20230201
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2011 július 01, péntek

Koszovó – a függetlenség ára (sorozat)

Szerző: Tóth Judit

Kutatásaim során már régóta tapasztalom, hogy igazságnak megfelelő sajtóközlemény olyan ritka, mint a fehér holló, és a tárgyilagosság pedig egyszerűen hiányzik a külföldi szótárakból. Tanulmánysorozatomat a való, de elhallgatott tények feltárásával, és nem utolsó sorban magyar szemmel, állítottam össze. 

Írásommal, amennyire lehetséges, a pártatlanságra törekszem, hogy az érem másik oldalát is bemutassam. Mivel a téma meglehetősen bonyodalmas, tanulmányomat több folytatásban az eddig összegyűjtött vaskos sajtóanyag alapján tervezem megírni. Olvasóink drótpostán küldött észrevételeit, megjegyzéseit szívesen fogadom. – T.J. szerkesztő

"Koszovó a mai naptól büszke, független és szabad" - jelentette ki Hashim Thaci koszovói miniszterelnök a pristinai parlament rendkívüli ülésén. "Soha nem szűntünk meg hinni abban az álomban, hogy egy napon a világ szabad nemzeteinek sorába kerülünk, és a mai napon ezt megtesszük". - 2008. február 17.

- Nem akarom elrontani a lelkesedések hangulatát, de úgy vélem, kissé tévednek azok, akik ezt a „függetlenséget” tiszta üzletnek tekintik, és reménykedve várják, amikor egy szép napon talán az ő függetlenségi álmuk is megvalósulhat. Itt a trianoni gyászbéke által idegen uralom alá dobott felvidéki, erdélyi és délvidéki magyar testvéreinkre gondolok.

Jóhiszeműség a budapesti parlamenttől bármit is elvárni, hogy cselekedeteik a magyarság érdekében történjék. És lám csak Budapesten, a mindenki és akárki érdekét -- kivéve a magyarságét! -- képviselő parlament, az álellenzékkel együtt, felsorakozik a nagyfőnök Nyugat nemzetközi politikájához, és siet elismerni Koszovó egyoldalúan kikiáltott függetlenségét.

Nem meglepő, hogy Koszovó függetlensége ellen a trianoni és párizsi békeegyezmények államai tiltakoznak a leghevesebben: ► Szerbia, Oroszország, Kína, Szlovákia, Románia és Spanyolország, valamennyi állam, amelyben elnyomott kisebbségek élnek. Ugyebár, veszélyes bolygatni odújában a medvét, amely ellopott zsákmányokon alszik! Izrael bár a hírek szerint „aggódik”, de erre nincs is szükség, mert a cionista állam már elvégezte a palesztinok „függetlenségét” – a Választófallal!

Téves az a megállapítás, hogy Koszovó függetlenségét a „nemzeti önrendelkezés jogára alapították” volna! Ezt próbálják elhitetni a közvéleménnyel, ám ez szemenszedett hazugság! Koszovó tartomány 82%-os albán lakossága – amelynek ’népszaporulata meghaladja az őshonos államalkotó lakosságét’ -- éppen most vesztette el a függetlenségét és a szabadságát. A lelkesedő kedélyek majd akkor csitulnak el, amikor Koszovóba Washington, az EU és NATO által kinevezett magas rangú, igazgatással és kormányzással megbízott idegen ügynökei kerülnek. (A gépezet már beindult, felesleges jövőidőben beszélni!) Idővel, sőt rövidesen majd az is kiderül, hogy a „nyugati demokrácia” mit jelent a lakosságnak, hiszen tudjuk, hogy akárcsak Irakban, Koszovó államigazgatásában is valamilyen diktatórikus Bush-ENSZ-EU féle alkirályság veszi majd át a hatalmat. Koszovóban az országhódítás ékes példája – állítólag a „demokrácia, a függetlenség és szabadság megvalósítása az albán lakosság érdekében” -- kísértetiesen emlékeztet Magyarország 1944-45-ös helyzetére, amikor Debrecenben, a győztes Nyugat támogatásával, szovjet tankok árnyékában állították fel az Ideiglenes Nemzeti Kormányt. Vagy emlékezzünk Irak amerikai lerohanására (2003), ahol kezdetben az abszolút hatalmat két évig az amerikai L. Paul Bremer tartotta kézben.

Ne feledjük, hogy az embertelen, lelketlen nemzetközi nyugati politika, mialatt hangzatos emberi jogokat hirdet – minden időben a saját érdekei szerint – ide vagy oda dobál népeket, nemzetiségeket. Ez lesz vagy már az is a sorsa a szerencsétlen koszovóiaknak is…!
Koszovó esetében a népszaporulatra alapozott nemzeti önrendelkezési jog csak porhintés a gyanútlan közvélemény szemébe! Egy dolog bizonyos, például Magyarországon, az EU erőszakos  bevándoroltatásai idővel megnövelik bizonyos országrészek idegen lakosságának – afrikai, ázsiai, cigány, zsidó stb… -- létszámát, amit „függetlenség” címen kihasználhatnak hazánk újabb területrablásához. Tegyük fel, hogy egy-egy megyében csak zsidók, kínaiak  vagy cigányok lesznek többségben, akkor ez alapot adhat a „függetlenség” kikiáltására? Amit nem vásárolhatnak fel, azt majd a Nyugat segítségével a népszaporulat elve alapján kisajátítják! Ez akármikor megtörténhet a Dunántúlon, a Tiszántúlon, vagy a főváros idegenek részére luxuslakásokkal, vásárlóközpontokkal kiépített területén, ahonnan a honos magyar lakosság menekülni kényszerül.
USA-NATO fennhatóság alatt Koszovó albán lakosságának negyede elhagyni kényszerült hazáját, hogy máshol keressen megélhetést. Ugyanúgy 25 ezer szerb és cigány is elment. A menekültek célországai ismeretlenek, elképzelhető, hogy nagy részük Magyarországon telepedett le. 
*
A 82%-ban albán lakosú Koszovó, Szerbia tartománya február 17-én kikiáltotta a függetlenségét. Ezt azonnal sietett elismerni Amerika, Németország, Anglia, Franciaország és az Európai Unió. Vajon megbízhatunk-e ezen országok őszinteségében, hogy az aláírt nemzetközi egyezményeket tiszteletben tartják? [Ugye, mi magyarok ezen a téren már tapasztalatból beszélhetünk!] Koszovó függetlenségének elismerése homlok egyenest ütközik az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244. határozatával, amit 78 napos bombázás után Jugoszláviának alá kellett írnia, 1999-ben.

2005. júniusában Kofi Annan, az ENSZ főtitkára, Marti Ahtisaari volt finn elnököt nevezte ki rendkívüli követként a Koszovó-ügyek tárgyalásának utolsó szakaszához. Az egyetemi tanár Ahtisaari, aki a George Soros milliárdos spekuláns által fenntartott NATO-bővítés, US/EU szabadpiacot és egyéb beavatkozásokat szorgalmazó International Crisis Group /ICG/elnöke, természetesen nem bizonyult semleges döntőbírónak. Az ICG igazgatóságában, Koszovó bombázásaiért felelős két amerikai kulcsfigura van: Wesley Clark tábornok és Zbigniew Brzezinski.

Az Egyesült Államok és az EU kinevezi a Nemzetközi Polgári Képviseletet, amely (International Civilian Representative) átveszi az irányítást Koszovó felett. Az ICG teljes fennhatósága alá kerül a vámhivatal, az adóztatás, a pénz-, és bankügyek.
Az EU megalapítja az „European Security and Defense Policy Mission” /ESDP/ -- Európai Biztonsági és Védelmi Politikájának Misszióját – és a NATO az International Military Presence – Nemzetközi Katonai Karhatalom jelenlétét. Koszovóban ezek az intézmények illetve szervezetek teljes irányítása alá esnek a külpolitika, a biztonság, a rendőrség, az igazságszolgáltatás, a törvényszék és a fegyházak. Nevezett intézmények és az ICR döntő szava határoz abban, hogy milyen bűncselekményekben és kik ellen hozható ítélet. Bármilyen határozatot visszafordíthatnak és/vagy semlegesíthetnek. [Ha ezek után valaki még «függetlenségről» beszélne, akkor e szó jelentése feltétlenül magyarázatra szorul!]

Oszd meg és uralkodj!’

A Balkán különféle nemzetiségi kisebbségekből, vallási csoportokból – oláh, szerb, bolgár stb… -- összetákolt térség. Vesszen Trianon! A második világháború után alakult Jugoszláv Szocialista Államszövetség hat tartományt foglalt magában, de egyik sem volt többségi. Jugoszlávia hagyományos ellenséges érzelmekkel jött létre a XX. század elején, amit korábban a törökök, később pedig a Habsburgok jól kihasználtak, nem is beszélve a brit és francia beavatkozásokról.
A ’90-es években a Szovjetunió látványos felbomlása után a Pentagon azonnal hozzálátott a NATO keleti irányba való kibővítéséhez, és az ’Oszd meg és uralkodj’ elvet tette magáévá, az egész térségben.
1991-ben mialatt a világ Irak napirenden való bombázásának szörnyűségeivel foglalkozott, Washington különféle horvát, szlovén és bosnyák szeparatista csoportokat pénzelt és támogatott a jugoszláv államszövetség tartományaiban. Az USA és Németország akkor is sietett elismerni, sőt támogatni is a szeparatista csoportokat.

Camp Bondsteel”

Kilenc évvel a NATO-hadművelet után Koszovóban még mindig 60% a munkanélküliség, és a térség Európában a kábítószer-kereskedelem és a prostitúció alvilágának a virágzó központja lett. Az ásványkincsekben gazdag kis államban a korábban aránylag virágzó ipar – a bányák, a malmok, a kohók és olajfinomítók, vasutak elnémultak. A NATO megszállás alatt Koszovó anyagi javait privatizálták és eladták külföldi nyugati nagyvállalatoknak. Az egyetlen nagy építmény, a hírhedt Camp Bondsteel, Európa egyik legnagyobb amerikai támaszpontja, aminek a szerződését a Halliburton vállalat kaparintotta meg. Jelenleg a Camp Bondsteel irányítása alatt áll az egész térség nyersolaj és szállítóeszközök ügyeinek intézése. 

A Halliburton-cég külön tanulmányt érdemelne! Az utóbbi években heves viták keringtek a Bush-kormányzat alelnöke Dick Cheney nevéhez fűződő Halliburton vállalat körül. Cheney otthagyta a vállalatot még 2000-ben, az amerikai elnökválasztás idején és 34 millió US dollárral távozott. Ki mondja azt, hogy a háborúzás nem kifizető? --Wikipedia

Koszovóban a legnagyobb börtön a Camp Bondsteel nevű amerikai támaszpont, ahol fegyenceket minden bűnvád, törvényszéki tárgyalás, és ügyvédi képviselet nélkül fogva tartanak.

Az alkirályság és a kormány

Koszovóban most ugyanolyan bűnszövetkezet került hatalomra Hashim Thaci miniszterelnökkel a bársonyszékben, mint Budapesten, az USA, az EU és az ENSZ támogatásával. Miniszterelnökségét az ENSZ „Ideiglenes Önkormányzati Intézmény”(Provisional Institutions of Self-Government) /PISG/ hozta létre. Ez röviden annyit jelent, hogy az ’Egyesült Nemzetek’ sóhivatal, -- nemzetközi törvények megsértésével, -- nemcsak előkészítette Koszovó „függetlenségét”, hanem egy bűnszövetkezet ügynökeit telepítette az állam élére.


Prev Next »

Megnyitva 44558 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások