20240417
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2017 május 17, szerda

A külhoni autonómia - Kárpátalja

Szerző: v Kövér György

Trianon, és a Sztálini határok igazságtalan mivoltát aligha kétli valaki. De azt is, hogy  Kárpátalja Ukrajnához  való csatolásának nincs semmilyen se törvényes se történelmi alapja.

A mai Zakarpatszka oblaszty (kárpátontúli megye) az akkori Csehországi  Podkarpatszka Rusz, többségében ruszinlakott terület csak egy részét képezi. Nagy részét Sztálin a cseheknek hagyta, egy kisebbet a románoknak adta. Kárpátalját pedig SzU-hoz csatolta, kizárólag stratégiai helyzete miatt. Igy, a terület lakossága akarata ellenére szovjet, (NEM UKRÁN)! állampolgár lett. Az új Oroszország vállalta a SzU ( beleértve a szovjet ukrán köztársaságot is), folytonosságát, ill. kötelezettségeit adósságait is. A függetlené vált Ukrajna lemondott minden szovjet, minden kommunistákkal való kötelezettségről. Igy, feladta a világ harmadik legnagyobb atomfegyver arzenálját, és a kitünően képzett erős fegyelmezett SZOVJET ukrán hadsereget is. De...

Az idegen (ellenséges!!!!) országok által bitorolt MGYAR föld (ez alatt csak a magyarok által lakott területeket értem, ami katasztrófálisan  zsugorodik) megtartása csak úgy lehetséges, hogy első lépésben gőzerővel minden létező és nem létező fórumon, minden magyar közösség, minden magyar szervezet,  a magyar kormány, pártok, szüntelenül hangoztatja/követeli a külhoni magyar közösségek önrendelkezésére való jogának érvényesítését, autonómiáját.  Ne feledjük, hogy az amerikai és kanadai ruszinoknak döntő szerepe volt abban, hogy Kárpátalját hozzácsatolták Csehországhoz, létre hozva PUDKÁRPÁTSKA  RUS -t, ami autonóm területet képezne.  Az más lapra tartózik, hogy miért nem  jött létre a ruszin autonómia.  (zárójelben megjegyzem, hogy 1939 óta magyarok alatt a Horthy Miklós kormányzó Úr,  nagyobb önállóságot, önrendelkezést biztositott a ruszinok számára az a néhány év alatt/évre, mint a csehek, vagy mint a szovjetek, és annál inkább mint az ukránok, akik azt állitják, hogy ruszinok nincsenek is.) Az amerikai magyarok épp úgy bombázzák az amerikai kormányt, mint annak idején a ruszinok, és mint most a kanadai és az amerikai ukránok a kanadai, ill. az USA kormányt, követelve, hogy az határozottan álljon ki MINDEN fórumon mindig, mindenhol szüntelen az Ukrajna érdekében. Ugyan  így kéne cselekedni annak a sok százezer németországi, angliai  magyarnak is (ha maradt ezekben egy csepp magyarság, mert pár többlet garasért lemondtak szülőhazájukról, otthonukról, rokonaikról, barátaikról).

   A második lépés, ha ezek a MO -al határos autonóm területek létre jönnek, ahol túlnyomó többség magyar állampolgár is, természetes, hogy simán odébb tolhatja az országhatárt, ha ez szükségessé válik(eztegyenlőre csaksuttogvagondkoljuk)… Az-az fokozatosan helyre áll a történelmi igazság…

    Az emberiség úgy van beprogramozva, hogy egyetlen közösség de magán személy sem önszántából nem ad át idegennek egy centi földterületét sem. Ez a törvény érvényes az állatvilágban is. Független attól, hogy miképp szerezte meg azt a földet, foggal-körömmel ragaszkodik, a vére árán is hajlandó megvédeni. De mint ismeretes, a kivétel erősiti a szabályt, ez alól a kivétel, sajnos, a mi kormányunk, ill. „honatyáink”.

     Tehát, ha megkezdünk határváltozásokat követelni, a környező országok magyarellenes kormányai összefognak, és olyan eszeveszett magyarellenes hadjáratott inditanak, amit nem tudunk kivédeni, sem elháritani. De Európa egyetlen országának sem áll érdekében a leg csekélyebb határ revizió. Tehát, azok is ellenünk fordulnak.

     Summa summarum. Határozottan, következetesen, lépésről lépésre, szövetségeseket, támogatókat keresve, kihasználva a legkisebb nk. viszonyok változásai adta lehetőségeket. És szilárd, megrendíthetetlen hittel a történelmi igazság helyre állításában..

v. Kövér György


(NIF) Hozzászólás: Kedves György! Komolyan mondom csodállak! Le a kalappal előtted!  Ez a fáradhatatlan, végsőkig való kítartás   ez nem minden embernek adatik meg. Én aki - ebben az esetben - teljesen kívülálló vagyok minden elismerésem. A többi hasonló külhoni magyar éppen ezért köszönettel tartozna, hiszen érettük is küzdessz. Mert ez az!

/Csak annyit, hogy tudd; könnyes szemmel írom./

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások