20240624
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2021 augusztus 24, kedd

Éles erdélyi vita a "hős" háborús bűnösökről

Szerző: Több résztvevő

Egy bizonyos vitafórumféle levelezéseket juttattak el hozzám is amelyben a gyújtópont az lehetett, hogy miért lehetnek még a mai napig hősök a "tegnapi" háborús bűnösök? Ezután már valahol ott is éleződhetett az egyet-nem értés foka, amikor valaki az 1848-as Kossuthék tetteit is megkérdőjelezte egyik hozzászóló kútfő hiányra hivatkozva.

Ha jól értelmeztem a levelezés a következő videó végett indulhatott: DESTROY EVERYTHING - ELPUSZTÍTANI MINDENT documentary / dokumentumfilm

A levelezés már régi lehetett, de mivel többször is megkaptam így úgy döntöttem, hogy nyilvánossá teszem a honlapon, mert értékes történelmi tények halmaza található e kemény de nem durva vitákban, nem-beszélve a dokumentumfilm tartalma végett is. Nem adom meg a hozzászólók neveit csupán egy-egy kitalált betűpárosokkal jelzem majd meg. (A külalak és a kiemelések a levelekben tőlem vannak)

E sor alatt kezdődik a vitafórum picit átdolgozott változata: [szeretettel: Zoli]

AA: -"Mindent a Habsburgok generáltak. A Rákóczi - szabadságharckor is a délszlávokat ellenünk fordítottak. 1848-ban a románokat. Azt se felejtsük, hogy a Rákóczi-szabadságharcban a románok mellettünk voltak. A kiegyezés is azért volt, hogy a Habsburgoké maradjon Nagy-Magyarország" 

EZEK A HÁBORÚS BŰNÖSÖK ROMÁNIÁBAN MA MIND NEMZETI HŐSÖK!!!
Az általuk elkövetett etnikai tisztogatás eredményeként Erdély ma az övék. Talán ideje lenne ezt az iskolai tankönyveinkben leírni, és levonni a következtetést: nem kell nemzeti/etnikai kisebbség, mert folyamatos veszélyt jelent a magyarságra! A szabadkőműveseknek is nagy szerepe van az "oszd meg és uralkodj rajta" alapján történő vérengzésekben"

BB: - "Az elején a "magyarok és nem magyarok közt fegyveres konfliktus bontakozott" eléggé pontatlan kifejezés. Ráadásul a mai román és szerb agymosásnak megfelelő nyelvezetet használ.

Ők szokták úgy beállítani az egész forradalmat mint a két nemzet közti konfliktu és mintha erről, a nemzetek konfliktusáról szólt volna a forradalom, ahol mi voltunk az elnyomók. A bánáti és partiumi románok a magyar forradalom mellett álltak, mert számukra is a jobbágyfelszabadításról, az abszolutizmus elleni harcról szólt, hittek a köztársaság, a forradalom eszméiben.

Részt vettek a forradalomban olaszok, bécsiek, németek, lengyelek külön, saját légiókban a magyarok oldalán. A románok azzal maradtak, amit Kossuthtól kaptak, a jobbágyfelszabadítással. A magyarok a régi magyar királyságot akarták visszaállítani, csak elfelejtették, hogy azóta sok helyen teljesen megváltoztak az etnikai arányok és a románok is nemzeti öntudatra ébredtek, náluk is elterjedt a nemzeti eszme a francia forradalom után, nem csak a magyaroknál. Ha nehezen is, de nyomás hatására elfogadták ezt végül Kossuthék.

A románok, akik a magyar forradalom mellett álltak ki, azt vallották, hogy az első és fontosabb a forradalom győzelme, majd a nemzetiségi jogokat nézeteltéréseket ráér utána tisztázni a majdani köztársaságon belül. A mózok viszont nem mertek a császár ellen fordulni, ők inkább szövetkeztek vele a magyarok ellen."

CC: -  "Kedves BB. Ne mondja vissza a liberális történészek dumáját.
Még az 1848 októberi román lázadás kitörése előtt a magyar parlament, együttműködve a pesti román képviselőkkel, olyan jogokat biztosító törvénytervezetet dolgozott ki, amelyben a románok olyan jogokat kaptak, hogy még ma is kevés országban élveznek a nemzeti kisebbségek! 
Ezek a jogok 170 évvel előzték meg a korukat.

Ez alapján például a román többségű megyék, falvak, városok egymás közt románul cserélhettek hivatalos leveleket, a hivatalos határozatokat kétnyelven adták ki, román nemzetiségű emberek román nyelvű levelekkel fordulhattak a helyi és országos hatóságokhoz, a nemzetőrség románul kapta a parancsokat azokban a helységekben, vármegyékben. A tisztviselőket a helyi nemzeti arány alapján választották.
Ma Erdélyben erről szó sem lehet, hogy mindezek magyarul történjenek.
Talán véletlenül volt a Kossuth bankón román felirat is? Ma például magyar feliratot hiába keresne a román pénzen...

Mind-ezekről 1848 szeptemberében a helyi román vezetők tudtak, de ők nem jogokat akartak, hanem Erdély elszakítását, és Habsburg fennhatóság alatti román autonóm Erdély megalapítását, majd Moldvával és Havasalfölddel való egyesülést.
Ezért, a magyar kormány által nekik ígért hatalmas nemzetiségi jogok tudatában, fegyvert fogtak és elkezdték a magyarirtást Erdélyben!
Erről már az 1986-os három kötetes Erdély Története is ír. Tehát ez nem titok. Egy magyarnak ezeken nem tudni, és továbbra is Kossuthékat vádolni a románok elnyomásával, bűn!"

DD: -"Ezt milyen forrás támasztja alá? Mert leírni bármit lehet. Azt állítani, hogy Kossuthék mindent tökéletesen, időben tettek - mindenképpen túlzás. Jobbágyfelszabadításról szó sem volt. Még ezt a videó is említi egy helyen, hogy román jobbágyok támadtak magyar birtokra. Ha ott lett volna jobbágyfelszabadítás - természetesen birtokjuttatással - miért támadtak volna arra, ami az övék lett?"

CC: -"Amiket DD leír, az jól mutatja, hogy halvány lila gőze sincs 1848-49 történetéhez, pedig úgy tudom, hogy ezt az iskolában tanították... De a régi emlékek felelevenítéseképpen olvassa el ezt:

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_05_042

Erdély 1848 május 31-én csatlakozott Magyarországhoz, tehát az áprilisi törvények magvalósítása is késett néhány hónapot. És ha elgondolkodna egy kicsit, akkor rájönne, hogy egy ilyen fontos törvényt, amely a földeket elveszi valakitől és átadja másoknak, nem lehet egyik napról a másikra életbe léptetni. Itt nem arról volt szó, hogy egyszerűen kisemmizték a nemeseket, minden földjüket elvették, és földönfutóvá tették őket, mint a kommunisták, hanem minden egyes esetben meghatározták, hogy melyik szántóföldet adnak át a volt jobbágyoknak, és melyik marad az adott földbirtokosnál.

Ehhez idő kellett. És 1848 május 31-étől október 12-éig, amikor is teljes erejével kitört a román lázadás, elég kevés idő telt el. Ez lehet, hogy önnek soknak tűnik, de abban az időben nem voltak számítógépek, online rendszer, stb., hanem mindent papírhegyekben kutatva oldottak meg, kerestek ki, dolgoztak ki. Ezt nem várták meg a román parasztok, hanem nacionalista vezetőiktől és osztrák ügynököktől felbujtva erőszakkal rátámadtak ezekre, és lefoglalták őket. Ez pedig törvényellenes volt, és amikor a rendfenntartó erők kivonultak, akkor ahelyett, hogy elmenjenek, kaszákkal, kapákkal, és egyeseknek puskájuk is volt, rájuk támadtak. Abban az időben nem volt könnygáz, gumibot, víz ágyú, hanem mindenütt a rendfenntartó erők lőttek. Ezért halt meg ott néhány román."

"A szláv népek, nem értik, hogy egy politikai manipuláció áldozatai lettek. Oroszország császárja a Habsburgok kérésére, hamis információkon alapuló propaganda programokba kezdtek, s ezt végezték évekig. A szláv népek nem értik, hogy az osztrákok voltak az elnyomók. Félnek attól, hogy ha az igazságot tanítanák a gyermekekkel az iskolába, felháborodást keltenének egymás között ! Isten szeretet, ez tény, viszont a poroszló mindig bosszút áll az igazságtalanságért ! Remélem szomszédjaink felébrednek, és abba hagyják a hazug propagandának tanítását. Egyetlen szláv nép sem nézett szembe, az óriási baklövéseivel ! Egyik se mondott őszintén bocsánatot azóta sem ! Pedig ez csak súlyosbítani fog a büntetésükön, különösen a szláv gyerekek felbujtásáért, amiért nem állították meg maguk között a gyűlölködést."

"Mindenek mögött az osztrák huncutság bújik meg. Amit Avram Iancu kért ,a sógoraink megígérték, ha segítenek gyengíteni/pusztítani/ a magyarokat.
Végül, mivel a győzelmet az orosz cár abszolválta, a románok nem kapták meg , amit az osztrákok ígértek nekik."

"A baj ott van, hogy ezeket a magyarirtó szőrnyetegeket Románia nemzeti "hősökként ünnepli. Minden városban szobruk van ezeknek a háborús bűnösöknek."

"Felteszem azt a kérdést a szakembereknek, hogy volt e egyáltalán értelme a 1948/49 szabadság harcunknak???
Mert szerintem sokkal több kárt okoztunk saját magunknak a szabadság "harcunkkal mint előnyeik lettek volna."

Ezzel vitatkoznék.

Még ha minden pozitívumát (jobbágyfelszabadítás, modern jogok, a feudális Magyarország megszűnése és a modern Magyarország megszületése, és ennek köszönhetően nem feudális nemzetként léptünk be a XX. századba) is figyelmen kívül hagynánk, már csak a magyar hadsereg hősies ellenállása is mindent megér.

Mert a nemzeti hősiesség, az a tény, hogy egy, 1848 nyaráig hadsereggel, hadiiparral nem rendelkező nemzet 1849 júniusáig képes volt annyi ellenséges sereget:

- a 100 000-nyi osztrák seregek, amelyek Európa legerősebb hadseregei közt tartottak számon,

- az Erdélybe betőrt 10 000-es orosz sereg,

- Jellasics jól szervezett 60 000-es serege,

- a 100 000-nyi oláh, szerb, tót martalócbandák
legyőzni, és az ország legnagyobb részéből kiűzni, hatalmas nemzeti büszkeséget kölcsönzött a nemzetünknek. A 160 000-es magyar hadsereget mindezek nem tudták legyőzni, csak a 200 000-es orosz sereggel kiegészülve tudták ezt elérni.

Még azt se felejtsük el, hogy a magyar seregek fegyverzete főként elavult, régi fegyverekből állt, míg az oroszok és osztrákok a legperformánsabb, legpusztítóbb fegyverekkel rendelkeztek.

A magyar hadsereg hősiessége az egész világot csodálatba ejtette, és arra késztette Ferenc Jóskát, hogy kezet csókoljon Miklós cárnak, annak érdekében, hogy az oroszok Magyarországra küldjék a hadseregüket. Kevés nép mondhatja el (csak a franciák és az oroszok), hogy forradalmuk, lázadásuk leverése érdekében több birodalom fogott össze. Victor Hugo francia író ezt mondta, amikor a magyarok 1848-49-es hősiességéről hallott: "Magyarország a hősök nemzete,

Németország az erényt, Franciaország a szabadságot, Olaszország a dicsőséget képviseli a nemzetek sorában. Magyarország a hősiesség megtestesülése." Minden népnek ősei hősiessége ad kitartást és büszkeséget. Ezért irigylik és gyűlölik a magyarokat a románok, szlovákok, ukránok, stb., mert nekik nincsenek ilyen hőseik. A románok, mivel valódi hőseik nincsenek, népirtókat neveznek ki nemzeti hősöknek. Ez is mutatja, hogy minden népnek szüksége van hősökre, és ha nem talál jobbat, akkor kétes hírnevű embereket nevez ki. Mert hősök nélküli nemzet szégyenkezik. Mi büszkék lehetünk, hogy nincs szükségünk népirtókat, mészárosokat hősöknek kinevezni. És ez 1848-49-nek is köszönhető. És arra is büszkék lehetünk, hogy a nemzetünk szembe-szállt az elnyomóival, és nem úgy viselkedett, mint egy csúszómászó.

A mi magyar őseink, amikor ezek és más népek többszörös túlerejével néztek szembe, akkor nem panaszkodtak, hanem legyőzték őket. Mi pedig még arra sem lennénk képesek, hogy büszkék legyünk az ő hősiességükre?

Az 1848-49-es hősies helytállást szembe állíthatjuk azzal a gyáva visszavonulással, amit 1918-19-ben a Károlyi kormány produkált. És láthatjuk az eredményét: Trianon!

Ha 1918-19-ben a magyar nemzet élén nem egy gyáva, nemzetáruló Károlyi, egy, a magyar hadsereget feloszlató Linder Béla, és az újra-alakulását folytonosan megakadályozó Pogány Schwarz József lett volna, hanem Kossuth, Görgei, Damjanich, Szemere, akkor Magyarország minimum a magyar többségű területeit megőrizhette volna (Kassa, Érsekújvár, Szabadka, Beregszász, Arad, Nagyvárad, Kolozsvár, Szatmárnémeti, Zilah, Marosvásárhely és Székelyföld), úgy, ahogyan a törököknek ez sikerült Atatürk vezetésével.

1918-ban sajnos olyan emberek vették át az ország vezetését, akik, főként idegen eredetű mivoltuk miatt, a magyarok hősies nemzeti hagyományait nem ismerték, lekicsinyelték, és nem próbálták ezeket utánozni, és átvenni. Pont ezért, ahelyett, hogy Atatürkhöz vagy akár az oroszokhoz hasonlóan, szembeszállottak volna a, kezdetben kisszámú oláh, cseh és szerb sereggel (milyen erejük volt ezeknek, ha összehasonlítjuk Windischgratz és Welden modern osztrák hadseregével?), feloszlatták a milliós magyar hadsereget, és a mai Magyarország területére vonultak vissza, sőt még a tiszántúli területekről is visszavonultak. Nem harcoltak, csak visszavonultak. Ennek ellenére a bevonuló oláhok, szerbek és csehek többezer fegyvertelen magyar férfit, nőt és gyermeket mészároltak le (például Kőröstárkány, Kolozsvár, Hajdúszoboszló, stb.).

Tehát hiába nem szállt velük szembe a magyar kormány, mégis magyarokat mészároltak le. Tehát a nagy pacifizmus sem tartotta vissza ezeket, hogy magyarokat gyilkoljanak halomra. Ráadásul Magyarország 3/4-ét is elrabolták 3,3 millió magyarral egyetemben.
Tehát a történelem ismerete nélkül ne tegyünk ilyen kijelentéseket.

Ha még ettől is eltekintünk, akkor más szempontok is megkérdőjelezik a Habsburgok magyar királyi legitimitását. Ezek közül a legfontosabb az, hogy egy király, egy dinasztia nem lehet a saját népének ellensége, és nem hozhat olyan jól kigondolt, tudatos határozatokat, amelyek a nép pusztulását, gyengítését, idegenek, a nemzet ellenségeinek megerősítését okozzák. És a Habsburgok tudatosan a kárpát medencei magyarság elpusztítására, meggyengítésére, idegen népek behozatalára, és a magyar nemzet azok általi elpusztíttatására törekedtek.

A Trianon történelmi okainak megteremtői között a Habsburgok az első két hely egyikének a birtokosai. Csak abban vagyok bizonytalan, hogy az első, vagy a második hely illeti-e meg őket? Ebben az oszmán törökökkel vetélkednek. Természetesen, ha a mohácsi vész nem történt volna meg, akkor talán a Habsburgok sem kerültek volna ekkora pozícióba, de talán már anélkül is biztosították volna törvénytelen hatalmukat Magyarország felett (II. Lajos felesége, Habsburg Mária révén), de lehet, hogy akkora pusztulást nem okoztak volna, mint amelyet a Mohács segítségével okoztak. Na de nézzük is, hogy mit is tettek a Habsburgok azért, hogy a magyarságot pusztítsák, gyengítsék, és a Trianont okozzák?

1. A magyarság elűzése a hazájából. Lásd a madéfalvi veszedelmet, székely nők, gyermekek az osztrák katonaság általi lemészárlását, ami székely tömegek Moldvába és Bukovinába költözését eredményezte.

2.Tömegével hozták és engedték be az idegen népességeket a Kárpát medencébe.
- Lásd, a svábok, szerbek, zsidók, és nagyszámú román becsalogatása.
- Megtiltották, hogy egyes magyar tartományokba magyarok költözzenek be, miközben megtöltötték azokat idegen népségekkel. Ilyen volt a Bánság esete, amelybe, a török kiűzése után, magyar nem költözhetett be, miközben oláhokkal, szerbekkel és svábokkal töltötték meg. Ennek köszönhetjük azt, hogy Trianonkor Romániához és Szerbiához került ez a mezőgazdaságilag annyira gazdag tartomány, amelyben a Mohácsig szinte kizárólag magyarok éltek.

3. Miután ezeket behozták, becsalogatták, egyből elkezdték köztük terjeszteni, hogy tulajdonképpen ők az őslakosok, míg a magyarok csak nomád barbárok, akik őket leigázták, éppen ezért nekik van joguk a magyar földhöz, és nem a magyaroknak. Ezzel az idesereglett nemzetiségekben megteremtették az elszakadás gondolatát, és gyűlöletet keltettek bennük az “elnyomó”, “barbár”magyarok ellen. És annak érdekében, hogy minél jobban meggyökeresedjen ez a gondolat a nemzetiségiekben, pénzt adtak arra, hogy ezek magyarellenes érzelmeit tudományos és ideológiai alapokra helyezzék.

A Trianoni békediktátum előtt, alatt és után is a románok, szlovákok, szerbek mind ezt, az osztrákok által nekik betanított hazugságot ismételgették, sőt Robert Seton-Watson, Louis Franchet d’Espèreyhez hasonló politikusok és véleményvezérek is ugyanezt hozták fel egyik fő okul Magyarország minden etnikai alapokat és észérveket figyelmen kívül hagyó kegyetlen megcsonkítása mellett.

Hallottál-e az Erdélyi iskolának nevezett román magyargyűlölőkeltetőről, amelyben a dákó-román elmélet megszületett, és Erdély románok általi elszakításának ideológiáját megteremtette? A XVIII. század vége felé a Habsburgok kiválasztottak néhány félig román, félig magyar és szász fiatalt (Alexandru Micu-Klein, Gheorghe Sincai, Ioan Budai-Deleanu - látszik a nevükről, hogy apjuk magyar vagy szász volt, de anyjuk román), és Rómába küldték őket tanulni, arra biztatva őket, hogy vallják magukénak a római birodalom örökségét, és azt, hogy Erdélyt az ő őseik foglalták el a dákoktól, akikkel összekeveredtek és ebből a román nép keletkezett. És hogy a IX. században jöttek a gonosz magyar barbárok, és elfoglalták tőlük Erdélyt. Ezek, hazajőve Rómából, egy román nacionalista értelmiségi csoportot alakítottak meg, amely azt kezdte hangoztatni, hogy ők az őslakosok, a magyarok barbár hódítók, akik őket rabszolgaságba taszították, ezért a románoknak fel kell lázadniuk a magyarok ellen, Erdélynek pedig egyesülnie kell Moldvával és Havasalfölddel. Ennek az értelmiségi körnek az egyik tanítványa maga Avram Iancu volt, akiről ez a dokumentumfilm is szól, aki, erre a hazug ideológiára alapozva és az Habsburgok által felbújtatva magyar férfiak, gyermekek és nők tízezreit irtotta ki.

4. A Habsburgok feltüzelték a magyarok ellen a nemzetiségieket, és a mi kiirtásunkra biztatták őket, fegyverrel is ellátva őket. Gondoskodtak arról is, hogy a nemzetiségieknek fegyvereik legyenek, katonai képzésben részesítették őket, miközben a magyarokat lefegyverezték, megteremtve az előfeltételeit az 1784-es és 1848-49-es magyarirtásoknak. A Habsburgok önkényesen kialakították a Határőrvidéket, ahol 2 székely ezred kivételével minden más katonai egység szerbekből, románokból és horvátokból állt (a szerb, román és horvát határőrezredek). A magyar fiatalokat ezzel szemben Itáliába, Galíciába, Csehországba vitték katonáknak. Ezenkívül feltűzelték a román, szerb, horvát, szlovák parasztokat, fegyvert adtak nekik, hogy a magyarok tízezreit irtsák ki. És azokat a magyar katonákat, akik ezeket le tudták volna verni, külföldre küldték...

- 1703-11-ben Rákóczi szabadságharc alatt a szerbeket lázították fel a magyarok ellen, magyar civilek ezreit öletve velük meg,
- 1784-ben, miután Bécsben járt a császárnál, akitől biztatást kapott, az oláh Horea elindította a román felkelést, 4-5000 magyar civilt gyilkolva le,
- 1848-49-ben Avram Iancu, Balinte, Axente és a többiek gyilkoltak le osztrák felbújtásra, több tízezer magyart, nőt, gyermeket és öreg embereket, sokakat nyárson sütögetve meg, másokat éhes disznók elé vetve, stb.
Így viselkedik egy ország törvényes uralkodója? Kiírtatja a népét?

5.Tudatosan konfliktust szítottak magyar és magyar között vallási alapon, gyűlöletet keltve katolikus és protestáns magyarok között, még ezzel is megosztva a magyarság erejét, védtelenné téve a támadásaik ellen.

6. Amikor Erdélyt megszerezték, a Habsburgok nem csatolták vissza Magyarországhoz, amelynek a részét képezte, hanem külön, a közvetlen hatalmuk alatt álló fejedelemségnek nyilvánították. Ugyanezt tették a Határőrvidékekkel is. Erdély és a Hatátrőrvidék a Magyar Szent Korona államának területeihez tartozott, de ők megcsonkították Magyarországot. Így viselkedik egy ország törvényes uralkodója?

7. Erdélyben elvették a magyaroktól a hatalmat és a szászoknak adták, ezek központjában, Nagyszebenben szervezve meg a hatalmukat, a hagyományos erdélyi fővárosok, Kolozsvár vagy Gyulafehérvár helyett. Így viselkedik Magyarország törvényes uralkodója?

8. A magyar nyelvet és kultúrát tudatosan üldözték, háttérbe szorították, román, szerb, szlovák nacionalistákat támogattak, német lapokat, színházakat alapítottak, a magyar nemességet elnémetesítették, akadályozták a magyar nyelv hivatalos nyelvvé válását Magyarországon, és ha a magyarok szóvátették, hogy a nemzetiségieknek lojálisaknak kellene lenniük Magyarországhoz, meg kellene tanuljanak magyarul, akkor a Habsburg ügynökök mindig Magyarország ellen lázították őket, stb. Habsburg uralom alatt a magyarság aránya 34 %-ra csökkent le! 1500-ban még 66 % volt...

MINDEZZEL HOZZÁJÁRULTAK AHHOZ, HOGY A MAGYAR SZENT KORONA ORSZÁGAIBAN A MAGYARSÁG KISEBBSÉGBE KERÜLJÖN, AMINEK A KÖVETKEZMÉNYE TRIANON LETT!"

"És ne feledjünk el valamit:

- Kossuthék teljesen törvényes úton kényszerítették ki a királyt az engedmények adására. Bécsbe mentek, ahol a király elfogadta, majd aláírta a Batthyány kormány kinevezését, majd az áprilisi törvényeket!

Majd ki volt, aki törvénytelen úton felrúgta ezeket? Ugyancsak a király, majd a románokat, szerbeket, horvátokat fellázította, Jelasiccsal megtámadtatta Magyarországot, meg akarta buktatni az általa elfogadott Batthyány kormányt, horvát uralmat akart pesten, majd miután mindez a magyarok ellenállásán megbukott, ráküldte az osztrák fősereget Magyarországra, és miután ez sem sikerült, behívta az oroszokat. Ki itt az áruló? Ki itt a törvénytelen? Ki itt az agresszor? Ki itt az ellenség? Milyen magyar király az, aki idegeneket tesz oda, hogy a saját országát megtámadják, a népét irtsák? "

Hozzászólás  

#1 Abraham JankoSebestyén Teleki István 2021-08-29 17:46
Mindennel egyetertek, amit a cikk vegen, mint kiertekelö leirt valaki (nem lättam a nevet).
Annak idejen, mikor Abraham Jankot (magyar allampolgar volt es ez volt a hivatalos neve) a roman parlament szavazassal "nemzeti hösse" tette, akkor az altalam Facebookon alapitott Erdelyi Federalista Pärt oldalon ezt kemenyen kritizaltam, es mai szohasznalat szerint häborus bünösnek neveztem, akinek bünei tulhaladtak Milosevics, Karadzsics es Mladics büneit, akiket a Hagai Haborus törvenyszek kb. 1994-ben eletfogytiglanra itelt. Persze rögtön vitaba keveredtem egy roman hazaffyval, aki ezt a jellemtelen sätänffyt, Jankot, ugyanolyan kategoriaju nemzeti hösnek nevezte, mint Kossuthot a magyarok. Azzal ervelt, hogyha Janko haborus hös, akkor Kossuth is az. Brutalisan veget szakitottam a hazudozasainak es aranytalan tiszteletlensegenek. Azt mondtam neki, hogy mutasson egy emlekmüvet Jankorol Amerikaban, mutassa meg, hogy Jankorol USA-ban tartomanyt neveztek el, mert Kossuth County az van, es mondjon egy alkalmat, hogy Jankot USA-ban a New York-i kikötöben milliosnäl nagyobb tömeg värta volna, mint ahogy värtäk Kossuthot, pedig akkor nem volt . Es meg azt is kitettem, dokumentum fenykepevel igazolva, hogy a Habsburg udvar fizette Janko hazaärulasat, mivel Janko magyar ällampolgar volt, de a magyarsag ellen fordult, a Habsburg csaszari udvar es az olahorszagi soviniszta körök hecceleseinek es tamogatasoknak köszönhetöen, mint ügynök. Szegyelnetek kellene, hogy ilyen aljas gazfickot kell nektek nemzeti hösnek kinevezzetek. Amilyenek a nemzeti hösök olyan maga a nep is: Szörös nyelvü, szörös talpu, szolgalelkü, gerinctelen, besugo, aljadeka Europanak.
Ettöl függetlenül Jankot a magyarsag nem vegezte ki. Sorsa, nepe megvetese koldus-bolondda tette azt az ügyvedet, Jankot, akinek Marosväsärhelyen irodäja volt. Etlen dögölött a moc videken, ahonnan szärmazott, egy roman tulajdonu pekseg küszöben, mert nepe kivetette magäbol, mint tömeggyilkost.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások