20240713
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2008 április 21, hétfő

Zsidók, miért nem hagytok bennünket békében?

Szerző: Hans Schmidt

Őszintén szólva: nem gyűlölünk benneteket.  Gyűlöljük hazugságaitokat és alapvető becstelenségeteket. Sok szégyenletes tevékenységeteket gyűlöljük. Gyűlöljük, ahogy egységesen, népi és vallási közösségként erkölcstelenségeteket akarjátok ránk kényszeríteni, gyűlöljük az etikai értékek nálatok tapasztalható teljes hiányát, furcsa, avítt világnézeteteket. Gyűlöljük, mikor munkánk gyümölcsén hizlaljátok magatokat, és azzal dicsekedtek, hogy mindez a ti munkátok eredménye. És egész különösen utáljuk, amit gyerekeinkkel tesztek. Ez mindennél jobban rombolja lelküket és ezzel jövőjüket.

Nincs rátok szükségünk ahhoz, hogy boldogok és gazdagok legyünk. Bárhol éltünk a Földön, mindenütt nagyon jól kijöttünk nélkületek. Nézzük csak meg a világ utolsó fehér foltját, a kis Izlandot, és rendet láttok, ahol szinte nincs bűnözés, mert a fontos pozíciókat nem zsidók foglalják el. A Föld összes többi fehér nemzete folyamatosan csúszik lefelé, mert az ott élő zsidók olyan helyeket foglalnak el, melyekre semmi módon nem támaszthatnának igényt, sem fajuk vallásuk, vagy kultúrájuk miatt, sem tehetségük vagy jellemük miatt.

Nincs szükségünk politikusaitokra és politikai rendszeretekre, melyet arra találtatok ki, hogy érdekeiteket támogassa, és mely nekünk teljesen idegen, mert hazugságon és csaláson, korrupción, terroron és álszenteskedésen alapul. Őseink évszázadokon át kitűnően elboldogultak nélkületek. Önmagukat kormányozták, és kormányzásuk megfelelt igényeiknek, kívánságaiknak és vágyaiknak.

Nem kellenek háborús uszítóitok, mint pl. Walter Lippman, Samuel Untermeyer, Rabbi Stephen S. Wise, Ilja Ehrenburg és a többiek. Tudjuk, hogy arra kellettek nektek, hogy az amerikaiak, oroszok és más népek között háborús hisztériát keltsetek, ha ez céljaitokat szolgálta. Árja népeink biztosan jobban éltek volna, ha egyszerűen a valóságot ismerték volna. Csak a valóság tesz hosszú ideig tartó békét lehetővé, de a valóság terjesztése nem áll érdeketekben - vajon állt ez valaha is ez érdeketekben?Nincs szükségünk "szakértőitekre" a TV-ben, rádióban és a sajtóban, akik a világ történetét zsidó szemmel mutatják be nekünk, és arra okítanak bennünket, hogy hogyan tehetjük életünket boldogabbá. Mielőtt tömegesen közénk furakodtatok volna, népeink istenfélőbbek, boldogabbak és sokkal elégedettebbek voltak, mint ma.Nincs szükségünk fajkeveredést hirdető apostolaitokra, multi-kulti rajongóitokra, liberálisaitokra, integráció-propagálóitokra, szocialista ál-humanistáitokra, és a különbözőségért rajongó vándorpapjaitokra sem. Szervezeteitek, mint az ADL, a Simon Wiesenthal központ, az AJC és hasonlók jól tennék, ha először saját soraikban hoznák létre a "különféleséget", 'integrációt" és hasonlókat, mielőtt ezeket a nemzsidók nyakába akarják varrni, akiknek nem tetszik, hogy szerintetek mindenki másnak el kell szakadnia gyökereitől, csak nektek nem.Nincs szükségünk gazdasági hatalmasságaitokra. Embereik millióinak menne jobban, ha nem lennének a zsidó pénzmágnások, mint a Baruchok, Schiffek, Greenspanok, Rubinok, Milkenek és mások, akik fő célja nyilvánvalóan az, hogy a mások által létrehozott vagyonokat megcsapolják.

Elképzelhetjük, ma mennyivel boldogabbak lennének Ázsia tömegei, ha George Soros, nyilvánvalóan fajtársai tevékeny segítségével nem érezte volna a mohóságot még több kincs után, és nem rombolta volna le az Ázsiai és orosz pénznemeket.Nincs szükségünk emberbarátaitokra. Aki egy milliárdot lopott, annak könnyű száz milliót elajándékozni és magát az emberiség jótevőjeként dicsőíteni. Az emberiség tényleges jótevői, mint például a katolikus nővérek a kórházakban, a Vöröskeresztnél, a harcmezőkön, a gyerekek SOS falvainak dolgozói vagy az üdvhadseregnél tevékenykedők kevés kivételtől eltekintve nemzsidók.Nincs szükségünk hitelcsalóitokra, gengsztereitekre, pornókirályaitokra, játékbarlangtulajdonosaitokra, selyemfiúitokra és kábítószerkereskedőitekre. Néhány árja országban az ilyen foglalkozások még tiltottak, és tudjuk, hogy ott a bűnözés alacsonyabb. Igaz, hogy a szervezett bűnözés nélkül kevesebb munka adódik a zsidó bírók, ügyvédek és jogászprofesszorok számára, de erről nagyon szívesen lemondunk.Nincs szükségünk korunk zsidó teremszentjeire, sem Albert Einsteinra, sem Siegmund Freudra, sem Karl Marxra. A kár, melyet - többnyire az egész zsidóság szívélyes támogatásával- okoztak, mérhetetlen.

Nekünk megvannak saját gondolkodóink, mint Luther, Kant, Schopenhauer, Nietzsche és Heidegger, hogy csak párat említsünk a sok közül.Nincs szükségünk műkereskedőitekre, művészeti szakértőitekre és műkritikusaitokra, akik olyan vadul próbálják néptömegeink ízlését meghamisítani, ösztönös képességét, a szép és csúnya közt különbséget tenni, megszüntetni. Ha fajtársaitok nem lennének a művészeti üzletben, árja művészek újra lehetőséget kapnának arra, hogy mesterműveket alkossanak, melyek évszázadokig és évezredekig fönnmaradnak.Nincs szükségünk minisztereitekre, hogy kormányozzanak bennünket, követeitekre, hogy képviseljenek bennünket, névtelen tisztviselőitekre, hogy előírásokat hozzanak arról, hogy hogy viselkedjünk egy olyan országban, melyet főleg angolszászok és németek kultiváltak. Politikusaitok, mint a Kissingerek, Albrightok, Achtenbergek, Rubinok, Holbrookok, Kornblumok és Lawrencek nem méltók arra sem, hogy tehetséges politikusainknak, mint George Washingtonnak, Thomas Jeffersonnak, John Adamsnak és Benjamin Franklinnak akár a cipőjét megpucolják.Nincs szükségünk nagykereskedőitekre. Jóval megjelenésetek előtt már volt lengyel és ukrán gabona Nyugateurópában, anélkül, hogy nagykereskedőitek azon nyerészkedtek volna, skót viszkit is szállítottak a világ minden zugába, amikor még senki sem hallott a Bronfmanokról.

Nürnberg, Augsburg, Lipcse, Firenze, Velence és Milánó virágzó kereskedelmi központok voltak jóval azelőtt, hogy Gimbel, Sachs, May és Bloomingdale megjelentek volna a színen.Nincs szükségünk zenétekre, sem Schönbergre, sem Mahlerre, sem Bernsteinra vagy más hegedűsökre a háztetőn. Még sokkal kevésbé van szükségünk a "zenének" hívott mocsokra, melyet fiatalságunknak kínáltok föl nap mint nap, förtelmes, lélekgyilkos zajt, melyet rapnak vagy kemény rocknak neveztek. Ha Wagner, Tannhäuser, Beethoven kilencedik szimfóniáját, Strauss "Zarathustra beszélt" vagy Mozart muzsikáját halljátok, megértitek, miről beszélek. Egy zsidó sem lenne képes akárcsak ennek a közelébe jövőt alkotni, Mendelsohn, egyik legnagyobbatok sem. Önmagáért beszél, hogy a zsidó zeneszerző és karmester, Leonard Bernstein, halála előtti utolsó fellépésekor nem saját zenéteket játszatta, mondjuk Gustav Mahlert, hanem Beethoven hetedik szimfóniáját.Nincs szükségünk festőitekre, szobrászaitokra és építészeitekre. Nézzétek meg a vackokat, amit vezéralakjaitok alkotnak és propagálnak, ha látványát el tudjátok viselni. Különös figyelemmel nézzétek meg beteges holokauszt-"művészeteteket". Aztán hasonlítsátok össze ezt a hulladékot a régi görögök és rómaiak, Michelangelo, Rembrandt, Dürer, Tizian, Breker, Wren, Schinkel és más nagy árja művész alkotásaival, A különbség önmagáért beszél.Nincs szükségünk feltalálóitokra és találmányaitokra. MINDEN nagy találmány, mely mindennapi éltünket megkönnyítette - autó, repülő, TV, holdrakéta, számítógép, elektronmikroszkóp, hogy csak néhány példát említsünk - árjáktól származik.

A legszörnyűbb zsidó találmány az atombomba, amin valószínűleg el fogtok csúszni.Nincs szükségünk Hollywoodotokra és mindarra, ami ezzel kapcsolatban van. Mérhetetlen mennyiségű kárt okoztatok hollywoodi stílusban forgatott filmjeitekkel és TV adásaitokkal az árja lelkekben. Nagyon jól tudjátok, hogy milyen károsak ezek a termékek fiatal nemzedékünk számára, különben miért csinálnátok tabut abból, hogy ma milyen sok fiatal lövi le tanárját vagy pajtását. Ennek nem a fegyverviselés az oka.Nincs szükségünk rabbijaitokra, akik nekünk testvériséget, toleranciát és megértést prédikálnak mások mássága iránt, míg maguk - és ti- a világ legmerevebb és intoleránsabb lényei vagytok.

Hány goj áll az ADL, az amerikai zsidókongresszus, a Wiesenthal Center vagy más zsidó szervezetek élén? Egyetlen egy sincs? Miért nincs egy sem? Hol van ilyenkor testvériségetek, toleranciátok és megértésetek a másság iránt?Nincs szükségünk professzoraitokra és tanáraitokra, akik fiatalságunkat olyan intenzíven agymossák, hogy semmit sem tudnak már saját múltunkról, ehelyett kedvelik az erkölcstelenséget, az arroganciát, a becstelenséget és a durvaságot. Egyesített erőitekkel úgy összezavarjátok fiataljainkat, hogy, noha az állítás hamis volta nyilvánvaló, szinte tényleg elhiszik, hogy nincsenek különbségek a fajok, népek, törzsek és egyének között - eltekintve természetesen a zsidóktól, akik azt akarják velünk elhitetni, hogy ők Isten kiválasztott népe, és nem tűrik az ellentmondást ezzel az állítással szemben.Nincs szükségünk magzatelhajtó orvosaitokra sem. Hány ártatlan fehér gyereket ölt meg holokausztotok anyja testében?

Egyetlen zsidó "orvos", Dr. Morgenthaler, mellékesen "holokauszt túlélő", 1998 októberében bevallotta, hogy addig 65 ezer magzatelhajtást vitt véghez, és "páciensei" nagy része kétségkívül árja fehér nő volt. Mi hajtja orvosaitokat csoportosan ehhez a szégyenletes iparághoz? Csak a könnyű anyagi nyereség kilátása, vagy élvezik minden egyes főtusz meggyilkolását, mert ez megakadályozza, hogy abból a zsidók számára gyűlöletes felnőtt árja lesz?Nincs szükségünk hivatásszerű holokauszt túlélőitekre, mint Elie Wiesel és Simon Wiesenthal, akik Prof. Arthur Butz szavaival élve a század csalását hozták létre. A tények és képzelet aljas keverése olyan mese létrejöttéhez vezetett, mely ideiglenes jellegű, de melyet a következő századokban a világot áthidaló sikeres propagandacsalás leglátványosabb példájaként lehet bemutatni.Nincs szükségünk bíróitokra, akik népünknek - és ezekből áll ma az USA polgárainak többsége - meg akarják tiltani, hogy a napot imádsággal kezdjék.

Nem kell, hogy előírják nekünk, hogy vakokat alkalmazzunk a számítógépek kezelésére, hogy lakásunkat homokosoknak adjuk bérbe, akik gyakorlatát mélyen megvetjük, vagy hogy a magzatelhajtást legálissá tegyük. Nincs szükségünk arra sem, hogy intelligens és nehéz felfogású gyerekeket ugyanabban az osztályban oktassák, azzal az eredménnyel, hogy a tanár elsősorban a tehetségtelenekkel foglalkozik.

Nincs szükségünk törvényeitekre. Sok közülük élesen ellenkezik a természeti törvényekkel. Az, hogy gátlástalanul a múltra is érvényes törvényeket hoztok, és a bevált elévülési elv felrúgása számunkra visszataszító, akkor is, ha ti ezeket a trükköket állítólagos igazságossági törekvéseitekbe burkoljátok. Mielőtt sikerült volna nektek befolyásolni a jogot a nyugati félteke országaiban, nálunk soha nem üldöztek embereket olyan tettekért , melyeket ötven évvel ezelőtt háborús időkben követtek el. OSI-tok, ami zsidó követelésre alapított szervezet állítólagos "náci bűnök" üldözésére, az egyik legvisszataszítóbb példája olyan jogtalan, ferde és eszement törvények alkalmazásának, melyeket kizárólag egy bizonyos népcsoport bosszúszomjának az oltására találtak ki.

Nincs szükségünk számtalan szabályotokra és előírásotokra, melyeket ránk kényszerítettek és melyeket szinte törvény szintjére emeltetek: a kisebbségtámogató akciók, azaz származási kvóták felvételnél, Polgárjogok, Az egyház és állam különválasztása, Harmadik világbeli emberek bevándorlása, HIV-pozitív homokosok előnyben részesítése, fegyverellenőrzés, buszozás (fehér gyerekek szállítása kevertfajú iskolákba),- a példák végtelen számúak. Mindezek a rendelkezések egyetlen eredménye a polgár szabadságának további beszűkítése. A "demokrácia" mai formája a ti játékszeretek. Az adóemelések ellen pedig csak nagyon kevés zsidó képviselő szavazott.

Nincs szükségünk jogászaitokra, mindegy, hogy magánszemélyeknek. vállalatoknak vagy a kormánynak dolgoznak. Ritka hivatáscsoport okozott annyi kárt a nemzetnek, mint a zsidó (vagy talmudi világnézettel fertőzött nemzsidó) jogászok az Egyesült Államoknak. Harvard, ma a zsidók fő képzési helye, valaha sokkal jobb egyetem volt, mielőtt zsidó diákok és oktatók szállták volna meg.

Jobb lett volna a régi bevált numerus clausust bevezetni ezek számára.Nincs szükségünk íróitokra. Szinte az egész angolnyelvű irodalom megjelenésetek előtt a mi embereink műveiből áll. Mivel a hirdetési szakemberek, a kiadók, az irodalomkritikusok és az újságok tulajdonosai, akik az utóbbiak kritikáit kinyomtatják, ma nagyrészben fajotok tagjai, logikus, hogy a mai jól eladott könyvek nagy részét ti írjátok - de vajon ennek akárcsak kis része is századunk nagyjainak művei közé fog számítani?

Nincs szükségünk sztárjaitokra. A TV határozottan jobb lenne olyan szereplők nélkül, mint Seinfeld, Koppel, Wallace, Rivera, Larry King, Barbara Walters és végül de nem utolsósorban Jerry Springer. Még emlékszünk olyan időkre, amikor zsidók jó filmeket és jó TV-t csináltak, mert akkor a zsidó mozi és TV stúdiótulajdonosoknak ügyelniük kellett arra, hogy ne sértsék meg az árja közönség érzéseit. Ma, hogy hatalmatok és befolyásotok szinte határtalan, azt hiszitek, nem kell minket többé figyelembe venni, így valódi ízlésetek és valódi szándékaitok mind nyíltabban vehetők észre.(A Jerry Springerre való utalás váltja ki belőlem azt a megjegyzést, hogy az Egyesült Államokban senki nem testesíti meg jobban a zsidó mentalitást, mint ez a "népszórakoztató": mindent jobban tudó, agresszív, mindig tetszésre és elismerésre vágyik, amellett messzemenően bizonytalan, és nem utolsósorban mániákusan vonzza minden mocsok, melyben egy tisztességes ember sem mászna be önként.)Nincs szükségünk tudósaitokra, noha sok kitűnő tudósotok van.

Tény ugyanis, hogy a nyugati civilizáció legnagyobb tudósai, azok, akik tényleg lényeges fölfedezéseket csináltak és találtak föl, mind árják voltak: Leonardo da Vinci, Galileo, Newton, Kopernikus, Leibnitz, Kepler, Lilienthal, Oberth, hogy csak néhányat említsünk, mind északi emberek voltak. Itt jön föl a kérdés, hogy hány potenciálisan nagy felfedező és föltaláló fajunkból soha nem tudta képességeit kifejleszteni, mert túl sok zsidó túl sok egyetemen foglalta el azokat a helyeket, melyekre nekik lett volna szükségük és joguk!Nincs szükségünk hadi embereitekre. Nincsenek nagy katonai hagyományaitok, nincsenek tábornokaitok, mint Nagy Frigyes, Napóleon, Wellington, Hitler, Nelson, Robert E. Lee, Nimitz, stb... Követeléseitek, hogy nők férfiakkal együtt harcoljanak a csatatéren, és hogy a homokosságot "más nemi irányzat"-ként tűrni kellene a hadseregben, a hadseregeket tönkreteszik.

Nincs szükségünk pszichiátereitekre, pszichológusaitokra, iskolai tanácsadóitokra és vigasztalóitokra magányos szívek számára. Népeink sokkal boldogabbak és egészségesebb lelkűek voltak tanácsaitok nélkül. Ha erkölcstelen, etikátlan, nihilista TV-tekkel és rádiótokkal, "nevelési programotokkal" és sajtópropagandátokkal nem romboltátok volna le a tömegek egészséges értékeit, és ezzel nem ástátok volna alá a családot, mint a társadalom alapelemét, akkor ma senkinek sem lenne szüksége arra, hogy Ann Landersnek, Abigail van Burennek vagy Laura Schlesingernek kiöntse a szívét.Nincs szükségünk Spielbergjeitekre, Katzenbergjeitekre, Eisnerjeitekre, és més hasonlókra. Egyetlen rendezőtök sem jobb, mint David W. Griffith, Walt Disney vagy Leni Riefenstahl művészetileg vagy tehetség terén.

Nincs szükségünk orvosaitokra és fogorvosaitokra sem, noha sokuk nemcsak elismert szakember, de emberbarát is, és mestere a modern orvosi technikai eszközök használatának. De egy árja, ha róluk beszél, föltétlenül Röntgenre, Behringre vagy Flemingre gondol és sok más árja tudósra, akik tanulhattak egyetemeinken, mert a numerus clausus megakadályozta a zsidók túltengését. (Hány tehetséges diákunk nem jut el ma az egyetemre, mert zsidók foglalják el helyét?)

Nincs szükségünk a divatokra, melyeket kerülő utakon ránkerőszakoltok. Büszkék vagytok rá, hogy ma ravasz agymosásotok eredményeként emberek milliárdjai "haladó" ruhadarabokat, mint farmernadrágot hord, melyeket régen akkor vettek föl, amikor az ólat takarították vagy más piszkos munkát végeztek? Propagandátok eredményeképpen olyan emberek, akik különben az egyenruhát, mint a fensőbbséggel szembeni alázat jelképének ellenségei, nem szeretik, loncsos egyenruhába öltöznek, amely nem szabadságot és egyéni jogokat, hanem anarchiát és "politikai korrektséget" testesít meg.Nincs szükségünk filozófiátokra, és arra a hitre, hogy éppenséggel ti teszitek a világot jobbá, vagy ti alkotjátok meg a tökéletes világot. Gondolkozzatok el azon, hogy ti - velünk ellentétben- nem léteznétek nélkülünk. Magatokra hagyva meghalnátok. Cionista művetek Közel-keleten, a zsidó állam, Izrael külső segítség nélkül, vagyis az Amerikától és Németországtól szedett sarc nélkül egy évig sem lenne életképes, és ilyen nép akarja a világot gyógyítgatni? Viccelődtök? Ettől függetlenül bárki, aki arcátlan elképzelése szerint a világot akarja "rendbehozni" és földi tökéletességet akar létrehozni, csupán kis szentségtörő.Nincs szükségünk a ti New York Timesotokra, Washington Postotokra, US News & World Reportotokra és a számtalan más, zsidó tulajdonú vagy zsidók által irányított újságra, melyek tömegeinknek a világ torzképét mutatják.

Tényleg azt hiszitek, hogy tudásunk nő és lelkileg egészségesebbeké válunk, mert nekünk többségükben zsidó szerkesztők a világ történéseit saját szempontjukból kiindulva tálalják? Lenne ma a mi H.L. Menckenünknek és Oswald Spenglerünknek ma esélye, hogy gondolataikat egy nagy újság kinyomtassa? Mi jó okkal kételkedünk ebben!Nincs szükségünk arra, hogy ti, mások intoleranciájának önkinevezett örök áldozatai népünkbe bűntudatot csöpögtettek. Ami veletek a múltban történt, az többnyire aljas ármánykodásotokra történt vészreakció volt. Váljatok el tőlünk - mi nem gátlunk benneteket ebben - és aztán nem kell többet szenvednetek. Magatokra utalva meglesz a lehetőségetek álmaitok földi paradicsomának megalkotására.

Nincs szükségünk örök felhívásaitokra változásra, haladásra, reformra, növekedésre vagy forradalomra. Népeink elégedettebbek mindennapi életükkel, mint azt sokszor gondolnák, és állandó törekvéseitek, a meglevő boldogságot a jövőbeni boldogságra való hivatkozással tönkretenni, nem eredményeznek mást, mint szerencsétlenséget és lelki békétlenséget.Készségesen elismerjük, hogy nagyszerű politikusok vagytok. Sokkal jobbak mint mi valaha is voltunk vagy leszünk. Mindenkinél céltudatosabbak vagytok; politikai ügyességeteket évezredek során tökéletesítettétek, és nagy előnyötök, hogy nincs rossz lelkiismeretetek, mert mások szenvednek miattatok. Csodálatra méltó módon uszítjátok az egyik oldalt a másik ellen. Ezért életelemetek a "demokrácia". Megvesztegetitek a politikusokat és bírókat, hazudtok a választóknak, jócskán kihasználjátok mások emberi gyöngeségeit és feszültséget teremtetek ott, ahol azelőtt nem volt feszültség.

A fiút az apa ellen uszítjátok, a lányt az anyja ellen, fivért a fivér ellen; törzseket, népeket, nemzetetek uszítotok egymásra. Aki benneteket és tetteiteket hosszabb ideig figyeli, elcsodálkozik azon, hogy milyen könnyedséggel hoztok létre hamis értékeket a semmiből, és valódi értékeket addig szidtok, míg azok elvesztik értéküket. Nincs nálatok jobb szemfényvesztő. Tehetségetek figyelemre méltó, ahogy a nemzsidó tömegek figyelmét elvonjátok kis trükkjeitekkel az élet fontos kérdéseiről. De ahogy tőzsdei alkuszaitok is csak a gazdagság képét festik elénk, vitathatatlan politikai ügyeskedésetek csak a szabadság látszatát hozza létre. Intelligenciátok és politikai ügyességetek az sugallja nektek, hogy jobb világot alkottok az emberiségnek, míg a valóságban tevékenységetek mindent elront, amit csak megérintetek. Sajnálunk benneteket.Végül: Nem veszitek észre, hogy megfojtotok bennünket?

Ha körülöttünk vagytok, nem kapunk levegőt, alkotóképességünk jelentősen csökken. Nem akarjuk a világot zsidó szemüvegen keresztül látni, de ma gyakorlatilag erre kényszerítenek bennünket. Abe Rosenthal, Charles Krauthammer és William Safire képvieslik fajotok ezreit, akik előgondolkoznak számunkra, és megakadályozzák, hogy a legszükségesebbet is tegyük saját érdekünkben. Embereitek a ködösítés, a hazugság, a csalás és a becstelenség mesterei, mivel válogatott információkat szállítanak nekünk. Fáradozásotok, az árja lelket manipulációkkal megváltoztatni, csak békétlenséghez és harcokhoz vezet. Noha olyan jól ismertek bennünket, megérteni nem tudtok bennünket, és mi soha nem fogunk benneteket igazán kiismerni, és ez veszélyes.Tudjuk, hogy magatokat a legjobb és legügyesebb embereknek tartjátok a Földön, és azt képzelitek, hogy életünket hihetetlenül gazdagabbá teszitek.

Ha logikusan gondolkodunk, az egyiket szembe kell állítanunk a másikkal: Vitathatatlan tehetségeteket az egyik területen a megsemmisítő befolyással, melyet életünk minden területére gyakoroltok. A legsúlyosabb talán az, hogy sok szándékotok és célotok közvetlenül ellentmond elképzelésünknek egy teljes és gazdag életről.Tudjuk, hogy bebeszélték nektek, hogy mi gyűlölünk benneteket, és legtöbben hisztek ebben. Ezért vittek keresztül fanatikus aktivistáitok, hogy alkotmányainkat úgynevezett törvényekkel a "gyűlölet ellen" fölvizezzék, és csak azért hozták őket, hogy nektek előjogokat biztosítsanak.

Őszintén szólva: Nem gyűlölünk benneteket. Gyűlöljük hazugságaitokat és alapvető becstelenségeteket. Sok szégyenletes tevékenységeteket gyűlöljük. Gyűlöljük, ahogy egységesen, népi és vallási közösségként erkölcstelenségeteket akarjátok ránk kényszeríteni, gyűlöljük az etikai értékek nálatok tapasztalható teljes hiányát, furcsa, avítt világnézeteteket. Gyűlöljük, mikor munkánk gyümölcsén hizlaljátok magatokat, és azzal dicsekedtek, hogy mindez a ti munkátok eredménye. És egész különösen utáljuk, amit gyerekeinkkel tesztek. Ez mindennél jobban rombolja lelküket és ezzel jövőjüket.

Ezért hadd mondjuk el nektek: Tűnjetek el az életünkből. Hagyjatok minket egész egyszerűen békén. Hiszen olyan intelligensek vagytok, magatokat toronymagasan fölöttünk állóknak hiszitek magatokat, és meg vagytok győződve arról, hogy Isten saját népe vagytok.

Mutassátok hát meg, hogy mit tudtok, amikor önerőtökből életképes államot hoztok létre.; az izraeli parazitaállam nyilvánvalóan nem ilyen. Ha elvonultok, vigyétek magatokkal az aranyat és gyémántokat, melyeket olyan szorgalmasan összegyűjtöttetek. Nincs rájuk szükségünk. Cseréljük ki kulturális javainkat: Ti veszitek Picassoitokat, Oldenbourgjaitokat, Rothkoitokat, Warholjaitokat és Epsteinjaitokat és értük adjátok vissza Rembrandtjainkat, Tizianjainkat, Dürereinket, Holbeinjainkat és Michelangeloinkat Korrekt üzlet!

Ti visszakapjátok, amit kedveltek, és mi visszakapjuk, aminek szívünk örül, olyan műremekek, melyek vágyainkat tükrözik és igényeinket kielégítik. Képzeljétek el, a tiétek lesz az egész nagyszerű absztrakt művészet holokauszt emlékműveitekkel együtt! Ez biztosan boldoggá tesz benneteket! Őszinte kívánságaink kísérnek benneteket, és szentül megígérjük, nem háborúzunk ellenetek és nem kívánunk részt abból a jólétből, melyet remélhetőleg saját erőtökből teremtetek meg!

Hans Schmidt, Florida.

Forrás: angelife.com

Hozzászólás  

#1 zsidók és a béke? Vicc?!úgyistudodki 2018-10-01 21:01
Ehhez nem lehet mit hozzátenni, és nem is kell, ez úgy passzol ahogy írva vagyon!
Tökéleten megfogalmazott, kitűnő írás!
Köszönet érte!

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások