20220809
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2017 augusztus 03, csütörtök

Miért vagyunk annyira másak ?

Szerző: v Kövér György

A különböző fajok, nemzetek, más-más népek nagyon is különböző mentalitással, eltérő kultúrával, szokásokkal, vallással a civilizációnk fejlődését szolgálják. Figyeljük egymást, tanulmányozzuk eredményeit. Lessük ami másoknál célszerűbb, eredményesebb, és ízlésünkhöz mérve, alkalmazzuk nálunk is. Ily módon sok kísérletezési hibát elkerülve igyekezzünk tökéletesíteni berendezésünket. HA A DÖNTÉSHOZÓKNAK VAN ELÉG AKARATUK és ESZÜK...

Az életünkben minden relatív. Az, hogy melyik a jobb, mi a megfelelőbb összehasonlításban ismerhető meg. Ily módon közeledhetnek egymáshoz a nagyon is eltérő ideológiák, ami végeredményben egy stabil nagyon racionális igazságos világtársadalmat hozhat létre.

Emellet a NEMZETÁLLAMOK SZÜKSÉGSZERŰEN megmaradjanak, megőrizve másságukat, jellemüket. színességüket. Bizonyítéka ennek a nagy soknemzetiségű birodalmak összeomlása. A legutolsó, a legnagyobb – a Szovjet birodalom – mindössze 75 évet próbálkozott egyszínűvé, egyenlővé tenni az embereket, egy homogén néppé kovácsolni az oly különböző nemzeteket. És mint tapasztaljuk, ugyan ez okból összeomlásban van az EU is, hanyatlik az USA törekvése megtartani a világuralmi szerepét, és nem fog győzedelmeskedni felettünk az iszlám sem.

    Némely európai országban, a jelen áldemokrácia alapú államigazgatási forma már-már önkényuralommá válik, ahol a döntéshozók fittyet hánynak még a szűk környezetük véleményére is (pl. NSZK, az EU irányítása). Ezek nem az országuk, nem a népük érdekeit szolgálják, hanem első sorban igyekeznek megfelelni az őket irányító nk klikk elvárásainak, na és a saját személyi érdeküknek. Az iszlám támad, mert látja, hogy Európa elkényelmesedett a jólétben, elernyedtek izmai, álhumanizmusban szenved, ami a gyávasága jele!

      Az európai országokban a túlpolitizált, utópikus demokrácia alapú szövetségek, államigazgatási formák csődöt mondanak. Életképtelenné vállnak. Sajnos, minálunk is.      A hatalmat bitorló nemzet érzelemtől mentes politikai „elit” által irányított és ellenőrzött-média gőzerővel folytatja az agymosást, a népbutítást. Változtatni kell!       Újat kell kitalálni.

     Mi különbözünk az európai népektől. Más az eredetünk, a magyar mentalitásunk. Az 1000 éves szinte szüntelen harcunk a megmaradásunkért, a függetlenségünkért edzetté tett, akaraterőnk, izmaink acélossá váltak. Hát éppen most nem lennénk képesek ellenállni a megszállóknak?! Elsősorban meg kell szabadulnunk a PT befolyásától. Hogy hogyan? Hát éppen ezért kell mozgósítani azokat a szunnyadó kiváló okos koponyákat, akiknek magyarul dobog a szíve.

A társadalmunk politikailag van szétválasztva. A többség csak pártokban tud gondolkodni. Képtelen ráébredni, hogy egyetlen egy part sem a nép érdekeit képviseli, hanem az a hatalmat megkaparintani(a kondér közelébe kerülni)) törekvő klikk . Sokan el sem tudnak képzelni egy pártfüggetlen szakkormányt, vagy akár csak a településük önkormányzatának párttalanitását. Hogy a derék képviselőiket nem part hovatartózásuk alapján, válasszák, hanem fuggetlen a pártoktól, a rátermettsége, becsületessége fejlett nemzeti lekötelezettség legyen mérvadó a választásokon...  

Nem lenne effektívebb a mindenkit egy kalap alá vevő nemzetközi szövetségek, uniók helyett különböző országokkal különböző célokra különböző érdekeltségű egyesületeket hozni létre?! Pdl., mint a Visegrádi Négyek, ami életképes magyar „találmány”! Vagy a Kelet felé való közeledés.    

Minden ország, minden nemzet más demokráciát, más mértékű szabadságot igényel, olyat, ami megfelel a saját igényeinek, sajátosságainak. Ez a folyamat elkezdődött. Lásd Kínát, Japánt és a többi ázsiai annak idején „elmaradottaknak” számított országot. Rengeteget vettek át az Európai keresztény kultúrából, politikai rendszerből, műszaki eredményeinkből, (ami igazolja a kereszténység legyőzhetetlen erejét) amit magukhoz mérve, tökéletesítettek és lám, rövid idő alatt milyen bámulatos eredményeket értek el. Nálunk pedig mind nagyobb teret kezd hódítani az Ázsiából átvett eredmények honosítása.    

v. Kövér György (Ungvár – Záhony)

Megnyitva 1756 alkalommal

Hozzászólás   

#1 Cigánd, Kazinczy ut 51Csercsa László 2017-09-01 11:46
Kedves György, mi az emil címe, ahol esetleg tudnánk értekezni, mivel az Ön gondolatai nem állnak messze az enyémektől.
Üdv, László

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások