20220929
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2021 április 20, kedd

Petíció oltási igazolások ellen.

Szerző: G Ági

Kedves mindenki - Ezt egy nyilvános petíció, a FB on egy felhívással tettem ki, hogy mindenki küldje el az illetékeseknek ! Kísérő szövegként csak annyi kell hozzá, hogy ki kell tölteni az adatokat, mert csak akkor "érvényes" ! Lényege, hogy minél többen elküldjék nekik ! / Üdvözlettel . G. Ági  

PETÍCIÓ AZ OLTÁSI IGAZOLÁS ÉS ANNAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ BÁRMILYEN MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLEN 

CÍMZETTJEI : a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. /

                            a Magyar Kormány /Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                            a Miniszterelnök / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                            az Országgyűlési képviselők

                            az EMMI / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. /  

                            a Magyar Orvosi Kamara / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                            az Operatív Törzs összes tagja / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. /

                           Szlávik János / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

                           Gulyás Gergely / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

INDOKLÁS :

  Az utóbbi hetekben több médiában, több helyen és módon is elhangzottak a felsoroltak részéről olyan kijelentések, melyek szerint az oltásokról kiadott igazolásokat fel akarják használni az oltottak előnyösebb helyzetbe hozására ,számukra bizonyos engedmények megadására :

 • Az Iprarkamara részéről ehhez kötnék a vendéglátóhelyek, turisztikai létesítmények igénybevételét 
 • A Kormány elképzelése szerint az UEFA kupa vagy egyéb sportrendezvények látogathatóságát 
 • A kormánytagok szerint az iskolák és egyéb intézmények nyitását az oltottság okán 

Egyes munkaadók az igazolás meglétéhez kötnék, vagy kötik már most is a munkavállalás lehetőségét ,nyomást gyakorolva, mintegy kényszerítve a kísérleti vakcinák igénybevételére a dolgozókat 

Az ilyen kijelentések és az általuk kialakított kényszerítő hatás  egy jogállamban elfogadhatatlanok ! 

Ezért ,állampolgári jogom és kötelességem okán  ezúton felszólítom a címzetteket, hogy ne tegyenek jogsértésre utaló kijelentéseket, ne próbálkozzanak jogsértő rendeletek vagy szabályok bevezetésével, ne vezessék félre a lakosságot ,azt a látszatot keltve, hogy az említett jogsértő, megkülönböztető intézkedéseket bevezethetik ! 

A POZITIV DISZKRIMINÁCIÓ EBBEN AZ ESETBEN TILOS,AZ OLTÁS BÁRMILYEN MÓDON VALÓ KÉNYSZERÍTÉSE SÉRTI AZ ÖNRENDELKEZÉSHEZ VALÓ JOGOT ! 
Az önrendelkezési jogot az Alkotmánybíróság az emberi méltóság, így az általános személyiségi jog tartalmi elemeként nevezte meg és a döntésre képes ember saját teste és sorsa feletti rendelkezési jogát széles körű védelemben részesíti.

Az önrendelkezési jogot az Alkotmánybíróság az emberi méltóság, így az általános személyiségi jog tartalmi elemeként nevezte meg és a döntésre képes ember saját teste és sorsa feletti rendelkezési jogát széles körű védelemben részesíti.

Az Alkotmánybíróság már korai gyakorlatában az emberi méltósághoz való jogot (lásd Magyarország Alaptörvénye II. cikk), minden ember veleszületett jogaként, mint általános személyiségi jogot határozta meg. E szerint az emberi méltósághoz való jog, mint általános személyiségi jog olyan szubszidiárius jog, amely minden esetben felhívható az egyén autonómiájának védelmére, ha egyetlen más alapjogra sem lehetséges hivatkozni. A testület gyakorlata szerint az általános személyiségi jog egyes összetevőiként a személyiség szabad kibontakoztatásának jogát, az önrendelkezési jogot, az általános cselekvési szabadságot és a magánszférához való jogot nevezte meg. E szerint az önrendelkezési jogot az Alkotmánybíróság az emberi méltóság, így az általános személyiségi jog tartalmi elemeként definiálta és széles körű védelemben részesíti, mint a döntésre képes ember saját teste és sorsa feletti rendelkezési jogát. Az önrendelkezés joga tehát az emberi méltósághoz való jogból, mint anyajogból ered, amely abszolút jellegű, korlátozhatatlan és minden más jogot megelőző alapjog.

Az Alkotmánybíróság az általános személyiségi jog védelméből számos az önrendelkezési jog megnyilvánulási formáiként meghatározható egyéni jogot vezetett le, így különösen: a vérségi származás kiderítésének jogát, a névviseléshez való jogot, a felek perbeli önrendelkezésével kapcsolatos jogokat, a személyek saját testi integritásához fűződő jogát, az ellátás/kezelés visszautasításának jogát, de a testület gyakorlata alapján ide sorolható az ún. „titokszféra” védelme is. Mindezeken felül az önrendelkezés jogából vezette le az Alkotmánybíróság a házasságkötés szabadságához való jogot, melyet később kiterjesztett az élettársi kapcsolat létesítéséhez fűződő jogra is.

Kiemelést érdemel, hogy az Alkotmánybíróság szintén az önrendelkezési jogból vezette le és nevesítette az ún. egészségügyi önrendelkezési jogot, melyet tágabb kategóriaként határozott meg, mint az egészségügyi beavatkozások visszautasításához való jogot

AZ ÖNRENDELKEZÉS ESETEI : 

  • a test és a szövetek feletti rendelkezés
  • a személyes adatok feletti rendelkezés
  • a magántulajdonnal történő rendelkezés
  • a lakóhely szabad megválasztása feletti rendelkezés
  • a munkahely szabad megválasztása feletti rendelkezés
  • a vélemény nyilvánítás szabadsága 

EZÉRT SENKIT SEMMILYEN HÁTRÁNY NEM ÉRHET,HA NEM AKAR BEADATNI MAGÁNAK EGY KÍSÉRLETI STÁDIUMBAN LEVŐ,ÉPPEN EZÉRT CSAK IDEIGLENES ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ VAKCINÁT ,AMINEK HATÁSAIÉRT A GYÁRTÓK NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET ! 

A legfontosabb emberi jogi szervezet, az Európa Tanács 2021. január 27-én elfogadott egy határozatot (2361/2021) a kötelező oltás ellen.

Az oltatlan embereket nem szabad hátrányosan megkülönböztetni.

Január 27-től a kötelező oltás eleve jogellenes, és a munkahelyi diszkrimináció vagy a be nem oltott személyek utazási tilalma jogilag kizárt.

https://pace.coe.int/en/files/29004/html

https://t.me/c/1470903903/2139

https://www.churchmilitant.com/news/article/council-of-europe-prohibits-mandatory-vaccination

A POZITÍV DISZKRIMINÁCIÓ ESETÉN , – bár maga a fogalom tartalmaz némi nyelvi ellentmondást – a kedvezményezett annak ellenére részesül valamilyen jogban, kedvezményben, juttatásban, hogy az másoknak nem jár. Az esélyegyenlőséggel foglalkozó szakirodalomban és a társadalmi, szakmai közbeszédben gyakran az etnikai, szociokulturális, adott esetben nemi hátrányok kompenzálásának eszközeként jelenik meg a pozitív diszkrimináció. Az Alkotmánybíróság egy korai határozata szerint (144/B/1990.), ha a pozitív megkülönböztetéssel egy hátrányos helyzetben lévő személynek kívánnak segíteni és ez a tevékenység más kárára nincs, az nem válik jogellenessé, azaz a diszkrimináció tilalma nem jelenti azt, hogy minden, még a végső soron nagyobb társadalmi egyenlőséget célzó megkülönböztetés is tilos. A pozitív diszkriminációt tehát az esélyegyenlőség, illetve magának a lehetőségnek a megteremtése, a társadalmi felzárkózás megvalósítása indokolhatja, vagyis a kedvezmények sem osztogathatók önkényesen. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 11. § (1) 11 bekezdése alapján nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését az a rendelkezés, amely egy kifejezetten megjelölt társadalmi csoport tárgyilagos értékelésen alapuló esélyegyenlőtlenségének felszámolására irányul, ha az - törvényen vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeleten, illetve kollektív szerződésen alapul, - határozott időre vagy határozott feltétel bekövetkeztéig szól és - nem sért alapvető jogot, nem biztosíthat feltétlen előnyt, és nem zárhatja ki az egyéni szempontok mérlegelését

Az egyenlő bánásmód követelménye azt jelenti, hogy tilos hátrányt okozni a jog által védett tulajdonsággal rendelkezőknek e tulajdonságuk miatt. Az egyenlő bánásmód megsértésének minősül, ha a megkülönböztetés hátrányt okoz az érintett személynek 

A védett tulajdonságok körét az Ebktv. határozza meg, ide tartozik például az egészségi állapot, családi állapot, anyaság (terhesség) vagy apaság, a foglalkoztatás részmunkaidős jellege. Az Ebktv. külön is kiemelt területként kezeli a foglalkoztatást. Az Ebktv. 21. §- a meghatározza, hogy mi az, ami a foglalkoztatás területén különösen az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti. Ilyen tényállás különösen, ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen hátrányos megkülönböztetést alkalmaz például a munkához való hozzájutásban, a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésében és megszüntetésében, a munkavégzést megelőzően vagy annak folyamán végzett képzéssel kapcsolatosan, a munkafeltételek megállapításában, biztosításában

Mivel az oltottak pozitiv diszkriminációja nem indokolt és nem indokolható, a másik oldalon, az oltatlanok esetében egy ilyen szabály, gyakorlat, vagy rendelet bevezetése sértené az Atv-ben biztosított jogaikat, és önrendelkezési joguk alapján emberi méltóságukat is, a számukra okozott hátrányos helyzet kialakításával ! 

A Helsinki Bizottság elemzése a pozitiv diszkrimináció alkalmazási lehetőségéről és korlátairól : 

https://helsinki.hu/wp-content/uploads/70A_GyorfiT_MTothB.pdf

Mindezek okán felhívom Önöket, hogy tekintsenek el a jogsértő intézkedés bevezetésétől, és az erre utaló további kijelentésektől, vonják vissza ezzel kapcsolatos eddigi nyilatkozataikat ,és tegyék egyértelművé a médiákon keresztül, hogy ilyen jogsértő intézkedést nem fognak életbe léptetni !  

Jelen petíció nyilvános, megkapják a címzetteken kívül az országos és független médiák is ! 

 

Név:

Szem.szám: 

Lakcím : 


Kelt: „2021 ápr.19

 

 

Megnyitva 1779 alkalommal

Hozzászólás   

#5 Válasz az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁBÓLR Zoltán 2021-05-19 19:37
Tárgy: petíció az oltási igazolással kapcsolatos megkülönböztetés ellen.

magyarmegmaradasert.hu/.../340_9dab1d6f670922c958fc06943a617cfa
#4 Szlávik beismeréseR Zoltán 2021-05-08 16:01
#3 A megkülönböztetés elleni harc ezennel elkezdődöttR Zoltán 2021-04-30 12:21
A megkülönböztetés elleni harc ezennel elkezdődött
Dr. Tamasi József
2021-04-27 orvosokatisztanlatasert.hu/.../
#2 Petíció oltási igazolások ellen.retur 2021-04-25 10:54
Úgy látszik, Szlávik úr megfeledkezik arról, hogy időnként önként áll a kamerák elé, és hangoztatja oltáspárti nézeteit. Médiaszereplései tükrében meglepő, ahogy válaszolt a megkeresésre. Megérteném, ha a nézeteit is csak a korház falain belül hangoztatná kollégái körében.
-retur-
#1 Szlávik János dr. urat ne zavarjátok evvel a petícióval mert politikával nem foglalkozik!R Zoltán 2021-04-20 08:37
Ezt írta az írásos tiltakozásomra - petíciómra amit a cikkbéli utasítások szerint neki is megcímeztem. Íme a levele idézve:

"Kedves Raffai Zoltán!

Nagyon megtisztelő, hogy úgy gondolja, hogy részt veszek vagy legalább közöm van Magyarország Kormánya járványügyi döntéseihez, de én csak beteg emberekkel foglalkozom, és ezáltal elég jól látom ennek a járványnak a következményeit. Kérem ne küldjön nekem politikai tartalmú leveleket, mert erre nekem sem időm, sem kedvem nincs reagálni.

Üdvözlettel, vigyázzon magára!"


Szlávik János dr."

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások