20240618
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

Szerzőkre utaló anyag (29)

HIMNUSZUNK KERESZTJE...... -TISZTELGÜNK BADINY JOS FERENC EMLÉKÉNEK- Himnuszunk fohásza nap mint nap ajkunkról mindég új reménnyel, hozzád szól Atyánk de bûnünk mily nagy lehet, .... hogy meghallgatásra vagy reményt keltõ jelre, eddig nemtalált ? Nagy a mi bûnünk!,.... hisz...
Újpest polgármesterének avató beszéde: Tisztelt Újpestiek, Hölgyeim és Uraim! A tolvaj mindig attól fél a legjobban, hogy az általa ellopott, elrabolt, elzabrált dolgot, annak jogos tulajdonosa visszaveszi tőle. Nem a lebukástól, nem a börtöntől fél. Wass...
Badiny Jós Ferenc, ki életet adott múltnak és jövőnek Juhász László Az angyalok alászállottak az égből, és egy szombat délután szelíden magukkal vitték Feri bácsit. A nap is szelíden tekintett a földre, melyet a tavasz lehelete...
Isten áldja meg emlékét. Mi tudjuk, hogy csak félig volt tréfa mikor azt mondogattuk egy-egy gondolatát boncolgatva: bízzuk rá, ezt Ő jól tudja, hiszen Jézus Urunk barátja… Most már a fele sem tréfa. Ő ott ül...
Kacsa, félremagyarázás és hazugságözön a Wass perben Zas Lóránt Dátum: 2008. July 10. Thursday, 18:06 ...igen, született egy elsõfokú itélet, amire most készül fellebbezésem. Ez az ügy közel 4 évig folyt itt Kaliforniában ellenem, ahol ügyvéd...
2008 június 29, vasárnap

Badiny Jós Ferenc életműve 3

Szerző:
Badiny Jós Ferenc életműve...3 Jámbor Márk Badiny Jós Ferenc életművét tovább folytatva megkerülhetetlen, hogy foglalkozzunk egy különös forrásanyaggal, krónikával a méltatlanul mellőzött Tárih-i Üngürüsz-szel. Ez a krónika az, amelyre sok történész - Badiny is - alapozta „elméletét”, elképzeléseit,
2008 június 29, vasárnap

Badiny Jós Ferenc életműve 2

Szerző:
Badiny Jós Ferenc életműve...2 Jámbor Márk Bizonyára minden kedves olvasónk értesült Badiny Jós Ferenc bácsi, a magyarság nagy krónikásának haláláról. Előző számunkban röviden áttekintettük életének főbb állomásait, most kicsit mélyebbre ásunk. Munkásságával, világszemléletével sokan nem értenek...

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások