20240715
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2021 július 28, szerda

Magyar herceg Amerika névadója

Szerző: Dr. Balogh Sándor

Kedves Bánhegyi ur, Dicséretreméltó kezdeményezését szeretném kiegészíteni. A középkorban a Szent Imre tisztelet élt europaszerte, igy a Firenze környéki templom oltárképén is megvan Imre örökítve, és Amerigo Vespuccit is erre keresztelték. A Magyarok Világszövetsége emlékfát ültetett Lakiteleken erről. Javaslom, írjon erről is egy leckét. Ha érdekli, szívesen küldök más adatot is. Nem tudom, olvas angolul? Dr. Balogh Sándor Martin Waldseemüller nevezte el az új földrészt 1507-ben, firenzei Amerigo Vespucciról, akit a magyar Szent Imréről (Imre > Emericus > Amerigo) neveztek el.

Ki tudja, hogy Amerikának van névnapja?

Október 12-én egész Amerika, Kanadától Dél Amerikáig Kolumbusz napot ünnepel arra emlékezve, hogy 1492-ben ezen a napon szállt partra Kolumbusz az újvilágban. Az Egyesült Államokban New Yorkban 1792-ben ünnepelték meg először a 300 éves évfordulót. Kolorado állam volt az első, ahol hivatalos nemzeti ünnep lett, és csak 1937üben lett hivatalos nemzeti ünnep az egész Egyesült Államokban.

Majdnem 450 év kellett, hogy Kolumbusz Napja állami ünnep legyen. Kevesen tudják, hogy van még két nap amelyeket meg kellene ünnepelni Kolumbusz Napja mellett. Egyik Amerika kersztelési napja, 1507. április 25, amikor Waldseemüller térképe megjelent, és november 5-e, Amerigo Vespucci, illetve Szent Imre napja

****

Amerika mint földrész és állam egyedülálló abban, hogy van névnapja.

Mindenki tudja, hogy Amerikát Amerigo Vespucciról nevezték el. De kiről nevezték el Amerigót?

Ezt már sokkal kevesebben tudják, még a magyarok és olaszok sem dicsekednek vele. Legalább is én soha nem hallottam, hogy magyarok, főleg a magyar katolikusok, azzal dicsekedtek, hogy Amerika, illetve Amerigo a mi Szent Imrénktől kapta volna a nevét. Pedig így van! Ezért Amerika névnapja november 5-én van!

Én is nagy meglepetéssel olvastam több, mint harminc évvelezelőtt, hogy Amerika eredeti névadója Imre volt. Amerikai napilapokban volt egy rovat, ami „hiszed vagy nem” cím alatt érdekes tényeket közölt. Ide küldte be Claude Klarkowsky atya, egy csikágói lengyel pap és amatőr genealógus, ezt a meglepő információt:

Hiszed vagy nem!

MAGYAR HERCEG AMERIKA NÉVADÓJA

Martin Waldseemüller nevezte el az új földrészt 1507-ben, firenzei Amerigo Vespucciról, akit a magyar Szent Imréről (Imre > Emericus > Amerigo) neveztek el.

Eleinte én is azok közé tartoztam, akik inkább nem hitték, vagy legalább is kételkedtek. Így, Klarkowsky atya információjára támaszkodva, ezt megírtam egy rövid levélben a helyi katolikus lap, az Evangelist-nak. Ők lehozták a levelet, és pár nap múlva kapok egy telefonhívást egy helyi paptól, aki olvasta a levelemet.

Azzal kezdte, hogy először ő is szkeptikusan fogadta a hírt, mert „ezek a kelet európai bevándoroltak azt hiszik, hogy még a spanyol viaszt is ők fedezték fel.” Majd elővette Egyháztörténelem könyvét amit szemináriumban használtak, és íme, szó szerint ezt találta:

MAGYARORSZÁG Szent Istvan, a magyar Hon Atyja, 1038. Augustus 15-én halt meg. Szerencsétlenségre, egyetlen fia, Szent Imre –Amerigo Vespucci és innen, távolról, Amerika védőszentje, egy vadász balesetben halt meg. (A Summary of Catholic History, Volume I Ancient &Medieval History, By Newman C Eberhardt, C. M; Herder Book Co; St. Louis 2, MO. 538 o. saját kiemelésem)

Ezen felbátorodva, feltettem ezt a hirt az akkor még létező MAGYAR KATOLIKUS VASÁRNAP c. hetilapra, amire egy másik hirt kaptam. Dr. Horváth Miklós, egy pap-tanár volt a katolikus John Carroll Egyetemen, küldött egy kivágást az Our SundayVisitor egyik 1931-es számából, ahol John Noll érsek, a Fort Wayne-i egyházmegye püspöke írta, hogy

Szent Imre örökös szüzességet fogadott. A tény, hogy ez a fiatalember hűségesen megtartotta esküjét négy éves házassága alatt is, és igy első lelki virága volt egy újonnan kereszténnyé lett népnek, Szent Imre emlékét olyan különleges fénybe emelte, amilyet nehéz lenne találni az emberiség történetében. Népszerűsége nőtt, Európa fiatalságának a védőszentje lett Sanctus Emericus vagy Americus név alatt. Mikor Amerigo Vespucci született, ügyvéd apja, egy firenzei nemes, állítólag szándékosan választotta Szent Imrét harmadik fia égi patronusának olasz változatban, ezért Amerigonak nevezte. Így, Magyarországot tekinthetjük nagy Amerika névadójának.”

Egy másik levélíró küldött egy újságkivágást amelyben Dr. Howard V. Harper veti fel, majd válaszolja meg a kérdést:

Honnan kapta Amerika a nevét?

Okos tudósok azt válaszolják, hogy a 16. századbeli felfedezőről,Amerigo Vespucciról. Ez persze igaz. De az igazán érdekes rész az, hogy annak idején sok olasz szülő nevezte fiúgyermekét a 11. századbeli magyarról, Szent Imréről. Imre latinul Emericus, aminek az olasz formája Amerigo. Így egy nyelvi ugrással, Amerikát Szent Imréről nevezték el.” (Acron Beacon Journal, Nov. 3, 1962, p. 9). Amerigo Vespucci apja és nagypapája is Amerigo volt, Amerigho et Matteo di ser Nastagio di ser Amerigho Vespucci." Tehát nem csak a mi Amerigónk használta, hanem már nagypapája is, nem csak a keresztlevél szerint, hanem ez van a nagypapa sírkövén is!

v. Erdélyi István A KERESZT ÉS KARD MOZGALOM HANGJÁBAN (XXIV! évfo.5. szám 1983 November havi szám), SZENT IMRE SZENTTÉAVATÁSÁNAK 900. ÉVFORDULÓJÁRA!! cimú cikkben érdekes információt nyujt: “Először a régen elhunyt amerikás-magyar Piványi Ernő (Piványi Ernő: Az ezeréves Magyarország és a milleniumkiállitás, 1896?) vetette fel, hogy Vespuccit az apja a mi Szent Imrénk után kereszteltette Amerigonak.”

Az amerikai történészek közül, tudomásom szerint, először Howard V. Harper rögzitette irásban /Akron Beacon Journal, 1962 nov. 3-i sz.90./hogy Vespuccit szülei a 11. századi magyar Boldog Imre után kereszteltették Amerigonak.”

A magyarok közül Farkas Zoltán irt először angol nyelven erről a kérdésről "NAMES" c. cikkében (Journal of the American Name Society, 1965. XIII.köt. 11-18.o.) hogy az Amerigo név az Americusnak, s így Szent Imre nevének felel meg. Az angol Clark Kin­nard a World Journal Tribune 1967. márc. 29-i számában egyszerűen megállapítja hogy Vespucci a keresztségben Szent Imre (St. Emericus of Hungary) herceg után kapta az Amerigo nevet és igy az "America" név minden bizonnyal magyar eredetü. Én "America neve is magyar" c. cikkben a Katolikus Magyarok Vasárnapja 1967 ápr. 21-i sz.is­mertettem ezt a cikket és felhivtam az Amerikában élő magyar papokat és szerzeteseket, hogy rájuk vár Szent Imre kultuszának a meghonositá­sa, amiből kinőhet majd országos tisztelete.

“Néhai Msgr. Papp György hamiltoni plébános a Magyar Kultúra c. folyói­ratának 1. számában /1968. dec.l./ megjelent "Magyar királyfi nevét viseli A­merika" c. tanulmányában hiteles fényképekkel kimutatta, hogy Firenze mellet­ti Settignano St. Martino a Mensola templomának háromrészes főoltára képén Szüz Mária két oldalán S. Guiliano /Juliánus/ és S. Amerigho /Imre/ áll, az előtér­ben pedig a festmény rendelőjének, Amerigo Zati-nak térdelő alakja látható. A szakálas bajuszos, prémes királyi öltözetű, kezében,liliomot tartó Santo Amerigho kép a magyar Szent Imrét ábrázolja, azt minden ketseget kizaroan az oltarkep a­latt olvasható szőveg:

SCO:GUILIANO:SCO:AMERIGHO:D'UNGHERIA:MCCCXXXXI:OTTOBRE .[érdekes, hogy a kép rendelője is Amerigo volt, tehát a saját védőszentjét festette meg. Ez mutatja, hogy a név gyakori lehetett].” (ebben Erdélyi tévedett, Amerigo nagypapája volt Amerigo.)

Msgr. Pap György közölt a Magyar Kultúra 1968 decemberi számában egy fényképet az 1391-ben készült szárnyas oltárképről a Firenze környéki Settignano St. Martino a Mensola kápolna főoltáráról. . A főoltár felett egy három szárnyú festmény van, amelynek a középső részén találjuk meg Szent Imrét. Az egyik férfialak fehér liliommal, a szüzesség jelképével a kezében, és karddal az oldalán, a kép alatt mint Amerigo D’Ungheria van azonosítva. Utólag sikerült megkapnom a fényképet a középső oltárképről Prokopp Mária művészettörténész jóvoltából, amelyen Szűz Mária van a kis Jézussal a karján, Imre és egy másik szenttől körülvéve, és előtte a kápolna kegyura, a képet festető Amerigo Zati térdel. Érdekes, hogy a kegyur is Amerigo volt. A templomot resturálták és ma is használják és a kép nagyon jó állapotban van.

A nagy kép alatt a jobbról a második kép a legendából vett esetet ábrázolja, mikor Szent István az ajtóból lesi ahogy Imre és felesége térdepelve imádkoznak.

imreherceg1

A három kép alatt a felirat

Bal szélső: SCA MARA MADALENA SCO NICCHOLO SCA CHATERINA

Jobb szélső SCO MARTINO SCO GHIRIGORO PAPA SCO ANTONIO ABATE

Így nyilvánvaló, hogy az üzletember a saját névadójának és védőszentjének a képét festette meg, tehát az Amerigo és Imre név közti kapcsolat tagadhatatlan. A másik szent, Guiliano, Amerigo Zati testvérének, Juliannak a védőszentje. Tüske Anna történész szerint Amerigo megfestette a két szárnyképen látható szentek Amerigo Zati gyermekeinek a védőszentjeit. (http://tuskesanna.eu/international/node/25)

Ebből az is kiderül, hogy nem az oltárkép okozta az Amerigo név elterjedését, hanem attól függetlenül, a nevet már rég használták és tudták, hogy ki volt Szent Imre, legalább is Firenze környékén, és ez a magyarázata az oltárképnek.

Így az Amerigo – Szent Imre kapcsolat tagadhatatlanul dokumentálható.

imreherceg2

SCO GULIANO SCO AMERIGO D’UNGHARIA MCCCLXXXXI.OCTOBRE .

Nézzük most az Amerigo – Amerika kapcsolatot.

Mindenki tudja, hogy Kolumbusz volt a felfedező. De ő nem tudta, hogy mit fedezett fel, illetve ő azt hitte, hogy egy rövidebb utat talált Indiába, és azért is nevezték a bennszülötteket indiánoknak.

Vespuccinak ez amagyarázat gyanus volt, és amatőr csillagász lvén,megvoltak a szükséges mszerei, és második tján magával vitte őket és rájött csillagászati számítások alapján, hogy ez nem India, hanem egy “Új Világ”, és egy óceán választja el Indiától. Erről irt tudósítása elterjedt az európai tudós körökben.” Tehát ez a tudományos felfedezése volt Vespucci érdeme, amiért 1507-ben, mikor Cosmographiæ Introductio című térkép gyűjtemény szerkesztői, köztük Martin Waldseemüller, elhatározták, hogy "Új Világ" nem hangzik jól mint egy kontinens neve. Ezért az addig névtelen kontinenst Amerigo Vespucciról nevezzék el. Martin Waldseemüller miután megmagyarázza a név eredetét kísérő szövegben, hogy Vespucci fedezte fel, hogy ez a negyedik kontinens és megjegyzi, hogy „nem látja, hogy bárkinek is joga lenne tiltakozni ez ellen!”

A név alakulása könnyen követhető: Imre > Emericus >Amerigo >Amerika. Az Amerika névben tehát meg lehet találni a latin Emericus nyomát is. Mivel azon nyelvekben, amelyek a tárgyakat nemek szerint osztályozzák (mint a latin vagy az olasz), földrajzi nevek mindig nőneműek és rendszerint A-ra végződnek, a himnemű Emericus illetve Amerigoból Americus helyett az A-ra végződő nőnemű Amerika lett.

Egyesek az alábbi latin nyelvű iratot tartják Amerika Keresztlevelének, amelyben Waldseemüller kifejti a névadás történetét.

imreherceg3

Eredetileg az Amerika név csak DÉL AMERIKÁRA vonatkozott, és csak 1538-ban alkalmazta a híres földrajz szakértő, Gerard Mercator az északi földrészre is.

The $10 Million map is assembled from 12 woodcuts into 4’ X 7.5’spread

Waldseemüller eredeti térképe 1507-ból, ⇒

(forrás Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Waldseem%C3%BCller_map). Amerika neve tisztán látható az alábbi részleten (forrás u.o.)

imreherceg4A felső sorban a második részben tisztán kivehető Vespucci képe és neve ahogy tartja a körzőt, az eszközt ami segítette munkájában.

←Az egyetlen sértetlen példány ami fennmaradt, a Congresszusi Könyvtárban van kiállitva, Amerika Születési Oklevele cimmel.

imreherceg5a

Annak idején ezer példányt adtak ki a térképből, és az egyetlen létező példányt 2007-ben tiz millió dollárért vette meg Amerika, és jelenleg a Library of Congress-ben van kiállítva, mint Amerika születési oklevele. (http://www.loc.gov/loc/lcib/01078/discovering.html).

Amerika mint befogadó földrész.

Amerikát a világ minden részéről idevándorlók tették nagyhatalommá. Szent István király fiának, Szent Imrének irt Intelmei mintegy jövendölés, előrevetíti Amerikát:

VI. A VENDÉGEK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS GYÁMOLÍTÁSÁRÓL

A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltóság hatodik helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel és lettek dicsőségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról…Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak…. (Szent István király intelmei Imre herceghez)

Elképzelhető tehát, hogy Amerika névadásával a Gondviselés ezt az Intelmet akarta valóra váltani. Nincs a világon olyan ország, ami jobban megvalósítaná Szent István intelmeinek ezt a pontját az idegenek befogadásáról.

* * * *

Ez tehát Amerika elnevezésének a története, és bár illő lenne az olaszokkal közösen megünnepelni, elvégre mi csak a nevet adtuk, az olasz Vespucci érdeme volt a felismerés. Már beszéltem pár olasz ismerőssel, és ők szívesen ünnepelnének velünk. Az ünnepre az olaszokon kivűl meg lehetne hívni az amerikai közéleti vezetőket és a sajtót is, hogy ünnepeljünk közösen. Nv.,

Ugyanakkor otthon az Uj Ember nem veszi komolyan a történetet és valószinütlennek talála a római képviseljük.

Uj Ember, 2000. november 5.
LVI. évf. 45. (2728.) 

Amerika névnapja?

Szent Imre az Újvilágban

Köztudott, hogy az amerikai földrészt, amelyet Kolumbusz fedezett föl, Amerigo Vespucci itáliai hajósról nevezte el Martin Waldseemüller térképkészítő. Dél-amerikai felfedező útjaira tekintettel előbb a kontinens déli fele kapta meg a hajós keresztnevét, az északi részt csak később kezdték Amerikának nevezni. A XX. század harmincas éveiben egy, majd a hatvanas évtizedtől kezdve egyre több cikk jelent meg, elsősorban amerikai magyar folyóiratokban, amelyek az Amerigo nevet a magyar Imre olasz változatának tartják, s ebből azt a következtetést vonják le, hogy az Újvilág, Vespucci révén, a magyar Szent Imre herceg nevét viseli. Az Imre eredhet a Henrik, latinosan Henricus névből, így hívták Imre herceg édesanyjának, bajor Gizellának a bátyját, aki II. Henrik néven német-római császár volt, s 1146-ban szentté avatták. Más feltételezés szerint – s az amerikai magyarok közül többen ezt tartják helyesnek – az Imre a türk Imir-Emir névből ered, ez latinosan Emericus. Ugyancsak amerikai magyar kutatók állítják, hogy a késői középkorban elterjedt volt Észak-Itáliában Szent Imre tisztelete. Ezt szerintük egy Firenze melletti templom oltárképe is igazolja, amelynek Szűz Mária mellett egyik mellékalakja Amerigo D’Ungheria – a magyar Szent Imre. Úgy vélik, Nastagio Vespucci 1451-ben született harmadik fiát ezen oltárkép alapján keresztelte Amerigóonak.

Hazai kutatók nem erősítik meg ezt a feltételezést, illetve tudomásunk szerint nem foglalkoznak a témával. Csorba László, jelenleg Rómában dolgozó történész, a Római Magyar Akadémia igazgatója teljesen valószínűtlennek tartja az amerikai kontinens neve és a mi Szent Imrénk közötti összefüggést. Balogh Sándor amerikai politológus profeszszor, az Amerikai Magyarok Országos Szövetségének elnöke ugyanakkor meg van győződve arról, hogy az amerikaiak védőszentjükként tisztelhetnék Árpád-házi Szent Imrét. Ő immár közel húsz esztendeje fáradozik azon, hogy Szent Imre kultuszát Amerikában, de legalább New York államban elterjeszsze, s a magyar szentet példaképül állítsa az amerikai fiatalok elé.

A jubileumi Szentév, úgy látszik, sikerre viszi Balogh Sándor és Csete Iván atya, a New York-i Aquinói Szent Tamás egyházközség plébánosa erőfeszítéseit. Az időközben elhunyt O’Connor bíboros, New York-i érsek, magáévá tette ugyanis a gondolatot, hogy Szent Imre ünnepnapja, november 5., bekerüljön az amerikai liturgikus naptárba. Bár jó néhány nehézség adódik még ezzel kapcsolatban, Brucato püspök és a bíboros utóda, Egan érsek is támogatja az Amerika névnapja mozgalom beindítását. Így, a tervek szerint New Yorkban, a magyar Szent István-templomban és a teljesen amerikai Szent Imre-templomban (ilyen is van!) Szent Imre-ünnepi mise lesz november 5-én. Brucato püspök azt is javasolta, hogy az amerikai templomokban, kiváltképp a magyar és az olasz közösségekben, a pap Szent Imréről, mint aznapi szentről prédikáljon, a mise után pedig ünnepségben emlékezzenek meg róla. Balog Sándor reméli, hogy a szentévi november ötödikével új mozgalom indul Amerikában, amelynek eredményeképpen sok kártékony bálvány helyett új példakép áll az amerikaiak elé, s védőszentül melléjük.

szikora

 

Itt Amerikában is megküldtem a hirt minden magyar plébánosnak a Vilagszövetség felhivásával, és senki nem reagált rá, hogy további adatot kérjen, pedig felajánlottam hogy még ingyen előadást is tartok róla, és egy pap hívott, miután nyugdíjba ment és érdeklődött. Még az a New Yorki egyházmegyés magyar pap, miután összehozott püspökével, aki nagyon érdeklődött és kinevezte egyik segédpüspökét hogy foglalkozzon az üggyel, hirtelen, minden magyarázat nélkül, cserben hagyta az ügyet. Nyugdíjba menetele után újra kértem, hogy segítsen, de nem csinált semmit. Valami nem jól van a magyar egyházban, mintha szégyenlenék, hogy Amerika egy magyar szent nevét viseli. Nehéz nem valami szervezett ellenállást, illetve tiltást gyanítani, hogy merjünk kicsinyek lenni, és még a dokumentált ténynek sem örülunk. A dokumantácio ellenére, az Uj Ember nem tartja valószinünek. Ha az Uj Ember nem mer nagy lenni, bajban van a magyar egyház.

Igy a világiakra hárul a feladat, hogy otthon is terjedjen a hir, irjanak leveleket a szerkeszőnek és November 5-én kivánjanak Boldog Névnapot amerikai rokonaiknak és ismerősöknek, hogy itt Amerikában is terjedjen a hir.

A Magyarok Világ Szövetsége nem csak hogy érdeklődött, hanem egy emléklapot és ezüstérmet kaptam érte, és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban fát ültetett annak emlékére, hogy bebizonyítottam az Imre-Amerika kapcsolatot. Patrubány Miklós, az MVSz elnöke négy másik magyarországi vezető személy aláírásával felhívást intézett az amerikai magyar közösségekhez, ami ezzel kezdődik: Örömmel tudatjuk Önökkel azt a világraszóló felismerést, hogy az amerikai földrész Amerigo Vespucci közvetítésével Szent Imre hercegrõl, Szent István királyunk fiáról nyerte nevét. Patrubány azzal érvelt, hogy ha már Írországnak van védőszentje Szent Patrik személyében, Skóciának Szent András révén, Walesnek Szent Dávid és Angliának Szent György által, úgy itt az ideje, hogy Amerikának is legyen védőszentje Szent Imre személyében, és kérte, hogy Szent Imre napján, november 5-én, vagy az ahhoz legközelebbi vasárnap, ünnepeljék meg Amerika névnapját, de a felhívásnak tudtommal semmi eredménye nem lett. Ne engedjük elveszni ezt a világra szoló felismerést, merjünk ünnepelni november 5-én.

imreherceg6

imreherceg7

akit a Magyarok Világszövetsége életművéért, magyarságszolgálatáért valamint az amerikai földrész Szent Imre hercegről történt elnevezésének bizonyításáért

,

A MAGYAR NEMZETERT

ezüstéremmel tüntetett ki.

Budapest, 2014. október 15-én

 

Patrubány Miklós István Ádám,

a Magyarok Világszövetségének elnöke

* * *


Kedves honfitársaim! Itt most képeket osztok meg veletek egy üvegről amire Amerika térképe van ragasztva. Egy árverésen vettem valamikor és a most olvasott cikkben megjelentetett térképek alapján nagyon nagy hasonlóságot találtam köztük. Ezért rakok ide fel néhányat, hogy ti mit szóltok hozzá? Valaki felismeri ezt a térképet is? / Szeretettel: Zoli a Magyar Megmaradásért 

usaterkepuvegen1

usaterkepuvegen2

 

usaterkepuvegen3aa

Az üveg alja a ragasztásnál.

 usaterkepuvegen4

IMG 20210728 102328

Kép az üveg dugóján.

usaterkepuvegen5

usaterkepuvegen3aa

usaterkepuvegen7

usaterkepuvegen8

 

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások

Honlap ajánló