20240725
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2017 augusztus 14, hétfő

A többség ellen

Szerző: v Kövér György

mottó​: Sajnos a társadalmunk  aktív részének csak  egy elenyésző hányada bátorkodik túlnyomó többséggel elfogadott vélemény ellen gondolkodni...

       A jelenlegi kormány, mint az összes eddigi,  kiválóan ért az agymosáshoz,  a hiszékeny, minden dumának bedőlő, lakosságunk túlnyomó többségének  butításához.  E többség részére a gondolkodás fárasztó, s  sajnálatos módon, sok az értelmiségi is közöttük. Nekik  eszükbe sem jut legalább  megkérdőjelezni a különböző pártok  propagandájának a célját. Nem hajlandók megérteni, hogy a hatalmat bitorlóknál az első, második, harmadik helyen a saját személyes érdekük, poziciójuk megtartása, illetve  pártjuk érdeke van, és valahol hátul a nemzeti gazdaságunk valódi fellendítése és még hátrább a polgárok mindennapi problémái, érdekei.

Az emberek TÖBBSÉGE el is hiszi, sőt büszke, hogy a külföldi tőke beáramlik hazánkba. Nem gondolnak rá, hogy  a szorgalmunkkal, kiváló tehetségünkkel, magas szakképzettségünkkel  magunk helyett a külföldi multik tulajdonosait gazdagítjuk, (pl. ugyan azért a munkáért lényegesen kevesebb fizetést kapunk, mint a külföldi szakik), kiszolgáltatva magunkat kényük kedvére, nem beszélve arról, hogy a külföldi tulaj, ha a saját érdeke kívánja, bezárhatja az üzemét. Hisz azért jön be hozzánk, mert az olcsó munkaerő, kedvező, viszonylag alacsony adóknak köszönhetően gyorsabban és nagyobb mértékben gazdagodik mint otthon. Mi  ezzel véglegesen leépítjük a teljes magyar ipart.   Már-már országunknak csak a neve marad magyar, hisz földünk egy része már külföldiek tulajdonában van. Feltételezem, hogy azáltalunk mérhetetlenül gazdagodó idegen vállalatok bőkezűen meghálálják  a lobbizókat, és a részükre nagyon kedvező döntést hozó  személyeket. Ahogy mondani szokás, olyan ajánlatokat tesznek, aminek nagyon nehéz ellenállni...

   A minimálbérek emeléséről.

   Több szakértő elmagyarázta, hogy a kisbérűek anyagi  helyzetén a kormány intézkedései lényegesen nem változtatnak.  Az oligarchákkal történt alkudozásokat követően kötött megállapodások inkább a multiknak kedvezőbbek.  Tessék mutatni legalább egy gazdag nagyvállalkozót, aki, hogy a dolgozói bérét megemelje, hajlandó önszántából  csökkenteni a saját jövedelme akár 0.0001% részét is. Hisz minden vállalkozásnak az a tulajdonsága, hogy bővülni, növekedni kényszerül, ami mind több befektetéseket igényel. Különben megállna a fejlődés.

A kormánynak jogában áll ellenőrizni és feltételeket szabni minden tevékenységet végzőnek az országon belül, az ÁLLAM érdekében privatizálni– államosítani,  megszabni a minimál- és maximál béreket, adókat. E kérdésben is igazságot kellene tenni, és  minden történésnek kereteket szabni.

     Például  a lengyelek, a szerbek de az oroszok is (a mi kormányunk ellenében) megálljt  állítottak a bankok uzsora kamatainak, megvédték a deviza alapú adósok kizsákmányolását. Legyőzték a bankok ellenállását,  ellenálltak a fenyegetéseknek.

Mind ez bizonyítja, hogy országunkat magyar nemzeti öntudattal nem rendelkező ránk települt idegen személyek, politikailag pedig az EU irányítják saját érdekeik szerint.

A bevándorlásról

Egyrészt a kormány szüntelen csak azt hangoztatja, hogy nem vagyunk hajlandóak befogadni sehonnan semmiféle bevándorlókat. Közben mi vagyunk az egyetlen EU tagállam, amely forszírozta az ukránok vízummentességét. Ez elindíthat idáig nem látott több milliós megállíthatatlan követelőző emberáradatot hazánkba, ill. hazánkon keresztül az EU országaiba. (Itt zárójelben megjegyzem, hogy a Kárpátaljai magyarok részére a határátkelés megoldott: nincs szükségük vízummentességre: aki igényli, rendelkezik magyar útlevéllel, kishatárival, ill. öt évre szóló vízummal…) A határátkelő helyeken hosszú kilométeres sorokban sok óra várakozás után lehet

átkelni a rokonok, barátok látogatására. Miért nem követelte meg a kormányunk, hogy az ukrok legalább félig-meddig járható utakat építsenek a három új létesítendő határállomáshoz? A magyar oldalon minden készen áll, de az ukránok még hozzá sem kezdtek, pedig már évek óta könyörgtek, hogy az EU adja meg nekik azt a vízummentességet…

Mi igyekszünk kedvébe járni az ukroknak, remélve, hogy azok megszeretik a Kárpátaljai magyarságot, mire az ukrán politikum válaszul mondja: a magyaroktól nem kell tartani, mert pipogya, nyámnyila a magyar kormány.

Ahelyett, hogy megkövetelnénk, hogy az Ukrán kormány a megkötött egyezményneknek és vállalt kötelezettségének megfelelően legalább minimálisan támogassa az intézményeinket, mi súlyos milliárdokat költünk a Ká-i magyarok és a Magyarországi ukránok(akik nem őshonosak, hanem az utolsó 25 évben ügyeskedéssel beszivárogtak Hazánkba) megsegítésére…

Gondolom, nem kizárólag emberszeretetből, ill. a külhoni magyarság sorsa iránti aggodalomból, hanem bizonyos mértékben az intézmények, egyesületek, személyek nem kevés hasznára is.

Tehát, a kérdés: a gondolkodók​ között akad-e olyan, aki  kételkedik az  államigazgatás  gyökeres átreformálásának szükségességében?!  És a gondolkodni nem akarók(a belenyugvópesszimisták) között akadnak-e olyanok, akik mégis csak elgondolkodnak a felvetett, és még sok más aktuális megoldást váró problémán.? Olyan nehéz ezt felfogni? Mikor lesz végre a Magyarok Országának csak MAGYAR vezetése?!

v. Kövér György.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások

Honlap ajánló