20240526
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2015 március 22, vasárnap

Válasz Geri Tibor nyílt levelére

Szerző: Dr Halász József

Geri Tibor nyílt levele (https://www.facebook.com/tibor.geri.16?fref=ts) után semmi kétségem nincs afelől, hogy küldetése van. Csakhogy küldetését nem a Teremtőtől, hanem a cionista diktatúrától kapta.

A levél a személyiség-gyilkosság csaknem minden eszközét felvonultatja az összemosástól, a téves következtetés levonáson át a nyilvánvaló hazugságokig.

Tizenhárom éve következetesen képviselem az ősi civilizáció Szent Korona Értékrendjét (ezt a fogalmat én vezettem be a köztudatba), rendszerré összeállítva a hatezer év alatt széthullott elemeket. A matematikai logika érvényesítésével összehasonlítottam a nyugati civilizáció megosztottságra épülő föderatív koreszméjét az ősi civilizáció közszabadság-alapú konföderatív gondolkodási mód mintájával – magyarországi és európai vetületben egyaránt -, mindezek alapján kidolgoztam egy minőségi váltást jelentő bevezetési módszert, amely alulról épülő képviseleti és törvényhozási rendszert teremt (ennek az Összehangolt Önellátást jelentő és tökéletesen előkészített rendszernek az ismertetését akadályozta meg Geri Tibor).

A rendelkezésre álló társadalomszervezési és jogi bizonyítékokkal egyértelművé tettem: sorsmeghatározó iránymutatás-váltás történt 973-ban, amikor a Teremtővel kötött (és a Szent Koronával jelképezett) szövetségünket felbontotta Géza az egyetemes magyarság feletti érdekérvényesítését szolgáló, kiválasztottak-kirekesztettek közötti kényszer-szövetséggel.xx

Geri úr hirtelen tűnt fel.

Nem volt ott 2003-ban az EU ellenes – érvekkel alátámasztott – tiltakozásoknál, nem volt ott 2006-ban a Kossuth téren, nem volt ott 2011. május 25-én a parlamentnél, amikor a Szent Korona Értékrend Alkotmányát és Alaptörvényét állítottuk szembe a Lisszaboni Szerződést alkotmánynak tekintő Alaptörvénnyel – ezzel ténylegesen kifejezve, hogy nem fogadjuk el az Országgyűlés törvényhozását, mert azzal szemben biztosítják hagyományaink az állam és az ember szabadságát és annak feltételeit.

Nem tett semmit azért, hogy a látszat-demokrácia lelepleződjék a választási rendszer álságosságának bizonyításával, amely a választási program és a kormányprogram közötti alapvető különbséget nem tartja választási csalásnak. Ha Geri úr olyan kvalitású és nemzeti érdekeket szolgáló jogász lenne, mint én, akkor ugyanúgy megtehette volna 2006-ban az MSZP választási programjának a kormányprogrammal történő összehasonlításával, bizonyítva a jogrendszer diktatórikus jellegét.

Nem tett semmit azért, hogy feltárja: a Lisszaboni Szerződés olyan ránk kényszerített iránymutatás, amely a négy liberális alapelvvel, a kizárólagos hatáskörbe utalt témákkal, az önkormányzatiság (szubszidiaritás) és a sorsközösség-vállalás (szolidaritás) lényegölő csonkításával kivédhetetlenné teszi érdekeink érvényesítésének összehangolását a többi európai országéval. Ha Geri úr olyan kvalitású és nemzeti érdekeket szolgáló jogász lenne, mint én, akkor ezt megtette volna.

Nem tett semmit azért, hogy a Lisszaboni Szerződés megerősítése, és ezzel alkotmánnyá válása ne történjék meg 2007-ben. Ha Geri úr olyan kvalitású és nemzeti érdekeket szolgáló jogász lenne, mint én, akkor ugyanúgy megtehette volna, bizonyítva a jogrendszer diktatórikus jellegét.

Nem tett semmit azért, hogy Hazánk kiszolgáltatottsága az érdekeinket semmibe vevő nemzetközi szerződésekkel ne sodorjon bennünket végveszély-helyzetbe. Ha Geri úr olyan kvalitású és nemzeti érdekeket szolgáló jogász lenne, mint én, akkor megtalálta volna azt a joghézagot, amelyen keresztül bizonyítottam a jogrendszer diktatórikus jellegét.

Ez a Geri Tibor nevez engem, aki mindezt a lényeg-változtató, diktatúra-megszűntető törekvést minden támadással szemben véghezvittem – a sorok között – hazaárulónak?

Geri úr ellentmondásoktól hemzsegő gondolat-közléseivel, amit a demagógok bevált módszerével az egészből egy rész kiemelésével és annak egész helyére helyezéssel követ el, leleplezi, hogy mit képvisel. Idéz egy mondatot, annak bizonyítására, hogy én elfogadom az Alaptörvényt. A teljes gondolat a következő:

„Az Alaptörvény a nyugati civilizáció – miránk kötelező - uralkodó jogértelmezése szerint közjogilag érvényes. A hatályából 973-ban erőszakkal felfüggesztett történelmi alkotmányszemlélet szerint lehet csak megállapítani érvénytelenségét, ezt viszont nem ismeri el sem a hazai, sem a nemzetközi joggyakorlat."

Még egy, ezzel összefüggő gondolat legutóbbi levelemből:

„Tudja, azt, hogy Ön kirekesztett a konferenciáról tudomásul veszem, de nem fogadom el, éppúgy, ahogyan az ezeregyszáz éves diktatúrát is.

Mindkettővel kapcsolatban szükségesnek tartom annak elérését, hogy azt kelljen tudomásul vennem, amit elfogadok."

Kihasználja, hogy az emberek jelentős része nem rendelkezik sem történelmi, sem jogi ismerettel, ezért bármit el lehet velük hitetni, azt is – mint jelen esetben -, hogy az öngyilkosság elkerülhető azzal, ha kötél helyett drótot használunk.

Geri úr – amikor még nem mérgesedett el kettőnk viszonya a jelenlegi (már javíthatatlan) szintig – gyáván elutasította azt a javaslatomat, hogy nyilvános Skype-vitán tisztázzuk álláspontjaink különbségeit. Viszont olyan időpontban akar egy – nem tematizált és nem teljeskörű, hanem egy területre kiterjedő - vitát, amikor (nyilvánvaló szellemi veresége ellenére) már visszafordíthatatlan az a döntés, amit április 11-én fognak hozni.

Mert ne felejtsük el, az elmúlt szűk hónapban ezzel - a KGB-től eredeztethető módszerrel rendezett - cirkusszal azt akarja elérni Geri úr, hogy a diktatúra visszarendeződését előkészítő szervezést hajtson létre, egy szinte észrevétlen gondolat („ezeréves magyar állam") becsempészésével, ami alkalmas arra, hogy amikor már kiderül a megtévesztés, azt mondhassa: „ti akartátok!".

Geri úr két állítása volt alapja a cirkusz-beli műsornak:

1. Elfogadom a 2012. január 1-én hatályba lépett Alaptörvényt. Hiába cáfoltam (és cáfolom levelem előző részében is) ezt az állítást, Geri úr görcsösen ismételgeti és ezzel azt akarja az emberek tudatába mosni, hogy amit mondok önellentmondásos.

2. Geri úr szerint: A konferencia a diktatúra megdöntésének módszerét célozza meg megállapítani, célja „a Magyarország nevű diktatúrából, a háttérhatalom nem magyar államából a magyar államba való visszajutás jogi lehetőségeinek feltárása". Az én előadás-tervezetem nem erre, hanem egy irányzat ismertetésére vonatkozik, így az nem ennek a konferenciának a témája – mondja Geri úr, számtalan ezt cáfoló bizonyítékom ellenére.

Előadás-vázlatomban „a Magyarország nevű diktatúrából, a háttérhatalom nem magyar államából a magyar államba való visszajutás jogi lehetőségeit tárja fel" – méghozzá hatalmas háttéranyaggal, ami ezt bizonyítja és a munkát támogatja - de annak az „irányzat"-nak a vázlatos bemutatásával, amely a végzendő tevékenység célja.

Nyilvánvaló, hogy Geri úr (jogosan) fél attól, hogy - megismerve az ősi civilizáció Szent Korona Értékendjével közvetített koreszme-bevezetésének tervezetét – nem az ő általa javasolt, cél nélküli tevékenység végzésére kötelezik el magukat, hanem azt a megoldást választják, amelynek gyökeres (radikális) változást jelent mindennapjainkban.

Sajnálom azokat, akik felülnek Geri Tibor demagógiájának.

Kelt Szegeden, Kikelet havának 21. napján.

Halász József

Hozzászólás  

#3 Halász József sorait támogatvaGábor Bene 2019-02-11 01:00
Én is sajnálom azokat, akik felülnek Geri Tibor demagógiájának! Hiszen Halász úr nem ismeri el az alaptörvényt, viszont Geri elismeri az 1949 évi XX-as hamis alkotmányt, amit 1989-ben az utolsó bolsevik országgyűlés módosított az impériumváltás okán. S nem csak elismeri, hanem arra biztatja a joggal nem foglalkozó magyarságot, hogy első lépésben hivatkozzunk az abban foglalt bolsevik hazugságra: "minden hatalom a népé"! Sajnos ez az eddig soha meg nem valósuló mondat sokakat vonz a bűvkörébe, s ez jellemzi Gerit. Így szerintem Halász József gondolatait kell támogatnunk azzal a kitétellel, hogy szerencsés lenne az Alkotmányos Jogfolytonosságot Előkészítő Tagozat munkájába bekapcsolódnia, hiszen túl sok ebben a hazában az egyszemélyes zseni, aki évek óta nem tudja növelni a táborát, de még sem hajlandó megtalálni azt a másik magyarban ami összekapcsolhatná a nemzet szolgálatban őket! Honféltő szeretettel: Bene Gábor
#2 2621 Verőce, Lugosi u. 71.S. Tejfalussy András 2016-08-16 13:01
TÖMEGGYILKOSOK HÍRESZTELIK, HOGY EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ A DESZTILLÁLT IVÓVÍZ

A magyarokat a víz:konyhasó:kálium beviteli dózisarány torzításával fajirtó terrorista bűnbanda elleni közérdekű bejelentésként kapja dr. Áder János köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök, és feljelentőiratként az Országos Rendőrfőkapitányság is.

A desztillált víz nem egészségtelen, hanem gyógyhatású, ha vízarányosan pótoljuk a konyhasót. Minden VALLÁSOS zsidó tudja a Talmudból, csak titkolják. ("Izrael országa esővizet iszik, mindenki más a szennyezettet ...., 83 betegség elmúlik egy korsó víztől és konyhasóval sózott kenyértől", lásd Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap.) A zsidók a Salsol infúziós oldattal gyógyítják meg a rákbetegeiket, de el kell titkolniuk az orvosoknak is és a betegeknek is, miután a világfőrabbi ezt parancsolta nekik. A Salsolban csak tiszta desztillált víz és tiszta konyhasó van. 1 liter Salsolban 9 gramm a konyhasó. A Salsol azáltal gyógyítja meg a rákbetegeket, állítólag a 98%-ukat (!), hogy a konyhasó által benntartott túlnyomásos desztillált víz kioldja a káliumot az osztódó sejtek osztódáskor meggyengült falán át és ettől az anyasejt és az utódsejt is elpusztul. Azért képes kioldani, mert az élő sejten belül kb. ötvenszer nagyobb a kálium koncentráció, mint a sejten kívül. Miért híreszteli az ÁNTSZ, hogy mérgező a desztillált víz és a konyhasó? Azért, mert jól tudja, hogy a konyhasó hiányos táplálkozás és a kálisóval mérgeztetett élelmiszerek életrövidítőek és ivartalanító hatásúak, és hogy tönkreteszik a szervezet védekező képességét, pl. a szennycsatornákból a hiányos szűrőrendszereken átjutó, a klórozásnak ellenálló fertőző vírusokkal szemben. A rákbetegségek ellen is hatásos, orvosi desztilláltvíz-kúra étkezési változatát, amit elsőként Dr. O.Z.A. Hanish tett közzé, lásd a honlapomon: www.tejfalussy.com, Email-könyv 1. és Videók, Online tudományos képzés.
Már számtalanszor jeleztem Orbánéknak, de az előző kormányoknak is, parlamenti szakértőként is, hogy nyilvánvaló, sokszorosan és egyértelműen, hatás mérések alapján is régóta lelepleződött népirtás a napi konyhasódózist 5 gramm alá csökkentő Nemzeti Stop Só, Chipsadó, Menzareform fedőnevű csalás. Válaszra sem méltatták. Az ügyészségük pedig állandóan „nem bűncselekménynek” hazudja a desztillált víz mérgezőnek elhíresztelésével, a konyhasópótlás csökkentésével és a konyhasó helyett kálisóval (!) sózásra felbiztatással folytatott fajirtást. Az interneten a patkányméreg kálisót étkezési sóként szabadon árusítják, kóser tanúsítvánnyal, BONSALT (jósó) hamis elnevezéssel. Maguk a zsidók nem használják, az izraeli kóser boltban vásároltatott kóser étkezési só teljesen tiszta NaCl konyhasó. (A www.tisztaso.hu honlapon árusítanak csak olyan tiszta konyhasót, aminek a tisztaságát akkreditált gyógyszerlaboratórium is ellenőrzi! )
A helyes víz:konyhasó:kálium dózisarány a Ringer infúziós oldat dózisainak felel meg. Víz : konyhasó 110, nátrium : kálium=30 az élettanilag optimális dózisarány. Vagyis minden 1 iter SALSOL vagy Ringer 9 gramm konyhasót juttat be. A Ringer emellett 0,12 gramm káliumot is bejuttat. Orvosi tankönyvek szeriNt ugyanis, ha 1 órán belül bejut a vérbe, felnőttnél is vesemérgező a 0,8 grammnál több kálium, a kétszeresénél, 1,6 grammnál több pedig a szívműködést is rontja, EKG torzulást okoz. Tíz emberből tíznél ezt mérték a hazai klinikákon, mielőtt a kálisót gyógytápszerként engedélyezték („REDI-Só”). És mit tettek? Felbiztatták a magyar lakosságot a napi 10 gramm kálisó akármilyen gyorsan elfogyasztására! Egy liter Coca-Colával például 1,5 gramm káliumot is bejuttatnak. Néhány liter ilyen ital gyors elfogyasztása egy sok konyhasót vesztett, kiizzadt személynél akár végzetes szívleállást is okozhat. Az elítélteket kálisóval szívleállítással végzik ki az USA-ban. A hazai „Fekete Angyalként” elhíresült ápolónő is ezzel sorozatgyilkolt, de pl. egy poznańi ápoló is. Azért ezzel, mert tudják, hogy a halál után szétbomló sejtekből kiszabaduló rengeteg kálium miatt bizonyíthatatlan, hogy a szívleállást a vérbe juttatott többlet káliummal ők okozták.
Tudni kell azt is, és Orbánék is tudják, hogy 1950-ben Nobel díjat kapott az a három kutató, akik konkrét hatás mérésekkel bebizonyították, hogy a konyhasóhiányos és káliumtúladagoló étkezés végzetes hatású, a patkányokra és emberekre is. (A kálisót pakányméregként is szokták használni). A vonatkozó orvostani publikációkat is közzétettem a honlapomon. Nyilvánvalóan tudatos népirtás, hogy az Orbán kormány akármennyi víz mellé, akármilyen gyors bejuttatással, legalább napi 4,7 gramm káliumpótlást írt elő, ami az egynapi összes tényleges kálium szükségletnél is 1000%-kal több. Tudják, ugyanis a Ringer infúziós oldat, amit több száz éve használnak gyógyításra, 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót, de csak 0,36 gramm káliumot juttat be a vérbe egy nap alatt, lassanként. Mindegy, hogy infúzióval vagy szájon át jut be a kálium. Étkezéssel bejuttatva is a Ringer infúzió szerinti vízdózis arányos konyhasó- és kálium pótlás a jó. Ez az élettanilag optimális dózis, dózisarány, mivel az élő ember testnedveiben, vérszérumában is ugyanez az arány.

Ezt a leírást minden tisztességes ember köteles eljuttatni valamennyi ismerősének, akár tetszik nekik akár nem, hogy ne mondhassák majd, hogy nem tudtak róla. Aki ennek ellenére elhiszi, amit a népirtó MENZAREFORM népszerűsítéséért a kormány által félmilliárd forintnál többel finanszírozott média hazudik, ha a MENZAREFORM-mal és szennyezett ivóvízzel kiirtja magát és a családját, ezért viselje maga a felelősséget!

Alkotmányos jogállamban nem fordulna elő. hogy a választott képviselők egyetértőleg támogatják az ország őshonos lakosságát mózesi vegyi fegyverekkel (lásd 2 Mózes 23/20-33., ls 5 Mózes 7/2. és 7/22. alatt) tudatosan betegítő, gyógyulni nem engedő, kipusztító, vagyis a magyarokat tudatosan mérgeztető (ál)„keresztény” kormányokat!
#1 2621 Verőce, Lugosi u. 71,S. Tejfalussy András 2016-07-07 00:54
Attól látszik meg, hogy ki kicsoda, hogy miként válaszol az alábbi kezdeményezésre:

NEPSZAVAZASSZERVEZES160607


Népszavazást kell szervezni a MENZAREFORM betiltásáért!

Indokolás:

A hatásmérések alapján felelősséggel kijelentem, hogy az EU, a WHO és a hazai kormányok közös erővel tervszerűen ivartalanítják a magyar lakosságot és lerövidítik az életét a Menzareform címén a normálisnak (napi 15-25 gramm) a töredékére (napi 5 gramm alá) csökkentett étkezési konyhasó (NaCl) pótlással és a szükséges (napi 0,4 gramm) étkezési káliumpótlás (K) sokszorosára (napi 4,7 grammnál nagyobbra) növelésével. Emellett a szennyvizek ivóvízbázis folyókba bevezetésével is fertőzik, betegítik a magyarokat. A HATÁSMÉRÉSI bizonyítékokat lásd www.tejfalussy.com honlapomon és az azon belül működő www.aquanet.fw.hu korábbi honlapon. Ezek mintegy 4 nemzedék ideje alatt végleg kiirtják innen a nem kóser étkezésűeket... Védekezni csak a tiszta sóval (NaCl) rendesen sózott kenyérrel (élelmiszerrel) és a tiszta desztillált ivóvízzel lehet. Lásd Talmud Baba kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap. Aki ezeket nem a legfontosabbként kezeli, az eszement [*****] és/vagy a mózesi (2 Mózes 23, 20-33, 5 Mózes 7, 2 és 22) zsidóknak helycsináló fajirtásban tudatosan bűnsegédkező aljas bűnöző.

Verőce, 2016. 06. 07.

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások