20240226
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2021 január 01, péntek

Wass Albert személye és munkássága

Szerző: Orosz Zsolt

Wass Albert személye és munkássága eléggé vitatott. Fakad ez abból, hogy ő az egyetemes magyarságot képviseli, de legfőképpen szülőföldje, Erdély fia. Magas tudatszintű ember volt, aki átlátta a világ működését, köszönhető ez talán annak is, hogy páholyi kötődése volt, ezért sokan nevezik szabadkőművesnek.

WASS Albert

... Megértette a magyarság ősi történelmét, és kiemelkedő spirituális voltát. Ez még ma is meredek téma, hiszen az iskolákban egyenesen le is tagadjuk ezeket a dolgokat. A magyarság ősi történelme felett lazán elsiklunk…

Ma úgy neveznénk őt, hogy spirituális mester, mágus, aki tudta, hogy egy a mindenséggel, szeretettel fordult a többi ember és a világ felé. Műveiben leírta a világ működését, a magyarság akkori szereptévesztését, tévutakon való haladását, és előrelátta a jövőt is. Mindezt gyönyörűen megfogalmazott irodalmi alkotásokban hagyta ránk. Talán ma már kezdik felfedezni a felnőttek, hogy Wass Albert meséiből olvasva a gyerekeknek és megmagyarázva a mesében leírt érzelmeket, a gyerekek az életre nevelődnek.

Személye talán éppen azért vitatott, mert sokan nem merik felvállalni a magyarság ősi történelmét, küldetését. Pedig ezekkel tudatosulni kell mindenkinek, aki magyarnak nevezi magát. Magyarnak lenni nem más, mint egy TUDATÁLLAPOT.

Művei közül nekem a Hagyaték tetszik a legjobban. Minden benne van, amit ma a legkomolyabb spirituális egyház tanítani tud, vagy maga Emánuel Jézus.

“Az Úristen rendelte nekünk ezt a hazát! Az Úristen népe és nemzete vagyunk! Elhagyta-e az Úr valaha is azokat, akik őbenne bíztak, akik az Ő törvényei szerint éltek, akik az Ő parancsolatait követték? Soha! Az Úr nem hagyta el az Ő magyarjait! A magyarok hagyták el az Urat! Térjetek vissza hozzá, s Ő megvédelmez benneteket, magosra emel, de tudjátok is ezt, lássátok magatok előtt a boldogságos szép jövendőt, amit az Úr számotokra készített, lássátok, magyarok, mert ahol nincs látomás, ott elpusztul a lélek s a lélekkel együtt pusztul a nép.”

A magyar nép ősiségéről beszél, Égi kapcsolatáról és arról, hogy ha letér a nép az útról, azaz nem a karmáját éli, akkor nyilván nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt szeretnénk, semmi sem sikerül. Ha újra ki akarjuk egyenesíteni a nemzet karmáját, akkor vissza kell térni a régi értékeinkhez. Amelyik nép nem látja a jövőjét (nincs jövőképe), céltalanul él, annak nincs jövője, az felmorzsolódik és megszűnik.

“Tiszteld a te Uradat, Istenedet és Rajta kívül más isteneid ne legyenek minden bajodnak Ő az orvosa és minden harcodban az Ő pajzsa védelmez és az Ő ereje győzedelmeskedik benned!“

A hamis értékrendek mind zsákutcába vezetnek. Még ha meg is fertőződik egy nemzet időnként, de tudni kell a megtisztulás lehetőségéről és annak konkrét magvalósítási módjáról. Időnként tudni kell visszatérni a gyökerekhez, az ősi értékrendekhez. Amelyik nemzet ezt tudja, az meg tud gyógyulni.

“Légy hűséges hazádhoz és nemzetedhez, mert csak a hűségeseket, védelmezi az Úr.
Szeress minden magyart, akárcsak önmagadat, és légy jóindulattal másokkal szemben is.
Légy becsületes, tisztességes és igaz, mert csak így nyered el az Úr szeretetét.
Ha nemcsak hiszed, de tudod is az Istent, az Isten ereje benned van, és hegyeket tudsz mozdítani vele!… Fegyvernek nem lesz hatalma rajtad s elkárhozik, ki veled perbe száll. Ez az Úr népének hagyatéka, kiknek igazsága, erénye és tudása Őtőle való…!“

Aki ilyen lelkülettel tud beszélni a kétség nélküli egységről, a világról, a magyarságról, azt csak azok tudják bemocskolni, akik félelemként élik meg a fény látványát. Félnek az igazságtól, félnek a valóságtól. Wass Albert nem a vallásról beszél, hanem egységtudatáról.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások