20240614
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2008 június 24, kedd

Koszovó után Magyarország területe lesz különleges

Szerző: Toth Judit

Magyarország átjáróház lesz? -- Mivel átjárhatók lesznek a határok és várhatóan e joggal majd élnek is az idegen, ilyen-olyan szándékú idegen ‘átutazók’, az EU már előre kiköti, hogy “nem fogad el szélsőségeket és elvárja az emberi jogok tiszteletben tartását, a határozott fellépést az idegengyűlölet ellen”.

Vészhelyzet

Az úgynevezett Országos Területrendezési törvény-tervezetben (Ad T/5311) most nyilvánítják Magyarországot különleges NATO-katonai övezetté.

▓ A 2008. április 22-i keddi parlamenti ülésen az "általános vita folytatására és lezárására" kerül sor az Országos Területrendezési Terv 2003. évi XXVI. Törvény módosításáról szóló törvényjavaslatra (T/5311. sz.) "A törvényjavaslattal kapcsolatos módosító javaslatok benyújtási határideje: az ülésnap vége."

 A T/5311. sz. törvényjavaslatot a Magyar Köztársaság Kormánya megbízásából Bajnai Gordon, önkormányzati és területfejlesztési miniszter terjeszti elő. A törvényjavaslatot az Országgyűlés Hivatala március 28-án érkeztette. A keddi ülés 9 órakor kezdődik és kb. 21 óráig, illetve a napirendi pontok megvitatásáig tart. Ezek a napirendi pontok, pl. a T/5396. sz. az elektronikus információ szabadságáról szóló 2005. évi XC. Törvény módosítása lesz!!! Majd tervezik a T/5451. sz. a gazdasági reklámtevékenységről, valamint a T/5394. sz. törvényjavaslat megvitatását és elfogadását a közraktározásról.

Visszatérve a T/5311-es számú törvényjavaslatra, amelynek előterjesztési anyagában az 1. § tartalmazza a fogalom-meghatározások pontjait. A 9. pont arról szól, hogy mi számít honvédelmi területnek:

►A honvédelmi terület kiemelt térség és megyei területrendezési tervben megállapított övezet, amely a Magyar Honvédség alapfeladatait rendeltetésszerű ellátásához szükséges objektumok elhelyezésére, illetve tevékenységének végzésére szolgál.

A 11. pontban folytatódik a kiemelt fontosságú honvédelmi terület-meghatározás. Amely szerint, az számít kiemelt fontosságú honvédelmi területnek, amelyikről az

► "Országos Területrendezési Tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelyen a Magyar Köztársaság védelmi képességeit alapvetően meghatározó, vagy a NATO tagságból eredő, valamint a nemzetközi szerződéseiben vállalt kötelességei teljesítésére hivatott objektumok elhelyezésére szolgáló területek találhatók,..."

Milyen egy ördögi terv ez, hogy az Országos Területrendezési Tervbe bújtatva akarják megszavaztatni a képviselőkkel Magyarország egész területének NATO támaszponttá változtatásának törvényes feltételeit? Milyen előkészítéssel készülhettek fel a képviselők az április 22-i parlamenti ülésre?

A T/5311. sz. törvényjavaslat mellékletein 1 : 500000-es kicsinyítésű térképeken és CD-n, vagyis sehogy sem nézhették meg. Pedig, ezek a mellékletek tartalmazzák a kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezeteiről készített térképeket, melyeken a települések feliratai oly kicsik, hogy még nagyítóval sem lehet elolvasni. Pedig, nem kevesebbről fognak a képviselők majd dönteni, mint pl. ami a 37. §-ban olvasható:

► "Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a kiemelt térségi és megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra jogosult államigazgatási szervek körét."

A 38. § szerint az OTrT. 1/1-10 sz. melléklete, a 2. sz. rajzi melléklete és a 3/1-10. sz. rajzi melléklete helyébe a jelen törvény 1/1-13. sz. melléklete, 2. sz. melléklete és 3/1-11. sz. melléklete lép. (Ezeken a mellékleteken Magyarország térképe látható 1: 500000-es kicsinyítésben.)

 Felhívnám a figyelmet az 1/13. sz. mellékletre, melynek témája a ’Térségi övezetek és azok kapcsolata’. Ezen belül két nagy csoportra osztják az övezeteket. Egyszer az Országos Területrendezési Terven belüli felsorolás tartalmazza a *Kiemelt fontosságú honvédelmi területek*-et. Második része a táblázatnak a *Kiemelt és megyei területrendezési terv*, melyben szerepel a "Rendszeresen belvízjárta terület", és itt is a "Honvédelmi terület".

20. § (3/9. sz. melléklet) -- Az OTrT a következő 16/C §-al és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete

16/C. § (1) A kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben a tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni.

(2) Az (1) bekezdés kijelölt területeket a településszerkezeti tervben beépítésre szánt, vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület felhasználási egységbe kell sorolni!"

A/35 §-hoz:

Az OTrT a következő 27/A §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"Honvédelmi terület övezete -- 27/A § A honvédelmi terület övezetét a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület terület-felhasználási egységbe kell sorolni."

Az 1/4. sz. melléklet Országos jelentőségű logisztikai központok és térségek felsorolását tartalmazza. Összesen 11 nagy térségre osztva Magyarország területét. Ezen térségek a mellékletben a település közigazgatási területét és annak 10 km-es környezetét jelöli.

 Logisztikai központok és térségek:

I. Nyugat-dunántúli körzet Sopron (részközpont: Szombathely).

II. Észak-dunántúli körzet: Győr - Gönyű.

III. Közép-dunántúli körzet: Székesfehérvár (részközpont: Dunaújváros, Veszprém).

IV. Dél-dunántúli körzet: Baja (részközpont: Mohács).

V. Budapest körzet: Dél-Pest (Soroksár),

Dél-Buda (Nagytétény),

Csepel Nemzeti Szabadkikötő.

VI. Közép-alföldi körzet: Szolnok.

VII. Dél-alföldi körzet: Szeged (részközpont: Kisszállás).

VIII. Észak-keleti körzet: Miskolc vagy Tiszaújváros.

IX. Észak-tiszántúli körzet: Záhony (részközpont: Nyíregyháza).

X. Délnyugat-dunántúli körzet: Nagykanizsa.

XI. Közép-tiszántúli körzet: Debrecen.

Mit is jelentene az ezeken a területeken élők számára egy "logisztikai központ"?

Vegyük példaként Budapest, Dél-pesti részét. A csodálatos Soroksári-Dunaágat és a folyót szegélyező kis hétvégi házakat, horgásztanyákat. Mint egy felfűzött gyöngysor, olyanok ezek a munkásemberek által épített kis házak. Nos, ezt akarják logisztikai központtá alakítani!

De, sorra fogom venni és megvizsgálom az összes kiszemelt területet és azt is elküldöm. ◘

Bp. 2008. április 19.

Bóna Mária Ilona

http://furaila.blog.xfree.hu

Megjegyzések tőlem

Gondolom, kevesen vették komolyan a Koszovó – a függetlenség ára” c. cikksorozatomat azok, akik még ma is az elrabolt területeinken, kisebbségben élő magyarok „autonómiájáról, függetlenségéről és önrendelkezéséről” álmodoznak. Pedig, jó lenne odafigyelni, és egészen komolyan venni azt, ami Koszovóban történt, hátha „NATO-tagságunk” kötelezettségünk miatt valami hasonló helyzet alakulhat ki Magyarországon is. [Magyarország, mint átjáróház?] És mit ad Isten, alig telt el néhány hét Koszovó „függetlensége” óta, máris küszöbön a Vészhelyzet! Nemhogy „autonómiát” nem kapnak Délvidéken és Erdélyben, de még maga Magyarország is idegen külföldi hatalom hadműveleti övezetévé válhat!

Magyarország átjáróház lesz? -- Mivel átjárhatók lesznek a határok és várhatóan e joggal majd élnek is az idegen, ilyen-olyan szándékú idegen ‘átutazók’, az EU már előre kiköti, hogy “nem fogad el szélsőségeket és elvárja az emberi jogok tiszteletben tartását, a határozott fellépést az idegengyűlölet ellen”.

„Az egyetlen megoldás lenne a magyarlakta területek békés újraegyesítése Magyarországgal, - egyesek szerint -- a NATO-védelme alatt”. - Igen, csakhogy a NATO-nak ugyanaz a főnöksége, ami az Európai Uniónak, és ez utóbbinak nem érdeke a határon kívüli magyarok egyesítése az anyaországiakkal, nem is beszélve a magyarlakta területek Magyarországhoz való visszacsatolásáról! Tehát nagy tévedés az elgondolás miszerint majd a NATO segít a magyaroknak.

A NATO éppúgy nem fog most segíteni, mint ahogy 1956-ban sem segített. A békeőrző szovjet csapatok után a NATO azért telepedett Magyarországra, hogy “vigyázzon” a revíziókról álmodozó, “szélsőséges” magyarokra. A Nyugat csak akkor fog segíteni, ha részére nagy "business-haszon" van kilátásban.◘

TJ

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások