20220528
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2018 május 13, vasárnap

Nyílt megálljt a mende-balázsok lejáratási kampányoknak !

Szerző: Nyitray Szabolcs

A legjobb védekezés a támadás mellett a nyilvánosság, ezért döntöttem úgy hogy az érintetteknek mindkét oldalon és akikről tudom, hogy bizonyos fokig érdekli őket a magyar őstörténet a magam módján küldök nekik egy nyílt levelet.

Tisztelt és benne nem tisztelt Mindenki!

Előre szólok ne lepődjön meg senki, ha a közeljövőben a Magyar Őstörténeti Témacsoport vagy az MTA bejelenti hogy bizonyos honfoglaló csontvázakban megtalálták a hantikkal és manysikkal azonos géneket. Bizton állíthatom, hogy csalásról és hamisításról lesz szó. Hogy miért fogalmazok meg előre vádakat, arra két válaszom is van.

Az első; már ki tudja hányadik kísérlete zajlik a Neparáczki-Török féle genetikai kutatások eredményeinek nevetségessé tételére.

Az éppen aktuális lejárató kampány az Sándor Klára és Felföldi Szabolcs szervezésében fut több felvonásban "Hunok legyünk vagy magyarok!?" címmel (eldöntendő kérdésben) a Szegedi Tudományegyetemen.

Figyelem ezek az emberek ennyire néznek minket hülyének, hiszen már a cím is csalárd és teljesen tudománytalan. (A kettő nem zárja ki egymást, másrészt ez nem választás kérdése.) Ezen az elképesztő rákosista propaganda szinten megy az összes általuk felvonultatott "tudományos érv", hogy miért "vicc kategória" (Sándor Klára) a genetikai kutatások eredményei.

A másik ok ami miatt előfeltételezésbe bocsátkozom az személyes.
Pontosan 12 éve annak, hogy még meg sem jelentettük a társammal felfedezetteket és már a legfelsőbb körökből kezdtek engem teljesen jogellenesen útlevél bevonástól kezdve mindenféle alantas módszerrel ellehetetleníteni. Majd mikor nagy nehezen publikáltuk a vesszőfutásom még csak aztán kezdődött igazán.

Itt most nem írom le a részleteket, csak nagyon röviden én történész végzettségem ellenére a magyar bíróság szerint a könyvünkben megjelentetett témában dilettáns vagyok (az értelmező szótárak egyértelmű válasza nem számított) és az apámnak a Nemzeti Földalap sorban küldi vissza felbontatlanul a leveleit.

A lényegre térve, hogy ezek mennyire végtelenül primitív és aljas emberek a Magyar Őstörténeti Témacsoport könyvében a Derbendnámét Németh Gyula 17. századi keltezése után már 12. századinak hazudják, majd legújabban a Rubiconban már elismerik hogy 11. századi és hogy
Kicsi Madzsar és Ulu Madzsar minden bizonnyal a mű alaprétegéhez tartoznak. (Mellékesen még Vladimir Minorky könyvében is szerepel hogy egy teljesen hiteles 11. századi forrásról van szó.)

Mindennek ellenére a Helikonnál megjelentetett könyvükben és a Rubiconban van merszük meghazudtolni, hogy mindennek bármi köze is lenne az ősmagyarokhoz.

Név szerint Nagy Kornél, Vásáry István és Sudár Balázs azt állítják, hogy semmi bizonyíték nincs sem a szevordik/szavárdok (~szabírok) és magyarok azonosságára (ahogy azt Bíborbanszületett Kónsztantinosz Bulcsú és Termacsu elmondása alapján lejegeztette), sem pedig arra hogy ez a két említett város közvetlenül a magyaroktól kapta volna a nevét (itt Sudár Balázs felveti a Dzsingiszida hercegek példáját, akik áttételesen csak a magyarországi mongol hadjárat után kapták a nevüket). Holott ugyanabban a könyvben hajszálpontos és tökéletesen leellenőrizhető hivatkozással beszámolunk még magyar szekértől kezdve majd fél tucat magyar toponímiáig is, amikből csak a Madzsar Garaoglan (Magyar Fekete-fiú) falu nevével háromszorosan tudjuk bizonyítani a szavárd névből népetimológiával keletkezett örmény elnevezésű szevordik (szev-ordi örményük: fekete-fiú) tősgyökeres magyar voltát, méghozzá egészen 750-ig visszamenőleg amikor megostromolják Semkir várát. (Figyelem; elfogadottan mindösszesen egyetlen nemzedéknyi különbséggel ugyanebben a kelet-kaukázusi térségben éltek az Atilla ági hunok!) És mindezt ők szemrebbenés nélkül hazudtolják meg írásban, holott még a Google Mapon is szerepel a falu korábbi neve, amit azóta már négy különböző forrással is tudunk igazolni.

Mindennek a finnugor szemléletű agymenésnek a csúcsa, hogy ezek a maffiózók be akarják nekünk adni, hogy a genetikai kutatások a kihozott hunok tekintetében hibásak.

MENNYI ANNAK AZ ESÉLYE HOGY TÉVEDÉSBŐL PONT EGY GERMÁN, TÁVOLKELETI ÉS KAUKÁZUSI VONALAT HOZZANAK KI A GENETIKUSOK?

Tehát amennyiben a Sándor Kláráék által képviselt "vicckategóriából" indulunk ki, hogy az eredmények mindenféleképpen hibásak akkor miért pont ez jött ki az ezer másik variáció helyett?

Hogy mindenki számára érthető és világos legyen, tévedésből kijöhetett volna egy kelta-albán-baszk vonal is, de nem, szerintük hozzánemértés okán pont az jött ki amit a történelmi ismeretek is tökéletesen alátámasztanak. (Pontosan emlékszem rá, hogy már a gimnáziumi tankönyvemben is szerepelt hogy Atilla hadainak és népének nagy részét már nem is a hunok adták, hanem a gótok.)

Tehát ami miatt a nyilvánossághoz fordulok és itt mindenki előtt nyíltan megszólítom Mende Balázst; szó szerint úgy fogalmaz a hantikhoz és manysikhoz köthető gének kapcsán, hogy

"van, vagy kell hogy legyen a honfoglaló magyarságban"!

Mivel Neparáczkiék gyakorlatilag nemzetközi szinten csináltak komplett hülyét a Türk Attilát csodafegyvernek megtevő maffiából ezért senkinek ne legyenek kétségei hogy ezek bármire képesek.

Többen lementettük ezeknek az elvetemülteknek a felvételeit, ezért itt mindenki előtt nyíltan figyelmeztetem Mende Balázst, hogy gondolja meg mit csinál, mert nem tudhatja mit hoz a jövő.

Most még kedvük szerint törölhetik belénk a lábukat ezek a szellemi bűnözők, aztán majd ha néhány évtized múlva úgy hozza a helyzet nemzet - és hazaárulásért bíróság elé kerülhet ez az egész banda.

Utóirat: Be akartam linkelni Mende Balázs elképesztő szintű korábbi rádiós ámokfutását; esküszöm ha valakiben csak az intelligencia és igazságérzet szikrája is van, nem tudja eldönteni hogy sírjon vagy nevessen rajta (nem véletlenül törölték a rendszerükből).

Üdvözlettel: Nyitray Szabolcs

kiemelések >Zoli< tól

Megnyitva 1843 alkalommal

Hozzászólás   

#2 Nyitray Szabolcs leveleR Zoltán 2018-07-04 05:48
Tisztelt Mindenki!

Rövid részlet következik Sudár Balázs Derbendnáme elemzéséből (nem akarom a nagy poénokat lelőni, mert azért a harmadik könyvünkbe is szeretnék valamit hagyni..:)))

"A hazai érdeklődés oka könnyen érthető: a munkában szerepel Ulu (Nagy) és Kicsi (Kis) Madzsar városa, amelyeket a mű szerint Hoszrau Anúsírván szászánida uralkodó emelt a kazárok ellen, s amelyek a 722. évi harcokban is szerepet játszottak...Az egyik átdolgozó-fordító neve ismert, őt Muhammad Abaví Aktasínak hívták, és valószínűleg a 16. század végén vagy a 17. században élt Enderiben, a Kaukázus északkeleti előterének egyik központjában. Ő azonban biztosan nem a szerző. Újabban egy 11. századi alkotóhoz, a derbendi Júszuf al-Lakzíhoz kötik a művet, amely tartalmilag tényleg beleillenék a korszak irodalmi-történeti áramlataiba. Kérdés, hogy a Madzsar név a mű kialakulásának melyik rétegéhez tartozik. A jelek szerint mindenképpen a koraihoz, egyrészt azért, mert a változó várfelsorolásokban többnyire helyet kap, másrészt azért, mert tipikus kései magyarázó megjegyzések fűződnek hozzá, ami arra utal, hogy az átdolgozók a települések nevét már megvilágítandónak érezték. Mivel ezek már az Aktasí-féle változatban is jelen vannak, a Madzsar településnevek ennél mindenképpen jóval korábbiak, s amennyiben megalapozott a 11. századi keletkezés, minden további nélkül valószínűsíthetjük, hogy a név már akkor is a szöveg részét képezte.Mire használható e forrás? Ha valóban a 11. században keletkezett, az derül ki belőle, hogy akkortájt tudtak két Madzsar nevű városról, amely a kazár–arab háborúkban szerepet játszott, és talán I. Hoszrau építtette őket. Azt azonban semmi sem bizonyítja, hogy a településeket a 6–8. században is így nevezték..." (Sudár Balázs)

Alább szaszanida aranyozott ezüst Iránból. Azt hiszem az itt "jelen lévőknek" felesleges lenne plusz magyarázó szöveget fűzni a látottakhoz. Talán csak annyi, hogy csatlakozva Bálint Csanád
elméletéhez valószínűleg a finnugortagadó renitensek ellopták az avaroktól és még idejében átadták a perzsáknak. (Langó Péternek
megígértem hogy kitörlöm a listámról, de gondoltam ez azért még Őt is érdekelni fogja.)Üdvözlettel: a szakma fekete bánya (ezt is tovább lehet küldeni..:))
#1 Nyitray Szabolcs írja:R Zoltán 2018-07-01 13:43
Tisztelt Mindenki!

Két hete az ügyeletes hazudozó Sudár Balázs a Karc FM rádióműsorában a kabarészámba menő önellentmondásokkal teli, de már visszakozós és önmeghazudtolós porhintésében a Dnyepert jelöli meg a legkeletibb pontnak ahol a magyarok még biztosan "megfoghatóak". (képzeljük nem az Urál hegység...)

Nem is azért írok, hogy az ő semmitmondó csűrés-csavarásos zagyvaságait belinkeljem hanem hogy az alábbi zseniális tanulmányra felhívjam a figyelmet. Megdöbbentő hogy ez a banda Balázzsal, Zimonyi Istvánnal, Klára asszonnyal, Felföldi Szabolccsal stb-stb. már nem csak a mi kutatásainkat hazudtolja meg, de jobb esetben is annyira tájékozatlan az állítólagos tudományterületén, hogy még "Balázsunk" (a "Mahmudunk", meg "a mi Mahmudunk" után...) közvetlen munkatársának a kutatásaival sincs tisztában. Engem is megdöbbentet mikor kiderült hogy a hölgy munkahelye az MTA történettudományi Intézete.
A cikk majd egy éves és önmagában véve is királytigris kategória.
Innen üzenem a szakma még értelmes történészeinek, régészeinek (mint pl. RL.) - amire szerintem már maguk is rég rájöttek - hogy aki nem tört lándzsát a finnugor [censored]ság mellett az már ne is csináljon magából komplett hülyét. (pl. a munkatársamat és engem bemutatkozásom után gyakorlatilag le-senkiházizó Langó Péter féléken az utókor nemhogy röhögni fog, de a nevére sem fog emlékezni.)

Nyugodtan tovább lehet küldeni vállalom érte a felelősséget..:)))

epa.oszk.hu/02900/02924/00056/pdf/EPA02924_valosag_2017_08_064-074.pdf

Üdvözlettel: Nyitray Szabolcs

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások