20240424
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2019 március 05, kedd

Memóriája van a víznek?

Szerző: A világ titkai

Memóriája lehet a víznek? Tudományos rejtély, amit nem tudnak megfejteni!

Ha ezek a kutatások az elkövetkező években még szélesebb nyilvánosságot kapnak, és minden kétséget kizáró bizonyítékokkal támasztják alá, akkor mindent megváltoztathat, amit a vízről tudunk... a víz egy éteri közvetítő, mely érzelmekkel és gondolatokkal "formálható"?

A gondolatok, bizonyos érzelmek olyan hatást generálnak az emberi agyban, ami mindenen keresztülhalad.

Nincs előttük akadály, és képesek változásokat előidézni bizonyos anyagokban.

Azt mondják, hogy érzelmekkel is lehet bántani: ez ténylegesen igaz.

Nem is gondolnánk, hogy milyen súlyos roncsolásokat tudunk végezni pusztán kimondott szavakkal, de akár ki nem mondott, csak vélt gondolatokkal is.

Legalábbis egyes tudósok, és a parapszichológia bizonyos eredményei azt mutatják, hogy a sejtekben végbemenő folyamatokra kihatnak a gondolatok.

A víz pedig egy olyan közvetítő közeg lehet, amin keresztül megtörténik a hatás-ráhatás...

Nem véletlen, hogy az emberi szervezet túlnyomó százaléka vízből áll.

Ez egy olyan közvetítő közeg, ami a tudomány számára még nem teljesen értett és megfigyelt jelenségeket produkál.

A kutatók meg vannak róla győződve, hogy a víz rendelkezik többek között bizonyos mértékű intelligenciával, sőt, képes emlékezni is, azaz van memóriája.

Erre irányulva számos kutatás mutatott már fel eredményeket.

Egyes kísérletek során a víz képes volt "megjegyezni" bizonyos formákat, úgy, mint egy memória anyag.

Mivel az élet alapvető építőköve, sok szempontból úgy gondolják ma, hogy a élet kódja is benne foglaltatik.

Persze ez még egy igen messzemenő következtetés, melyet nem igazoltak de a jövőben a víz teljes kódja, titka feltárásra kerülhet.

A víz az, ami minden élőt felépít, ami jelen van a életben.

Maga Davinci is azt vallotta, hogy a víz nem más, mint a természet hajtóereje.

Vízzel végzett kísérletei azt mutatták, hogy a víz reagál a szavainkra, és attól függően, hogy mit mondunk illetve milyen érzelmek kísérik a szavainkat, szép vagy harmonikus, vagy csúnya és szabálytalan mintákat hoznak létre. Dr. Emototól tudjuk, hogy a víznek emlékezete van, amely sokkal hosszabb is lehet, mint saját mulandó életünk.

Ennek az emlékezetnek a viselkedése a mai modern CD-khez vagy mágnesszalagokhoz hasonlítható, melyek digitális adatokat tárolnak.

Ma már számos tudós elismeri, hogy a víz egy csodálatos anyag, amely képes hatékonyan információt gyűjteni bármilyen dologból, amellyel érintkezésbe kerül.

Emilio del Giudice elméleti fizikus a Milánói Egyetemen, Olaszországban másokkal együtt bebizonyította, hogy a víznek megvan az a képessége, hogy adatokat tároljon hosszú időn keresztül.

Vitold M. Bakhir orosz feltaláló és bányamérnök szintén sok víz memória kísérletet végzett, melyek megerősítették a korábbi eredményeket.

Forrás: A világ titkai

Hozzászólás  

#1 Memóriája van a víznek?Berényi László Géza 2019-05-27 00:43
1. Tudja-e Ön azt, hogy mikor „öltözik Napba” a „Boldogasszony”?
A „jól értesültek” válasza:
ad1./ Pünkösdkor! (legalábbis Csíksomlyón)
A helyes válasz:
A valóságban a Nap-„BoLdog-asszony”- FöLd/HoLd együttállás a nyári napforduló időpontjában következik be, ekkor az ekliptika hossztengelyén a második gyújtópontban lévő „BáLtok-asszony” az első gyújtópontban lévő Nap elé kerül.
A Nagy Napév alatt a Föld-Hold közös súlyponton átmenő forgás TeNgelye a "BaBBa" tengely egy kúp alkotójaként a precessziós kúpot írja le. A kúp (formája alapján kapta a BáL "ToK"ja nevet az egykori szakzsargonban) mértani helye a 2. gyújtópontban van.
Az ellipszis ismert tulajdonsága az, hogy az 1. gyújtópontból kiinduló sugárnyaláb az ellipszis "faláról" visszaverődve mindig a 2. gyújtópontba tart. Az 1. gyújtópontban lévő Nap ("energia"), a körülötte keringő Föld ("anyag") mellé a háromság harmadik elemét ("információ") csak a 2. gyújtópontban tudjuk elképzelni. Feltételezésünk szerint itt egy a Naphoz hasonló méretű jégtömb foglal helyet és "vastag holografikus filmként" viselkedik. Több rétegben hihetetlen mennyiségű információ tárolható a jégkristályokban. Úgy tetszik tehát, hogy megtaláltuk a kollektív memória tárhelyét, az "Akasha krónikát"!
A holográfiából ismert módon a holografikus film képeit (emlékképeinket) a jégkristályok közül akkor tudjuk előhívni, ha a film készítésekor alkalmazott referencia sugárral azonos frekvenciájú sugárral világítjuk meg. A Napból a tőle 5 millió km-re lévő 2. gyújtópontba közvetlenül érkező (fény)sugarak színképe az évmilliók alatt nem változott, így a feltételnek megfelel. A reflexiós hologram előhívása, az információcsere a gondolat sebességével működik. /5. dimenzió/ A transzmissziós hologram (a Napba öltözött Boldogasszony) megtekintése évente egyszer, a nyári napforduló időpontjában a felkelő Napba nézve lehetséges: ingyenes "Wi-Fi" kapcsolat az ősökkel 1-2 percig. A keringési ciklus 26 ezer éve után a bemásolt Földtengely vektor ("BaBBa") és a hozzá tartozó interferenciakép ismét előtérbe kerül, a Múlt és a Jövő összekeveredik. Emlékeztetőül: a TéR 3 dimenziója a Nap ("BáL") világánál nyilvánul meg, az IDŐ a Földhöz köthető (4. dimenzió) A Tér-IDŐ egységeként felismert INFORMÁCIÓ az 5. dimenzió. A 4. dimenzió egykorú neve volt a BaBBa, az 5. dimenzió "fedőneve" volt a BoLDoGasszony .koristen.hu/04/index.htm

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások