20240417
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2009 december 20, vasárnap

Boldog felvirradást kívánok Kraulnak !

Szerző: Hena

     Ő Koppány fejedelmet tudta őseként, felmenőit hosszú évszázadokra visszamenőleg ismerte. Azt a Koppányt, a magyarok Istentől küldött megváltóját, a somogyországi vezért az istengyilkosok meggyilkolták Koppány lázadása az ezredik évforduló tájékára esett, tehát ezer évvel Jézus születése után és ezer évvel 2000 előtt! összetartó

A HOLNAPI NAPRA BOLDOG FELVIRRADÁST KÍVÁNOK KARAULNAK!

Ismert az a mondás, mely szerint az a nép, amelynek nincs legendája, pusztulásra van ítélve. Az igazi, az összetartó, a mindent megvilágító éltető mítosz hiányzott a magyarságnak több-száz éven át és hiányzik máig. A mi népünk a lázadás népe, a lázadás harc a szabadságért, a szabadság pedig isteni. Jól tudják ezt rólunk az eltüntetésünkre szövetkezők. A lázadás a forradalom ellentéte: a még gonoszabb elnyomást hozó, szervezett forradalmak mindig a kozmopolita összeesküvők ármánykodó művei. Jól ismerte és látta mindezt Karaul, mert a saját életében ezt többször megtapasztalhatta, tragédiák sorát kellett megélnie a saját családi életén keresztül is.

"Koppány meggyilkolásával kezdődött az a több mint ezer éve tartó tragédia, idegenuralom Magyarországon, amit ma valamennyien látunk és megélni vagyunk kénytelenek. Ezer éve az álkeresztény, istváni átok pusztítja, bénítja, nyomorítja el a magyarokat. Koppány, a magyarok ezredévi megváltója, az ő áldozata és döbbenetes története, amelynek igazi értelme csak most kezd felsejleni előttünk Talán nem véletlen egybeesés, hogy a Koppány név a „koponya” szavunkra emlékeztet – és Jézus kivégzési helyének arámi neve, a „Golgota” magyarul azt jelenti: „Koponya”. Dosztojevszkij megjósolta „A Karamazov testvérek" című regényében, hogy Jézust, ha visszatér a Földre, a keresztények fogják kivégezni.” (Bíró Lajos)

Akik ismerhették közelebbről őt, nagy próbatételeket kellett kiállniuk vele és általa a hirtelen hangulatváltásai és túlérzékenysége miatt, ugyanakkor tiszta gondolatokat, tiszta tudást is kaptunk tőle. Minden általa vezetett szer alkalmával elmondta: „A magyart az Öregisten örömében teremtette!" Meggyőződésem, hogy ez így van! Ezt mára legtöbbek elfelejtették, elveszítették a szívvel látásukat és elveszítettük a hangunkat.
Mára már rétegzenévé lett gyönyörű népzenénk, énekeink. Görögországban például máig számos rádióadón szól a nemzeti zene, mert tisztelik, megélik az örökségüket, hagyományaikat. Az egyik legnézettebb tévécsatornán a szombat esti show-műsorban a hazai sztárok görög népdalokra és népies műdalokra mulatnak.

A magyarországi kép a ló túlsó oldala, hagyjuk elvágni szép lassan a saját gyökereinket és azonosságtudatunkat. Rajtunk kívül nincs még egy nép, amelyik ezt megengedi magának.

Az ószövetségi szellem az áterendõ bűn tudatával, a büntető és bosszúálló istenképpel megrontotta, lelki-szellemi nyomorba taszította és megfertőzte az egész világot, a mi népünkön pedig kiteljesedettnek látszik. Az elmúlt 100 év alatt úgy tűnik, végleg elveszítettük őseink nyomát, letértünk az Ősök Szellemének útjáról, velük kapcsolatunk megszakadt, megszűnt az irántuk való tiszteletünk. kapcsolatunk az Ősök Szellemével, az irántuk való tiszteletünk. (Akinek nem inge…..! ) Hagytuk magunkat megfélemlíteni, el(meg)téríteni, ezért mára apró morzsákként kell az eredeti tiszta tudásunkat, hagyományaink, szokásaink nyomát felkutatnunk, összegyűjtenünk.

Elveszítettük öntudatunkat, mert mára az a nép, amit a világ magyarnak ismer, nem szereti a saját kultúráját, sem a tradicionális, sem a kortárs MAGYAR kultúrát nem becsüli. Pedig az igazán értékes az, ami helyi sajátosságokat is hordoz, minden népet a saját kultúrája képes erőssé tenni és megvédeni a felmorzsolódástól, felolvadástól, eltûnéstõl. Minden nép saját kultúrájára állandó veszélyt jelent a nemzetköziség szellemének folyamatos világi politikai és egyházi hangsúlyozása, annak világlátásunkra erőszakolása.
A Habsburgok „kiműveltek” bennünket, sok-száz évük volt rá együttműködve a római-vatikáni „rásegítéssel”.
Mindennek eredményeként az önmagukat hites embernek azonosítók is mára jobban ismerik más népek szentjeit, mint saját hős elődeiket. A tananyagot, a „leckét” Rómából írták és írják – máig.

Átélem és másokon is látom, hogy a természetes környezettel való érintkezés, virágok, felhők megfigyelése, egy Napkelte várásának megélése, vagy a Nap lenyugvása látásának élménye, a közvetlen megérintés közelebb visz a hithez, a természetes áhítathoz. Ezt az élményt Karaul mellett is sokszor megélhettük.

Hitfelfogásunkért ma már senki sem tud bennünket a vádlottak padjára ültetni! A valóság megismerésével és annak következetes alkalmazásával nemzeti túlélésünk érdekében közeleg az idő – talán előbb is, mint remélnénk - amikor végleg megszabadulhatunk a kereszténységnek nevezett mákonytól és az ezeréves agymosástól. „Lélekben újjászületve a Magyarok Istenének bocsánatát elnyerve ezeréves hűtlenségünkért, gyávaságunkért bizalommal és öntudattal járjuk tovább az elkövetkező évezredek napfényes útját Istenünk
szándéka és rendelése szerint." Adja a Magyarok Istene, hogy így legyen!

EGEKNEK MINDEN ERŐI, FÖLDI LÉTBŐL ELTÁVOZÓK SZELLEMSEGÍTŐI, TI FOGJÁTOK KÉZEN MEGBOLDOGULT KOPPÁNY NEMBÉLI KARAUL HORVÁTH FIA JÁNOS GYÖRGY ŐRZŐ TOKMAK-TÁLTOS TESTVÉRÜNKET TÚLVILÁGI ÚTTALAN UTAKON! ÓVJÁTOK KÍSÉRTÉSEKTŐL, CSÁBÍTÁSOKTÓL! VEZESSÉTEK A NAGY VILÁGOSSÁGBA, A HADAK ÚTJÁRA! ÁLDÁS-ÁLDÁS-ÁLDÁS!

Hena

 

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások