20220123
Last updateK, 23 nov. 2021 5pm

rovas logo

2021 április 06, kedd

A H O L L Ó JELENTÉS 82. sz.

Szerző: Magyaródy Szabolcs

"Ha nem születtem volna is magyarnak e néphez állanék ezennel én mert elhagyott, mert a legelhagyottabb minden népek között a föld kerekén"

2021, április 6

JELENTÉS

Miután a  Transylvania könyvbe  nem illett  bele  legalább hét nagyon jó cikk, egy újabb könyv kiadását  vállaljuk tehát a számozást is átrendezzük. 

  1/  A Transylvania terve  megváltozott. Egy jól ismert Transzilvanista Román írótól ígéretet kaptunk, hogy az eddig,  a  honlapján és ujságokban megjelent cikkeit összegyüjve átadja nekünk. Ennek óriási jelentőségét nem kell ecsetelnem.

Egy másik, hasonlóan fontos román íróval is próbáljuk felvenni a kapcsolatot.

A   magyar  részbe  pedig az  erdélyi magyar lapokban  megjelent  felhívásokat, követeléseket, tanulmányokat illesztjük. A FUEN től is megkaptunk minden erre a témára vonatkozó írást, angol nyelven. Kónya Hamar Istvántól kaptunk egy nagyon értékes tanulmányt.

Sánta Imre Fillmoret végzett cs. testvérünk értesítése szerint Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácstól is kaptunk engedélyt honlapjain találhato cikkek használatára.

Tehát a Transylvania könyv megszületése biztosítottnak látszik

2/ Románok (The  Romanians) A Péter kezében lévő tanulmányok közül kettő fordítása készen van : ( Szabó és Gulyás)  a  harmadikat, Vizi, már  elkezdte.

Ide kerül: Kocsis István: Habsburg felbujtással: az 1784. évi magyarellenes erdélyi román parasztfelkelés

2

Makkai Béla: Magyar–román kapcsolatok és konfliktusok a regáti (ó-romániai) magyar sajtó tükrében (1860–1918) 

Raffay Ernő: Románia gazdasága 1866–1919, Nagy-Románia megteremtése (1919–1920)

Gulyás László. A magyar–román határ kitűzése Trianon után

Vizi László Tamás: A Moszkvában 1944. szeptember 12-én kötött román, és az 1945. január 20-án aláíratott magyar fegyverszüneti egyezmény összevetése, különös tekintettel Erdélyre

Botlik József: Az erdélyi magyarság vagyonfosztása (CASBI) és a kolozsvári népbírósági perek (1945–1949)

Az angol  honlapunk sok román tárgyú cikket, könyvet tartalmaz. Azok közül is   lehet válogatni

3/ „Elrabolt (lopott) Történelem”:  Karádi Ilona  befejezte.  már megkaptuk a  szövegrészt a lektorálásra és  fordításra. Pillanatnyilag nincs  megoldva a  fordítás.

4/ „A Magyar Királyság kisebbségei”. A Ruszin kész, de ha  Botlik professzor úrnak lesz ideje, átdolgoztatjuk, véleményeztetjük vele. A  Román kész. A Szerb átdolgozott változata kész. Hegedűs Pista készen átadta . A Szlovák szöveg kész, de  még hozzá kell  adnunk  a Szlovák nép kialakulása cikket és Martin  Eggers német kutató  állítását, hogy annak a szlovákok által nagyon tisztelt Method hittérítő úrnak, akinek már lassan a lábnyomát is  felfedezik a Duna part homokjában  a szlovákok, sohasem jutott el Csongrádnál északabbra. (DAS <GROSSMÄHRISCHE REICH> REALITÄT ODER FIKTION?

EINF NEUINTERPRETATION DER QUELLEN ZUR GESCHICHTE DES MITTLEREN DONAURAUMES IM 9. JAHRHUNDERT VON MARTIN EGGERS)

5/  Egyéni Zsidómentők:  Dr. Hantó Zsuzsa  az  eddig átadott három cikkét egy önálló fejezetbe  dolgozta át. A  fordítását Dr. Kontur László és  barátja már  befejzte.  Egy másik fejezetbe gyűjtjük a Hévizi Józsa angol nyelvű átengedett cikkeit. A többi cikk  még fordítóra vár.

6/  „Nyugat árulásai” Erre  a  könyvre óriási  szükség van, mert a pozsonyi csata  óta, Európa  magyar  gyűlölete és  elpusztításunkra  törekvése  egy pillanatra sem  szűnt  meg. Nem csak  az életünket akarják, de  még a  történelmi várainkat, 

3

templomainkat,  királysírjainkat is lerombolták, megsemmisítik  ma is.

1686-ban semmi   szükség  nem  volt  Buda  felszabadítására. A török főerők messze  délen voltak.  Buda renaissance  palotái még  aránylag épségben  voltak. Jenő herceg szedett-vedett katonái minden élőlényt   elvittek rabságba vagy lemészároltak.  Teljesen kirabolták s a még álló épületeket  elvitte  a  lőpor torony robbanása és a  tűzvész. Miután Buda  teljesen  elpusztításával   learatta a dicsőséget, folytatta a   magyarok és a  törökök elleni háborút

A bécsi Schatzkammer  tele van a  tőlünk  elrabolt  műkincsekkel, koronákkal. Ők még valós, teljes   katalógusokat  sem  adnak ki, titkolják rablásaikat, nehogy visszakövetelhessük tőlük.  A  magyar feltalálók, matematikusok teremtményeit is  elhallgatja a világ, vagy  egyszerűen ellopják. A „kalapos király” még a  koronánkat is  meghamisította.

1944/45-ben pedig Göbbels szerint „Budapesten Bécset védtük” (Das Reich, március 1 száma) Tehát Világháború második menetében Bécs védelmében feláldozták, leromboltatták  Budapestet.

Ez a téma kimeríthetetlen.

7/„The  Fury of the Tsar”   kiadásáról nem mondhatunk le. Nagyon fontos társ könyv  lenne  a Republic of Transylvaniához. Szerzője,  Demko Attila átdolgozza, rövidíti e könyvet           émás címmel kiadhatjuk

+++

A HUNYADI-CSALÁD SZÁRMAZÁSÁRA

FÉNY DERÜLHET

Corvin János horvátországi sírjának a Magyarságkutató Intézet általi feltárásával archeogenetikai vizsgálatnak vethetik alá Hunyadi Mátyás fiának földi maradványait – fogalmazott közösségi oldalán Kásler Miklós.

A miniszter a videóban kifejti, hogy a vizsgálatot követően, nem csupán a család eredetét övező kérdésekre kapunk válaszokat, de azonosíthatjuk a székesfehérvári királysírban fellelt csontok közül Mátyás király maradványait is, melynek köszönhetően, a magyar történelem egyik legnagyobb uralkodója végre méltó nyughelyre találhat.

4

KITÜNTETÉSEK

Nagy öröm ért mindannyiunkat!   Magas  állami kitüntetést kapott több cserkész testvérünk

Gratulálunk és köszönetet mondunk cserkészeinknek, vezetőinknek és cserkész szüleinknek a magyarság érdekében tett munkátokért!

(Dr. Somkúti István, Montano-Filho Francisco/Hegyi Ferkó, dr. Grynaeus András, Horváth MIhály, Kontra Tamás, Pataki Ildikó, Simó Gáspár, Szőke Zsófia, id.Varga Gyula, dr. Virga Ágnes, Kovács Mózes és Piller Gedeon - és a már említett Lendvai-Lintner Imre, a KMCSSZ Elnöke).

MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje polgári tagozata;

a diaszpórában élő magyar fiatalok nemzeti és keresztény értékeken alapuló nevelését, illetve identitásának megerősítését szolgáló tevékenysége, valamint kontinenseken átívelő közösségépítő munkája elismeréseként Lendvai-Lintner Imre, a KMCSSZ elnöke részére,

az amerikai magyarság identitásának, illetve kulturális értékeinek megőrzését szolgáló cserkészvezetői munkája elismeréseként Horváth Mihály, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség külügyi vezetőtisztje, a Clevelandi Cserkész Barátok Körének elnöke részére,

A kanadai magyar közösség anyanyelvének, kultúrájának és hagyományainak megőrzését, illetve továbbadását szolgáló cserkészvezetői tevékenysége elismeréseként Kontra Tamás Kálmán, az Ontariói Tartományi Katasztrófavédelem nyugalmazott főigazgatója, kelet-kanadai cserkész körzetparancsnok részére,

A hamiltoni magyar katolikus közösség körében, illetve az észak-amerikai magyar cserkészet keretein belül végzett nyelv-, kultúra- és hagyományőrző tevékenysége elismeréseként Szőke Zsigmond Zsófia, a hamiltoni Arany János Magyar Iskola igazgatója részére,

Ugyancsak nagy örömmel olvastuk, hogy Dr, Gulyás László,  egyetemi tanár, munkatársunk, kinek könyvét „Bemes stateman  or Charlatan? mi adtuk ki.    Magyar érdemrend lovagkeresztjét  kapta

 Nem cserkész ugyan de  magyar büszkeséggel jelentjük,  Dr. Lovász László kapta a Nobel díjnak  számító  Abel-díjat

5

Az alanti cikket nem állt módunkban ellenőrizni, de valószínűleg a valóságot mutatja.

Erdély közel sincsen veszve!

Magyar bébibumm Erdélyben

Az elmúlt évek tendenciáit szemlélve, Romániában csökkent a születésszám, de a magyarok lakta megyékben az országos átlaghoz képest jóval több gyermek született. Miközben az összromán lakosság egyre csak fogyatkozik, addig a magyarok teleszülik Erdélyt – derül ki a legfrissebb statisztikai adatokból, amit a Főtér szemlézett. Az Országos Statisztikai Hivatal (INS) összlakosságra vonatkoztatott adatai szerint az év első felében több mint tízezerrel kevesebb gyerek született, mint az előző év első hat hónapjában. 

Területet visszafoglalni nem csak fegyverrel lehet... (Kép: Főtér.ro)

A szakértők az adatokat elemezve arra figyelmeztetnek – közli a romániai magyar portál – hogy ilyen ütemben haladva 30 éven belül megfeleződhet a romániai kisdiákok száma; ennek egyik jele, hogy a román társadalom már most kezd látványosan elöregedni és fogyatkozni.

A székelyföldi adatok javítják az erdélyi statisztikát

Az Erdélyre és elsősorban az erdélyi magyarokra vonatkozó statisztikai adatokat elemző Erdélystat közleménye szerint Erdélyben is csökkent 0,7 százalékkal a születések száma az év első felében a tavalyi adatokhoz képest (a halálozások száma is csökkent egy százalékkal), viszont a két magyar többségű székely megyében idén január–május között 4,8 százalékkal nőtt az élveszületések, és 1,7 százalékkal csökkent a halálozások száma.

Hargita és Kovászna megyében így a népességfogyás mértéke figyelemre méltó mértékben, 17,4 százalékkal csökkent – emeli ki a Főtér.

6

Jutka, Lóránt, a tízéves Emőke, a kilencéves Enikő, a hétéves Előd, az ötéves Szabolcs és a hároméves Örs: az Izsák-Székely család • Fotó: Veres Nándor, Forrás: Liget.ro

A szintén jelentős arányban magyar lakta régió, a Partium (Bihar, Szatmár, Szilágy megye) is csatlakozott a portál által „pelenkás honfoglalásnak” nevezett folyamathoz: itt 6,5 százalékkal csökkent a népességfogyás, és 47-el több gyerek jött a világra az előző évhez képest, összesen 4363 születést regisztráltak. Összerdélyi szinten azonban ugyancsak népességfogyás figyelhető meg: 2019. január–májusban 25256 gyermek jött világra Erdélyben, ami 439 fővel, 1,7 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbi, 2018. január–májusi születésszámnál.

Míg a románok száma jelentősen fogy Erdélyben, addig a magyarok száma növekszik. Ez a tendencia a magyarok számarányának növekedéséhez vezethet Erdélyben. Ha sikerül ezeket a tendenciákat meglovagolnunk, akkor jelentősen javíthatunk a térség etnikai arányain. Ha sikerülne a magyar kormánynak kiterjesztenie az anyaországi családtámogatásokat, a köldökzsinór program segítségével a határon túli magyarokra, akkor elindulhatunk az Erdély megszerzéséhez vezető úton.
Sokkal kevesebb román lehet a jövőben

Románia össznépessége 10 év alatt, 2031-ig várhatóan 16,7 millióra csökken az erdelystat.ro statisztikai portálon közzétett kutatás szerint. A Népesedési perspektívák Erdélyben 2011-2031 elemzés szerint Románia népessége 17 százalékát veszíti el. Számításaik szerint a magyar anyanyelvűek számaránya egész Romániára vetítve 2021-ről 2031-re stabilan marad 6,5 % feletti. Ismerve a román vágyalapon íródott statisztikákat, és manipulált népszámlálásokat, ez az arány mind az országra nézve, mind Erdélyre vonatkozóan - bízva az elmúlt évek kedvező születésszámaiban, illetve a magyar kormány családpolitikájának kiterjesztésében - akár javuló tendenciát is mutathatnak.  Úgy legyen!

7

SORSDÖNTŐ ÉV

2022-ben  országgyűlési választások lesznek Magyarországon.  Erre   alaposan fel kell  készülni. Nekünk sem közömbös, milyen  rezsim vezeti  hazánkat. Tanulnunk kell az  amerikai elnök választás  állítólagos csalásaiból is.  Tudom, más a  rendszer tehát a borítékcserén kívül igen nehéz volna  csalni.  Inkább az eszeveszett, hazugságra épített  ellenzéki  választási propagandára kell  figyelni.

Ha  a   szavazótáborok összetételét nézzük, észre kell  vennünk, hogy kb  egy millióan vannak  azok akiknek nem túl fontos  hazánk, inkább  osztályukat, vallásukat vagy más érdekeket  szolgálnak.  Ezekhez tartozik  egy elég  nagy csoport, az u.n. „úrgyűlölök” . Ezek minden  hazug rosszat  elhisznek, amit rájuk zúdítanak.A kanadai választásokon mást is  megfigyeltem.  A hölgyek igen nagy  százaléka  emocionális alapon szavaz.  Erre jó bizonyíték Diefenbaker esete. Csodálatos drótszőrű foxi haja   volt,  szépen öltözködött s nagyon tetszett  az idősebb hölgyeknek. Kétszer ők jelentették a „mérleg nyelvét”.

A másik a valószínűleg kriptokommunista  Trudeau család. Az idősebb szerintem határozottan csúnya , de olyan erős kisugárzása volt, melynek a  fiatal hölgyek nem tudtak ellenállni. A fiatal pedig csinos,

Ez a budapesti polgármester választáson is kirívó volt. A rendkívül tehetséges öreg polgármester helyett  egy magas, jóképű fiatal de kétségbeejtően tehetségtelen fickót választottak a fiatal hölgyek, itt is a mérleg nyelve szerepben.

A költséges óriásplakátok és a drága, színes brosúrák jelentőségét is újra kell  gondolni. Ezeket  az  emberek többsége észre sem veszi. Az  amerikai  tájékozottsági nívó sokkal  alacsonyabb, mint a  magyar, ott ezek jól  dolgoznak, nálunk nem.

Az egyik régebbi  választás előtt, egy idős, politikailag aktív hölggyel  meglátogattunk néhány házat. Több helyen sikerült bejutni az  előtérbe, ahol a posta dobozok voltak. Egy kukás  bödön volt ott minden házban, ahová bejutottunk, Ezek tele  voltak azokkal a  drága  brossurákka-l, amelyek a  különböző pártok küldtek szét. Majd’ mindegyik  olvasatlanul a  szemétben kötött ki. Jó volna, ha a nemzeti pártok nem a  drága  amerikai  módszert használnák hiába.

Sokkal hatásosabb  egy kis igénytelen füzetecske, mely  egyszerű számokkal összehasonlítja a  jelenlegi kormány óriási  sikereit az előző kormányok bűneivel.

A fiatalok  is óriási problémát jelentenek. Nekik  kezükbe kellene  nyomni, vagy az interneten terjeszteni  az  alanti, vagy annál jobb   tájékoztatót:

FIATALOKHOZ

Akár hiszitek, akár nem, én is  voltam fiatal. Most 96(!!!)  évesen, elmondhatom, megértem mindent, mindennek az ellenkezőjé, annak az  ellenkezőjét is.  Tovább is  fokozható...

Valaha én is idealista voltam,  mint ti, akartam megmenteni, megjavítani a  világot. Csalódnom kellett. A hangzatos jelszavak mögött  nem  volt semmi. Csak és kizárólag a  hazugság, hatalmi vágy és gyűlölet.   Ma is ez a helyzet. Régebben, a különböző nemzeteket, népeket ugrasztották  egymásnak azok,  akiket ma  Amerikában „Deep State” (https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_state) néven ismernek. Ugyanis ez az óriás tőke  csak a  háborúkkal töltheti meg a  pénzes zsákjait.  Kitalálták a  túlzó, gyűlöletkeltő nacionalizmust. Ezzel óriási háborúkat, népirtásokat idéztek elő. E háborúk végén olyan „békeszerződéseket” kényszerítettek a  vesztesekre, amelyek ellenségekké tették azokat a  népeket, akiknek évszázadokon keresztül relatív békében éltek egymás mellett és egyetlen vágyuk a béke volt. 1919-ben mondta marshall Foch a francia haderők főparancsnoka: "Ez nem béke, ez húsz éves fegyverszünet" (https://hu.wikiquote.org/wiki/Ferdinand_Foch)

A második világháborúhoz vezető évtizedek, majd a háború alatt legalább 200 millió személy pusztult el, a nagytőke érdekében. A „béke” ugyanaz.  Ennek nyomán  láthattuk a  sok „kis” háborút, amelyek eddig három arab államot tettek tönkre, s elindították  a „menekült” áradatot Európa felé (80% katonakorú férfi, honnan veszik a  nőket?). Az USA „demokrata” pártja mindenáron el akarja pusztítani a volt elnököt, mert az nem akart háborút. ki akart békülni az oroszokkal Itt álljunk meg egy pillanatra. Háborúkat a  Demokrata párt

indította (Lusitania elsülyesztetése, kiprovokált Pearl Harbor https://www.independent.org/news/article.asp?id=1930).. 

9

A Republikánusok a békéért dolgoztak. Ezért mondatták le  Nixont, mert kihozta őket VietNamból. Most Trump volt elnököt akarják megsemmisíteni, mert békét akart.

Néhány szó a médiáról:

Lényegében kevesebb, mint 10 vállalat írányítja a világ sajtót (https://en.wikipedia.org/wiki/Concentration_of_media_ownership). Ezt ugyan olvashattad  volna a  magyarul is megjelent könyvben: Udo Ulfkotte: Megvásárolt újságírók (https://moly.hu/konyvek/udo-ulfkotte-megvasarolt-ujsagirok).

Ma, idealizmusotokat, segíteni akarásotokat használják ki a „deep state” emberei. A mai, tisztességesen megválasztott kormányt ócsárolják, minden  elképzelhető hazugsággal vádolják  őket, akik eddig  messze az elérhető jólétet biztosítják a  magyarságnak.

Nagy baj van  néhány középiskolában és  egyetemen. Az idősebb tanárok a  kommunista időkben  szerezték  diplomájukat. Professzoraik még ma is  tanítanak s kedvük  szerint adják át ballib nézeteiket tanítványaiknak. A többi szovjet uralom alól szabadult népnek még a kommunistái is  nacionalisták voltak.  A mieink  nemzetközi  alapon álltak, s ma is ott vannak. Úgy is  tanítanak...

Amikor  „magyarkodással” vádolják, gúnyolják a  hazaszerető embereket, eltitkolják előttetek a szomorú tényt, hogy a környező államok, melyek  a  magyarság millióit kapták ajándékba  Trianonban, még a kommunista időkben is  vad nacionalisták voltak s a  kezükre adott magyarság kiirtásán dolgoztak teljes  erővel. Látogass el  Erdélybe, Felvidékre,  Kárpátaljára, Bácskába. Ha tényleg idealista vagy, megrendülve és magyarként  fogsz visszajönni.

Addig is  gondosan tanulmányozd Saul D Alinsky könyvét: A CIVIL SZERVEZKEDÉS ÁBÉCÉJE.  vagy ha  tudsz angolul, az eredetit: RULES FOR RADICALS. Ha  figyelmesen olvasod, rá kell jönnöd, hogy a „deep state”  által hatalmas pénzekkel életben tartott„civil szervezetek” és pártok csak kihasználnak a káosz és felfordulás rombolás érdekében.

Ezekre gondolj, mielőtt legközelebb kicsalnak tüntetni.

++++++++++

Ezt terjeszteni kellene Magyarországon, minden lehetőséget felhasználva. Segíts, ha  tudsz

10

MINORITY SAFEPACK

NAGY TÖBBSÉGGEL TÁMOGATJA AZ EP AZ EURÓPAI KISEBBSÉGVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉST

2020. december 17.

Döntő többséggel – 524 igen, 67 nem szavazattal, 103 tartózkodással – fogadta el az Európai Parlament a Minority SafePack kezdeményezést támogató állásfoglalást csütörtökön. Így az MSPI az első olyan európai polgári kezdeményezés, amelyről plenáris vitát szervezett és állásfoglalást fogadott el az EP – közölte az RMDSZ.

„A mai szavazással és a hétfői plenáris vitával az Európai Parlament a lehető leghatározottabb jelzést adta az Európai Bizottságnak, hogy indítsa be a jogalkotást a Minority SafePack kezdeményezésben foglaltakra alapozva. Ez egy nagy győzelem számunkra!” – kommentálta a döntést a közleménye szerint Vincze Loránt, az RMDSZ EP-képviselője, a FUEN elnöke.

EZT TARTALMAZZA AZ ÁLLÁSFOGLALÁS

Állásfoglalásában az Európai Parlament „támogatásáról biztosítja a Minority SafePack – egymillió aláírás a sokszínű Európáérteurópai polgári kezdeményezést; felszólítja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően lépjen fel, és tegyen javaslatot az uniós Szerződéseken, az európai polgári kezdeményezésről szóló rendeleten, valamint a szubszidiaritás és az arányosság elvén alapuló jogi aktusokra.”

Ez persze csak írott, tessék/lássék döntés. Valójában majdnem minden európai állam „belügyeibe való beavatkozás” lenne.

Tessék elképzelni, mit jelentene ez Spanyolországban, ahol a baszkok és katalánok, akik területi autonómiát élbeznek, máris önálósítani akarják magukat de például az ottmaradt, ma is zárt egységekben élő muzlimok is fészkelődni kedenek. Franciaországbam, ahol a németek spanyolok, baszkok, bretonok, olaszok, korzikaiak, oxitánok és a bezúduló arabok területi autonómiát követelnének, mi maradna Framciaországból?

Talán nagyobb sikere volna, csak a az első világhéború és a második fejezet után megszállt területek őslakosságára is vonatkozna ez az akció.

11

2020 28-október 2 és , 2021 március 31

között beérkezett adományok:

Az adakozóink neve a nyomtatott példányban láthatók

Amint a kimutatásból is láthatjuk, támogatóink száma erősen lemorzsolódott. A nemzeti emigráció kihalt, alig vagyunk még néhányan, akik a háborút, a szovjet megszállást, a kommunista rémuralmat, menekülést, új élet kezdést túléltük. A gyermekeink, unokáink szétszóródtak mindenfelé. A magyar „települések” jórészt megszűntek, házaink, templomaink tagsága erősen csökken. 1999-ig egyszázhúsz (120) katolikus, óamerikás magyarok centjei

ből és verítékéből épült templomot adtak át a püspökségeknek.

Ezért kérjük, próbáljon szerezni támogatókat, az „utolsó roham” anyagi támogatására. Ezt a munkát folytatnunk kell, mert az otthoni hihetetlenül nehéz külpolitikai körülmények között kínlódó polgári kormány politikai felelősséget nem vállalhat e fontos nemzetpolitikai munkáért.

Minden támogatónk, munkatársunk legyen büszke arra, hogy rendkívül fontos feladatot, fehér propagandát teljesítünk, amellyel a kiegyezés óra egyetlen magyar kormány sem törődött. Eddig kb. százhúszezer (120,000) angol nyelvű magyar érdekeket szolgáló könyvet és CD-t terjesztettünk főként az amerikai egyetemek és kormányzati könyvtárak között. Ebben az évben újab kb. 20,000 könyv és CD járul. Ezek a honlapunkon is olvashatók, letölthetők

KÖSZÖNET MUNKATÁRSAINKNAK: Vámosi József-Margit, Csermely Péter, Dr. Pordány László, Bányai Ferenc, Tábor Andrea, Magyaródy Rózsi, Dr. Csóti György, Gráber-család, Dr. Forgách Péter, Horváth Mihály, Somogyi Vince, Lamperth Cili, Megyesi Zsuzsa, Dr. Kontúr László, Ayklerné Papp Zsuzsi, Bezuk Anna, Dr. Hévízi Józsa, Hegedűs István, Seregélyes Marci, kati, Kardos Elli

12

SEGÉLYKIÁLTÁS

Amint az első oldalakon olvasható legalább hat könyvet angolra kell fordítanunk, részben vagy egészben. Erre csak egy fő fordítónk (Csermely Péter) és rövidebb feladatokat teljesítő három fordítónk van. Kérem, jelentkezzenek, akik hajlandók volnának rész (fejezet) fordítást, vagy Google fordítás javítását vállalni, Ezenkívül nagy szükségünk volna a honlapunk feltöltését vállaló tudósra Ezért is csak egy hálás kézfogás jár, de ha egy csóró egyetemista vállalná, az valami készpénzt is kapna.

+++

Kérések:

1/ Kérem, senki ne hívjon, szólítson „Magyaródy urnak” Szabolcs bá’ jobban hangzik... A tegezéshez is ragaszkodom, mert aki támogatja munkánkat, cserkésznek tekintem.

2/ Akinek van e-mail címe, belső tájékoztatót is kaphat két Holló között. A Hollót is azonnal megkaphatja, mielőtt a postán érkezik a papir kiadás.

3/ Már nagyon kevesen vagyunk. Nemzeti érzésű barátoknak, ismerősöknek az e-címét kérmém, hogy Hollót küldhessek nekik.

-----------------------------------------------------------------------------

© Published by S.J. Magyaródy

42 Juanita Dr.

Hamilton, ON

L9C 2G3, Canada

NYUGATIAK FIGYELMÉBE

Ha netán valakinek egy kis maradék pénze van, tudnánk használni.

Erre a címre küldhető

Hunyadi Öcs Mk.

42 Juanita Dr.

Hamiltonm ON

L9C 2G3, Canada

A csekket erre a névre állítsuk ki:

Hunyadi Öcs.Mk. Books

50 dollártól adómentesígtó elismervényt tudunk adni.

Megnyitva 657 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások