslethez európai és amerikai vásárlóerő szükséges. Ki fog Európában vásárolni? A munkanélküli fiatal, esetleg a munkanélküli bevándorló? A volt NDK területéről elvándorolnak a fiatalok, nyugatabbra. Ha nincs munka, fogy a lakosság. Ha kiviszik a munkát a Távol-Keletre ott szaporodik a népesség, mert ott képződik jövedelem belőle. Kiket is kell valagba rúgni ezért? Ugyanazokat. A világban zajló folyamatok vizsgálatában meg kell említeni a közel-keleti és ukrajnai helyzetet. Szíriában az USA és csatlós rablóbandái a kormányerőket bombázzák, az oroszok meg az ellenzéket. A csata nem azért dúl, mert fel kellene szabadítani Szíriát, Irakot, esetleg Líbiát. Az orosz dominancia megszerzése ez esetben azt jelenti, hogy Oroszország el tudja-e látni energiahordozóval Európát Ukrajnán és Szírián keresztül (erősítve pozícióját), valamint uralhatja-e a Leviathan-medence kiaknázását. A földközi-tengeri Leviathan-medence kitermeléséért 1976-óta irtják a palesztinokat. Összehoztak HAARP-al és chemtrails-el egy "Arab Tavaszt", amellyel nem mellesleg totálisan kifosztották és tönkretették Líbiát, Afrika Svájcát, tovább rombolták Irakot. Szíriát, Afganisztánt véget nem érő háborúba kényszerítették, és a környékező országokat is belerángatták az USA és Izrael terrort létrehozó politikájába, de mindennek a mozgatórugója a stratégiai haszonszerzés, bármilyen áron. Mivel a 2010. elején kiszivárgott EKB utasítás második pontja parancsba adta az EU tagországok nemzeti kormányainak felszámolását, ahol ez nem történt meg korábban, megtették. Európa minden államában zsidó vagy zsidó irányítású "kormányok" árulják hazájukat, illetve másét. Nálunk csak a 70-es években kezdték kitenyészteni a gengszterváltás utáni "politikai elit-utánpótlást". A nyugat-európai "tradíciók" ettől sokkal régebbiek... mivel Mátyás haláláig nem, és később is csak nehezen tudták Magyarországon ezt megvalósítani.

Az EKB utasítás harmadik pontja szerint, be kel vezetni Európában a katonai irányítást. A Bilderberg legfelső irányításának végrehajtójaként Sorosnak jut minden lázadásszervezés, demoralizálási tevékenység, kábítószer terjesztési, genetikai hibák okozta nemi defektusok népszerűsítése. Soros és szervezetei óriási háttérpotenciálra támaszkodnak és közvetlenül segíti a média 96%-át uraló média-lobby, ami "természetesen" szintén zsidó tulajdonú és irányítású. Szerencsére már egyre nagyobb létszámban látják át az emberek, hogy Európa újrafelosztása egy szisztematikus, előre megtervezett, kitervelt folyamat eredménye. A volt NDK területeinek fejlesztéshiányosságai is ennek köszönhetők pedig az NSZK 2000 milliárd eurót ölt ebbe, kérdés: kinek. Az Eurázsiai Uniónak, vagy bevándorlóknak, pedig a több, mint 80 milliós NSZK-ban (Németország 1945-óta nem létezik) 10%, vagyis 8 millió ember munkanélküli, sokuk ingyenkonyhákon jut élelemhez. Az ún. fősodratú média egyik része csak tényeket, eseményeket közöl, azokból is csak azokat, amelyek a tömegek gondolkodási irányának alakításához szükségesek. A média másik része elemez, megvitat, olyan terelgetésekkel, melyek sok nyilvánvaló és korábban már leírt igazságot tartalmaznak, de kínosan kerülik, hogy megnevezzék a tényleges irányítókat. A "ballib ellenzék" szinte semmit sem közöl, csak kifogásol. A jobboldali zsidó média látszólag elemez, de "következtetéseiket" a legtöbb esetben már évekkel ezelőtt leírtuk.

A szíriai egyre nagyobb mértékű orosz, iráni és kínai beavatkozás is Európa szeleteinek megszerzéséért folyik, és ebben bármennyire is furán hangzik, orosz és izraeli közös érdekek is találkoznak, mint ahogy a lengyel Kaczyński-kormány lemészárolásakor is találkoztak.

tulok2Bár egyesek, így Hossó Andrea is azt mondja, a kelet-európai országok, élükön Magyarországgal, maguk alakítják ki a migránspolitikájukat, ez nem igaz. Már az önállóság látszatának fenntartása sem könnyű feladat, és célja mindössze annyi, hogy a megosztottság, megoszthatóság fenntartható legyen. Európa újrafelosztása szempontjából, egy NSZK-ból elindított önvédelmi háborús hullám biztosíthatja az áhított katonai irányítás bevezetését, bár magát a Lisszaboni EU-t is erre hozták létre, és ennek érdekében alakították ki az EU megoszthatóságra és tetszőleges manipulálhatóságra kihegyezett irányítási struktúráját is. Külön-külön kezelve Európa országait, sokkal nehezebb lett volna kifosztani, leépíteni és felszámolni. Így személytelenebb, egy "közös politikára" hivatkozva. A kiszolgáló helyi személyzetet már a 60-as, 70-es években elkezdték kiválogatni az 1989-es "váltásra".

Mint fentebb említettem, az Európát sújtó invázió és a kierőszakolni szándékolt kvótarendszer a tagországokba telepített etnikai bombák gyújtózsinórja. Itt pedig már olyan érdekek dominálnak, amelyek szervesen kapcsolódnak Izraelhez, Kazáriához és az Eurázsiai Unióhoz, valamint a tervezett amerikai-nyugat-európai egyesülési tervekhez. Merkelnek és Junckernek, valamint lengyel, francia és egyéb politikusnak mondott támogatóiknak egyértelműen kiadták a feladatot, ahogy Orbánnak is...

A bevándorló-invázió valódi okai

A bevándorlás minden rendszernél egy olyan etnikai fegyver, amely tetszőlegesen szabályozható és felhasználható. Azokban az országokban, amelyekben rendelkezésre áll meglévő eszközként - ezért emlegette Orbán a cigányságot - nem ajánlatos bevándorlókkal is bővíteni a palettát, mert a meglévő etnikum és az őslakosság, bár különböző okok miatt, de összefogva támadná meg a létét, életkörülményeit veszélyeztetőket beleértve a kormányzatot, kiszolgálóit és minden velük összekapcsolható személyt.

Európában az emberek nem értik, hogy mi az oka a hirtelen támadt inváziónak. Odáig már eljutottak az okos "médiaelemzők", hogy a tömeges menekülés anyagi fedezete és az útbaigazítás mögött Soros és nyilvánvalóan a mögötte álló Rothschildok, Rockefellerek és a brit királyi család áll a Bilderberg Group összes erőforrásával. A bevándoroltatás, vagy fizetett invázió valódi céljáról viszont sehol sem esik szó, bár az esetleges terrorista veszély már napirenden van.

Szinte mindenki tudja, hogy az USA a végletekig eladósodott. Azt is, hogy az adósságaitól úgy szabadult meg korábban és óriási hadiköltségeit is úgy fedezte/fedezi, hogy megtámadta hitelezőit vagy koholt vádakkal megtámadott és kirabolt országokat. A 2008-2009-ben kirobbantott álválság Európa kifosztására, kirablására készült. Ezért volt fontos a Lisszaboni Szerződés 2009. október 31-es minden áron történő ratifikálása (csalások), és 2009. december 1-es hatályosítása. A "válság" károsultjai azok az európai, amerikai bankoknak hitelező bankok és biztosítók voltak, akiket uniós forrásokból, vagyis európai adófizetők pénzéből többször is "feltőkésítettek". Az ötlet nem új keletű, mert 2001. 9/11 WTC-s "kárait" is Európai biztosítókkal fizettették meg.
Az EU tagországainak túlnyomó részénél az EKB (Bázel-FED) vette át a felügyeletet, és tette lehetővé a FED módszereihez hasonlóan a korlátlan, fedezet nélküli pénzkiadást. A tagországok aranykészlete, már akiknek még volt, jórészben eltűnt vagy nem adják vissza.

A Transzatlanti Szabad-kereskedelmi Egyezmény az utolsó kifosztási lépcső, az ipar kitelepítése és az ESM létrehozása után, ami lehetővé teszi Európa teljes gazdasági felügyeletét, leszabályozását, gyarmattá tételét. A bevándorlók elleni harc fog rendkívüli állapotot, majd katonai irányítást eredményezni. Mindez azért szükséges a bankárkaszt, a kazár-maffia számára, mert az euró összeomlás az EU széthullásához vezetne és az USA-nak átadható központi irányítás elvesztését jelentené. Ezt megelőzendő, az Európát kiárusító és eláruló EU-vezetés, a bevándoroltatottakat használja fel a kormányok és az EU vezetés elleni lázadások kitöréseinek elkerülésére azzal, hogy felkészülve irányítottan maga hozza létre a belháborús helyzetet, majd erre hivatkozva hadiállapotot vezethet be (érdemes a FIDESZ illegitim alkottákolmányt áttanulmányozni) külföldi haderővel megtámogatva. Ma már Európa lakosságának túlnyomó része tisztában van azzal, hogy kormányaik ellenük, és akaratuk ellenére hoznak döntéseket. Orbán "mennybemenetele" is hamar zuhanássá változhat, mert semmi egyebet nem tett, minthogy a széles határszakaszon beáramló tömeget szűkebb keresztmetszetre terelte, egyúttal megakadályozva a kerítés építésével, hogy a magyar lakosság el tudjon menekülni az orosz felügyeletű Szerbia felé, mert akkor a határon már lőni is fognak. Már amúgy is elegendő terrorista lépett be az EU területére, nem beszélve a meglévő kormány -és ellenzéki pártokról...

Európa országai lakosságát külső és belső ellenség is pusztítja. A keleti energetikai lehetőségeit Ukrajna felügyeli, a délit a szíriai háború, a török vagy görög áramlat építésének elmaradása, a Déli-áramlat és a NABUCCO-éval együtt. A saját készleteket nem engedik kiaknázni. Görögország Égei-tengerben található készleteiről nem is beszélnek, mert kisajátította a Goldman-Sachs, ahogy a Földközi-tenger gázmezőit is az oroszokkal és Izraellel karöltve. A lengyel, magyar, szlovák, román és ukrán lelőhelyekkel ugyanez a helyzet. Nem engedik meg a geotermikus energiatermelést sem (a magyar kiépítést és felhasználást a Világbank tiltotta le még 1990-ben és azóta is megakadályozzák a felhasználást).
Az EU irányítás eddigi képviselői, az európai kormányok politikusai összelopott-rabolt javaik és alárendelt hatalmuk részleges megtartásáért minden aljasságra képesek. Az NSZK-ban már eszkalálódik a helyzet. Hamarosan még több terrorcselekmény és összecsapás várható. Ha az NSZK és Ausztria lezárja a határait. A "menekültekből" erőszakos behatolók lesznek, mert addig nem áll le az áradat, ameddig közéjük nem lőnek és Sorosék pénzcsapjait el nem zárják.

Nehéz eldönteni, hogy ki a menekült és ki az erőszakosan benyomuló bevándorló, aki csak a szociális rendszeren akar élősködni, mert európai szintű munkára alkalmatlan, de eddig sem volt szokás, hogy a legjobb körülményeket biztosító országba "menekül" a menekült. A Genfi-konvenció sem írja le, hogy a háborús menekülteket a Rózsa-dombra kell telepíteni, mert az országában amúgy is hátrányos helyzetű őslakosság nem tűri el, hogy további többletterheket tegyenek a vállára, főleg az amúgy is szegényebb Kelet-Európában. Az USA, Izrael, Nagy-Britannia, Franciaország, NSZK, Ausztria multinacionális vállalatai és bankjai pénzéhségét ne az európai lakosság fizesse meg sokadszorra. Merkel és Juncker azért hoz létre Európában iszlám válsággócokat, hogy az eddigi csalások eltussolására a muszlim erőszakos bevándorlók gettósodott betelepedését és tömörüléseit (Link) fel tudja használni a lakosság ellen és a korábban sokszor említett s.2277-es amerikai törvény bevezetéséhez. Ez utóbbi, a katonai irányítás miatt kiveszi a döntési lehetőséget a lakosság kezéből, egyúttal mentesíti a felelősségre vonás alól az áruló "politikai elitet". A Lisszaboni EU-t Európa kivégzésére hozták létre, Európa kifosztására, elkótyavetyélésére és gyarmattá tételére... de az ide vezető részletek előrejelzések és a történések elemzései eddig is megtalálhatók voltak az oldalon.

Az iszlámAz iszlám hívők nehezen, vagy csak nagyon lassan integrálhatók, főleg a szándék hiányában. Az eltérő társadalmi és vallási berendezkedés soha nem fog összeolvadni az európaival vagy az orosszal. Mint fentebb már jeleztem, a munkanélküliekkel bőven ellátott Európa, köszönhetően a bankárkaszt mohóságának, nem nyer semmit a beözönlők inváziójával. Az csak süket duma, hogy megoldaná Európa létszámcsökkenési problémáját. Európa lakosságának fogyását csak az tudja megállítani, ha úgy növekedik az életszínvonal, hogy a családok mernek gyerekeket vállalni, mert biztosítva látják a felnevelésüket. A muszlimot ez nem érdekli, a bankárkaszt pedig szándékosan hozta létre ezt a helyzetet európai "politikusok" tevékeny közreműködésével. A szíriai menekültek egyöntetűen azt mondják, visszamennek, ha véget ér a háború. A többi erőszakos honfoglaló ilyen irányú szándékai nem ismertek, kezdve az egyre nagyobb arányú gettósodással, ami cselekvésre kényszeríti Európát. A német tehén, ahogy az EU "irányítás" (???) bérencként háborút akar. Európán belül és a Közel-Keleten is. Az ukrajnai időzítés szándékosságáról már sokszor írtam. Ez a harmadik "front", mindez energia nélkül, sok helyen 10-15%-os zsidó megszállás mellett, amit még növekvő amerikai katonai jelenlét is biztosít, mert ez utóbbira elsősorban nem az oroszok, hanem Európa lakossága ellen van szükségük.

Az USA-nak már nem sok dobása van, mielőtt végleg kenyértörésre kerül sor a világban. Európa amerikai érdekek mentén általa generált "iszlám-keresztény" belháborúja miatt katonai irányítása alá rendelni Európát, és a Transzatlanti Szabad-kereskedelmi Egyezményre hivatkozva a maradékát is ellopni, elrabolni az EU tagországaitól, amit még meghagytak kifosztásra létrehozott szervezetei, az IMF, a Világbank, a Goldman-Sachs és járulékos szervezeteik, mint az EKB, az ESM és a tagországok nemzeti bankjai. Viszont ebbe a "játékba" még beleszólnak néhányan, mert Európa és a Közel-Kelet után az USA dollárösszeomlás és a fizetésképtelenség bejelentése, majd Kína következik, utána meg az oroszok, de ezt ők is tudják...

/Tulok/

Magánmegjegyzés a cikken kívül: Elnézést kell kérnem a ritka jelentkezésért, de akik ismernek, tudják, hogy az utóbbi fél évben több gond jelentkezett, mint korábban valaha. A társadalmi tevékenység még csak kezelhető, de az egészségügyi problémák már nagyban hátráltatnak. 15-25-ös cukor mellett nehéz úgy teljesíteni, mint korábban, nem beszélve az egyéb egészségügyi bajokról. Az étkezési tanácsokat, ha lehet, kérem mellőzni, úgy sem tudom megvenni a javasolt egészséges élelmiszereket (sokszor semmit sem), amikor a számlákat sem tudjuk fizetni... Kérem megértéseteket...
Külön köszönet Hegelnek, Naivnak, Aramisnak és Istóczynak a rendszeres vagy időszakos segítségért...

Forrás: http://hungarianrealnews.com/news.php?readmore=429

Megnyitva 3569 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások