20240713
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2016 május 14, szombat

A balatonvilágosi szemétügy lezárása, avagy az ország kórképe.

Szerző: Madarász László

A bűzlő, Balatonvilágoson elhelyezett állítólagos alternatív tüzelőanyag (SRF), engedély nélküli elhelyezésével már foglalkoztunk honlapunkon, de arról több más hírforrás is beszámolt. Pl. magyarmegmaradasert.hu. Most arról (is) tájékoztatunk, hogy ez ügyben a Siófoki Rendőrkapitányság megszüntette ez ügyben a nyomozást! Az alábbiakban Madarász Lászlónak, a nyomozóhatóságnak írt válaszlevelét közöljük. Okulásként érdemes elolvasni!

Siófoki Rendőrkapitányság

Vizsgálati Osztály részére.

 A mai napon kézhez vettem 14060/378/2015. bü. számú levelüket, melyben a Green Energy Hungary 2013. Hulladékhasznosító Kft. (továbbiakban: Kft.) ellen, – többek között – hulladékgazdálkodás rendje megsértése bűntettének gyanúja miatt folytatott nyomozásuk megszüntetéséről értesítettek engem, mint egyik feljelentőt. A nyomozást megszüntető határozatukban feljelentőként engem a fellebbezésből is kizártak! Ezért, – pontosabban csak ezért – fellebbezés lehetőségének hiánya miatt, az alábbiakban jelzem határozatukkal szembeni egyet nem értésemet:

Igazságügyi kirendelt szakértőjük szakvéleménye szerint: “…megállapítható, hogy a Green Energy Hungary 2013. Hulladékhasznosító Kft. által a telephelyre szállított anyag SRF (szilárd újrahasznosított tüzelőanyag) termék, azonban a szakértő szakvéleményében előadta, hogy ezen termék nem megfelelő tárolása által az a telephely és annak környezetében szétszóródva a hulladéknak minősül, továbbá megállapította, hogy ezen hulladék a környezet levegőjének bűzzel való terhelését okozza, ezáltal veszélyezteti a környezeti levegő minőségét.” Teszem már én hozzá: a Balaton közvetlen közelében, mint kiemelt üdülő területen!

Igazságügyi szakértőjük megállapítását, mint az anyagból kiderül, a Kft. vezetői által felkért igazságügyi szakértő sem cáfolta, mindössze annyit közölt, hogy az SRF nem minősül hulladéknak. Ami szerintem is csak addig igaz, amíg azt megfelelően tárolják és nem bűzlik!

Ennek ellenére Önök a nyomozás megszüntetése mellett döntöttek, ahelyett, hogy bírósági szakaszba továbbították volna az ügyet! Következtetésként: Önök semmibe vették az Alaptörvény XXI. cikkelyében rögzített jogomat, nevezetesen: “(1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.” Vagyis az ország Alaptörvénye szerint, Magyarország érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez, kivéve a nyomozóhatóságot! – tegyük hozzá becsülettel.

Kérdéseim a következők:

– Önök nem tartoznak azon hatóságok közzé, akik az Alaptörvény érvényre juttatását szolgálják?

– Ha egyszer a nem megfelelően tárolt SRF, már újra hulladéknak minősül, ha azt nem szakszerűen tárolják és/vagy szétszórják (ezt szakértőjük másodjára is megerősítette, mint olvasom), miért nem érvényesítik a hulladékgazdálkodásra vonatkozó törvényt?

– Önök szerint tehát jogszerű, hogy jegyzői telepengedély-, környezetvédelmi hatósági hozzájárulás nélkül, bárki bűzlő szeméttel teli telephelyet üzemeltessen a Balaton közvetlen környezetében? Fittyet hányva az un. Balaton törvénynek is?

– Önök szerint mennyibe kerül Magyarországon egy vizsgálat alá vont jogi személy részéről felkért másik igazságügyi szakértő, neki kedvező szakvéleményezése? Nem kellene a “szakvélemény” kiadóját is eljárás alá vonni, mondjuk vesztegetés címén, ha annak akár a látszata is felmerül?

– A terjedelmes anyagukból kiderül, hogy a Kft. a telephelyet 2014.11.06.- tól kezdődően, a közbenső tulajdonváltás miatt, több jogi személytől is bérelte, ugyan, mint látom, a bérleti díjat azt persze nem fizette ki a megalkudott teljes mértékben.  De az is kiderül, hogy a terület korábbi rekultivációja, majd első bérbeadása után legfeljebb 2 – azaz két – kamionnyi PET palack és egyéb maradt a világosi volt traubisoda üzem területén. És Önök elfogadták azt a tanúskodást, hogy egy viszonylag tiszta telep bérbeadása után, oda sem a tulajdonosok, sem pedig a bérlő Kft. nem szállított más – részben veszélyes – hulladékot! Akkor mégis miként került ide – szerintem – több száz tonna hulladék, egy kerítéssel körbevett, őrzött területre, amit én ugyan már korábban, de a tulajdonosok csak 2016. márciusában észleltek? Kinőtt a földből? Odahordták a gólyák, fecskék és egyéb költöző madarak, vagy a bogarak télen?

– Utánanéztek annak, hogy a Kft. Nagykanizsai telephelyén, ahonnan állítólag hozzánk került az “alternatív fűtőanyag”, egyáltalán történt-e hulladékfeldolgozás SRF-é? Vagy esetleg SRF-el letakart, konkrétan részben bálázott szemét (is) került Szlovéniából az országba, nevezetesen Balatonvilágosra? Egyáltalán találtak hulladékfeldolgozásra alkalmas gépsort, vagy gépet Kanizsán? A gépek megvásárlására, vagy bérlésére vonatkozó szerződésnek utánanéztek? Kihallgatták a nagykanizsai telep tulajdonosát is? Ezek nyomát a határozatukban nem találom!

– Önök szerint, ha én apró fecnikre széttépet papírt, szövetet, műanyagot, fát, vegyesen szórok szét Siófok utcáin, amik ilyen apró darabokban már akár SRF –nek is nyilváníthatók, vagy ugyanezt a vegyes anyagot előzőleg az esőben átáztatva, rothadóan, bűzlően nagy mennyiségben öntöm le rendőrkapitányságuk parkolójában, azt jogszerűen teszem akkor is, ha nincs arra engedélyem? Mert a Kft. ezt tette Balatonvilágoson! Ez esetben ellenem is megszüntetik a nyomozást? Mert ha igen, hát rajta… Egy szavukba kerül…

Önöknek, a nyomozás megszüntetésével és a feljelentők fellebbezésből történő kizárásával úgy is sikerül szőnyeg alá seperni ezt az ügyet, hogy azzal már lakossági szervezkedés hatására az alábbi hatóságok és szervezetek is felháborodva foglalkoztak (a felsorolás nem teljes körű!): környezetvédelmi szervezetek, Siófok város jegyzője, katasztrófavédelem, kormányhivatal, “magyar”országgyűlés (ezen belül személyesen Lázár János). Áder János a legnagyobb “környezetvédő”, aki másodállásban a köztársasági elnök: az ombudsmanhoz irányított, aki persze sz@rt> az egészre. ( Balatonvilágos polgármestere, aki csak lakossági nyomás hatására írt egy szinte semmitmondó levelet a környezetvédelemnek, nem “szállt” be a szeméthegyek megszüntetésének elősegítésébe.)

Ezt követően lehet engem az Önök részéről megbírságolni, mert lakott területen, pl. Siófokon 51 km/h sebességgel közlekedek esetleg majd, lehet vegzálni bármilyen más módon is, de kérem nézzenek magukba! Ilyenek Önök, ilyenek a mai Magyarország törvényei, beleértve az un. Alaptörvényt is, ilyenek hazánk jogászai, akik minden jogszerűtlen cselekményből kimentik a természetes-, vagy jogi személyt, ha az jól megfizeti, ilyen a nyomozati szerv, ilyen a különböző hatóság! Ebben az országban a pénz hatalma felülír minden törvényt! Akinek pénze van, az mindent büntetlenül megtehet, akár jogellenesen is! Ha kedve esetleg úgy tartja, akár meg is mérgezhet minket magyarokat! Itt a jog, csak a kisemberre vonatkozik, még akkor is, ha valami apróbb szabályt vét! Amúgy a népnek nincs joga, sem a bűzmentes tiszta levegőhöz, sem máshoz!

Úgy vélem, tehetetlenségük miatt számomra is jogszerű, hogy az internet világához fordulok. Lássa mindenki, mi folyik manapság saját Hazájában!

Várom pontos válaszukat kérdéseimre! Minden kérdésre!

Üdvözlettel: Madarász László

 

Admin: A fenti írás szabadon terjeszthető teljes tartalmában. Szövegkörnyezetből kiragadott idézetek közlése viszont tilos!


Az eredeti forrás itt olvasható: http://magaspart.hu/?p=694

A témához kapcsolódó cikkeink:
Ha Balatonvilágos környékén üdülőhelyet keresel a bűz majd odavezet...

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások