20210228
Last updateH, 21 dec. 2020 2am

rovas logo

2011 július 01, péntek

Koszovó – a függetlenség ára (sorozat)

Szerző: Tóth Judit

Koszovó ~ a függetlenség ára  4. rész

Koszovó függetlenségének kikiáltása óta több tucatnyi különféle beállítottságú angol nyelvű írást olvastam el, a szerbek és az albánok szemszögéből, mindegyik a saját maga igazát hangoztatva. Tárgyilagosan megfogalmazott, ritkábban előforduló írások felkutatása már nagyobb türelmet és több időt igényel.
A cikkek alapján három tényezőt említenék: /1/ hasznos ismerni az egykor összetákolt Jugoszlávia történelmét, benne Szerbiát és Koszovót. /2/ Megkülönböztetünk három egymással szemben ellenségeskedő vallási csoportot: a görögkeleti keresztény szerbeket, a horvát katolikusokat és a muzulmán albánokat, bosnyákokat. /3/ A saját „Trianonját” tapasztaló kommunista Jugoszlávia illetve Szerbia jogai és feddhetetlensége mellett inkább szerb nacionalisták, titóisták véleményeznek, de hála Istennek akadnak még olyan tisztánlátók is, akik nem félnek kimondani az igazságokat.
Akik pedig Koszovó „jogosan kivívott függetlenségéről” írnak, azokat a győzelmen és zászlólengetésen kívül egyéb nem érdekel, ők a szabadkőműves-trockista Újvilágrend lelkes csaholói. (Tehát lehet választani két kemény tárgy, a kőtömb és a szikla között!) A zászlólengetők tudatosan vagy tudatlanságból nem érdeklődnek, hanem szó nélkül fogadják el a Nyugat által oly mohón elismert „koszovói szabadságot.”: - ’az ellenségem ellensége az én barátom’ alapon. Arra nem gondolnak, hogy a függetlenségnek még nagy lehet az ára? Milyen függetlenség az, amikor egy ország külföldi, nemzetközi fennhatóság alatt áll, annak beleszólásával intéződnek a belügyek, illetve a lakosság sorsa? Mindenestre, érdemes elolvasni mindkét oldal mondanivalóját, tanulni mindig lehet valamit, mindenkitől.
A világ közvéleménye most „Koszovó függetlenségével” foglalatoskodik, pedig egyáltalán nem az albánokat ért jószerencséről van szó. Már megszokhattuk: a Nyugat csak akkor tesz valamit, ha pénzügyi és stratégiai érdekei, vagy megkülönböztetett érdekcsoportjai úgy kívánják.– Nem lepődtem, meg, hogy a minap a budapesti neo-trockista kormány is elismerte Koszovó függetlenségét, magára hagyva a délvidéki magyarságot, amelynek előreláthatólag további üldöztetés lesz a sorsa. A Nyugatnak, főleg az Egyesült Államoknak nagy tervei vannak Koszovóban, -- Camp Bondsteel! -- de erre majd kitérek a következő folytatásban.
Magyarra fordítottam két olvasó jellemző véleményét a hálózatról:
• „Szerb vagyok és támogatom Koszovó függetlenségét. Ha a lakosság 90%-a ezt akarja, akkor úgy legyen. Ez így igazságos. Szégyenletes, ahogy Szerbia elbánt az albán nemzetiségűekkel. Szerbia jobban tenné, ha elsőnek elismerné a koszovói Köztársaságot, mint független államot. Ez lenne a békésebb jövő kezdete.” [Vuk, NYC, USA]
 
• „Az albánok örök idők óta és nagy számban éltek Koszovóban. Az albán nyelve a legősibb Európában és ez a nép, a kezdettől fogva soha nem hagyta el hazáját. Ezt még a DNA vizsgálatok is kimutatták. Ideje jóvátenni az igazságtalanságot. Az albán nép szabad nép és megérdemli a függetlenséget.”[Andis, New York]
Történészek szerint az albánoknak mai élő nyelvrokonuk nincs, ezért nehéz válaszolni arra a kérdésre, hogy melyik ősi balkáni nyelvből ered az albán? Kíváncsi voltam, hogy erről vajon mit ír a magyar lexikon:

 •Az albán nyelv a keveréknyelveknek egyik legérdekesebb példája. Ma már kétségtelenül bizonyított, hogy indo-germán nyelvág éppúgy, mint pl. a görög vagy az itáliai, de igen sok benne a latin, román és szláv, valamint a török és új-görög eredetű szó, szerkezet. (…) „[Révai Nagy Lexikona, I. kötet - Bp. 1911. 293. oldal.]

▓ Koszovóban albánok nem éltek «örök idők óta nagy számban». Először «kollektív albán népről» csak a XI. században esik szó Görögországban és nem Koszovóban. Mint fejedelemség, Szerbia a IX. században jelenik meg, és a XII. századig marad bizánzi fennhatóság alatt. Koszovó, néhány évszázad megszakítással szerb tartomány volt: - 1389-ben, a rigómezei csatában Koszovót a törökök meghódították. A Balkán háborúk (1912-13) után Koszovó és Macedónia nagy része Szerbiához került, és 1918-ban, Versaillesban a Nyugat bábáskodásával, a Balkán többi tartományával együtt – Montenegró, Bosznia-Herzegovina, Horvátország, Szlovénia -- megszületett az összetákolt Nagy-Jugoszlávia. És a szerbek?
• "Az első szerbek Németországban a VI. század elején jelentek meg Magdeburg és Anhalt térségében. A német Zerbst (szláv nyelven Serbis''te) város a korai betörések emléke. A szerbeknek a Balkán-félszigeten történő első megjelenését a bizánci császár, VII. (Bíborban született) Konstantin említi, aki a szerbeket, mint már az illír tartományban a VII. század közepe óta élőket írja le. A szerbek egyike a kaukázusi népeknek, ők az Azovi-tenger keleti partján éltek. A barbár betörések idején más szláv népcsoportokkal együtt indultak Nyugat felé - ez a folyamat már a IV. században elkezdődött…. " [Forrás]

Mikor nem háborús bűnös egy háborús bűnös? 

▓ Amikor mögötte áll minden, és mindenki, ami, és aki ezen a világon számottevő: ►az Európai Unió, a NATO, az ENSZ, a washingtoni kormányzat, a titkosszolgálatok, a Moszád … Soroljam tovább? Természetesen az is lényeges, hogy ki az áldozat és ki a háborús bűnös, amit mindig ezek a „számottevők” határoznak meg. Mi magyarok már megszoktuk, hogy hiába minden magyarázkodás, igazságra hivatkozás, „kisebbségek emberi jogaiért vívott harc,” mert amikor saját érdekeik úgy kívánják, az illetékesek mindig kétmércével mérnek, tehát***Jaj a legyőzötteknek!*** akár igazuk van, akár nincs.

Nevezett bűnszövetkezet nem válogat az ágyastársakban: nemzetiszocializmus, bolsevizmus, iszlám, cionizmus, Vatikán - valamennyi számításba jöhet, ha az érdek úgy kívánja, és a „humanizmus, szabadság és igazságosság” jelszavával a legaljasabb módon szabdalnak fel országokat, dobálnak ide-oda nemzeteket, még ha sok emberöltőn keresztül folytonosan laktak is bizonyos területeket.

Az 1999-es a háború alatt a NATO 25 ezernyi rakétája és bombája mintegy 1800 polgári személyt pusztított el vagy nyomorított meg egy életre. További több ezer ember halt meg a szerbek bosszúja és a KLA (Kosovo Liberation Army) hadműveletei miatt.
Szőnyegbombázásaikkal kórházakat, iskolákat és egyéb középületet vettek célba, gondolván, hogy ott rejtőzik az ellenség.
A bombázások során – 1999. március és június között -- több mint egymillió ember kényszerült elmenekülni Koszovóból. Jugoszlávia, Európa legszegényebb állama, 60-100 milliárd US dolláros kárt szenvedett. A pusztítások után Koszovó a NATO fennhatósága alá került, és megkezdődtek a nemzetiségi tisztogatások, a tömeggyilkosságok, az üldözések – nagyrészt a KLA vezetésével. Hírekből értesültünk a háború alatt, hogy ’Slobodan Milosevicszerb elnök haderői több mint 100 000 másnemzetiségű személyt, mások szerint 223 000-et -- mészároltak le és temettek tömegsírokba’. A Nyugat erre közbelépett, és annak ellenére, hogy a NATO-szövetség egyetlen államát sem fenyegette veszély, bombázni kezdte nemcsak Koszovót, hanem a szerb közlétesítmény-hálózatát is – mégpedig az ENSZ megkerülésével.
 ■ [S. Milosevic-et háborús bűnösség vádjával állították bíróság elé Hágában, de az ítélet kihirdetése előtt, a hajnali órákban meghalt börtöncellájában, gyanús körülmények között. A védőügyvéd szerint a tetemvizsgálatot a bíróság megtagadta. – news.bbc.co.uk]
AZ USA és NATO vitte a főszerepet az 1999-es bombázásokban, amelyek végül a koszovói albánok 2008. februárjában kikiáltott egyoldalú függetlenségéhez vezettek. Az Egyesült Államok az ENSZ által támogatott NATO igénybevételével Koszovóban létrehozta a saját érdekeit képviselő tartományt.
Mivel a szövetségesek szükségesnek látták a háború indoklását, az embertelen és kegyetlen Slobodan Milosevic egyértelműen ’szerb démon és háborús bűnös’ lett. Pedig a háborús bűncselekményekre vonatkozó nemzetközi törvények az Egyesült Államokra is alkalmazhatók.
■ James Bisset, Kanada volt jugoszláviai, bulgáriai és albániai nagykövete az ottawai parlamentben mondott beszédében így nyilatkozott a NATO-bombázásokról:
2000. 02. 24. - „(…) NATO háborúja Koszovóban az ENSZ Biztonsági Tanácsának jóváhagyása nélkül történt, amely megsértette a nemzetközi törvényeket, az ENSZ alapokmányát és a NATO saját törvényét, amelynek 1. cikkelye szerint ’a NATO bármilyen nemzetközi vitát, összetűzést nem erőszakos eszközökkel, hanem békés úton köteles megoldani.’ NATO-mentegetőzőink Kanadában ezt a kérdést úgy kerülik el, hogy nem beszélnek róla. Eddig nem volt rá magyarázat, hogy az ENSZ-et miért hagyták figyelmen kívül, vagy hogy a NATO kinek az engedélyével bombázta le Jugoszláviát. A miniszterek és tisztviselőik a légitámadásokat arra alapozzák, hogy a hadműveletekre szükség volt a nemzetiségi tisztogatások miatt. Pedig bizonyítékok vannak arra, hogy a nemzetiségi tisztogatások zöme éppen a bombázások után történt, nem pedig előtte. Az USA védelmi minisztere Cohen szerint ’Koszovóban legalább 100 ezer ember pusztult el.’ (…)”– N. B. James Bisset urat a belgrádi kanadai nagykövetségen a kanadai kormányt képviselő tisztviselők fizikai erőszakkal tartották távol. A kiközösítésre a parancs egyenesen a kanadai kormánytól jött Ottawából! Kanada akkori miniszterelnöke Jean Chrétien volt, a Liberális Párt vezére.
Egyéb cikkek
2000-ben, az International War Crimes Tribunal (nemzetközi háborús bűnök bírósága) jelentette, hogy Koszovóban, a tömegsírokban talált tetemek számának végső eredménye 2,788: szerbek, cigányok és mindazok, akik „szövetségesünk” a Kosovo Liberation Front /KLA/ hadműveleteiben pusztultak el.”
Ez azt jelenti, hogy Szerbia megtámadásának az indoklása – a „225 ezernyi, 14 és 59 év közti albán nemzetiségű eltűnt vagy meghalt polgári személy” -- David Scheffer amerikai követ állítása szerint – kitalálmány volt csupán.” Tudomásom szerint ezt eddig csak a Wall Street Journal vallotta be. Michael McGwire a NATO-hadműveletek előkészítője írta „nagyon furcsa dolognak tartom a bombázásokat ’emberbaráti beavatkozásnak’ nevezni.” -- Talán úgy mondhatnánk, hogy a NATO-hadjárat célja a végső és előre kitervezett, lassan felmorzsoló és gyötrelmesen hosszú háború a Jugoszláv-gondolat megsemmisítésére.” ◘ -- John Pilger

Nürnberg újratöltve?

A második világháború után, Nürnbergben a dicsőséges győztesek bírósága – USA, Anglia és a Szovjetunió – „német háborús bűnösök” felett ítélkezett. Politikusaink gyakran dicsérik is az ítélkezést, de úgy látszik, még nem olvasták a törvény szövegét, vagy pedig úgy gondolják, hogy győztesekre az nem vonatkozik:
• „Háborút kezdeni nemcsak nemzetközi bűncselekmény, hanem a legnagyobb nemzetközi bűncselekmény, amely abban különbözik más háborús bűnöktől, hogy magában hordoz mindennemű összegyűlt gonoszságot.” – Nemzetközi Törvényszék
■ Nürnbergben Amerika és Anglia nyomást gyakorolt az ügyészségre, hogy a náci vezetőket ítélje el a háború kirobbantásáért. Amerikai részről a legfelső bíróság ügyésze Robert Jackson megállapította:
 • „Támadó háborút indítani olyan bűncselekmény, amelyre sem politikai, sem gazdasági helyzet nem lehet magyarázat. Ha bizonyos cselekmények egyezmények megsértésével történnek, azok ugyanúgy bűncselekményeknek tekintendők, akár az Egyesül Államok, akár Németország az elkövető. Nem vagyunk hajlandóak mások ellen olyan törvényeket hozni, amelyeket mi magunk ellen, nem alkalmaznánk.”
■ Az ENSZ Alapokmánya, Cikkely 2 (4) és (7):
• „Tiltja bármely állam belügyeibe való beavatkozást, illetve az erőszakos veszélyeztetettséget, vagy valamely állam erőszak alkalmazását egy másik állam ellen.”
Az ENSZ közgyűlésének 2131-es Határozata megerősíti a „Declaration on the Inadmissibility of Intervention” törvénycikkely alatt, hogy „az erőszakos hadműveleti beavatkozás bármely ország belügyeibe bűncselekmény, amire nem lehet mentség.”
Mindezen kijelentések után van valakinek kétsége aziránt, hogy G. W. Bush iraki támadása háborús bűnösség?
■ Háborús bűnösök-e Clinton és társai? Majdnem azt gondolhatnánk, hogy a Moszád-ügynök Monica Lewinsky szexbotrány után a népszerűsége lezuhant a béka hátsó felére, és úgy gondolta, jó lenne egy háború valahol. ► [The Unofficial Clinton ] Clinton amerikai elnök nemcsak az Egyesült ÁllamokAlkotmányának legalább két rendelkezését sértette meg, de az ENSZ sóhivatal Alapokmányát sem tartotta tiszteletben és a NATO-szabályokat is megrontotta. Az amerikai Alkotmány (Article I, Section 8) szerint „nem az Elnöknek, hanem a Kongresszusnak van hatalmában háborút üzenni és nemzetek törvényei szerint büntetni.”
■ New York, 2000. június 10  – Tizenegy állam, tizenhat tagú bírósága ült össze ezen a napon, 500 politikus és közgazdász jelenlétében, akik „az USA és a NATO politikai és katonai vezetőségét háborús bűncselekménnyel vádolták az 1999. március 24 és június 10 között, Jugoszlávia elleni erőszakos hadműveletekért.”  Amerika volt főügyésze Ramsey Clark, a Nemzetközi Törvényszék főügyésze az USA/NATO háborús bűnösség ügyében, arra sürgette a jelenlévőket, hogy kezdjék meg a NATO megsemmisítését. ◘
AZ USA ÉS AZ ENSZ A HÁBORÚS BŰNÖS
HASHIM THACI MINISZTERELNÖK KORMÁNYÁT TÁMOGATJA KOSZOVÓBAN?
MIT AKAR EZZEL A NYUGAT KOSZOVÓBAN?
■ 2000. március - A koszovói haderők és a KLA parancsnoka Agim Ceku, az International Criminal Tribunal (ICTY) Nemzetközi Bűnügyi Bíróság kivizsgálása alá került az 1993-95-ben, Horvátországban, szerbek és horvátok ellen elkövetett háborús bűnökért. Minderről – Ceku kinevezése előtt -- már sokkal korábban is tudtak a katonai kémszolgálatok és hírszerző-elemzők, de a nyilvánosság előtt eltitkolták, a kanadai főügyész (2004-ben elhunyt) Louise Arbour mandátuma idején. Az ENSZ és a NATO is tudott az ICTY-aktákról, továbbá a főügyésznek is kötelessége volt beszámolni az ENSZ főtitkárának. Az ENSZ kinevezett egy olyan egyént – Agim Ceku parancsnokot – aki az ENSZ okiratai szerint (ICTY) állítólag háborús bűnös volt. –Globalresearch.ca
■ Hashim Thaci, Koszovó miniszterelnöke a Koszovó Demokrata Párt /PDK/ elnöke, a KLA volt vezére közönséges háborús bűnös, aki a háború után megszerezte számos város igazgatását. A pártjának közeli kapcsolatai vannak a tartomány szervezett bűnözőivel. – The Observer, 2000. 10. 29.
 
■ Mr. Thaci, aki a KLA idejében „a kígyó” becenévre hallgatott, divatosan öltöző 32 éves, előzőleg a KLA forradalmi parancsnoka, szegényes előadó-képességű, és még mindig kapcsolatot tart fenn szervezett bűnözőkkel. Eltökélt szándéka megtartani pártja és az Egyesült Államok közti jó viszonyt.” – TheScostman, 2000. 10. 20.
■ Én akárkiben felismerem a terroristát, és ezek az emberek terroristák.”
– US Special Envoy and Ambassador Robert Gelbard.
■ „Az előzőleg Hashim Thaci által vezetett KLA-csoportnak kapcsolatai vannak kábítószer-kereskedőkkel a Közel- és Távol-Keleten. Az Interpol, az Europol és minden európai hírszerzőszolgálat, kábítószer-elhárító ügynökség aktákat tart a kábítószer-maffiákról, amelyek egyenesen a KLA-hoz vezetnek. – Michael Levine US Drug Enforcement Administration (DEA)
■ Hashim Thaci a hirhedt földalatti titkos ’Drenica-Csoport’ alapítója. A szervezet 10%-15%-ban felelős a koszovói bűncselekményekért: fegyvercsempészet, kocsilopások, olaj, cigaretta, és prostitúció. – Wikipedia
■ The Washington Times, 1999. 05. 14 - /részlet/ A görög Interpol Koszovóban az albánokat „a kokain- és heroin-kereskedelem legfőbb központjának” nevezte. Hírszerzőszolgálatok jelentése szerint a 41 napos NATO-hadműveletek idején, a Clinton-kormányzat által felkarolt KLA tagjait Afganisztánban, Bosznia-Herzegoviában és máshol képezték ki. A jelentésből megtudjuk, hogy a Balkánban, politikai és katonai erővé vált KLA muzulmán terroristákat is becsempészett soraiba, amelynek 30 ezer tagja van, Agim Ceku horvát származású tábornok vezetése alatt. Az okirat szerint a KLA szoros kapcsolatot tart fenn Usama bin Laden szaúdi üzletemberrel, aki pénzzel segítette őket. A KLA terrorista módszereket alkalmazott szerb és albán polgári lakosság ellen, hogy elérje Koszovó függetlenségét.
 
1998-ban az amerikai külügyminisztérium „terrorista szervezet”-nek nevezte a KLA-csoportot, amely heroin-kereskedelemből fedezte hadműveleteit. A kábítószereket szárazföldön és tengeren, Törökországon, Bulgárián, Görögországon és Jugoszlávián keresztül juttatják el Nyugat-Európába és máshová is. A világ legnagyobb heroincsempészeti hálózata „Balkán Út” néven ismeretes.
A franciaországi ’Geopolitical Observatory of Drugs’ (Kábítószerek Geopolitikai Megfigyelője) szerint a KLA kulcsszerepet játszott a gyorsan fejlődő úgymond «kábítószer-fegyverekért» üzletben, és 2 milliárd US dollár értékű szállítmányt hozott be Nyugat-Európába. Németországi kábítószer-ügynökség szerint koszovói csempészek 1.5 milliárd US dollárt helyeznek el pénzmosással 200 magánbankba vagy pénzintézménybe.
A Jane’s Intelligence Review a KLA kábítószer-kereskedelméből származó tiszta hasznot több tízmillióra becsüli. ◘
CAMP BONDSTEEL
 
 Amerika legnagyobb és legköltségesebb katonai bázisát, hatezer katona ellátására és szállásolására – a „Camp Bondsteel” telepet -- Koszovóban építette fel Dick Cheney (Bush alelnöke) Halliburton cégjének mérnöki leányvállalata, a „Kellogg, Brown, Root”/KBR/, a Pentagonnal kötött szerződés alapján. – Miért épült ez fel Koszovóban? Erről még többet legközelebb! – szerk.
■ Mialatt e sorokat írom, az Associated Pressjelentette március 11-én, hogy Hágában megkezdődött három horvát származású tábornok bírósági tárgyalása: Ante Gotovina, Ivan Cermak és Mladen Markac, akiket az „Operation Storm” nevezetű 1995-es hadművelet során legalább 150 szerb meggyilkolásával valamint 200 ezer ember erőszakos kitelepítésével vádolnak. A cél: visszaszerezni a szerbektől Dél-Horvátország Krajina területét. Legnagyobb aggodalmam a függetlenség kikiáltása után az, hogy idegenek tömeges bevándorlásával hazánkba, egy-egy területet elfoglalva hazánkban is bekövetkezet ilyesmi: kikiáltanák magukat Magyarországtól függetlennek – a NATO, az ENSZ, az EU és az USA segítségével. ◘

FEJTÖRŐ

▓ Érdekességek a «11»-es szám körül, aminek a szakértők szerint valami nagy jelentősége van az Illuminátusok jelképeinél. Nézzünk meg néhányat: 2001. szeptember 11-én a new yorki ikertorony vége.
Ennek a képlete Q33 NY még érdekesebb, ami a MS Word/Wingdings-ben készíthető.
Arafat november 11-én és Milosevic március 11-én „halt meg” börtönben, állítólag nem természetes halállal.
George W Bush neve 11 betűből áll. New York az USA 11. állama.
Az Ikertoronyba ütköző első gép «11»-es számú volt, 92 utast szállított: 9 + 2=11.
Hágában 2008. március 11-én megkezdik három horvát tábornok tárgyalását. Vajon milyen napon lesz az ítélet kihirdetése?
További kutatással valószínűleg találhatnánk még több «11»-es eseményt is. Véletlenség-e mindez, vagy valami más titokzatos dolog, amit átlag embernek nehéz megérteni? ◘ /folytatjuk/
■ Forrás: GlobalResearch.ca, Wikipedia  James Bisset kanadai követ beszéde
Megnyitva 4764 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások