20240719
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

Csehszlovákia 1993 évi szétválása után Szlovákia címerében és zászlóján újra megjelent a szlovákságnak az 1848-ban Magyarország címeréből kölcsönözött jelvénye a hármashalmon álló kettőskereszt. A magyar címerben a hármashalom zöld színű, s a középső halmon levő háromágú...
K: Mikor vezette Hunor népét a Kárpát-medencébe ... ?  F.: A Tarihi Üngürüsz úgy mondja, hogy Nimrud korában, nem sokkal a vízözön után. A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETÉNEK KIS TÜKRE, RÉSZLETEK 1 K: Milyen nemzetből való vagy ...
"Sajnos még mindig sokan nem tudják nálunk, hogy a nomád élet nem szeszélyes kóborlást, hanem nagyon is átgondolt, fegyelmezett és évszázados gyakorlattal rendelkező gazdasági rendszert jelent, amely első ízben tette lehetővé, hogy az ázsiai és európai...
Dobridzeni a sarmaták nyelvén boldogságost jelent (Vályi A.: "Magyarország leírása" I. köt. 464. lap, Buda 1796). Novotny E. dr. szerint nem kétséges Debrecen nevének az ősi sumir nyelv segítségével történő megfejtése: DIB-RI-IDZU- EN = a Holdisten...
"A reánk maradt manicheus könyvek legtöbbször nagyon finom papírosra, ezenkívül pergamenre, selyemre, sőt bőrre voltak írva. Írásuk mindig művészi tökéletességű, és majdnem mindig csodálatosan szép miniatűrökkel vannak ékesítve."... A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETÉNEK KIS TÜKRE, RÉSZLETEK 4 
Közös érdekünk, hogy terjeszd... Áldott Karácsonyt és Boldog(abb) Új Évet! / Az Utca Gondolkodó Magyar Embere (szemelvények szemelvényei). ÍRTA : A Z U T C A G O N D O L K O D Ó M...
MUNKAHIPOTÉZIS / A TÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK HARMADIK CSOKRA. ÍRTA : A Z U T C A G O N D O L K O D Ó M A G Y A R E M B E...
A MAGYARSÁG 30 000 ÉVES KÁRPÁT-MEDENCEI TÖRTÉNETE [IV.] MUNKAHIPOTÉZIS / A TÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK NEGYEDIK CSOKRA ÍRTA: A Z U T C A G O N D O L K O D Ó M A G Y...
A MAGYARSÁG 30 000 ÉVES KÁRPÁT-MEDENCEI TÖRTÉNETE [IV.] MUNKAHIPOTÉZIS A TÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK ÖTÖDIK CSOKRA. / ÍRTA A Z U T C A G O N D O L K O D Ó M A G...
MUNKAHIPOTÉZIS A TÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK HATODIK CSOKRA.  ÍRTA   A Z  U T C A  G O N D O L K O D Ó  M A G Y A R  E M B E R E  S...