20240226
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2021 április 06, kedd

Hogyan Vessünk Véget A Birkaságnak?

Szerző: Fodor Szilárd

Sokan azt gondolják, hogy a háttérhatalom torokszorító markolásából nem lehet, vagy csak erőszakkal lehet szabadulni. E cikkből kiderül annak a stílusosan bölcs és könnyed módja, ahogyan megmenthetjük magunkat, családunkat, barátainkat, országunkat a karámba zárt birkaságtól.

birkasag1Mire van ehhez szükségünk?

Két dologra. Éberség intelligenciára (AQ), mely lehetővé teszi, hogy minden szinten felismerjük azt amit meg kívánunk változtatni és örömteli látásmódra, mely megtalálja az ügyes eszközöket, mellyel jobbá tudja tenni az adott "szituációt" (helyzetet / Zoli)

Az éberség intelligencia (AQ) a szemünk fénye. Elég bölcsnek és tájékozottnak kell lennünk ahhoz, hogy kisebb jelekből is felismerjük a háttérhatalom jeleit, és "intencióit". (törekvéseit - szándékaikat / Zoli)

Elsőként annak külső megjelenésbeli formáit érdemes megismernünk, a külső éberséget fejlesztenünk. Érdemes olvasnunk a sumér táblák tartalmáról, és kiváltképp Enki könyvét, melyek ős-történelem formájában bemutatják, hogy a földre érkező annunakik milyen módon hozták létre génmanipulációval a homo erectusból a homo sapiens-t, majd saját génjeikkel ‘feljavított’ kúpfejű helytartóik segítségével hogyan vették át azok irányítását a fáraókkal és a Közép-Amerikai kultúrákkal kezdődően. Az annunakik imádatának, a kígyói - és napszerű férfierő imádatának ősi vallásából egyeneságon következő Közép-Keleti vallások, a maják Quetzelcoatl imádata és a Hinduizmus párhuzamai (pl Bhráma-Shiva-Vishnu háromság) rámutatnak minden titkok nyitjára a hitre, melynek lényege, hogy elhisznek az emberek valamit amit nem látnak vagy tapasztalnak. A tervet megtörte Sakjamuni Buddha az egó-mentesség tanításával és Jézus az együttérzés tanításával, azonban a sárkány-kígyó szorítása a földön mindmáig megmaradt. A sumér, egyiptomi, görög és a római istenek egyezőségén keresztül eljutunk az Esthe házához, kinek családfájából a nagy birodalmak fejedelmei kikerültek. A nemesi réteg jórészének nagy része képviselteti magát a Rotschield-ok kérésére D. Rockefeller által létrehozott Bilderberg csoportban. E média és üzleti szférával párhuzamosan látjuk Rockefeller által létrehozott alleopata bizniszt melyet ma gyógyászatnak hívunk.

A politikában láttuk, ahogy a Rockefeller által szponzorált Weber megbízza Coudenove Von Calergi grófot a pán-európai iratának megírásával – az EU alapszerződést megalapozó okirat létrehozásával, - melyben leírva vagyon, hogy egyesíteni kell Európa nemzeteit, mejd 150 millió sötét bőrű migránst telepíteni be Európába, hogy egy mixelt barna nép jöjjön létre, kinek vezetője a II.VH-t túlélő ősi kazár elit lesz. Azt, hogy milyen jogi árnyékrendszerrel alakultak ki a cég-államok a Gemstone University-től tudjuk meg. A levegőből kreált virtuális pénz által kialakított kontroll tekintetében a City of Londont és a nemzeti jegybankok nagyrészét tulajdonló régi nemes családokat látjuk, kik felvilágosult illuminátusoknak nevezik magukat. Amint mindezt össze tudjuk kapcsolni a technológia vívmányaival, a frekvenciák biológiájával, az internet és a szociális hálók ‘kinyitó’ jellegével, nagyjából megkapjuk azt a képet melyet ma valóságunknak nevezünk. A világ nagy tendenciáinak heti híreit Benjamin Fulford blogjából olvashatjuk.

De miért is történik mindez?

A látható felszín mögött található a lényeg. A motiváció mindennek az alapja, mely belső éberségünk tárgya. A háttérhatalom motivációja pedig nagyon könnyen visszavezethető az egoista vágyra és a harag kielégítésére, mely végső soron a nemtudás meglétébe fejthető vissza. A fizika törvénye szerint ez azonban nem fenntartható, hiszen amilyen töltésű vektort sugároz ki az ember, olyan érkezik hozzá vissza.

A vezér-motiváció a lényegét tekintve az erő alkalmazásával domináns, férfias, napszerű, hideg, érzelemnélküli kígyó-logikát és kontrollt jelent – a Földet elnyomó hatalom jellegéhez méltóan. Ebből ágazik le az összes szociológiai, filozófiai, pszichológiai és politikai vonal, melyet embereiken, - a szabadkőművesek hálózatán keresztül kibontakoztattak (Hegel ferdítő trükkjei, feminizmus, kapitalizmus-kommunizmus kreált ellentéte stb). Kezdjük beláthaó korunkkal, Machiavelli-vel, ki a ‘támadj elsőként’ és az ‘oszd meg és uralkodj’ eszméjét vezette be. Követte őt a jezsuita professzor Adam Weishaupt, ki szervezeti szintre emelte az addig rejtőzködő illuminátusokat, és megfogalmazta az Illuminati 25 pontját, mely az emberiség elnyomásának, kiszipolyozásának és lezüllesztésének terve volt. Izgalmas összefoglalókkal szolgálnak David Icke Wembley stadionbeli előadásai az elit mély motivációs tényezőiről.

birkasag2

Egyesítve a külső és a belső éberséget-, egy más szempontból szeletelve a tortát elsőként a fizikai és fiziológiai éberségről beszélük. Mi az amit látunk kinnt a világban és mi az amit érzékelünk testünkben?

A következő szint – ahogy a jéghegy látható szintjétől lefelé haladunk az egy nem látható felé – a szociális és interperszonális éberség. Látjuk, hogy ki hogyan viselkedik, hogyan fog kezet, arcmimikáit, azonban nem minden esetben egyezik ez belső motivációival. Az ‘ősi kígyó’, a ‘Sátán’, a megtévesztés mestere. Érdemes ezért például a mikrokifejezéseknek mesterévé válni, hiszen az arc apró rándulásait rendkívül nehéz megállni. Ezen szint alatt annak a folyamat és tendencia éberséget találjuk, mely képessé tesz bennünket, hogy a világban megjelenő külső vagy mentális/ pszichológiai folyamatokat felismerjük. A háttérhatalom taktikája a szalámi technika. Mindig csak egy nagyon picit változtatnak a rendszeren; kivárják, míg megszokjuk, majd így megy tovább végig. Érdemes ezért felismerni a tendenciákat, hogy ki tudjunk lépni belőlük. E szint alatt már csak a tudatalattink tárháza és a tudatunk végső-, térszerű természete van, melyben megjelenik és játszik álomszerű valóságunk.

Egyszóval, éberebbnek kell lennünk. Az éberség a gyertyafény, mely magától eltávolítja a nemtudás évezredes sötétségét. Felnyitja a szemünket, miközben pont azt kívánja elérni a hátér-rendszer, hogy zárva tartsuk azt.

Enki könyve alapján mondhatjuk, hogy a Biblia két Istent nevez meg; az Urat és az Atyát. A könyv szerint ők fél-testvérek, kik egy távoli bolygóról érkeztek. Miért érdekes ez? Mert az egyikük, a fehér pikkelyes, szárnyas hüllőszerű az, aki a homo erectusból homo sapienst gyártott génmanipulációval. Így jött létre lombikban Ádám, majd Ádám bordájából vett génmintából pedig Éva - Enki könyvében három oldal részletes leírás található erről, a Bibliában egy mondat -. E szárnyakkal rendelkező angyal, vagy teremtő az, akit a fény-hozóként (lux ferre) Lucifer-ként, a szárnyas kígyóként, Sátánként (héberül ellenségként), és a megtévesztés mestereként említ a Biblia. Ő Enki, a föld ura, kinek anyja egy reptil, és kit apja Anu a földre küldött. Testvére a skandináv emberszerű magas fehérek világának szülöttje, apja törvényes fia, Enlil. Enki létrehozta a homo sapiens, hiszen kellettek szolgák az aranybányákban. Ezen istent játszó tevékenységet Enlil ellenezte és megpróbálta megállítani. Hiszen létezik egy univerzális törvény, mely szerint egy fajt nem zavarunk meg fejlődésében, nem módosítgatjuk géneit kényünk-kedvünk szerint és nem játszunk istent közöttük.

Nos, most, hogy ismerjük a szabadkőművesség 7. szintjének nagy titkát, melynek jele a nagy "T" betű, vagy a "Napóleon kéztartás", a zakóba félig rejtett kézfej - annak jeleként, hogy ismeri az ember a rejtett titkot -, jóval nagyobb rálátásunk van a dolgok miértjére mint a legöbb embernek.

Látjuk annak egyik aspektusát már, hogy a megtévesztés mestere miért kívánja szolga-igazságunkat elrejteni előlünk, miért akarja az emberek látásmódját, hitét, egészségét, életét kontrollálni, és a populációnkat szabályozni. Rendkívüli intelligenciájához egy mogyorónyi szív társul.

Valójában, nem vagyunk számára mások mint egy levágható fejős tehén. Szabadkőműves kifejezéssel élve birkák, kiknek (lelki)pásztorra van szüksége. Legyünk hát éberek és szabaduljunk meg a birka-rabszolgaságból.

Hogyan tegyük ezt?

Amint megértjük külső és belső éberséggel a jelen világ belső mozgató-rugóit és felismerjük azon külső folyamatokat, tendenciákat és jeleket, melyben élünk, nyitott könyvvé változik számunkra világ. Innentől már csak az válik kérdéssé, hogy hogyan kezeljük ezt; hogyan tesszük jobbá? '

Az örömteli látásmód eszközeinek alkalmazása hatékonnyá tesz bennünket

A probléma, a stresszelő, idegtépő negativitás olyan mint egy fekete lyuk. Minél negatívabb, annál inkább ösztönzi az azt felismerőket a negatív reakcióra, melytől még erősebbé válik. A megoldás ezért nem a hasonlóan nemtudással teli haragos vagy gyűlölködő válaszreakció, hanem épp az ellenkezője. Olyan pozitív rezgésű magasságokba emeljük a negatívitást, melyet az nem tud követni, hanem eközben egyszerűen elpárolog. Ám ez a pozitivitás nem együgyű és kéjes-mézes, hanem éberség intelligenciával átitatott. Nem fordítjuk oda másik orcánkat is, hanem elhúzzuk azt időben. Keresztények értik leginkább e példát: hasonlóképp, mint ahogy Jézus a farizeusokat kikergette a templomból, úgy járunk el mi is. A pozitivitás és a jószándék motivációjával egy ügyes sebész-orvoshoz hasonló módon vágjuk ki a tumort a betegből egy éles szikével. Nem kaszabolunk, hanem csak épp annyi sebet ejtünk amennyit muszály.

Örömteli látásmódunk eszköztára több szintből áll, többrétű eszközt kínál. Elsőként, ismernünk érdemes a spirál dinamika könnyen megismerhető rendszerét, mely a különböző hozzáállású emberek motivációit és értékrendjét taglalja. Ez lehetővé teszi, hogy megkülönböztessük, hogy milyen típusú ember passzol egy adott munkahelyi/ szociális/ társadalmi környezetbe, és milyen nem. Csak értékegyezőség mellett alakul ki egy harmonikus együttműködés. Az illuminátus és szabadkőműves rendszerek e ponton már elbuknak. Egy értelmes társadalomban nem tolerálható, hogy bármely társaság tagja megesküdjön rá, hogy mindenáron megvédi a társaság tagjait, még ha azok szószerint halált érintő bűnt is követtek el (szabadkőművesség 33 szintjéből a 7. szint esküje). Ez egy jogrend szerint működő társadalomban nem tolerálható.

Következő lépcsőfokunk a megelégedettség és a komplexitás kezelése rendszer-látásmóddal. Meg kell tudnunk elégedni azzal ami előttünk van. Bárhová is futunk, ugyanazokkal a "tendenciákkal" (törekvésekkel irányzatokkal / Zoli) találkozunk. Nem elfutni kell ezért, hanem átaakítani magunkban mindazt ami nem annyira kellemes – egyelőre. “Ha nem tudod bevonni a világot bőrrel, húzz a lábadra egy cipőt” – mondja az ősi buddhista mondás. Amennyiben már nincs ugrás-kényszerünk, nyugodtan át tudjuk tekinteni az előttünk levő rendszert. A rendszerszemlélet tudománya abban segít, hogy megtaláljuk és leegyszerűsítsük azokat a pontokat, melyek képesek a rendszert átváltoztatni.
Ezt követően már csak aktívvá kell válnunk; tennünk kell valamit. Érdemes találnunk egy olyan területet, melyben szakértőkké válunk és stratégiai tudást halmozunk fel.

birkasag3

Azon a területen érdemes kifejtenünk a jobbító tevékenységünket. Ez az író egy évig a Universal Channel vezetője volt – mely Rockefeller NBCUniversal cégcsoportjának-, a világ legnagyobb média-birodalmának része -, mely TV csatornának nem sokkal az író leköszönését követően ki kellett vonulnia az országból.

Tenni persze úgy érdemes, hogy nem szakadunk bele. A jól-lét szintjéhez érkeztünk ezzel, melyet azért alkalmazunk, hogy aktivitásunkat fenntartható módon meg tudjuk őrizni. Fizikai és fiziológiai jól-lét tekintetében az egészséges (bio)étkek kiválasztását (állati zsír, glutén mentesség stb.), a parazitaírtást, (élősködő írtást /Zoli) a táplálékkiegészítők (jód, sok só, C, D, Mg, Zn, Se vitaminok, Omega3, stb.) alkalmazását értjük, melyet kiegészítünk rendszeres mozgással. Szociológiai és interperszonális jól-léten azon módszereket értjük, melyek másokat, vagy a társadalmat segítik. Ilyen a nagylelkű adás (javakat, élményt vagy időt), türelem, együttérzés is. Emellett a különböző gyerekkori és felnőttkori feszítő érzések és traumák feloldását is ide értjük. Ezeket pár perces gyakorlatokkal könnyed módon át lehet alakítani önmagunkban alkalmazva különböző 5-perces agyszobrász módszereket. A mentális jól-lét területe pedig maga az éberségünk, fókuszunk jellege. Az, ahogy a világra tekintünk: tágasan vagy szűken fókuszálva, elvonulva vagy belemerülve a dolgokba. A legnagyszerűbb képesség, amikor meg tudja figyelni az ember azt, ahogy az érzelmek és a gondolatok felbukkannak, tudja hagyni őket jönni-menni, játszani, és kiválasztani közülük azt, amelyik a lehető legtöbb ember számára a lehető leghoszabb távon a lehető legnagyobb örömteliséget biztosítja.

birkasag4

Az éberség "intelligenciát" (műveltséget, felfogó képességet / Zoli) és az örömteli látásmódot így egyszerre alkalmazzuk. Észrevesszük, hogy mit érdemes pozitívabbá változtatni, megváltoztatjuk, és a végén pedig örülünk neki. Ez a felelősségteljes örömteliség módszere, mely megváltoztatja a világot és kiemel bennünket a birka-sorból.

Fodor Szilárd

// Vége
// Kapcsolat: +36 20 3615258 Fodor Szilárd PhD hc, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hozzászólás  

#1 Floridaban Vege a Covid Szabalyoknak!!! Miami HeraldR Zoltán 2021-05-04 00:41
Nagy Péter tudósitása! www.youtube.com/watch?v=bgCGmiUaOH4

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások