20240417
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2010 március 31, szerda

Milyen lesz a magyar jövő? / Sajnos Időszerű 2018 májusában is /

Szerző: Hena és Erdey Zoltán

Ez a cikk 2010-ben jelent meg itt a honlapunkon és most "valami okból" ráakadtam (tehát nem véletlen) így újraolvasva tartalmát, úgy döntöttem, hogy frissítve csupán a dátumon újraközlöm veletek. Különösen figyeljünk Kraul Táltos üzenetére. / Szeretettel: >Zoli<

Várgesztesen 2003. májusában !!!! látott napvilágot az Ébredés Mozgalomnak köszönhetően mindaz, amit most megosztok veletek. Azóta őrzöm azt a példányt, amit a Gondviselésnek köszönhetően 2003 decemberében Dobogókőn, a téli napforduló szertartása után kaptam a mozgalom vezetőjétől Erdey Zoltántól.

Milyen lesz a magyar jövõ? Várgesztes, 2003. május 01

Azóta sokakkal megosztottam ezeket a gondolatokat és meglátásokat. Többen vaklármának és nagyon negatívnak ítélték, még azt is megkaptam, hogy én mindig csak a rosszat veszem észre, ezért nem tudunk sohasem kilábalni a kilátástalanságból.

(Tavaly valamikor emlékezetem szerint ezt már elküldtem a Trianon-listára is. Egyetlen szó válaszként, vagy meglátás, vélemény nem érkezett rá. Most sem azért küldöm el, mert ezt várnám.)

Azóta eltelt 7 esztendő. Ennek tükrében olvassa el, gondolja végig és vonja le ki-ki maga a következtetéseit. Mindazt, ami itt leírva van, sokan láttak már akkor is, amikor még nem voltunk hivatalosan az EU. tagjai. Az április 12-i EU-ba beléptetésünkröl kiírt népszavazás után látott napvilágot mindaz, amit most lemásolok a birtokomban lévő felhívásról.

Ne merje senki sem általánosítva kijelenteni, ócsárolva-szapulva magyar embertársait, hogy nem tettek meg mindent! Sokan voltunk, akik megtettünk minden tőlünk telhetőt, nem csupán a szánkat jártattuk és tátottuk otthon a fotelban ülve, vagy megelégedve azzal, hogy eljárunk nagygyűlésekre és előadásokat hallgatunk.

Két sors- és jövőkép között választhatunk. Olvassátok el, és döntsétek el, melyik utat járjátok, melyiket erősítitek! Itt a kérdés, válasszatok! Hajtsátok tovább elvakultan a pártprogramok bűvöletében a magatokét, legyetek továbbra is eszközei a magyarnak a magyarral szembeni kijátszásának, egymás elleni uszításának, osszátok csak meg tovább a magyarokat pártideológiák mentén, csak azért, mert a pártvezetők olyan szépen és hatásosan szónokolnak magyar nyelven, ámítsátok magatokat és bódítsátok a mákonnyal, a szép magyar jövő és magyar érdek – soha nem betartott – ígéreteivel és a lelkükben szebbre és többre vágyakozó többi magyart is! Járuljatok hozzá Magyarországnak még a térképről is eltüntetéséhez, segítve azokat, akik erről már régen döntöttek.

Nem mindegy, hogy magyarnak látszik valami, vagy valóban magyar is! Én a Magyarok Istenére szavazok, nem pedig pártokra. Elég volt a 20 éves erkölcsi és morális mocsárgőzből és homályból és az azt szinten tartó szélhámos ígérgetőkből!

Hena


Várgesztes, 2003. május 01.

Hazánkat Brüsszelből vezényelt kormányzat irányítja egy kisebbség nevében. A Géza fejedelem és Vajk-István ideje alatt hazánkra szabadított – minden magyar életet csírájában elfojtó – idegen befolyás és uralom óta ilyen vészhelyzetben csak a habsburg abszolutizmus korszakaiban és a kommunista terror idején volt hazánk és nemzetünk.

Siralmas állapotunkat a világfolyamatok további tragikus elemekkel terhelik. Ezekre 2003. márciusi körlevelünkben mutattunk rá.

MI VÁRHATÓ AZ ÉVTIZED VÉGÉIG?

A világban:

– Egyre mélyülő és általánossá váló energiaválság
- Az energiatermelés, közlekedés, autóipar és szolgáltatás, idegenforgalom hanyatlása
- Államcsődök, az államadósságok törlesztőrészleteinek felfüggesztése
- A fedezetlen értékpapír-láncok és valuta-rendszerek összeomlása, bankcsődök
- A multinacionális vállalatok szétbomlása, a munkanélküliség 30-40 százalékra nő
- Az ún. demokratikus szabadságjogokat korlátozzák, látens hadiállapot állandósulása
- Kísérlet a világ fosszilis energiabázisaival rendelkező régióinak teljes gyarmatosítására
- Klímaátalakítások ------- a sarkvidéki és tengeri olaj- és szénmezők feltárása, ökológiai világkatasztrófa, új világjárványok
- Menekültáradat – a világ lakható részein átrajzolódnak az etnikai térképek
- A nemzeti mozgalmak felerősödnek, az Európai Unió átmenetileg a nyílt diktatúra irányába tolódik, majd felbomlik; idegenek ellenei pogromok világszerte
- Amerikában szeparatista faji mozgalmak támadnak, s az USA több darabba hullik, világhatalmi szerepe csökken, az Új Világrend intézményei megszűnnek, fokozatosan impotenssé válnak;


Ebben a helyzetben alapvetően két sors- és jövőkép között választhatunk:

A/ – A szétbomló Új Világrend intézményei mellett a liberális kormányzat „utolsó csatlósként” kitart
- A gazdasági válság tovább mélyül, felfüggesztik, illetve erősen korlátozzák az ún. „demokratikus” – és nemzetjogokat. A vidék elszegényedik, s a városok lepusztult panellakótelepein hatalmas nyomornegyedek alakulnak ki. Hatalmas menekült tömegek befogadására kényszerül az ország – a városok külső s belső menekülttáborokká válnak.

– Ezzel párhuzamosan feltámad az etnikai szeparatizmus -------- önálló nemzetiségi autonóm övezetek alakulnak. A magyarság kisebbségbe kerül saját hazájában. A magyar mellett új hivatalos állami nyelvek jelennek meg ------- „magyar-üldözések”. Végül: - Magyarország önálló állami léte megszűnik és területét a felbomló Európai Unió újjászülető nemzetállamai egymás között felosztják.

B/ – A „jóléti társadalom” álmának szétfoszlásával megerősödik a magyarság faji összetartozás-érzése és nemzeti öntudata; a család szerepe megerősödik, nemzeti érzelmű tanítóink és vezetőink befolyása megnő.
– Nemzeti érdekvédelmi szervezetek, önvédelmi csoportok alakulnak.
– A falvakban földfoglalásokra, a városokban idegenellenes megmozdulásokra kerül sor.
– A külföldi cégeknél munkástanácsok veszik át az irányítást.
– *Nemzeti kormány kerül hatalomra és fokozatosan jobbra tolódik.*
- A tradicionális nemzeti jobboldal gazdasági és politikai szerephez jut; ezzel megkezdődik az a gazdasági és társadalomátalakítási folyamat, amit a történelem majd Negyedik Honfoglalásként és államalapításként fog számon tartani.

Mozgalmunk felismerte, hogy ebben a sorsdöntő helyzetben csak Istenünk szavában és védelmében bízhatunk, aki egykor, hasonló vészhelyzetbe e szavakkal üzent az ő népének:
"*Fogjátok erősen egymás kezét és ne féljetek! Veletek vagyok, de összefogott erőtök, közös akarattal és törhetetlen*
*hittel végzett munkátok szükséges ahhoz, hogy veletek maradjak." (Manicheus Evangélium)*
**
*"Világot Teremtő Istenünk, Hadaink Ura, fordítsd felénk arcodat! Adj erőt, hogy tehessük a jót, s szolgálhassuk Törvényeidet! Boldogasszony Anyánk, ki az Égből szállottál közénk, hogy életet adj Hunor és Magyar népének és a Világ Tanítójának, töltsd belénk őseink nagy lelkét, hogy megvilágosodjunk, magunkra találjunk és újra megtaláljuk oltáraidat! Add, hogy oltáraid szent ligetei ismét népünk gyülekező helyei, nemzeti újjászerveződésünk központjaivá legyenek! Áldás Napistentől mindazoknak, akik ezt az üzenetet hallják és megértik!" (Karaul táltos)*


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Hozzászólás  

#4 Merre, Magyar?MAGember 2018-05-14 13:01
Nehéz a 2003-ban megfogalmazott prognózis (előrejelzés) beteljesülését illetve irányát most, 2018-ban hitelesen megítélni. Egész egyszerűen azért, mert felfoghatatlan számomra, hogy miként állhat milliónyi magyar állampolgár ezen politika mellé és/vagy milyen céllal teszi a jelen uralkodói csoport azt, amit.
Más cikkek, hozzászólások tartalmát valamint a környezetemben élő embereket elnézve azt látom, hogy a "B" változat részben bimbódzik ugyan, de kérdés, hogy lesz-e kellő ereje, hogy meg is maradjon egy ilyen könyörtelen sátáni környezetben? Merthogy ott, ahol az erkölcsi tisztesség, a magyar útra lépés meg is van, a megmaradás erejét nem látom. Lehet szembe menni az oktatással, az oltásokkal, a műízű termékekkel, a központi vízzel, energiával, stb. ..., de ha a hatalmi gonosz gondol egyet, akkor alkot egy törvényt, kivet adót, államosít újabb földeket, stb., netán erőszakkal beolt, iskolába hurcol ... és ez ellen nincs védőeszköz, erő. Tudom, az ima, a lelkierő, stb. Csakhogy ezek a gonosz erők az évezredek folyamán már számtalan tisztességes civilizációt írmagjuknál fogva kiírtottak. Erővel szemben erő kell. Néhány tucatnyi összetartó ember hogyan vehetné fel a harcot ezzel a gyilkos gépezettel?
És nem lehet figyelmen kívül hagyni olyan konkrétumokat sem, mint az uralkodó, nemzetáruló gépezet által egyengetett betelepítési program. Aktuálpolitikát tekintve a Közel-keleti robbanásveszélyes helyzet - ne legyen igazam - egy hónapon belül százezres zsidó betelepítést indít el. Lakóparkok, irodaházak itt Budapesten üresen állnak, vidéken is kiépültek a zsidó befogadó helyek.
Nevén kell nevezni a helyzetet: a magyarság jelen pillanatban elvesztette a hazáját, nincs semmilyen ráhatása, ereje, hogy uralni tudja. Mindehhez még egy, a legszomorúbb tényező: az itt élő emberek magyarsága. 10 millió magyarul beszélő, de nem ennyi magyar országa vagyunk. Közösen vallott eszme, annak érdekében történő munkálkodás, hazaszeretet, felelősségérzet, ... ezek a százas skálán jó, ha 5-10es értéken vannak. Akkor meg hogyan, kikkel akarunk magyar jövőt?
Hol vannak a magyar példaképek, a magyar honmentő vezetők, a magyar megmaradás program, a magyar megmaradás eredményei?

Örömmel veszek minden cáfolatot, amely tartalmaz olyan konkrét példát, amely eredményt tud felmutatni, akár befogadó, követhető is.
Segítsük egymást mi, akik ugyanúgy gondolkodunk, ugyanazt akarjuk, de szervezetlenül, tapasztalatok és ismeretek hiányával, hiányos erőforrásokkal rendelkezünk. Ígérem, ha valami biztató (működő, követhető) példát találok, itt, Zoli honlapján közzéteszem.

Kedves Zoli! Talán egy kifejezetten e témára, a magyarság fizikai megmaradására vonatkozó életképes és gyakorlati példákhoz lehetne egy külön blokkot létrehozni és teret adni a közösségi szerveződésnek.
#3 2621 Verőce, Lugosi u. 71.S. Tejfalussy András 2018-05-07 21:24
NYILVÁNOS PETÍCIÓKÉNT A TÜNTETÉS SZERVEZŐIHEZ ÉS RÉSZTVEVŐIHEZ IS

Nyilvános petícióként a tüntetés szervezőihez és a résztvevőkhöz is: Minden jelenlegi és korábbi tüntetés is a lényegről figyelem elterelési cirkusz. Az eltitkolt lényeg, a magyarok ellen folytatott fajirtás, amivel helyet csináljanak az országunkat elfoglalni akaró keleti népeknek. Ahelyett tüntet(tet)nek, hogy a káliummal műtrágyázott növényekből készített és konyhasó helyett kálisóval "sózott", a magyarok nemzőképességét 2050-re teljesen tönkretevő élelmiszerek forgalmazását megengedő törvények törléséért küzdenének! Izraeli tudós szerint (Haarec) "2050 után nem lesz nemzőképes nyugati férfi". 1950-ben kaptak Nobel díjat akik bebizonyították a jelenleg "Menzareformnak" is nevezett káliumtúladagoló, konyhasóhiányos étkezésre kényszerítés fajirtó hatását. A keleti férfiakat nem mérgezik káliummal, ők szaporodóképesek. Izraelben a múlt évben négyszer annyian születtek, mint ahányan meghaltak. Mialatt itt kb. 36.0000-rel többen haltunk meg, mint ahány magyar megszületett. Kína és az iszlám országok is nem, ill. alig műtrágyáztak káliummal. A talajokban sok a kálium, de csak egy kis hányada vízoldható. a műtrágyákkal többszörösre növelt mennyiségű vízoldható kálium beépül a növényekben és tönkreteszi a sejtműködésüket. Pl. az aszálykárt is katasztrofálisra fokozza! A túladagolt kálium stressz hatást fokozó gyilkoló hatását a nemzetközi méréstudományi szabadalmaim szerinti sokváltozós Antirandom műtrágya hatás vizsgálati mérés közvetlenül is megjelenítette! Egy gyerek is megérti, annyira jól látható! És a túladagolt kálium az állatok és emberek sejtműködését ugyanígy tökreteszi. Nem kell elhinned! Megtekintheted róla a konkrét biológiai hatás mérési bizonyítékokat a www.tejfalussy.com honlapomon: 1., 58., 101. email könyvek, 8., 10., és 61. Videók, GTS-Antirandom és MEHNAM rovatok! (Budapest, 2018. 05. 07. Tejfalussy András okl. vill. mérnök, volt minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati és tudományos akadémiai méréstani szakértő feltaláló

(PestiSracokPeticio180507)
#2 VÁ: Milyen lesz a magyar jövõ? Várgesztes, 2003. május 01Tengerszem 2012-08-19 16:06
Kedves HONFITÁRSAIM !!!
Csak most rövid leszek, elözö levelem a gyönyörűséges média barátunk nem küldte el nektek neki is bántotta a csörét amit irtam benne. Most csak annyit kérek tölletek fogjuk meg egymás kezét és adjunk egymásnak annyi eröt amennyit ösapáink adtak egymásnak!. 1910-töl nem tudták letörölni MAGYARORSZÁGOT a térképröl, most már rajtunk a sor,hogy megvédjük az útódainknak . izraelnek nincs már ereje, belöl remeg a félelemtöl, tudván tudja a mi szent ISTEN -ATYÁNK vissza forditotta orcáját a Maagyar kiválasztott népe felé, és pajzsként örködik felettünk, - olimpikonjainkon keresztül üzent a világnak, hogy nem hagyott el bennünket, talpra fogunk állni és megáld bennünket annyi jóval amit elvett töllünk a háttér hatalom, öket meg megbünteti, hogy 1000-ezer évig még a hangjukat sem hallathatják a nemzetek , és akkor lesz a földön élö nemzetek között béke ! :lol:
#1 VÁ: Milyen lesz a magyar jövõ? Várgesztes, 2003. május 01Tengerszem 2012-08-19 15:41
Kedves HONFITÁRSAIM !!!
Rajtunk a sor, hogy hogyan tovább, vagy felvesszük az öseink bátorságát, ! vagy örökre a kinszenvedés vég pusztulásban taszitjuk az utódainkat, ha nem fogunk össze, szertö ISTENATYÁNK is elforditja töllünk az ARCÁT, ! A mocsár fertö büzében szenvedhetűnk még az utölsó dicsö nemzetünk kinem pusztúl. -( a VILÁG -úralomra törö ) kissebség akik most azt is tagadják, hogy ök nemzetek, hanem Ök vallások igy lapitanak alánk, mások nemzetek alá, hogy nevegyük öket észre mire készülnek, minden nemzetet kiakarják irtani, hogy ök lehassenek a világ úrai. Van pénzük amit elzsaroltak más nemzetek kis emberitöl mindenféle fondorlatossággal, ( holkausz pénz behajtással az államkaszából, hosszú éveken keresztül, csalárd kölcsönök a bankoktól, deviza kamatok 3-400-százalékos felemeléséve, keservesen megkeresett pénzetek elrablásával, tudván tudva, hogy ti szeretett hazémfiai, azt nem tudjátok visszafizetni, és akkor elveszik tölletek és az izraelita családokat hozzák izraelböl a mi szent hazánkban, minekünk meg pusztulnunk kell 20-fokos hidegbe az útcán. Földünket nagyobb részét, elvették, - ásványi kincsünkell nem mi rendelkezünk, - vizünket is nagyobb részben birtokolják, hatalmas pénzeket fizetünk havonta értük amiért adnak annyit vissza belölle, ma - még!, hogy szüken fentudjuk tartani magunkat, SAJÁT SZENT-HAZÁNKBAN, MAGYARORSZÁGON !!! Fogd meg a szeretett magyar testvéred kezét és küzd ahogyan ÖSAPÁINK - tették értünk !!! - neadjátok fel a hiteteket, a szeretett SZENTATYÁNK velünk van, gondoljatok az olipikonjainkra , öket sem hagyta cserben, a világ feltekintett rájuk, és magyarországra neki meg kell köszönnünk, hogy újból felemelt és ha ráfigyelünk, magunkévé tesszük kérését , mindég pajzsként a hátunkmegett áll, és senki nem tud majd igy elbánni a magyarsággal mint az pénzsovárgó zsidóság, aki a többi nemzettekket is kirabolta. Túl ment mint mindég azon a határon ami megvolt szabva neki, ennek a súnyi nemzetnek sosem volt-és nem is lesz elég - a más vagyona ! Ne hagyjuk a vagyonunkat elvenni, azért mi dolgoztunk meg, hogy legyen az udódunknak valahól lehajtani a fejüket, 1910,-1928,- 1945,-1956,-2008, az ütólsó kitüzött idö amikor HUNGARI -helyett izraelt kiirhatták volna a térképre, HÁT MOSTSEM ENGEDJÜK !!! nincs már olyan bátorságga mint mikor elhatározták a honfoglalásukat, csak mutatják az erösségüket, de belöl remegnek, és összevannak zavarodva, félnek mert tudják, hogy Istenünk profétái megjövendölték azt ami most rájuk vár! - kilesznek a nemzetekböl üzve 1000-azaz egyezer évre ! :lol:

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások