20240519
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2017 december 20, szerda

Hámori Alfréd angol tanulmányai

Szerző: Hámori Alfréd és >Zoli

Kedves honfitársaink széles e világban! / Ismertetem egy honfitársunk nagyszerű dolgozatait melyet nekem-nekünk küldött, hogy megjelentessük a Magyar Megmaradásért honlapunkon. A közleményem szándéka itt a magyar oldalon, hogy mimnél nagyobb körben vegyünk tudomást erről a nagyszerű munkáról és mindenki segítsen a terjesztésben. Hálás köszönet a Hámori Alfréd munkájáért ! Alant idézem a szerző levelét. - Szeretettel: >Zoli<

Kedves Zoli 

Én jó barátja vagyok Imre Oláhnak aki felkért hogy írjak angolul egy két tanulmányt az Etruszkokról. Már jó pár év eltelt mióta Mario Allinei megírta nagyszerű könyvét "Etrusco, una forma arcaica de ungharese" vagyis "Az Etruszk egy formája a Magyar ősnyelvnek". Mivel csak Magyarul és Olaszul lett ez a tanulmány kiadva és amit tudnak általában erről vagy elhallgatják, vagy nemigen néztek utána mások. Vagy lehet hogy csendbe tartják mert nem tetsző a tétele.

Akár mi a helyzet, gondoltuk hogy fontos lenne angolul ismertetni a témát egy rövid cikk formában mert az Angol ma egy világ nyelv és alig van erről helyes információ Angolul. Túl hosszú lett volna nekem az egész könyvet lefordítani és ezért lesűrítettem az ö munkáját a mások eredményeivel együtt. Avval próbáltam támogatni ezt a kutatást hogy kimutassam hogy akár hallgatunk Alinei könyvének üzenetére akár nem, az adatok maguk bizonyítják hogy Ő jó úton jár. Ezért kérem, hogy legyen szíves a következő cikkemet feltenni a "magyarmegmaradásér" Web oldalra, az egészében. Kérem nem vagdalják össze.

Eme két angolul írt tanulmányomat küldöm az Etruszk népről. Nem csak nekünk fontos ez tudni, hanem a világnak is. Ezért fontos angolul megírni.
Sajnos mostan ez a téma el van homályosítva, mivel a fontos könyvek, mint professzor Mario Alinei könyve csak Olaszul és Magyarul kaphatók. De azért sem elfogadott mivel a Magyar történelem és nyelvészet csökönyösen magyar ellenes és hamis történelmet alapított ami nem illeszthető össze Alinei tételeivel. Nem hiszem, hogy nagyon sokat ismernek az egész kutatásáról. Ezt a gátlást is túl kellene lépni. Ezért írtam az Etruszk kultúráról és nyelvről a következő két tanulmányt.

Etruscan Culture vagyis Etruszk Kultúra
Az eredeti dolgozat PDF

Ez az angol ismertető több különböző rész tudományokon keresztül ismerteti az Etruszk történelmet, szokásokat, élet formájukat és próbálja bizonyítani az Etruszkok bonyolult eredetét is. A rovás írásuktól a hagyományos mitológiájukig, és megmagyarázza az istenségek neveit. Sajnos nagyon sok információ már elveszett és hézagos a tudásunk róluk. Ezeket az Etruszk rész tudatunkat összehasonlítottam a Magyarféle nyelvű népeknek a szokásaihoz melyek fontosak a kapcsolatok megértéséhez.

The Etruscan Language
Az eredeti dolgozat PDF

Ez egy teljesen különálló tanulmány ami bemutatja azokat a kutatókat akik az Etruszk nyelvet a keleti népek nyelveivel hasonlították össze. Nem csak azt mutatjuk be amit átitatottak, hanem példákkal alátámasztjuk eredményeiket a hangtantól és nyelvtanuktól a szókincsükig. Nem csak a Magyarral hasonlítjuk össze, hanem kimutatjuk, hogy milyen más nyelvekben található ez a közös szókincs. Ez azért is fontos hogy megértjük, hogy más kapcsolat is van mint csak Finnugor az Etruszk és Magyar nyelveknek.

Remélem, hogy ezeket a tanulmányokat a Magyar Megmaradás lapjaiban közlik.

Hámori Alfréd

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások