20210309
Last updateH, 21 dec. 2020 2am

rovas logo

2011 július 01, péntek

Koszovó – a függetlenség ára (sorozat)

Szerző: Tóth Judit

A „láncoskutya” 3. rész

A második világháború végén, Tito és a moszkvai vezetés között kialakult elvtársi kapcsolat nem volt tartós, mert kiderült, hogy Tito nem szándékozik a Szovjetunió csatlósa lenni. Ezt a Moszkvával szembeni gerinces kiállást a Nyugat végig értékelte nála, talán ezért is maradt rajta a gúnynév: az „imperialisták láncoskutyája”. Mi tagadás, nagyon illet rá! Tito Jugoszlávia jövőjét a népidemokrácia keretein belül képzelte el, s emellett az 1980-ban bekövetkezet haláláig kitartott. A kommunista Josip Broz Tito 1 millió 172 ezer halálos áldozattal a XX. század egyik legkegyetlenebb gyilkosa volt.

Tito, az ország „élet és halál ura”, 1953-tól a párt első embere lett, ugyanakkor a Népfront elnöke, a köztársasági elnöki cím birtokosa és a hadsereg főparancsnoka is. A Ceausescu-ra emlékeztető, pazarló luxuséletet űző elnök – nem is beszélve a 21 feleségéről, szeretőjéről és 17 gyermekéről -- polgári személyeket, sőt még munkatársait is a halálba küldte, ha éppen olyan kedve támadt.
 
[„Josip Broz”, akit a pápa fogadott a Vatikánban nem Titó volt, hanem a zsidó származású Lebedev tábornok! A fizikai hasonlatosság a két férfi között megtévesztő volt. Az igazi Josip Broz-t még 1941-ben meggyilkolták Moszkvában! Negyven év után, 1978-ban, Josip családja végül engedélyt kapott a testvérükkel való rövid találkozására, amikoris kiderült, hogy idegennel van dolguk. Ugyanis az igazi Titó balkezén hiányzott az egyik ujja, ennek a csalónak pedig mind a tíz ujja megvolt.”] [2]
Amikor 1956. októberében a magyarság néhány napra kivívta a szabadságot és az ország semlegességének, függetlenségének elismerését kérte a világpolitika uraitól, ezt legelsőnek éppen a demokratikusnak nevezett Nyugat, az USA kormánya tagadta meg. Az akkori elnök az USA európai „felszabadító hadseregének” egykori főparancsnoka, Dwight D. Eisenhower, titkos táviratban üzent Belgrádba Titónak, megnyugtatva a moszkovitákat, hogy „az USA kormánya nem nézné szívesen egy szovjetellenes népfelkelés győzelmét a Szovjetunió közvetlen szomszédságában.”
Ez volt abban az időpontban az „Atlanti Közösség” – NATO -- hadászatilag kellőképpen felkészült, legerősebb tagjának a hivatalos állásfoglalása. Viszont, Eisenhower farizeus módon, hangos kijelentésével nyugtatta meg a világ bolsevistaellenes közvéleményét:
 
♦ „Budapest immár nemcsak városnak a neve, mostantól kezdve új és ragyogó jelképe az emberi akaratnak, amely a szabadságot követeli.”
Íme, az európai kontinentális érdekeket megcsonkítva, illetve erősen korlátozva képviselő NATO csak ennyit ért a béke egy történelmi fontosságú felszabadítási alkalmának megragadása szempontjában. S vajon mit érne a háborúban? E kérdésre minden elhárító akció szenvedélyes támogatása mellett csak egy könyörgéssel válaszolhatunk:
 ♦ „A Gondviselés mentse meg Európa nemzeteit olyan végzettől, amely konfliktusok csataterévé változtathatná a térséget.”
 – Berzy József, Európa felszabadítása, 1966.
 

Rigómező

A Kosovo név Kosovo Polje vidék nevének rövidített változata, amelynek jelentése „Rigómező”, a szerbhorvát ’kos’ magyarul ’rigót’ jelent. A környéken zajló és a magyar történelemhez is kapcsolódó középkori csaták ezértrigómezei csata néven ismertek. (Wikipédia)

GlobalResearch.ca
-- Részletek a kanadai egyetemi tanár és közgazdász Michael Chossudovsky írásából.

▓ A Koszovó Demokratikus Párt /KDP/ vezetője Hashim Thaci, aki előzőleg a KLA (Kosovo Liberation Army – Koszovó Felszabadító Hadsereg) parancsnoka volt. A KLA, US-NATO támogatása a ’90-es évek közepére nyúlik vissza. A több hetes jugoszláviai bombázások előtti évben, 1998-ban, a KLA-t már nyíltan támogatta a Clinton-kormányzat is, sőt Hashim Thaci, Madeleine (Kolbe) Albright védence volt, akit maga nevezett ki a ’Rambouillet’ tárgyalásokhoz, hogy Washingtont képviselje. A KLA szervezett bűncsoportokhoz való kapcsolatait az Interpol és az US Kongresszus okiratokkal bizonyítja. Jelentések szerint a KLA, Szerbia elleni harcában, muzulmán Mujahideen-terroristákat is bevett tagjai közé, akiket valószínűleg úgy csempésztek Koszovóba.

♦ „A KLA néhány tagja Hashim Thaci vezetésével, akik Osama bin Laden terrorista táboraiban kaptak kiképzést, háborús tevékenykedéseiket heroin-árusításból fedezték. Bin Laden-t 1998-ban körözték Afrikában két amerikai konzulátus lebombázásáért, amely 224 áldozatot követelt, köztük 12 amerikait.” – --The Washington Times, 1999. 05
The Christian Science Monitor, 2000. augusztus 14-i számában jelentette:
♦ „Az ENSZ-karhatalom gyanítja, hogy Koszovóban a félelemkeltés és erőszak az egykori KLA tagjaitól ered, főleg Hashim Thaci környezetéből.”
A ’The Heritage Foundation’[3] nevű amerikai szervezet 1999. májusi beszámolójában nem tagadja, hogy „a KLA bűnszövetkezet”, ennek ellenére a HF mégis a Clinton-kormányzat támogatását kérte. Haboztak talán, amikor felmerült a kérdés?:
♦ „Hasznosítsa-e az Egyesült Államok a KLA katonai felkészültségét Milosevic embertelen rendszere ellen, a KLA különös ideológiai gyökerei és a szervezett bűnszövetkezetekhez való nyilvánvaló kapcsolatai ellenére?” –The Heritage Foundation
A KDP illetve Hashim Thaci továbbra is megtartotta kapcsolatait a különböző bűnszövetkezetekkel, és a HF álláspontja tükrözi a „nemzetközi közösség” viszonyát Koszovóhoz. A Egyesült Államok külpolitikáját háttérből irányító HF a felelős Koszovó függetlenségéért. Ezt a háború bűnöst maga a sóhivatal, az ENSZ is támogatja. Hashim Thaci-t az Interpol elfogatási parancsára 2003-ban letartóztatták Budapesten, majd azonnal szabadon engedték az ENSZ-misszió utasítására Koszovóból /UNMIK/. De ez nem egyedülálló eset. Bizonyíték van rá, hogy az ENSZ-misszió és nemzetközi karhatalma védelmében áll a KLA, amely az ENSZ hivatalos mandátuma alatt, az 1999-es NATO-bombázások idején „Kosovo Protection Corps” /KPC/ új nevet kapta.
A szerb igazságügyi miniszter Vladan Batic szerint, „Hágában a bíróságon 40 ezer oldal háborús bűnösségi bizonyíték van a KLA parancsnok Hashim Thaci ellen.” – Radio B92, Belgrade, 2003.07.03.
2000. áprilisában Madeleine Albright a Clinton-kormányzat külügyminisztere „Carla del Ponte hágai főügyésznek megparancsolta, hogy törölje Hashim Thaci nevét a háborús bűnösséggel gyanúsítottak listájáról.” – Tanjug, 2000. 05. 06. -- Carla del Ponte ezután bejelentette, hogy nincs elég bizonyíték arra, hogy Hashim Thaci-t háborúsbűnösséggel elítéljék.”
2003. novemberében bírósági tárgyalásokat kezdtek volt KLA parancsnokok -- Hashim Thaci, Agim Ceku ésRamush Haradinaj -- ellen Belgrádban. Ceku és Haradinaj neve még mindiig szerepel az Interpol listáján. ◘ /folytatjuk/
Következő folytatásban megkérdezném:
◘ Mikor nem háborús bűnös egy háborús bűnös?
◘ Mit akar a Nyugat Koszovóban?

◘ Ki törődik a délvidéki magyarokkal?


Megnyitva 5200 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások