20240624
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2021 április 24, szombat

No pasarán! Nálam most telt be a pohár!

Szerző: Madarász László

Orbán pénteki, (2021.04.23.) bejelentését követően, ami arról szól, hogy egyes szolgáltatások igénybevételének tekintetében megkülönböztetik a védettségi igazolással rendelkező, és azzal nem rendelkező állampolgárokat!!!

Emlékeznek Antall József elhíresült mondatára? „Tetszetek volna forradalmat csinálni!” Elmulasztottuk! Most viszont meg kell csinálnunk a saját, de leginkább gyermekeink, unokáink érdekében! Ebben az országban volt már un. „fülkeforradalom”! Csináljunk tehát Emberjogi forradalmat, mert ha ezt is elmulasztjuk, soha többé nem nézhetünk utódaink szemébe! Nem, ezt a forradalmat – egyelőre - nem szabad az utcán megvívni, az esetlegesen lehetséges újabb magyar vér ontásának elkerülése érdekében! Ezt legelőszőr az élő jogszabályok felhasználásával kell megkisérelni megvívni!!!

Az Emberjogi forradalom jogi alapja:

Elsősorban az 1993. évi XXXI. törvény,...

azaz: az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről alkotott sarkalatos törvény, ami akkor is az, ha azt még nem a fidesz hozta meg! Ez többek között rögzíti: „14. Cikk - Megkülönböztetés tilalma

A jelen Egyezményben meghatározott jogok

és szabadságok élvezetét minden megkülönböztetés, például nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés szerinti vagy egyéb helyzet alapján történő megkülönböztetés nélkül kell biztosítani.”

Ugyanezen törvény 15. cikk kimondja: 

„15. Cikk - Az Egyezmény hatályának felfüggesztése szükséghelyzet esetén

1. Háború vagy a nemzet létét...

fenyegető más rendkívüli állapot esetén bármely Magas Szerződő Fél a jelen Egyezményben meghatározott kötelezettségeitől eltérő intézkedéseket tehet a helyzet szükségessége által feltétlenül megkívánt mértékben, feltéve, hogy az ilyen intézkedések nem ellentétesek egyéb nemzetközi jogi kötelezettségeivel.”

Nincs háború! Háború csak egy őrült, pszihopata agyában létezik, akit vert az apja, és felnőtt korában az ólomkatonáit elvette, hogy fizikai munkára ösztönözze inkább a fiát! Sajnos sikertelenül! Ez az őrűlt háborút viselt már a migránsok, Soros, Brüszel, stb., és most a vírus ellen is! A nemzet létét a koronavírus járvány nem veszélyezteti, annál is inkább, mert 2015 I. negyedévében – azaz egyetlen negyedévben! - az influenza több mint 38 ezer áldozatot szedett, a koronavírus 4 negyedév alatt „mindössze” 26 ezret! Vagyis, ha a nemzet létét az influenzajárvány 2015 évben nem veszélyeztette, akkor most meg pláne nem veszélyezteti a koronavírus járvány!

Következtetésként a kihírdetett veszélyhelyzet, vagy a különleges jogrend sem menti fel a kormányt attól, hogy a fidesz által alkotott Alaptörvény XV. cikk (2) pontját a továbbiakban is betartsa!

(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.”

Ugyanakkor az Alaptörvény T) cikk (3) kimondja:(3) Jogszabály nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel.”

Nagyon fontos! Az itt említett jogszabályok 2021.04.24. –én, azaz a mai napon, még hatályosak! Vagyis, ha ezek bármelyikét „a 133 bátor ember” utóbb megváltoztatja, akkor az a nyílt- és totális diktatúra egyértelmű kihirdetése, beismerése, mely ellen minden magyar állampolgár történelmi joga- és kötelessége bármilyen módon, akár erőszakkal is, fellépni!!! Ugyanis ez azt jeleni, hogy a miniszterelnök előzetes bejelentéséséhez igazítják utóbb a törvényeket, jogszabályokat!

Az Emberjogi forradalom menete.

A tüntetés, csoportos demonstráció jogilag...

jelenleg nem megengedett! Amennyiben új – akár ideiglenes törvényt, kormányrendeletet, vagy egyéb jogszabályt alkotnak erről a megkülönböztetésről, akkor – egyelőre – csak a jog eszközével kell élni! Ez azt jelenti, hogy a miniszterelnök bejelentésében említett szolgáltatók úgyis ki fognak helyezni egy tájékoztatót arról, hogy milyen alapon különböztetik meg az embereket! (Védettségi igazolvánnyal rendelkezők, és akiknek ilyen nincs birtokukban.) Ezt a hírdetményt, és az adott intézményt kívülről le kell fotózni, azaz időbélyeggel ellátott fotókat kell készíteni ezekről! Majd a fényképekre és a fenti jogszabályokra hivatkozva ismeretlen tettes ellen feljelentést kell tenni a rendőrségen az adott intézmény ellen, annak pontos megnevezésével! (Ennek magyarázata az az elv, hogy valamely jogszabály nem ismerete, senkit nem ment fel a törvényes következmények alól, így az adott intézményt (mozit, fürdőt, stb.) üzemeltetőt sem!) Hivatkozni kell arra, hogy ezzel a megkülönböztetéssel megsértették az Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozatában és a hazai fenti törvényekben rögzített személyhez fűződő alapvető jogaimat! Azt is le kell írni, hogy amennyiben a rendőrség nem illetékes a dolog elbírálásában, a feljelentést az arra hivatott szervnek automatikusan továbbítsák! (Első körben ez a feljelentés e-mailben is benyújtható, legalábbis szerintem!)

Persze feltehetően ezt a feljelentést...

mondvacsinált okokból elutasíthatják, de meg fogják jelölni a fellebbezés benyújtásának helyét! Élni kell vele, de már a bíróság felé jelezni kell a kártérítési igényt is azzal, hogy annak mértékének megállapítását a bíróságra bízzuk! Egyúttal kérni kell a bíróságot, hogy a határozatát tárgyalás megtartása nélkül hozza meg! A többit meglátjuk! Amennyiben a bíróság a jogszolgáltatást elutasítja, a döntéseket össze kell gyűjteni, és már csoportosan a Kúriánál kell fellebbezni!
Várhatóan már a tömeges feljelentések hatására vissza fogják vonni – vélhetően a járvány megszűnésére hivatkozva – az emberek megkülönböztetésére vonatkozó jogszabályt! De végig kell csinálni, arra hivatkozva, hogy akkor még ez a jogszabály volt érvényes! Meg kell mutatni ennek a semmirekellő kormánynak, hogy következmény nélkül nem szórakozhat az emberekkel kénye-kedve szerint!

Az Emberjogi forradalom jelszava.

No pasarán! (Nem hátrálunk meg!)...

Ez nemzetközileg is érthető, és más országokban is alkalmazni fogják az önkény ellen! Ezzel nagyon sok támogatást szerezhetünk külföldről is! Szükségünk van rá!

Felkérek mindenkit,...

oltatlant és oltottat, hogy csatlakozzon az Emberjogi forradalomhoz! Az „ellenzékre” nem számíthatunk! Az ördögnek is van jobb és bal keze!!!

Most mi oltatlanok...

vagyunk a kormány célpontja! Holnap Ti jöttök oltottak! Ugyanis Karikó Katalin, és Müller Cecilia is elmondta, hogy az oltottak is elkaphatják a vírust, és terjeszthetik is! Ha ezt hagyjátok, megtalálja a kormány a módját annak is, Ti se maradjatok - majd idővel -ki a „jóból”! Azután célponként jöhetnek akár pl. a balkezesek, kékszeműek, vagy ki tudja? Nem szeretném, ha a hajdani sárga csillag bármilyen más formában megjelenne Hazánkban, csak azért, hogy a magyart a magyar ellen lehessen úszítani, és továbbra is előtérbe maradjon, és egyre fokozódjon Mária Terézia elve!

„Oszd meg, és uralkodj rajtuk!!!”
Madarász László

Hozzászólás  

#1 Tiltakozás a videós előadásbanR Zoltán 2021-04-25 01:06
A felhíváshoz, illetve a fenn megírt cikkhez szorosan kapcsolódó tiltakozás hangzik el a videóban is.

Mondj nemet az állampolgári megkülönböztetésre ....

www.youtube.com/watch?v=H-oAHGgrr7I&t=1030s

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások