20240226
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2022 március 13, vasárnap

Mi A Világ ElRejtett Problémája?

Szerző: Fodor Szilárd

A honfoglaló magyarok elődei az Etelközben-, és a Kazár Birodalom területén található Levédiában - a kazárok szövetségeseként - éltek, valamint kazár mintára rendezték be törzsük vezetését.

A magyar törzseknek ezért a kazárokkal közvetlen kapcsolatuk és genetikai kicserőlédésük volt - a másik törzséből történt férjek és feleségek választása által -. Az akkori Kazária lenyúlott a mai Törökország területére, magába foglalva az Ashkenáz nevű területét. Ma, ezt a Kaukázust tartjuk a fehér Ária faj bölcsőjének.

Hozzávetőlegesen i.sz. 740 körül a Kazár király Bulan meghívott egy keresztény papot, egy zsidó rabbit és egy muszlim imámot egy vallási vitára azzal a döntéssel, hogy aki a vitát megnyeri, annak a vallását az országa felveszi. A zsidó rabbi győzött 'nem-rendhagyó' beszédével, így a királyi parancs az volt, hogy a Kazár Birodalom összes törzse vegye fel vallásként a judaizmust.

A kazárok egy csoportjánk a harcos 'fekete kazároknak', a kabaroknak (kik a mai székelyek) nagyon nem tetszett a vallás-váltási elgondolás, így harci konfliktusba kerültek a többi kazár törzzsel. Sok sikeres győzelmet követően, végül mégis el kellett hagyniuk otthonukat a gyülekező-, hatalmas túlerővel bíró ellenséges csapatok miatt. Csatlakoztak a Levédiai magyar törzsekhez, kik egyesültek az Etel-közben élő magyar törzsekkel, majd Árpád vezetésével együtt vándoroltak át a Kárpát-medencébe.

A történelem folyamán a Kazár Birodalom mai Törökország területén levő részéről, Askenáziából kivándorló zsidó vallású kazárok jórésze a mai Ukrajna területére telepedett le. Onnan jórészük Európába vándorolt Poroszország, Ausztria, Németország, Benelux, Spanyolország, Magyarország és a többi Európai állam területére, ahol a jiddis-németen alapuló új zsidó - nyelvet alakították ki.

Az askenázi zsidóságnak, kik ma a zsidóság 98 százalékát teszik ki, genetikailag semmi közük a tradicionális izraelitákhoz. Eran Elhaik, Ph.D. a Maryland-i Johns Hopkins Egyetem izraeli-amerikai genetikus kutatója Eran Elhaik doktori disszertációját ezen felfedezéséről írta.

A Yeshiva Egyetem Albert Einstein Gyógyászati Karának széles elismertségnek örvendő genetikus professzorával Harry Ostrer-el együtt kutatásai felfedezéseiről könyvet adott ki.

A 17. században Sabbatai Zevi (1626.aug.1-ca. 1676.szep.07.) [ejtsd: 'Szábtáj Cvi'], ki egy törökországi-, zsidó hitre áttért kazár, áskenázi zsidó volt, fogta a Talmud parancsolatait és a visszájára fordította őket. Ne öljből ölj lett, ne paráználkodj-bál paráználkodj, stb .. Indoka az volt, hogy „mivel a Talmud szerint a zsidók Messiása akkor jön el, amikor mindenki jó, vagy amikor már mindenki rosz-, és mivel nem megvalósítható, hogy mindenki szent legyen, legyünk inkább bűnösek, mert az sokkal egyszerűbb". Ezzel konkrétan a sátánista szemlélettel megegyező életszemléletet vezetett be. Az új vallását 'szombatosok' -nak nevezte el, mely arra utal, hogy a judaizmus szombati pihenő napját szabatot (sabbath)-melyen mindenki pihen és még apró munkát sem végez és böjtöl-a szórakozás, ünneplés és a paráználkodás napjává tette. Követőit a bűnük gyakorlása általi megváltással biztatta. A szombatista látásmód kummunális együttélést hirdette, melyben mindenki megoszt mindent - még párját is-, mindenkivel. Hasonló jeleneteket láthatunk a 'Tágrazárt szemek' filmben. Megalapította a 'Dönmeh' nevű kabbalista mozgalmat, mely orgiáiról, és erénytelen cselekedeteiről lett hírhedt; arról, hogy ő az aki „megengedi azt ami nem megengedett". Bármelynemű pajzánkodás, az azonos nemek közötti szex, pedofília és az égetés általi állati vagy a rituális emberáldozat támogatottá vált. Hitük szerint - mely bármely etikát vagy gátlást levetkőz, mitöbb, visszájára fordít - az egyedi vagy tömeges ölés által megváltást nyernek. A kabbalah jóslási módszer leírását a Zohár nevű-, miszticizmus szemléletű könyv tartalmazza, így Zoharista zsidóknak, vagy Anti-Talmudistáknak is nevezik őket. A Zohár emellett kifejti az Egó (egoizmus) és a Sötétség kapcsolatát, melyben cél kiteljesíteni az egoista „igaz én" -t, ,,Isten Fényének" megváltása érdekében. Ez egyezik a sátánista tanítások által mondottakkal. A Dönmeh mozgalmat emellett a „mindentlátó szem" mozgalmának is hívták. A dönmeh szó törökül vallást váltót/ konvertálót jelent, pejoratív értelemben pedig árulót, köpönyegforgatót jelent, de a transzvesztitákra is használják szinonimaként.

Zevi, úgy 1663 körül jeruzsálembe költözött. Mivel Zevi törökörzsági és jeruzsálemi követői száma elérte a hozzávetőlegesen 1 millió főt-mely az akkori populációban rendkívül nagynak számított -, 1666. június 18-án (mely szimbolikus számmisztikai értelmezése 666, 6, 3x6) egy zsinagógában kürtökkel kísérve kijelentette, hogy ő az új zsidó messiás. Egy hollandiába szökött lengyel askenázi zsidó utcalányt vett feleségül, mellyel követői beteljesítettnek vélték a Messiás eljövetelére vonatkozó jóslatokat. Zevi szervezetét feljelentették és a török szultán választás elé helyezte: vagy áttér a muszlim hitre, vagy életét veszi. Zevi pár nappal később már turbánban járt-kelt az utcákon, mellyel megalapozta annak szokását, hogy a felszínen a szombatosok bármely vallás tagjaivá válhatnak, miközben meggyőződésüket titokban gyakorolják. Tőle származik a mondás: ,,a cél szentesíti az eszközt". Zevi híre és tanításai rendkívül gyorsan terjedtek az askenázi zsidóság között és az európai kontinensen futótűzszerűen terjedt a szombatosok hite.

Minthogy az askenázi zsidóság egyik központja Lengyelország volt, egy Jakub Lejbowicz (1726-1791.dec.10) nevű szombatista azt állította magáról, hogy Sabbatai Zevi inkarnációja, és a Jacob Joseph Frank nevet vette fel. Élete vége felé 1786-ban Frank átköltözött Frankfurt külvárosába Offenbach-ba, az áskenázi zsidóság egyik nagy központjába. Itt élt többek közt Meyer Amschel Bauer (1744.feb.23.-1812.szept.19.), ki később a Rotschield (Meyer Amschel Rotschield) nevet vette föl a házukra rögzített egyik kovácsoltvas rúdon lógó vörös pajzs-formáról (németül: rot-vörös, schield-pajzs). Minthogy Frank a helyi zsidó szabadkőműves páholyt látogatta (Frankfurt Judenloge) jóban volt Michael (Isaac) Hess (Kugelmann) (1782-1860) rabbival, aki szintén szombatista nézeteket vallott. Megtehette, hiszen a szombatista nézetek a hivatalosan viselt vallási hovatartozástól függetlenek. Emellett egyben a liberális Zsidó Reformisták egyesületének is egyik vezetője volt. Mindenekelőtt fontos megemlíteni, hogy Meyer Rotschield fiainak korrepetálója, tanítója volt. Frank kitűnő kapcsolata a Rotschield családdal így alakult ki. Az általa képviselt Szombatos-Frankista látásmód a Rotchield család kedvére vált és elnyerte annak támogatását. Mivel Bauer-ék (Rotschield-ék) a ma Lengyelországhoz tartozó Poroszországból származtak, könnyű volt a közös hang megteremtése Frankkal. Frank célja a tradicionális Talmud alapú zsidóság etikájának Luciferiánussá való átalakítása. Az ortodox zsidóság elutasította- és tiltakozott Frank nézőpontja ellen és exkommunikálták a zsidóságból őt és követőit 10 generációig tekintve. Emellett általánosan betiltották a kabbala használatát 40 éven aluliak számára.

Történt ekkor, hogy a bajor Ingolstadti Egyetem jezsuita neveltetésű-, radikálisan racionalista professzorát Adam Weishaupt-ot az őt támogatókon keresztül Meyer Rotschield megbízta, hogy hozzon létre egy szervezetet azon elv mentén, hogy az, úgynevezettt „teljes spektrumú dominanciáva" bíró világuralmat valósítson meg. Ezt „Új Világrend" -nek (New World order) nevezték. Ebbe beleértendő a gazdaság, a vallás (Vatikán), a politika, a média és az egészségügy dominálása. Mindez - az évszázadok során kivitelezett fokozatos-, apró lépésekből álló tervnek köszönhetően -, sikerült is. Ehhez Weishaupt a professzor Níccolő Machiavelli (1469.máj.3.-1527.Jún.21.) ,,A Herceg" című végtelen kegyetlenséget tanító művét-, a jezsuita militarisztikus fanatizmust és a Szombatos-Frankista szemlélete által hirdetett nézeteket használta, gyúrta egy 25 pontos küldetéssé. Szervezetüket 1776. május l-én alapították meg - mely május elseje a 'munka ünnepeként', de valójában az Illuminati megalapításának napjaként sokunknak ismerős - a felvilágosultaknak, az Illuminati-nak nevezték el. Tagjaik, csak az Illuminati által engedélyezett könyveket olvashatták és kívülről kellett tudniuk a 25 pontot. Az Illuminati-nak kizárólag nagyon gazdag-, befolyásos emberek és nemes családok a tagjai. Kiváltképp a 13 Mezopotámia-Egyiptom-Görög-Római birodalmakon nyomon követhető vérvonalú családokat értjük, beleértve a d'Este családot ki a legnagyobb európai uralkodó házak élenjáróit adta (Római Birodalom/ Németország, Oroszország, Anglia, Franciaország, stb.). Illuminati tagok így a következő családok: a.) 13 vérvonal: Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Onassis (Görögország), Reynolds, Rockefeller, Rotschield, Russell, Van Duyn b.) továbbá Habsburg, Li (Kína), Carnegie, Warburg, Guggenheim, Schiff és még sokan mások. Keressük a címereken az egy-, vagy kétfejű sast, a sárkányt, az oroszlánt vagy a pegazust. Mivel azonban a világhatalom megteremtéséhez jópár ember szükséges a föld minden pontján, Rotschield engedélyével eldöntötték, hogy behálózzák tanaikkal az addig békés kőműves-szakemberekből álló szabadkőművességet, hiszen nemzetközi szervezettel és bizalmi-, titkot tartani bíró attitüddel rendelkeztek. Weishaupt, 1977-ben a müncheni szabadkőműves páholy tagja lett. Mivel azonban az Illuminati szervezkedése és turpissága kiderült, a bajor herceg rendőrsége lecsapott rájuk egy megbeszélésük közben, jópárat közülük meghurcoltak, azonban a mozgalom feléledt és tovább élt, többek között a szabadkőműves páholyok által, melyek az Illuminati céljait megvalósító munkásokként dolgoznak. Eközben Meyer Rotchield az öt fiát a szélrózsa öt irányába helyezte el. Segítségére volt befolyásának kialakításában a vele baráti kapcsolatban álló Schiff, Astor és Warburg család, kiket Amerika (FED stb.) bekebelezése feladatával küldött el Németországból. Csatlakoztak a klubbhoz később a Rockefellerek.

Megjelent ezen sátánista vonallal párhuzamosan azonban egy másik Illumináti is, a Gnosztikus Illuminati. Ők a világ misztikus, transzcendentális voltát tartják szem előtt, viszont nem csatlakoztak a 25 pont megvalósításához. Ismertető jegyei az egyiptomból erredő szimbólumok, szarkofágok, fáraó fejek, stb. Hatalomra törekednek, azonban - a jelen pillanatban aktuális példát hozva-nem törekednek a világ lakossága 95 százalékának kiírtására és a maradék 10 százalék rabigába terelésére. Mitöbb, ezt nem tatják helyesnek, és az ellen tesznek. Trump például felszámolta a Hollywood-i pedofil maffiát, a Jeffrey Epstein (1953.jan.20.-2019.aug.10) birodalmát - mely rengeteg hollywood-i és politikai hírességet szolgált ki privát szigetén és 'szállított' nekik gyerekeket -, és ezzel párhuzamosan rengeteg gyereket szabadított ki a katonaság segítségével földalatti bázisokból. A Fidesz-KDNP kormány legmagasabb szintű képviselői között is van pár Gnosztikus Illuminati tag, ki egyiptomi szarkofágokat tart. A Gnosztikus Illuminátira nem lehet azt mondani, hogy 'rossz'. Azt kell mondanunk azonban, hogy a bármely-fajta Illumináti nélküli demokratikus népuralom az igazi. Szokták mondani, hogy a sátánista vonalat csak a gnosztikus vonal képes legyőzni, azonban eljön az időszak, mikor már rájuk sincs szükség és csak szabadság és békés demokrácia van jelen helyettük. Az Európai Bizottság épületében több mint valószínű, hogy szabadkőműves beavatási szertartásokat tartanak. A cikkíró saját szemével látta amint egyik teremből kijött a büfébe egy teljes szabadkőműves díszbe öltözött ember. Mit gondolunk, miért támadják a szófogadatlan Magyarországot?

Folytatva eredeti gondolatmenetünket; hamarosan azt követően, hogy a sátánista Illumináti úgy döntött, hogy bekebelezi a szabadkőműveseket, a 19. században a szabadkőművesek hálózatának köszönhetően jópár országban polgári forradalom tört ki. Volt ezeknek hihető idealista célja is, azonban az embereik idealizmusát pajzsként maguk előtt tartva csak a vezetőik tudták, hogy mindez csak a régi hatalmi erők Illuminátihoz történő átcsoportosításáról szólt. Ezek közé tartozott az 1948-as magyar forradalom és szabadságharc. Kossuth és Széchenyi, mindketten szabadkőművesek voltak. Gondoljunk csak a Lánchít oroszlánjaira; nem sok oroszlán van Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy a sátánizmust szolgálták? Igen, de nem tudtak róla.

A szabadkőművesség 33 szintjének alacsonyabb szintjein van a tagjaik jó része, és minél alacsonyabb szinten van valaki, annál kevesebb információt mondanak el neki a teljes igazságból. Csak a 33. szinten kell a „Világ Sötét Urára" felesküdni-és utána elválik, hogy az embert meghívják-e az Illuminátiba vagy sem -; az azt megelőző szintek csak egyre nagyobb kötöttséget kialakító üzleti klubbnak tekinthetőek. Kossuth és Széchenyi nagyszerű hazafiak voltak - jópár további híres magyarral és magyar zsidóval együtt -, kik egyszerűen nem ismerték, hogy mi van a fonal végén, ki mozgatja a szálakat és miért. Nem minden magát zsidónak valló ember tért át a Szombatos-Frankisták nézőpontjára, így nem lehet se a szabadkőműveseket se a zsidóságot úgymond an-block megítélni, kezelni. A megkülönböztető jegy, a jó és a rosz megítélésében az ismérvet csak a sátánista Szombatos-Frankistág (/Illumináti sátánista ága) tagsága jelenti. 

Az Illuminati sátánista vonalának - a „Kazár Maffia", ahogy jelenkorunk friss titkos híreinek megosztója Benjamin Fulford hívja őket-, fejlődését a szabadkőművesség teljes behálózása adta.

A sátánista alapú 'magick' tanainak a szabadkőművességbe illesztését az Aleister Crowley (Edward Alexander Crowley; 1875.okt.12-1947.dec.1) segítette elő különböző ezoterikus szertartások, nézőpontok és eskük bevezetésével. Crowley fontos tanítója volt a Szcientológia megalapítójának L. Ronald Hubbard-nak (1911.márc.3.-1986.jan.24.) és ezzel a Szcientológiáról mindent elmondtunk.

Míg Amerikában és a föld minden pontján az egoista kapitalizmus kialakításán-, a gazdasági-, majd teljeskörű kontroll kialakításán dolgozott az Illuminátusok egyik fele, addig egy másik fronton a kommunizmust alakították ki, biztosítva ezzel a Machiavelli-féle „oszd meg és uralkodj" elvének világszintű megvalósítását. A Szombatos-Frankista askenázi csalából származó-, majd praktikus okok miatt-'mivel a papíron jobban mutatot' - judaizmusból külsőleg evangélikussá átkonvertáló porosz-német Karl Marx (1818.máj.5.-1883.Már.14.) a szombatizmus kommunista aspektusait ragadta meg. Munkáját a Warburg család támogatta. Mivel Poroszországban (ma Lengyelország) született, a porosz hatalom kiállítási figurájaként használva őt, könnyen megfertőzte a cári Oroszországot írásaival. Az orosz szombatos askenázi zsidók mint Lenin és Sztálin könnyen felvették a fonalat. A Nagy októberi Szocialista forradalmat a Schiff által alapított és Paul Moritz Warburg (1868.aug.10.-1932.jan.24) által vezetett 'Kuhn, Loeb and Company' finanszírozta, ki nagybefektető volt Oroszországban is. Így, kettős polaritású világot hozott létre a Kazár Maffia. Tévedés ne essen; ők genetikailag és vallásukat tekintve sem zsidók, hanem kazárok.

Az I. Világháború időszakát átugorva rátérünk a 11.-ra, mert a Cionizmus relevanciáját tekintve ennek van most jelentősége számunkra. 

Elsőként, gondoljuk át, hogy a felmérések szerint ma az Askenázi zsidók aránya a világ teljes zsidóságát tekintve 80 százalék, és Izraelben 90-95 százalék. Az izraeliek hozzávetőlegesen 5-10 százaléka szemita, mely a zsidó és arab törzsek közös őse, közös nyelve. Az „anti-szemita" kifejezés így az arab és zsidó közösségeket nem kedvelőket jelenti. 90-95 százalékuk genetikailag nem szemita, hanem askenázi kazár. Hogy lehetséges ez, hiszen az askenázik Ukrajnába és Európába vándoroltak?

Mivel a 19. századi Illuminátusok álma-, majd legfőbb terve az volt, hogy létrehozzák saját sátánista szemléletű államukat a szent földön, Izrael területén. Azt szerették volna, hogy az askenázi kazárok térjenek át a judaizmusról a Szombatos-Frankista látásmódra és költözzenek a világ minden pontjáról önszántukból Palesztinába. Azon a területen sivatagon, pár tevén, pálmafákon, romokon és rablókon kívül nem volt sokkal több érdekesség, így nem csoda, hogy az európai kereskedésben jártas zsidóság sokkal jobbnak tekintette európai helyzetét, mint a Palesztin lehetőségeket. Hiába hoztak létre 20 települést 1870 és 1897 között, hiába hirdették plakátokon, szórólapokon, hogy „A régi új földednek szüksége van rád! Csatlakozz a zsidó önkéntesekhez.". Mivel az askenázik nagyrésze a Szombatos-Frankista elvekkel és tervekkel nem értettek egyet, nem költöztek Palesztinába. Az Illuminátusok így erőnek erejéhez folyamodtak. Elsőként létrehozták a Zionismust, mint szervezetet. Nevét a Jeruzsálemi Sion hegyről kapta melyen előbb Dávid városa helyezkedett el, majd később Salamon temploma. A zion szó több mint százszor hangzik el a Héber Bibliában (Tanakh). Ez tágabb értelemben Jeruzsálemet jelenti, valamint ennél is tágabb értelemben, Izraelt.

A cionista mozalom kialakulásában meghatározó szerepe volt a Pesti születésű Herzl Tivadarnak. (héber nevén Binyamin Ze'ev Herzl, másik nevén Hóze Hamedíná, izraeli angol átírással Khozeh HaMedinah, 1860.máj.2-1904.júl.3.). Herzl, származását tekintve askenázi-zsidó (a judaizmus hitére áttért kazár) volt, ki bár a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban tanult, otthon hithű konzervatív (neológ) zsidó neveltetést kapott. 1878-ban Bécsbe költözött, ott jogi doktorátust szerzett, majd egy bécsi lap párizsi tudósítója lett. 1896-ban egy értekezést írt Der Judenstaat (A Zsidó Állam) címmel, melyben megfogalmazza azt, hogy a zsidók számüzetésben élnek, nincs önálló országuk, így szükségük van egyre, mely természetszerűleg Izrael kell legyen. 

1897-ben megalapította a szervezetet melyet ma Cionista Világszervezetet (World Zionist Organization, WZO) néven ismerünk, azáltal, hogy összehívta az első cionista világkongresszust, melynek elnökévé is választották. E tisztséget haláláig viselte. Herzl nem volt Szombatos-Frankista; ő egyszerűen - az askenázi zsidóság genetikai származását nem ismerve - zsidó hitében, idealizmusát bontakoztatta ki és meggyőződése szerinti népe javát kereste. Mivel akkoriban Jeruzsálem és a mai Izrael területe Palesztina területén volt mely egyben a török Ottomán Birodalom része volt, Vámbéry Ármin beprotezsálta II. Abdul-Hamid oszmán szultánhoz, akinél elérte, hogy engedélyezze a zsidók letelepedését Palesztinába. Ez természetesen nagy tiltakozást váltott ki a palesztin ottani arab lakosságól, hiszen az Iszlám 'szent' könyve a Korán a keresztények és a zsidók kiírtását szorgalmazza lépten nyomon - még azt is leírja, hogy milyen hosszúságú kést használjanak-. Nem csoda, hogy a palesztin lakosság beleegyezése nem működött, és egy muszlim vezetőtől a szultántól igazán nem várhatjuk, hogy az Iszlám ellen fellép fegyveres erőkkel. Ez az út hát nem volt járható. Herzl ezt megértette. A Brit hatóságok támogatását kérte, kik Uganda területét ajánlották fel. Herzl úgy volt velte, hogy ez mégis csak jobb mint a semmi, és a cionista kongresszust maga mögött tudva úgy gondolta, hogy végül is tudnának ezzel élni. Ez azonban egyáltalán nem egyezett volna a Szombatos-Frankisák elképzelésével. Herzl ekkor hirtelen 'megbetegedett', szanatóriumba került és meghalt. Földi maradványait Izraelbe vitték, nevét a zsidó állam közvetlenül Tel Aviv feletti Herzliya városa őrzi. Herzl-t később Izrael függetlenségi nyilatkozata (1948.máj.14.) hálával említi.

A cionista gőzmozdony azonban tovább ment. Izrael létrehozásának terve két részből állt.

Egyrészt a geolopolitikai és jogi hátteret kellett létrehozni Izrael állam létrehozására, másrészt pedig askenázi zsidókat (kazárokat) kellett odacsalogatni. Mivel a csalogatás nem működött, az erő alkalmazása maradt, előbb fenyegetés, majd fegyveres konfliktus - háború - alkalmazásával.

Elsőként az Amerikai 'frontot' kívánták biztosítani és ideális esetben Amerika segítségét kérni. 1891 elején egy keresztény cionista William E. Blackstone (1841.okt.6.-1935.nov.7.) egy kérvényt szerkesztett - a „Blackstone Memorial"-t -, melyet Benjamin Harrison Elnökhöz (1833.aug.20.-1901.márc.13.) nyújtott be. A kérvény aláírói között John D. Rockefeller, J.P. Morgan aláírása is szerepelt. Ebben Harrison támogatását kérték egy önálló Izrael létrehozására. Harrison támogatta kérését. Bizonyos források szerint Ben Harrison és II. Vilmos német császár (Friedrich Wilhelm Viktor Albert; 1859.jan.27.-1941.jún.4.) talákozott Jeruzsálemben az akkori nem túl kényelmes körülmények között. Harrison kérte Vilmos segítségét az Ottomán birodalom elleni fellépsben, de csak egy kosarat kapott, mivel Vilmos tájékoztatta, hogy az Ottomán Birodalom a szövetségese. Más utat kellett választani.

A török szabadkőművesekkel és a titkos-zsidókkal a Dönmeh mozgalom tagjaival 1908-ban forradalmat robbantottak ki a Török Ifjak Felkelését és a görögországi születésű meleg Atatürtköt (Karna! Atatürk, Mustafa Kemal Pasha, 1881-1938.nov.10.) helyezték az újonnan formált török állam élére. Az álcájuk a török nemzeti tudat kibontakoztatása volt. Musztafa is egy askenázi zsidó volt, tudott héberül, hiszen a Dönmeh mozgalom egyik vezetője - Simon Zvi - által vezetett iskolába járt. Ezáltal Szombatos-Frankista is volt. A Tessaloniki Grand Orient szabadkőműves páholy tagjává vált, mely jelen van Budapesten is, a hírhedt Nagyoriens néven. A Szabados-Frankista Dönmeh családok hagyományát a Wahhabi Muszlimok vitték tovább.

Atatürk vezetésével az új török állam Európai bankoktól vett fel hitelt, stb. Az Ottomán birodalom szétesésével Palesztína önálló állammá vált. Nem kellett többé egy teljes birodalmat eltávolítani az útból, csak egy országot Izrael létrehozásához.

A török főpróba jól sikerült. A modellt épp ideje volt lemásolni Európa további nagyhatalmaira és átveni azok vezetését. A szarajevói merényletben 1914. június 28-án megölték Habsburg-Lotaringiai Ferenc Ferdinándot az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösét. Apja, I. Ferenc József (Franz Joseph, 1830.aug.18.-1916.nov.21.) háborút indított Szerbia ellen. Az Orosz cári család a szláv szerbek segítségére sietett, mely lépésre reagálva európa nagyhatalmai szintén csatlakoztak a fegyveres konfliktushoz, mely az I. Világháborúhoz vezetett. Amint 1917-ben sikerrel járt a Szombatos-Frankista askenázi Lenin bolsevik felkelése - a cél elérése megtörtént -, Oroszország 1918-ban békét kötött és kihátrált a háborúból. Végül az 1919. november 11-én aláírt Versailles-i béke szétbontotta Európa nagyhatalmait, beleértve az Osztrák-Magyar Monarchiát.

Az Európai 'fronton' időközben egy akkor kívülről még szinte mellékesnek tűnő-, azonban az idők során rendkívüli fontosságúnak bizonyuló Illumináti-Cionista sikert tudott elérni a Rotschield-ok Londonba költözött ágának feje, Lionel Walter Rothschild (1868.feb.8.- 1937.aug.27.). W Rotschield volt a brit zsidó szövetségek egyesületének vezetője, mely ebben az időszakban alakult át Brit Cionista Társasággá. Nagy-Britannia külügyminisztere Arthur Balfour (1848.júl.25.-1930.márc.19.) 1917.nov.2.-án írt Rotschield-nek egy pár soros levelet, melyben biztosítja arról, hogy támogatja Izrael létrehozását. Ezt a Balfour Dekrétumnak hívjuk. Kifejti, hogy Palesztina a „zsidó nép nemzeti otthona" melynek visszaállítását Nagy-Britannia „legjobb törekvésével" támogatja és nem fogja támogatni az ott élő „nem-zsidó közösségek polgári vagy vallási panaszát".

Ez részben Chaim Weizmann (1874.nov.27.-1952.nov.9.) [ejtsd: 'Hájm Vejcman'] érdeme is volt - ki 4 év múlva a Cionista Világkongresszus elnöke lett -, mert vele egyeztetésben fejtette ki lobbi­tevékenységét Rotschield e deklaráció elérésében.

A Világháború hamarosan lezárult, azonban nem volt idő és lehetőség Izrael államát létrehozni ezen alkalmat kihasználva. Tudvalevő volt hát, hogy egy következő cionista lépés következik, de már Amerika és Nagy-Britannia deklarációit magáénak tudva. Az is sejthető volt, hogy a többek közt német, osztrák és orosz kormányok megtörését követően kifejezetten Izrael állam létrehozásának célját fogja szolgálni.

Még az I. Világháború leple alatt Törökország főpróbát tartott egy nagyon speciális forgatókönyvre. A Szombatos-Frankista cél az volt, hogy az askenázi zsidók (kazárok) mindegyikét a Szombatos-Frankista látásmódra térítse, valamint az, hogy azokat akik áttértek, Izraelbe kényszerítse - hiszen maguktól nem mentek- és azokat akik nem tértek át, megsemmisítse. Ez csak egy fegyveres konfliktussal volt kivitelezhető. A Szombatista-Frankisták tulajdonsága, hogy csak biztosra mennek. Mielőtt valamely nagyobb lépést tesznek, előbb kicsiben elpróbálják. Mint ahogy a nagy Európai birodalmak szétfoszlatása előtt főpróbát tartottak Atatürk-el, úgy a nem­engedelmeskedő/ nem-konvertáló askenázik megsemmisítését is elpróbálták az Örmény népírtás során, melyben 1.5 millió örményt mészároltak le. A pszichológiai és operációs 'kísérlet' módszerét és tanulságait pontosan dokumentélták egy későbbi felhasználás érdekében.

W Rotschield barátja C Weizmann először 1921-1931 között majd 1935-1946 között volt a Cionista Világszervezet (WZO) elnöke, majd 1949-től Izrael első elnöke lett. 1936-ban, a Cionista Világkongresszus elnökeként Bázelben a következő kijelentést tette, melyet a résztevők ujjongva megtapsoltak: ,,Talán úgy kétmillióan fogják túlélni a hamarosan bekövetkező Holokausztot, de ők készen állnak majd arra, hogy Palesztinában éljenek".

Három dolog ütheti meg ebben fülünket. Egyrészt, hogy tudta, hogy mi fog bekövetkezni, másrészt, hogy annak nevezte aminek ma is nevezzük Holokausztnak, másrészt, hogy elégedett volt a magukat zsidónak vallók rendkívül nagy arányú népességcsökkentésével.

A Holokauszt (holokaustos, ÓAÓKau<1ro<;) egy görög szó, mely áldozatot jelent, pontosabban, tűz általi felajánlás. Holos (őt-oc;) ,,teljesen" + kaustos (xouoróc) ,,elégett". A legmagasabb szintű áldozatot jelenti. Ezen égetési felajánlás egy zsidó szokás is volt egyben.

Adolf Hitlert (1889.ápr.20-1945.ápr.30.) egy Szombatos-Frankista 'ünnepségen' nemzették 1888. július 20-án, Sabbatai Zevi születésnapján. 9 hónappal az eseményt követően megszületett a kis Hitler. Minthogy bizonyos források szerint apja Alois Hitler egy Rotschield családtag illegális gyermekeként született, Adolf „családon belülinek" számított. 1919-ben csatlakozott a „Fekete Napot" tisztelő Thule Társasághoz - más nevén a Vril vagy a 'reptil' társaságához -, melyet a Teuton lovagrend hozott létre. A Thule jelentése 'Ultima Thule' jelentése egy portál-, vagy spirál, melyen keresztül a Föld felszíne alatt levő titkos világot lehet elérni. Okkult témák érdekelték a Thule Társaság tagjait, mint a fölönkívüli civilizációk, a mágia, a swastika ereje. Hittek az egyiptomiak Napistenében Ra-ban (ki megegyezik Akhenaten istenével a krokodil-fejű Sobek-el, ki emellett azonos az 5000 éves Sumér kőtáblák történetei vagy mitológiái által leírt földönkívüli hódítóval Enkivel, ki a homo erectusból hozta létre az emberi fajt, hogy legyenek szolgái az aranybányáiban miközben testvérével Enlil-el harcolt). Hittek továbbá az ária faj Új Világrendként kiteljesedő erejében. A szabadkőművesekhez hasonlóan szerveződtek. A Thule Társaság alapítója és a Nemzeti Szocialista Párt alapítója ugyanaz a személy volt, Dietrich Eckart (1968.márc.23.- 1923.dec.26.). Hitler az Új Világrend ellen tartott beszédeket és nem akart háborút. Szót emelt a szabadkőművesség ellen. Eközben az 1932-ban Németországban jelen levő több mint 250-nél több zsidó szervezet helyett 1934-ben egyetlen szervezet képviselte a német zsidóságot, a Munkás Cionisták. Nem Hitler egyesítette őket az egyetlen látásmódként a cionizmust megjelölve, hanem maguk közt állapodtak meg így. Hitlert, igyekezete ellenére, az Illumináti különböző megtévesztő trükkökkel beleprovokálta egy háborúba, mely által végső soron az Illuminati érdekeiket szolgálta. Nagy-Britannia elnöke Wintston Churchill (1874.nov.30.-1965.jan.24.) szintén Szombatos­Frankista volt, így nem véletlenül lépet hadba Németországgal. Így alakult, hogy a szó szerinti Holokausztra került sor a német munkatáborokban. C Weizmann-nak igaza lett. Vagy csak jól tippelt, vagy tudott valamit.

Az askenázik próbáltak menekülni. A háború alatt 2 millió askenázi Amerikába szökött, azonban az amerikai elnök Franklin D. Roosevelt (1882.jan.30-1945.ápr.12.), ki szintén Szombatos-Frankista volt, lezáratta a határokat. Az amerikai rabbik egy szót sem emeltek az Európai askenázik érdekében, sőt egyikük kijelentette, hogy „ettől lesz a nemzetünk erősebb". Churchill Angliája se engedte be őket, nem kell ecsetelni, hogy miért. Az askenáziknak két választása maradt, vagy átkonvertálni Szombatos-Frankistává és Izraelbe menni, vagy meghalni a munkatáborokban. Eközben, az igazi-, szemita zsidóknak nem állt rendelkezésre az Izraelbe vándorlás lehetősége, mert őket nem engedték be Izraelbe, csak a cionistákat. A cionizmus és Izrael védelmére még egy „hashbara" nevű érvelési módot is kifejlesztettek, mely a tények intelligens egybevetése helyett a könnyebben megragadható érzelmekre hat; panaszkodást, érzékenyítést alkalmaz és minden esetben győz az érvek előtt, hiszen az agy limbikus rendszerére hat - melybe elsőként érkezik meg a vizuális vagy auditív információ -, nem pedig az agykéregre, melybe a limbikus rendszerből jórészt csak akkor jut át impulzus ha megfelelt a nyugodtság kritériumának. Ha idegesek vagyunk, nem tudunk gondolkodni. A hashbara ellen az egyetlen védekezés, hogy az ember az elektromos információforrást lekapcsolja, vagy a közvetlen szituációt megszűnteti.

Konklúzióként megállapítható, hogy a sátánista szemléletű Szombatos-Frankistákból is álló Illumináti átszőtte a szabadkőműveseket, és általuk-, valamint az 'Izrael létrehozásának projektjére' létrehozott cionizmus által bontakoztatja ki az Új Világrendet.

A cionizmus, Izrael állam létrehozásával és a Szombatos-Frankisták betelepítésével elérte megalapításának közvetlen célját. Ami lényeges, az a mögöttük meghúzódó Szombatos-Frankista erők, nem maga a Cionista Világszervezet, mely csak egy eszköz. Figyelmet ezen túl csak az követelhet, amennyiben Izrael államot veszélyben látják és a zsidóságot (kiknek Izraelben több mint 90-95 százaléka askenáziából származó kazár) át kívánnák telepíteni más országokba, például régebbi központjaikba. Itt Németország és Nyugat-Európa nem jöhet számításba - a folyamatosan növekvő muszlim populáció miatt-. Ami szóba jöhet az a régi nagy központ, Ukrajna - azonban az Orosz fenyegetettség miatt az sem látszik használhatónak, bármennyire is próbálják megtartani -. Dél-Európa (Spanyolország, Olaszország, ciprus, Görögország) az afrikai muszlimoktól fenyegetett, Bulgária és Románia Törökország által fenyegetett. A megmaradt lehetőség Kelet-Európa. Lengyelország volt a legnagyobb diaszpóra hazája, azonban az 1000 főre eső zsidóság aránya mindmáig Magyarországon a legmagasabb. Magyarország esélyes célpont lehet, vagy már az is. Ki is mesélte, hogy pár évtizede Izraelben járt, a gyerekeket magyarul tanították? Megkérdezték, hogy miért? Erre azt felelték, hogy „az új hazánk nyelvét tanuljuk". A Kurucinfó cikkje szerint Orbán Viktor - és minden 2004-ben létező magyarországi párt vezetője - aláírt egy megállapodást Izraellel, mely szerint amennyiben háború tör ki és az Izraelieknek menekülni kell, Magyarország kész befogadni 500.000 főt. Ezzel biológiai/ faji ellenvetésünk logikusan nem igazán akadhat, hiszen a kaukázusban éltünk már együtt szövetségben a kazárokkal. Egyikünk orra hoszabb-, másikunk szeme ferdébb volt, nem számított. A férfiúk kedvelték egymás gyönyörű nőit. A székelyek pedig kvázi harcos kazárok, kik peremvidékünket hű magyarként 1200 éve védelmezik. Amennyiben az áttelepítés híre igaz és visszavonhatatlan, úgy minimum lenne, hogy felkészítsük a törvényeket ezen „rossz" tényezők kiszűrésére, betiltására, büntetésére, hogy a „jó" megmaradjon.

Egyetlen mércénk csakis a világban megjelnő „jó" aránya. Ez az egyetlen logiks út is, hiszen ha az energia-megmaradás törvényét szem előtt tartjuk - amit vetünk, azt aratunk -, érdemes szeretetteli és együttérző gondolatokat, szavakat és cselekedeteket alkalmaznunk, miután egy gyors és pontos sebészorvos-szerű törvényes(!) mozdulattal eltávolítottuk azt ami nem az. Azt, ami lehetővé teszi a felelőtlen ártást, haragot és gyűlöletet. A „jó" értékrendjét egyszerűen törvénybe kell foglalni. A sátánizmus maga egyszerűen mondva rossz, szenvedést és rabigát hoz és hasonlóképp a vele megegyező Szombatos-Frankizmus is. Azon túl, az ezeket eszközként használó Új Világrend is egyszerűen mondva „rossz" számunkra, mitöbb, halálos. Ezen gyerekes, éretlen látásmód helyett érdemes egy felelősségteljesen örömteli látásmódot alkalmaznunk és kibontakoztatni a világban; örömtelinek lenni és egyben ébernek is.

Szombatos-Frankizmus rossz ez az igazi-, szemita zsidók számára is. Marvin Stuart Antelman (1933.jan.10-2013.szep.13) izraeli-amerikai rabbi könyvek írásával és tűzzel vassal küzdött az általa „Sátánista Szombatos-Frankisák" ellen. Könyvében azt írja, hogy ezek az Illuminátival szövetkezve a tradicionáli zsidóság és kereszténység kiírtását célozták meg. Marxista önkényuralomra törekednek. Nem véletlenül láttuk 2018-ban az EU Bizottság elnökét Jean-Claude Juncker-t Marx szobrot avatni. Támogatnunk kell a szemita zsidóságot abban, hogy megvédje magát a neki ártó Szombatos-Frankista cionistáktól.

Az Illumináti, a világuralom elérése felé az 1976-ban megfogalmazott 25 pontjának alkalmazásával törekszik a szabadkőműves szervezetek által. Ennek eredményéül tűzték a világ lakossága 90 százalékának megsemmisítését és a maradék 10 százalék elektromos eszközök - csipek és mikrorobotok - általi-, valamint „teljes spektrumu dominancia" általi rabigába döntését. A tömeggyilkosságtól nem riadnak meg, hiszen saját népükkel is ezt ettték. Ennek első-, beszoktató fázisa a kötelező oltás, melyet a csippes oltási kártya, majd a beültethető csipp követ. Ennek alkalmazása már megjelent Izraelben. A csippes rendszer végkifejlete a bankkártyák csip-adatainak átprogramozása a beültetett csipbe - így bármikor követhetővé és lekapcsolhatóvá/ pénz nélkülivé válik az ember -. Ezzel kialakul a mozgás és a szabadság kontrollja. Egészségügyi ellátást a csip biometrikus adatszolgáltatásáért cserébe lehetne majdan kapni, mely csak akkor marad fenn, ha az ember az előírt utasításokat (pl. kötelező oltások) teljesíti. Már bemutattak mikrorobotokat, melyek a vérárammal bárhová el tudnak jutni a testben, onnan információt tudnak sugározni egy internetes felhőbe, valamint onnan utasításokat fogadva el tudnak látni feladatokat testünkben. Kialakulna így a test biológiai kontrollja. Az oltásokban méreganyag található. Az mRNS vakcínák - a kifejlesztőik szerint is - visszafordíthatatlanul káros hatással bírnak. A PCR tesztelés nem megfelelő módszer, mert nem tudja kimutatni magát a vírus típust, csak a valamilyen vírussal való fertőzöttséget - mely a koronavíruson túl lehet bármely vírus -. Tudjuk, hogy a folyamat a teljes kontroll és a világ lakosságának kiírtása felé halad. Meg kell ezért állítanunk és a felelősöket felelősségre vonnunk.

Aki az oltások kötelezővé tételét támogatja, az szándékosan, vagy akaratán kívül az Új Világrend kialalkítását támogatja.

A terv szerint a csippezést már a végső kártya kijátszása követi. Ez, a légkörben holografikus képek kivetítésével történő egy hamis idegen-invázió szimulálását jelenti. Az ez által gerjesztett pánik arra készteti majdan a nemzetek képviselőjét, hogy önszándékukból kezdeményezzék az Új Világrend Kormányának létrehozását és a nemzetek az alá való teljes betagozódást annak érdekében, hogy az emberiség egységes haderővel legyen képes fellépni a „támadók" ellen.

 

< < Vége > >

Hozzászólás  

#3 Ukrán nácik felszólítása egyenes adásban: "irtsák ki az orosz gyerekeket"R Zoltán 2022-03-17 04:17
Ukrán nácik egyenes adásban: Az ukrán tévé műsorvezetője, Fahruddin Sharafmal, nyilvánosan szólította fel nézőit, hogy irtsák ki az orosz gyerekeket


Aktuális
Ukrán nácik egyenes adásban: Az ukrán tévé műsorvezetője, Fahruddin Sharafmal, nyilvánosan szólította fel nézőit, hogy irtsák ki az orosz gyerekeket (+VIDEÓ)
16/03/2022 18:23 által Szőke Mária Nézetek: 472
Az igencsak egyoldalú, manipulált és az objektivitással köszönő viszonyban sem levő, a Mainstream médiában gőzerővel terjesztett ukrán-propaganda Hollywood-i stílusban gyártja a “háborús” reklámanyagokat, melyek tömegmanipulációs effektusaiból nemcsak az igazság marad ki nagyon sokszor, de elsiklanak olyan megdöbbentő, fasisztoid, náci részeken is, amilyet például minap az ukrán televízió egyik műsorvezetője Fahruddin Sharafmal engedett meg magának, aki egy az egyben az orosz gyerekeke legyilkolását hirdette.

Vajon mindazok, akik éppen bárgyú meghatottsággal éltetik a hős ukrán kormányt és csapatát, mit szólnak ezekhez, a propaganda hírekben érdekes módon nem szereplő nüanszokhoz?

Fahruddin Sharafmal a szóban forgó tévéadásban követelte az orosz gyerekek kiirtását, egyenesen Adolf Eichmann vezető nácit idézve, aki anno a „gyerekek meggyilkolására” szólított fel minden igaz nácit.
részletek ITT

informatialibera.ro/.../...

(+VIDEÓ)
twitter.com/i/status/1503777020190339082
#2 Kína ragaszkodik ahhoz, hogy Washington biztosítsa az amerikai biolaborok átláthatóságátR Zoltán 2022-03-17 04:10
PEKING, március 16. /TASS/. A kínai hatóságok azt követelik, hogy Washington gondoskodjon arról, hogy az amerikai katonai biolaborok tevékenysége teljesen átlátható legyen – mondta Zhao Lijian, a kínai külügyminisztérium szóvivője egy szerdai tájékoztatón. A kínai diplomata szerint az USA-nak fel kell hagynia “egyoldalúan a biológiai és kémiai fegyver-tilalmi egyezménynek megfelelően működő megfigyelési mechanizmus ellen”

“Ismételten ragaszkodunk ahhoz, hogy az Egyesült Államok biztosítsa a katonai biológiai technológiákkal kapcsolatos tevékenységek teljes átláthatóságát” – felelte a TASS azon kérdésére válaszolva, hogy a kínai külügyminisztérium hogyan ítéli meg Washington azon próbálkozásait, hogy kibújjon a felelősség alól. hogy az Egyesült Államok katonai biológiai tevékenységének feltárása Ukrajnában nyilvánossá váljon.

A kínai diplomata szerint az Egyesült Államoknak is fel kell hagynia “egyoldalúan a biológiai és toxinfegyver-tilalmi egyezménynek megfelelően működő megfigyelési mechanizmus ellen”. Zhao Lijian hangsúlyozta, hogy Washington így “segítheti a globális biztonság megerősítését”.

Egy orosz külügyminisztériumi forrás kedden azt mondta a TASS-nak, hogy azzal, hogy “figyelmeztette Oroszországot a biológiai és vegyi fegyverek használatáról Ukrajnában”, az Egyesült Államok csak megpróbálta elhárítani a felelősséget az ott folytatott katonai,biológiai fegyverekkel kísérletező tevékenységükért , és leplezni egy nagyszabású projektet am közösen készült Kijevvel. A forrás pontosította, hogy Oroszország régóta tisztában volt az Egyesült Államok „bűnös útjaival”.

Forrás: TASS
#1 Az Ukrajnában levő amerikai biolaboratóriumokról!R Zoltán 2022-03-17 04:04
Amerikai „megjegyzések” az ukrán „biolaborokhoz” – Bizonyítékok bukkannak fel arról, hogy márciusban támadást terveztek Donbász ellen, többek között az Ukrajnában levő amerikai biolaboratóriumokból!

Washington megerősíti, hogy együttműködik Kijevvel, hogy megakadályozza, hogy Oroszország hozzáférjen Ukrajna biolaboratóriumaihoz.

(+VIDEO)

informatialibera.ro/.../...

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások