20240424
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2009 február 13, péntek

Magyar Egyiptomi Asztronómia

Szerző: Gáspár Vilmos

Ebben a fejezetben szeretnénk bemutatni egy pár Egyiptomi Magyar Hierogliffás kép jelet amiknek nagyon hasonló hangzásuk és értelmezésük van. Igy magukban nem is annyira helytállóak, de amikor elkezdjük majd őket betenni a kozmikai modelbe, vagy megtaláljuk a helyüket az asztronómiai mitológiai értelmezésekben, akkor több választ adnak majd nekünk.

 

 

MAGYAR EGYIPTOMI Hierógliffák a Piramisokon.

gv_013

Ábra 2-1: A ‘SZÁMOK’ az ősi Egyiptomban Hasonlitanak a Magyar Számokhoz. Persze a kÉp jelek itt egy kozmikai tudást Őriznek meg!

gv_014

Ábra 2-2: Egyiptomi Magyar Hierógliffás Jelek.

Ismerünk sok számú MAGYAR Egyiptomi hierogliffás jelet ami magyarul volt le írva és a piramisokra rá karcolva ezer évekkel ezelőtt mielőtt még a Hinduk, Szumérek, Perzsák, Törökök, Latinok, Angolok és Finnek jelen lettek voltak a világ szinpadán. Persze, hogy mind azokhoz a népekhez rokonság köt bennünket, de a mi gyönyőrű MAGYAR nyelvünk tartotta meg azt a csodálatos szerkezetét ennek az ősi nyelvnek ami nem hagyta azt hogy nép keveredések során a mi nyelvünk elfajoljon mint ez másokkal történt.

Mielőtt a részletes anyagot bemutatnám a jelekről és ennek az igazolásába bele kezdenék, előtte had mondjam azt hogy a ‘PIR’ szó amit a PIRA-misoknál is megtalálunk, természetesen a ‘peremes’ szavunkra is utal, és több fokon is magyar eredetű ahogy azt észleljük a PIROS szóban ami a ‘tűz’-nek a szine. A ‘vörös’ a vérnek a szine és a ‘rőt’ meg a ‘narancs sárgás vörös’ szín. Ki gondolná, hogy az amerikai dolláron levő Szabad Köművesi titok ami, a ‘piramis a tető tűzzel vagy fénnyel’ a magyar ősi szóból eredhet? A ‘PIR’-kadatja a hajnali Napnak is ebből a tőből ered.

Sőt, ennél tovább menve a ‘jövevény’ szavunk mint a PIRO-mániás (‘tűz imádó’) sem lehet egy görög jövevény szavunk legalább is nem a piros tűz által amikor az alapvető PIR-kadat és PIRO-s szavunk már létezett az ősi nyelvben!

Mivel a ‘titkos társaságok’ az Északról délre RO-hanó útat a Föld két tengelye közé dugták -‘Ro’ a ‘Száj’ jel- igy a ‘RO’-vas szavakat fogjuk keresni. Mivel a Dan Brown általi titkos ‘piros vonal’-ról beszélünk, igy a ‘Ró’-t a magyar szinekben keressük meg. Persze aki tud angolul, az észre veheti azt hogy ez a ‘RÓ’ szó tővűnk benne van az angol nyelvben is.

Nekünk van az ‘ÚT’ szavunk és az angol ügyesen elé helyezte a ‘RO’-t hogy ebből Ro-ÚT (‘route’) legyen. Persze, a spanyol meg ‘Ruta’-nak mondja ugyan ezt. Az ‘t’ a ‘R-ut-A’-nak is a közepén ott van. al mi ez a ‘RO’ Út? A pi-RO-s út? RÓ-zsák háborújának útja?

Azt tudjuk hogy a ‘száj’ jel a ‘Ró’ (R). Pi-RO-s Ro-uge-t (‘Rúzs’) kennek a hölgyek a szájukra. Mi a nagy ‘titok’ a Dan Brown világ sikeres ‘A Da Vincsi Kód’ cimű könyvéből és filméből amikor az ‘Északról Délre szaladó vonalról van szó? Megadták-e a Szabad Kőművesek ‘titkát’ ezzel a ‘Jézusnak született egy Szarah nevű lánya’ fajta befejezéssel, vagy csak megint elhúztak egy fátyolt a szemünk előtt?

Persze mindenkinek más a véleménye erről, de én azt hiszem hogy ha a nagy titkok és a nagy tanitások a kozmológiát rejtik magukban, az Isten természeti csodás művét, akkor jobb ha ott keressük a válaszunkat is a csillagok között.

gv_015

Ábra 2-3: Az egyiptomi ‘R’ betű az Kopt nyelven (Ró) és a ‘SZÁJ’ hierogliffás jellel van ábrázolva. Ez fent Északon a Krokodél vagy a Sárkány ‘szája’, a ‘Nyugaton / Keleten’ pedig a ‘BÁL’-na szája. A ‘NA’ a Nap-ra utal.

gv_016

Ábra 2-4: Ez asztronómiai ‘újoncoknak’ ez még egy nehéz ábra, mert a HÁROM kozmikai vonal/sik (a Galaktikai sik, nap sikja és a Földünk egyenlitője) a Napra van vetitve és az Orionban találkozik. A kelet és a nyugat íránya meg van forditva a forgó napon.

Tehát, volt egy Jónás BÁLnája is a Bibliában. Mondta is a Biblia hogy ne imádkozzunk a BÁL-hoz (‘Baal’, mivel nincs Á betűjűk)! Természetesen, lesznek emberek akik szó szerint elhiszik a csodálatos mesét, hogy egy bálna tényleg bekapta a Jónást, aki aztán ott élt a bálna hasában 3 napig. Jónás tűzet is rakott a bálna gyomrában és végezetűl megmenekült onnan. Aranyos kis történet, de erre van nekem egy kozmikai magyarázatom. A Bálna az persze egy aktuális csillagkép aminek az egyik fő csillagja a ‘MIRA’ Csillag ami az előző ábrán a bálna hasánál van jelezve. A képen ha valaki megtalálja a VEGA csillagót (Búkó Solyóm / Mágneses Észak) és a Királyné TRÓNJÁT akkor megint az ősi titokhoz térünk vissza, ami pedig az hogy a ‘Solyómfi le ült a Trónra’. Ez a titka annak a majdnem 12 000 évvel ezelőtti Mágneses Északi Mag megcsuszamlásának, amit a mitológiai és vallásos történetek rejtenek magukban. Ilyen szemmel kell néznünk majd a Magyar Egyiptomi Hierógliffás Jeleket, mert különben nem lesz értelmük. Például, ha nem értjük hogy a ‘WAS’ rúd amit a Fáraó tart a kezében horizontálisan ….hogy az a Föld ‘VAS’ magját jelképezi, ami egyenesen felfelé Mágneses Észak írányába mutat, akkor nem értjük meg hogy a ‘VAS’ megnevezésnek kozmikai értelme van, és persze azt is hogy ezt mi magyarok neveztük ‘VAS’-nak. Ha valaki olvassa azt a Bibliában, hogy: …27 ’Ö fog uralkodni a VAS Rúd által’ (Jelenések Könyve, 2. Fejezett, 27. Vers) …akkor sejtjük, hogy itt nem egy földi Királyról van szó, hanem egy ‘kozmikai’ tanitásról.

Amit most le irok azt a tudomásom szerint majdnem senki sem tudja, hogy mit is jelent a BÁL-NA a titkos kozmikai fogalmakban. A magyar egyiptomi nyelv vezetett engem erre rá. Ilyen kincs a mi nyelvünk.

Ehhez még azért hozzá kell tennem, hogy a Spanyol nyelvben a Bálna neve az ‘BAL-le-na’ (‘Bájéna’ vagy ‘Vájéna’ kiejtve, mivel a ‘B’ spanyolul sokszor ‘V’-nek van mondva), és persze az angol Whale (‘Wél’= bálna) is egy módositott formája ennek. Tehát, azt kérdezem, hogy melyik az ősi szó? Az angol WÉL-ből nem jött a spanyol VAJ-éna (BAL-le-NA) és a spanyol BAL-le-NA-ból nem jött a magyar BÁL-NA! Az ősi magyar nyelvből jött a spanyol. Ezt persze ne mond nekik. De hogy lehetne a spanyol vagy az angol nyelv ősi ha még nincs ‘S’ betűje vagy ‘Ö’, ‘Ő’, ‘Ü’, ‘Ű’, ‘Gy’, ‘Ty’, … soroljam tovább? Ezért is a ‘SÁ-rából ‘SzA-rah’ lett. Most nem irom le az ‘S’ és a ‘Sz’ betűk közötti kozmológiai különbséget, de később beszélhetünk róla. Igen, ők származnak mi tölűnk és nem mi ő tölűk! Érdekes módon, a legnagyobb édesvizi tavunk Európában a BAL-ATON tava. Na hát ha ‘BÁL’ a Bálnára utal akkor az ATON név mire utalna? Egy magyar sámán barátom azt mondta nekem, hogy a Balaton tó onnan kapta a nevét hogy az útolsó medicinásunk neve Bál Aton volt a Tihanyban, és ott ölték meg 997-ben. Nem tudom. Lehet. A BÁL az a bálna kozmológiai titka, és az ATON meg egy egyiptomi titok. Az ‘ATON’ az a ‘kitörő nap’ az 18. Dinasztiából származó Akhen-Aton fáraó idejéből. A zsídó neve az ‘’ÚR’-nak héberűl az meg ‘ADON’ és a görögöknél meg ott van az ADON-is (az ‘IS’-ten szanszkrit neve az ‘IS’ !) és a persze nyelvészetileg azt tudnunk kell hogy az EREDETI Egyiptomi –Magyar ‘T’ betű az a héberben, a görögben és latinban ‘D’ betűvé változik.

Még a spanyolban is észleljük, hogy a pé-‘T’-er-ből pe-‘D’-ró lesz.

A ‘T’eológiában a ‘D’eósz –ról (‘Isten’) tanulnak. Keverik a ‘T’ a ‘D’-vel! Tehát, ha a ‘T’ az eredeti az egyiptomi jelekben, igy a ‘D’ betűs nyelvek az A-T-ON szóból nem az egyeneságú leszármazottai az ősi egyiptomi hagyományoknak annak ellenére hogy később … útánunk, talán ott élhetek. Szóval akkor miért is engedjűk őket hogy a mi ősi nyelvűnket egy ‘jövevény szavak tárházának’ nyilvánitsák? Igérem, hogy amikor én befejezem ezt a nyelvészeti munkát, nem lesz kétségünk az felől hogy a magyar az az ősi nyelv! A mi ‘IS-KO-LA’ rendszerünk jobb mint a másoké. Az ‘IS’ szó tő a pergament tekercset jelenti az egyiptomiaknál és az ‘IS’-ten neve a szanszkrit nyelvben. Hogy lehet az, hogy a legősibb egyiptomi az ‘IS’-nek ismeri ezt a szót, de mi meg már ‘ISz’-nek kapjuk vissza másoktól? Nézzük meg az ISKOLA szót. Az oroszok elejtik az ‘I’ betűt és csak ‘skólá’-nak hivják. Itt hadd emlitsem meg hogy még bizonyos mértékben ők vannak a legközelebb az igazsághoz, de csak útánnunk! Nincs ‘I’, akkor nincs ‘I’sten! Szóval a szlávok elejtik az ‘I’ betűt még az ‘IS’-tvánnál is és ‘Stefán lesz belőle és az angol meg úgyan úgy elejti, de hogy még jobban megcifrázza, a jó kis ‘K’ betűnket ‘C’ betűvé változtatták, csak úgy mint a spanyolok.Persze, ehhez a spanyolok hozzá ragasztanak egy ‘E’ betűt az ‘I’ betű helyébe, ES-tefán lesz! Szóval nézzük csak meg mit csinált a ‘klasszikus’ spanyol a mi jó kis IS-KO-LA szavunkból? ES-Cuo-La? Mi? Nem tudtátok ezt még jobban el cifrázni? A héber nyelv és szokás itt jobban tett, mert az Is-ra-el (angolul) névben megmaradt az ‘IS’ és a ‘RÁ’, persze a zsídó rabbik is a ‘pergament’ tekercsből olvassák az ‘Isten szavát’. Ez a pergament tekercs a ‘két pálca’ között van feltekerve ami a Föld két pólusa közti tér. Ezt meg kell hagyni nekik, hogy ügyes volt.

gv_017

Ábra 2-5: a Magyar ISKOLA a legjobb Iskola.

gv_018

Ábra 2-6: ATON a ‘Nap Kitörés’.

Had mutassak meg egy pár hierogliffás kép jelet ami magyar.

gv_019

Ábra 2-7: A ‘Sa’ / ‘SU’ jel

A ‘SU’ vagy ‘SA’ jel a SÚ-LY és a SA-jtolás fogalmára utal. Nagyon érdekes hogy az egyiptomiaknak minden kis dologra figyeltek. A ‘súly’-nak a tetején a fogóka a Poláris pozicióját mutatja. Meg van dőlve az 1 óra állásába. Tehát a ‘SÚLY’ amikor a Mágneses Észak

gv_020

Ábra:2-8: A KARA /’KHER’ (‘angol forditás’) hierogliffás jel

gv_021

Ábra 2-9: EGY az EGY-iptomi Királyság EGY-esülési jele. Ha az EGY mint egy szám csak nálunk maradt meg az EGY-iptomi piramosokon kivül, akkor kérdezem, kinek vannak jövevény szavai? Mint mondottam, bizonyos szavakban a szláv nyelv közel áll, DE az ‘OGY-in’ (‘Egy’ / # 1 oroszul) nem vetélkedhet a mi ‘EGY’ szavunkal!

Igy lehet nekik be bizonyítani hogy a mi nyelvünk közelebb áll az eredetihez mint az övék. EGY-iptom az EGY-iptom, nem pedig … OGYIN…ptom!

 

Eltárolt hozzászólások

MAGYAR EGYIPTOMI Hierógliffák a Piramisokon.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások