20220929
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2022 március 19, szombat

Kutyából nem lesz szalonna Amerikából sem igaz demokrácia

Szerző: Felföldi József, Pilhal Tamás

A Magyar Megmarásunk küzdelmeihez hozzátartozik, hogy megértsük és megértessük honfitársainkkal a nagyvilágban történő és ártó eseményeket, melyeket nagyon is elferdítenek előttünk, vagy inkább elrejtik közlésüket számunkra mintha meg sem történtek volna. Sajnos Amerika földje lett az a sátáni birodalom amelyet bekebelezett a "háttérhatalom" (= HH a következőkben) kezdve az őslakosság kiirtásával, majd eszközöket nemigen válogatva az egy pólusú világvezérlés kialakítására feküdtek rá. Egyedi uralomra törés!  A mostani háborús helyzet (Ukrajna) is ennek az oka. Nézzük, olvassuk a különböző meglátásokat, véleményeket és gondolkozzunk el.

A grizzly Mackó megunta a bajusz rángatást

Szeretném előre leszögezni: az erőszakot mindig és minden körülmények között elítélem, a háborút pedig a politika rövidzárlatának tartom, ami még egy problémát nem oldott meg, s egyszer sem vitt előre egy nemzetet sem, helyette viszont meg annyiszor pusztulást, céltalan szenvedést és halált hozott magával járulékos veszteségként!

Azt is szeretném leszögezni, hogy egyetlen olyan politikust vagy politikai irányt sem tudok támogatni, mely háborút szít, indít, vagy mélyít el!

Most pedig, hogy ezeket letisztáztam kimondom: Amerikát és Joe Bident legalább akkora bűnösnek tartom az Ukrajnában kialakult helyzetért, minden egyes ártatlan ember haláléért, minden gyermekért és édesanyáért, aki otthonát hátrahagyva fedél nélkül tölti az éjszakát, minden lerombolt értékért, mint magát a megszálló oroszokat, s a minden földi gonoszt megtestesítő Putyint!

Tény, hogy a grizzly medve nagyképű módon úgy hiszi, hogy erőfitogtatásával és agresszív fellépésével bármit megoldhat, hiszen egyszer már a markában volt fél Európa, de az is tény, hogy eleget húzták ennek a vén morcos medvének a bajszát az utóbbi időben, így várható volt, hogy a barlangjából kilépve ráront az őt fenyegető, tiszteletlenkedő támadóira.

S miután ez megtörtént ugyanezek a határokat nem tisztelő bajkeverők csodálkoznak, kegyetlen gyilkosoknak, vadállatoknak titulálják az oroszokat, öntik a fegyvert a védekezésre kényszerült népre, és olyan bénító szankciókat kezdeményeznek a megszállókkal szemben, melyek következményét bosszú formájában Európa fizeti majd meg.

Ügyes ez az USA! Meg kell hagyni mindig is az volt! Valamiért nagyon jó a marketingje, és mindig pont időben áll el a pofon útjából, hogy aztán végül más arcán csattajon az ütés, más háza, vára, otthona omoljon össze, s más veszítse el az életét!

Mi történt? S mi fog történni?

Az Egyesült Államok szépen fokozatosan körbe fegyverezte Oroszországot, beszivárgott és mindenféle érdek mentén összefonódott Ukrajna – orosz kisebbség ellenes - politikai vezetésével, majd tovább erőltette a NATO keleti terjeszkedését Ukrajna tagfelvételével. Magyarul belemászott egy másik nagyhatalom arcába, s igyekezett sarokba szorítani azt.

Fordított helyzetben, amikor az Szovjetunió próbált halálosztó fegyvereket telepíteni Kubába, akkor az USA sem válogatott az eszközeiben. Ez volt a kubai rakétaválság, melynek végén a szovjetek meghátráltak.

Miért ne léphetett volna most hátra Amerika?

Dehogy próbált! Kísérletet sem tett konfliktus csitítására! Inkább csak az olajat öntötte a tűzre, dobott egy kis csontot az ukránoknak fegyver és pénz tekintetében, evakuálta a sajátjait, s azóta is csak hergel, heccel, egészen addig, míg Európa belesodródik, majd összeroppan egy szörnyűséges háborúban, vagy legalábbis a gazdasági válság elmélyülése révén fizeti meg a háború költségeit.

Miközben a tengeren túl nem változik semmi, csak jön egy kis plusz megrendelés a fegyverpiacnak.

Az Egyesült Államok hatalmánál és befolyásánál talán csak megtévesztő képessége jelentősebb, mivel tehetséges módon még mindig képes magát a szabadság országának és a béke bajnokának pozicionálni, miközben csupán a második világháború lezárulása óta 60 háborúnak volt a részese vagy elindítója, és okozója!

Innen nézve nem az oroszok, s nem is Putyin az emberiség jelenlegi legnagyobb veszélyforrása, hanem a sunyi manipulátor, aki még most is a vesztünkbe hajt bennünket!

Nekünk európaiaknak pedig fel kellene mérnünk a valós veszélyt, hogy megálljt parancsoljunk egy erősen eszkalálódó, kontinenst fenyegető háborús helyzetnek, ahelyett, hogy fegyvert meg pénzt pumpálnánk a háborúba, ami végső soron bennünket fog elemészteni a valós bűnös helyett!

József FelföldiKözszereplő

Beküldte Antal Miklós
Kiemelések és a külalak Zolitól


Az Egyesült Államok pokoli félelme

Mostanáig úgy volt, hogy ha a Föld Urának kedve szottyant más országokat visszabombázni a pleisztocénba, nyersanyagait és aranykészletét magához vételezni, illetőleg saját tenyésztésű bábkormányát a nyakukba ültetni, akkor megtette.

Visszabombázta, kifosztotta és odaültette. S ilyenkor a világ szűk negyede (a „művelt” Nyugat) lelkesen tapsolt az Egyesült Államoknak, sőt pár ezer tonna bomba leszórásával maga is kivette részét a demokrácia világ körüli népszerűsítéséből.

Föl sem vetődhetett, hogy százezrek elpusztítása, javaik elvétele agresszió, barbarizmus és népirtás lenne. Hiszen az összes fogható tévécsatornán arra idomítottak minket, hogy az Egyesült Államok a JÓ, akit pedig lebombáz, az a ROSSZ. S ugyan ki bánná, ha a rosszakra atomot, napalmot, kazettás, fürtös vagy fehér foszforos bombát szórnak? Az sem vetődött föl, hogy egy-egy amerikai agresszió után elkobozzák amerikai üzletemberek és cégek vagyonát, ki-, be- és eltiltsanak amerikai sportolókat, művészeket. Hitler, Sztálin, Benes után azt hittük, nincs többé kollektív bűnösség. Tévedtünk.

Így, ebben a mederben csordogáltak az események egészen február 24-ig, amikor is Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin tokostól rárúgta a transzvécé ajtaját az Egyesült Államokra. Megkezdte az elbitangolt Ukrajna visszaterelését „Oroszország anyácskához”, és föltett szándéka az amerikai bábkormány kiiktatása. Új világrend születik épp. Ilyen nyíltan, ekkora erővel senki sem mert még szembeszállni a Föld Urával. A fősodratú hírmagyarázók szerint egy tébolyodott diktátor agressziót követett el egy békés, demokratikus, Nyugatra kacsingató ország ellen. Ám miután ugyanez a fősodratú hírmaffia magyarázta annak idején, hogy Irak tömegpusztító fegyvereket gyárt, Szíria pedig vegyi fegyvereket – érdemes fenntartásokkal kezelni a mondókáját.

Mik a tények? A NATO (élén az Egyesült Államokkal) 1990-ben, a német újraegyesítéskor megígérte a Szovjetuniónak, hogy nem terjeszkedik tovább kelet felé. Bár a Nyugat ezt ma már tagadni próbálja, a napokban a német Der Spiegel dokumentummal bizonyította az ígéretet. Ehhez képest mi történt? A NATO tovább terjeszkedett, támaszpontjai egyre szorosabb nyakörvként fonják körbe Moszkvát, 2008-ban, Bukarestben pedig megnyitották a csatlakozás lehetőségét Ukrajna és Grúzia előtt. 2014-ben az amerikaiak véres puccsal megbuktatták az oroszbarát ukrán kormányt, helyére a saját bábjaikat ültetve. Magától Victoria Nulandtól, az Egyesült Államok urázsiai ügyekért felelős külügyi államtitkárától tudjuk: legkevesebb ötmilliárd dollárt költöttek a fölforgató hadműveletre. Kicsit sem átlátszó: a Majdan téren Nuland mellett ott hergelte a népet több amerikai potentát. (Némi hasonlatosság: nálunk a Fidesz-székház ostromakor André Goodfriend amerikai ügyvivő mocorgott a támadók soraiban.)

Miután a rezsimváltás megtörtént, elkezdték állig felfegyverezni az egyébként templomegér-szegénységű, oligarcháik által kifosztott Ukrajnát. Természetesen csak védekező jelleggel – ezt bárki elhiszi, aki most jött le a falvédőről. Sürögtek-forogtak az amerikai tanácsadók, épültek a leendő NATO-támaszpontok az orosz határ mentén (Moszkvától karnyújtásnyira), tonnaszám hordták be a nyugati fegyvereket. S mindeközben a kijevi bábkormány megkezdte az Ukrajnában élő nemzetiségek szisztematikus üldözését, ritkítását. Tény: több ezer orosz nemzetiségű civilt gyilkoltak meg a Donbaszban 2014 óta. Náci terrorkülönítmények (Azov-zászlóalj) járták az országot, és szó nélkül elhurcolták, tarkón lőtték azokat, akiknek nem tetszett a rendszer. (Önök szerint az Egyesült Államok ölbe tett kézzel nézte volna, hogy a szomszédjában ártatlan amerikai állampolgárokat gyilkolnak?) Közben szobrokat emeltek, kultuszt építettek az ukrán Szálasinak, Sztepan Banderának, aki a második világháborúban Hitler csatlósaként lengyelek, zsidók és oroszok ezreit irtotta ki. Az Egyesült Államok szerint ezzel nincs gond – csupán Hóman Bálint történésszel, neki tilos szobrot állítani…

Aztán következett 2022. február 20-a, mikor az Ukrajnát vezető táncos-komikus Münchenben bejelentette: felül kell vizsgálni az 1994-es budapesti memorandumot, amely szerint országának nem lehet atomfegyvere. El tudják képzelni mindezt fordítva? Hogy az oroszok puccsal elkergetik az USA-báb kanadai Trudeau-kormányt, helyükre a saját sameszaikat ültetik, s aztán bejelentik, csatlakoznának egy USA-ellenes katonai tömbhöz és atomfegyvert is szeretnének?

George Friedman amerikai geostratéga 2015-ben fölfedte: „Az USA ősi, pokoli félelme, hogy a német tőke és technológia az orosz nyersanyagokkal és humán erőforrással összefonódik. Ezért elsődleges érdeke Németország és Oroszország együttműködésének megakadályozása. […] Ahhoz, hogy uraljuk Eurázsiát, egymás ellen kell harcoltatnunk az országokat.”

A harmadik világháború a kertkapunknál integet.

Folytatjuk 

Beküldte Antal Miklós

Megnyitva 870 alkalommal

Hozzászólás   

#5 WeritaszsWeritasz 2022-04-09 07:58
Halott katonák tartják meg a hazát,nem az élő magánzók .
Háborúknak nem lett volna értelme,akkor már nem lennének nemzetek !
#4 18 éven felülieknek! NÉMETORSZÁGBÓL EGY JÓZAN VÉLEMÉNYR Zoltán 2022-04-08 08:48
AMERIKA EGYEDÜL SOHA NEM NYERNE HÁBORÚT OROSZORSZÁG ELLEN!

Amerika minden terrorizmus gyújtópontja volt és lesz is! - Azonnal le kell állattani az Ukrán terrorista állam minden támogatását is! Ne hagyjuk magunkat becsapni és a sátáni háttérhatalmakat tudatlanságunk végett kiszolgálni! Most nem az orosz a bumbus! Megálljt parancsolni Ukrajnának!

Néz és hallgasd meg egy német felébredt szakembertársunk videós közleményét !!!

huntv.info/video/nemetorszagbol-egy-jozan-velemeny/
#3 A "MÁSODIK UKRAJNA" ELŐKÉSZÜLETEI A SZOKÁSOS SÁTÁNI AMCSIK ÁLTAL!R Zoltán 2022-04-06 05:44
Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter kijelentette, hogy Washington minden fegyvert és katonai felszerelést szándékozik biztosítani Tajvannak, amit megígért, "az önvédelemhez szükséges".

„Számomra ez a fő szempont – annak biztosítása, hogy mindent megteszünk, amit ígértünk annak érdekében, hogy Tajvan megvédje magát” - mondta.

... Washington ugyan nem ismeri el a saját közigazgatását önálló országként irányító Tajvant, de stratégiai kétértelműségi politikát folytat a szigettel szemben, fenntartva a jogot arra, hogy különleges kapcsolatot tartson fenn Tajpejjel.

A legtöbb ország, köztük Oroszország, Tajvant a Kínai Népköztársaság szerves részének ismeri el....

az eredeti cikk a következő linken:

www.pravda.ru/news/world/1696187-vooruzhat_taivan/
#2 Egy olvasónktól:Benin volt elnöke A REMÉNY EGY SUGARAR Zoltán 2022-03-29 14:22
"Lionel Zinsu, Benin volt elnöke nyilatkozata a szankciókról !

„Most mindannyian csak a válságról, az orosz ellenes szankciókról, az olajról, a gázról hallunk…

Érted, mit jelent ez a válság például Afrikának? Oroszország lát el bennünket gabonával és kukoricával.

Minden logisztika a Fekete-tengeren keresztül megy. Az afrikai világ pedig megdermedt attól, ami történt. Megrémült az Egyesült Államok és az Európai Unió lépéseitől.

Nem veszed meg az afrikaiakat a demokráciáról szóló történetekkel. Ezek csak a te meséid belső fogyasztásra. Az afrikai elit többsége a Szovjetunióban alakult ki – orvosok, mérnökök, pilóták, tanárok, tudósok. Az oroszok az egyetlen európaiak, akik dekolonizálták Afrikát. És Afrika emlékszik rá. Ahogy Afrika emlékszik az európai atrocitásokra.

Ha észrevették, az afrikai országok nem támogatták az ENSZ Oroszországot elítélő határozatát.

És soha nem fognak támogatni semmilyen Oroszország elleni határozatot. Ez minden afrikai gerincébe be van kötve: Oroszország jó, bármit is gondol róla. Ehhez ragaszkodunk!.

Egész Afrika figyeli a Közép-afrikai Köztársaságot és Malit. Amit az európaiak évtizedekig nem tudtak itt megtenni, azt az oroszok egy év alatt megtették. A Közép-afrikai Köztársaság helyén bandák működtek, ma már igazi állam van ott.

Tudom, hogy diplomaták vannak a teremben, a Külügyminisztérium alkalmazottai. Önökhöz fordulok, a francia diplomáciához: mielőbb keressenek megoldást a problémájukra, mert ha a konfliktus egy hónapon belül nem ér véget, Afrika kitör.

Számodra az energiaproblémák állnak az élen. A legrosszabb esetben kevesebb lesz a meleged és kevesebb az autód.De Afrikában éhség problémánk lesz ! Figyeljen rám, az afrikai válság Európa elpusztulásával jár.

Térj észhez, keress diplomáciai megoldásokat, ne szankciókat ! És ne felejtsük el, hogy az olyan országok, mint India és Kína támogatják Oroszországot. Afrika támogatja Oroszországot.

Nem akarok már demokráciáról beszélni, a demokrácia a TE dolgod ! Te nem fogsz sajnálni engem, afrikai embert. de az Ukrajnáról szóló történetek és az emberiességre való felhívások elárasztanak.

Felesleges ránk erőltetni az önök elképzeléseit arról, hogyan kell nekünk, afrikaiaknak élnünk !

Újra! A szankciók helyett keress kompromisszumokat, hagyd a diplomatákat dolgozni.

Az idő ellenünk van. 30 napunk van! Harminc! Nem több!"
#1 " az erősebb kutya elv érvényesült."R Zoltán 2022-03-25 03:27
OLVASÓNK LEVELE:

AZANNNYA!

Talán induljunk kik abból a nézetből, hogy minden nagyhatalom hazudik, csal, félretájékoztat, háborús és népellenes bűnöket követ el. Így igaza van az amerikai elnöknek, amikor az orosz elnököt ezekkel a bűnökkel vádolja.

A háborús borzalmakra még tisztán emlékszem, amelyeket a felek elkövettek. A veszteseket alaposan megbüntették, azokért a bűnökét, amelyeket elkövettek. Nagyon sok bűnösnek vélt, valós személyt kivégeztek, sokféle eszközzel, lámpavas, kötél, éheztetés, kényszermunka, tíz éves hadifogság, hogy említsünk néhányat kedvenc eszközökből.

Ez az egyik oldala az éremnek. A másik oldalon is volna néhány keményen büntetendő háborús és népellenes bűn, de jól tudjuk, igazság soha sem volt, nincs és vélhetően nem is lesz. A történelem folyamán általában az erősebb kutya elv érvényesült.

Mi magyarok abban az irigylésre méltó helyzetben vagyunk, hogy mindkét háborúzó fél ellenségünk, tehát teljesen pártatlanok, objektívek lehetünk. Tehát nem az államokat sajnáljuk, hanem a katonákat, anyákat feleségeket, testvéreket és gyerekeket, mindkét oldalon. Ők csak békében, nyugalomban szeretnének élni, s ha nem tüzelik fel őket, nincs ellenségük, nem karnak ölni, rombolni, másoknak szomorúságot, nyomort, nélkülözést okozni.

Ha szabadon tehetnénk fel kérdéseket (a válasz reményében) , az amerikai elnök urat megkérdezhetnénk, Líbia, Irak, Afganisztán, Szíria megtámadása, a kőkörszakba visszabombázása nem volt bűn? Hány-százezer gyerek, asszony halt borzalmas halált, mint „collateral damage”?

Ezek jutnak eszembe, amikor a táncos-komikus, szoftporno filmet készítő, önök által trónra segített elnök segítségért rimánkodik.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások