20240416
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2017 január 13, péntek

Elhunyt nemzeti jogvédő barátunk és bajtársunk: dr. Grespik László

Szerző: dr. Gaudi-Nagy Tamás

Szomorú szívvel és megrendülten tudatom, hogy 2016. december 19-én hajnalban dr. Grespik László barátunk, nemzeti jogvédő kollégánk, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány kuratóriumának tagja és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat elnökségi tagja 52 évesen visszaadta lelkét a Teremtőnek.

Grespik László Felfoghatatlan és feldolgozhatatlan tragédia ez nemcsak által mélyen szeretett családja, özvegye, Éva és két gyermeke, Etele és Anna számára, hanem nemzeti jogvédő közösségünk számára és az egész Nemzet számára is. Halálának híre letaglózott, családja kérésére tudattuk csak most a hírt.
Miért mennek el az igazak ? És ráadásul miért életük derekán? Mint most Laci.
Különleges, eredeti és tehetséges személyisége pótolhatatlan űrt hagy hátra.

Idén október 23-án ott volt velünk a 2006 őszi emléktáblánk avatásán a Hazatérés Templománál:

2006 őszi emléktáblánk avatás

„Mindig kilógtam a többi gyerek közül: sokat olvastam, osztályelső voltam, de szívós és vagány is." írta Laci saját önéletrajzában.
És valóban szívós volt, vagány volt és osztályon felüli ember és jogász volt, aki tudását nagy energiákkal kamatoztatta hőn szeretett nemzete javára. Mélyen hitt a magyar igazságban, alkotmányos szabadságunkban és a jog erejében: ennek szellemében jogászkodott, védte a nemzetünket, a jogsértetteket és fejtette ki közéleti munkásságát. Kőkeményen, szívvel, lélekkel és ésszel ment bele a legkeményebb küzdelmekbe az igazságért. Ez igénybe is vette, mint mindenkit a szívemberként teszi oda magát. Elvesztése intő példa számunkra, hogy az Életre vigyázni kell.
Mi, nemzeti jogvédők a családja mellett állunk, legjobb tudásunk és lehetőségeink szerint igyekszünk ezekben a rettenetes nehéz időkben segíteni nekik.
Dr. Zétényi Zsolt barátunk, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány elnöke Laci gyermekei keresztapjaként is ott áll mellettük.
Lacival az elmúlt közel 20 évben számtalan közös küzdelmet folytattunk,
Hosszú és izgalmas a lista, most csak néhány emlékképeket idézek fel.
Soha nem felejtem el, hogy amikor bizonyossá vált, hogy Szent Korona az Országházban nyer elhelyezést, akkor vele és egy látó ember segítségével mértük be a Szent Korona helyét és találtuk megfelelőnek. Akkoriban „váltottuk" egymást: Ő akkor lett szünetelő ügyvédként a Fővárosi Közigazgatási Hivatal vezetője, én akkor fejeztem rövid minisztériumi pályafutásomat az Igazságügy Minisztériumban és folytattam ügyvédi pályámat.
A 2007-es földvédő tüntetésen önkényesen előállított Zacsek Gyula ügyében is stafétát adtunk egymásnak: Ő kezdte el a személyi szabadság megsértése miatti kártérítési pert, amelyet pernyertességgel én fejeztem be, az ügy iránymutató jelentőségű lett a gyülekezési jog, rendészeti és polgári jog terén.
Soha nem felejtem el, hogy 2002. július 4-i hídlezárást követő megtorló eljárásokban milyen elévülhetetlen segítséget adott a különösen nehéz viszonyok között végzett védői munkánkhoz és később is számtalanszor.
Számos közös jogi küzdelmet folytattunk a Magyarok Világszövetségéért és ezen összmagyar szervezet berkeiben a magyar ügyért.
Ahogy szokta emlegetni velem együtt tartja a leghosszabb tárgyalás rekordját, amikor 2003. októberében az akkori rendszer rendőrsége rendzavarás miatt önkényes szabálysértési eljárás alá vont magyar zászló mellett tartózkodó, tüntetőnek minősített hazafiakat, akik felmentését tíz órát meghaladó egész napos tárgyalás után tudtuk csak elérni. Erre mondta Laci a tőle megszokott iróniával, hogy ez volt a magyar zászló mellett ácsorgás szabálysértése...
Ő is állt koncepciós büntetőeljárás alatt, amelyben sikerrel védtem meg.
Hiába hurcolta meg az ügyvédi kamara később egy politikailag kiélezett perben elfogultsági körülményeket tisztázó védői kérdésfeltevése miatt, ebben az ügyben is győzött, az alkotmányos vélemény-nyilvánítás híveként. Nélkülözhetetlen segítséget nyújtott nekem az ellenem szintén hasonló jellegű ügyben indított kamarai fegyelmi eljárásban, ebben is nyertünk.

2010-2014 között éppen országgyűlési képviselőségemmel egyidőben a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségi tagja volt és ott harcosan kiállt a nemzeti jogvédő értékek mellett. Szívén viselte az önkény elleni fellépést különösen a fegyelmi ügyek kapcsán, ezt minden ügyvéd tudja, aki ellen már folyt ilyen, ráadásul koncepciós jellegű eljárás.

Ő tekinthető dr. Zétényi Zsolttal és velem együtt a 2004-ben alakult Nemzeti Jogvédő Alapítvány három oroszlán alapító-atyjának, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat alakuló közgyűlése 2008-ban pedig irodájában volt.

Mindig tele volt tervekkel és határozott, kreatív elképzelésekkel és mindig jó kedélyű, és optimista volt. Különleges kapcsolata volt az égiekkel is. És különleges tehetségű briliáns ügyvéd volt.

Nemrég még 2006 őszi rendőrterror 10. évfordulóján kiadott kötetünkben tanulságos írást publikált, a könyvbemutatónkon pedig ismertette az általa képviselt 175 Kossuth téri jogsértett kártérítési ügyének állását, akik el nem évült és jogos kárigényét máig nem rendezték. Annak idején erőteljes jogi támogatást adott a Kossuth téri tüntetőknek, megalkotva és alkalmazva a „tüntetéstárgyaló" intézményét.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) előtt van a 2006. okt. 23-i tüntetés-feloszlatások általa vitt ügye (Kossuth téri és Nádor utcai oszlatások már hazai fórumok által jogellenessé lettek nyilvánítva), amelynek elbírálása rövidesen várható.

Idén novemberben dr. Morvai Krisztinával és Almási Lajossal egy igen tanulságos és fontos dokumentumfilmben összegezte a 2006 őszi rendőrterror igazságtételével kapcsolatos munkáját, illetve a gyülekezési jog területén elért európai jogfejlődést meghatározó eredményeit. Feltétlenül ajánlom e film megtekintését.

Nevéhez fűződik a 2002. december 1-ejei Medgyessy-Nastase koccintás miatti tüntetés jogellenes feloszlatása ügyében született strasbourgi un. Bukta-ítélet, amellyel 2007-től európai és hazai szinten bevett fogalommá tette az általa megalkotott spontán tüntetés fogalmát, amely szerint, ha egy tüntetés békés és gyors reagálást jelentő módon, bejelentetlenül valósul meg mindaddig nem oszlatható fel, amíg békés jellegét megőrzi.

Nemrég november 20-án az N1 Kávézó műsorában személyes hangvételben összegezte munkásságát, érdemes megnézni:

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat 2004-2011 közötti munkáját összefoglaló, „Jogvédők a nemzet szolgálatában" c. kötetünkben 129-135. oldalain olvasható a vele készült interjú, és itt található szakmai önéletrajza is. Ebből is sok fontos adalék megismerhető Lacival kapcsolatban.

„Megköszönöm a szellemi támogatást" zárta az idén májusban a Polgári Mulatóban tartott könyvbemutatóját Laci. 2013-ban adta ki a „Visszadoblak kenyérrel" c. különleges önéletrajzi jellegű kötetét, amelynek már sajnos nem tudja egy példányát sem dedikálni...
Mindenkinek ajánlom ezt a videót, aki szeretné megismerni Laci színes, humoros és eredeti személyiségét.

Közös feladatunk, hogy méltón emlékezzünk meg Róla, búcsúzzunk Tőle, megőrizzük szellemi hagyatékát és folytassuk az Ő szellemiségét is tovább víve a nemzeti jogvédő szolgálatunkat. Joggal vágyott méltóbb elismertségre, korát megelőző prófétai munkássága volt, elég, ha Fővárosi Közigazgatási Hivatal élén sok évvel ezelőtt kifejtett nemzeti érdekvédő harcaira gondolunk a külföldiek befolyásának visszaszorítása érdekében.

Sokan tisztelik, szeretik és becsülik velünk együtt munkásságáért, de állami részről kellő megbecsülést nem kapott (annak idején a hivatalból törvénytelenül bocsátották el, a kapcsolódó pereket mind megnyerte) percemberkék meg hiába próbáltak fogást találni rajta.

2016. november 30-án a trianoni diktátum miatti igazságtételt követelt a Kossuth téren és ennek érdekében petíciót fogalmazott meg (felszólalása 6 perctől- 20:05-ig látható).

Trianon emlékmenet

 Laci ezen utolsó nyilvános közszereplésének utolsó mondatait véssük a szívünkbe, mert iránytű mindannyiunk számára, akik a magyar igazságért és szabadságért tesszük dolgunkat:

"Az igazság nem attól függ, hogy hányan mondják, hanem az igazság mibenlététől függ. És igazunk van. És köszönöm."

Egyelőre most a gyász tölti el szívünket, de erőt kell merítenünk a Megváltótól.
"Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még, ha meghal is, élni fog."

Velünk és köztünk maradsz Laci. Sok küzdelemben számítunk még Rád !
Tőled is erőt merítve soha nem engedünk a magyarok igazságából és jogaiból !

Maradéktalanul tartottad magad az általad nagyon tisztelt John Fitzerald Kennedy mondásához „Ne azt kérdezd, hogy mit tett érted az ország, hanem azt, hogy Te mit tettél az országért." Te igazán megtetted a magadét, de még sokkal tovább szerettük volna, ha ezt itt lent folytatod.
Az Örök dicsőség fényeskedjék Neked !

Budapest, 2016. december 28.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,
a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője (www.gaudinagytamas.hu)

Forrás: gaudinagytamas.hu

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások