20240416
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2017 július 08, szombat

Még meddig tűrjünk?

Szerző: v Kövér György

Mottó: egy ország csak úgy lehet sikeres, ha az t az államalapító nemzet képviselői irányítják. / - Gondolom, az érintett téma még sokáig lesz aktuális, sokakat késztet elgondolkodni, felülvizsgálni nézeteit. A közömbösséget, a belenyugvást tettek váltják fel.

MEDDIG MÉG ?
(Valóban csak a PT-t kell okolnunk?)*

Majdnem minden országban   (Magyarország kivételével) rendszeresen történtek pogromok,** ami szerintem a zsidók iránti eleszenvböl ered, és ez szinte minden népnél jelen van. A  szürkeség, a tehetetetlenség, irigyli az okost, ügyest, sikerest, kiutálja maga közül. Ilyen az emberi természet. Figyeljük meg az óvodában, az iskolában a még naiv, őszinte visszonyokat: minden csoportban akad néhány gyerek aki finomabb,  jólneveltebb, okosabb, mint a többi. Már itt is előfordul hogy támadásoknak vannak kitéve, gúnyolják, bántalmazzák őket. Ritka az az ember, aki saját magát okolja tehetetlenségéért, tehetsége hiányáért. Inkább másokban keresi saját hibáit, másokat okol.   Vannak, akik azt állítják, hogy nálunk csak azért nem rózsás a helyzet, mert idegenek irányítják országunkat, elsősorban saját érdekükben.   Ez talán részben igaz is. És, hogy ők azért jutnak hatalomra, mert összetartanak, mert segítik, mert támogatják egymást, mert, mert, mert… Arra a  kérdésre, hogy miért  engedjük a néhány ezres ránk telepedett idegen uralkodását, idáig nem sikerült érdemleges választ kapni. Azzal érvelnek, hogy így alakult történelmileg. De hát történelmünk folyamán sok embertelen igazságtalanság volt, sok idegen megszálló   (a törökök, labancok, szovjetek, fasizmus, komunizmus), amitől végeredményben megszabadultunk. AzIGAZSÁG mindig győzedelmeskedik. Csak tőlünk függ, hogy előbb vagy utóbb. Egyesek azt, hogy engedtük ránk telepedni az idegeneket, a tűrőképességünkkel, a toleranciánkkal magyarázzák. Ami szerintük a gyengeség jele. De hát ezek a tulajdonságok éppen a az erőnket, önbizalmunkat és a becsületességünket bizonyitják. Innen ered a befogadó, a segitőkészségünk. Az igazságosságunk. Éppen ezért nem számitottunk, nem is számolhattunk azzal, hogy valaha is valaki is észrevétlenűl fokozatosan visszaél bizalmunkkal.

       Gondolkozzunk csak el: Minden országot a  KIVÁLÓ  TEHETSÉGEI  (tudósai , művészei. mérnökei) teszik naggyá.  És ezek a tálentumok között nem kevés aZSIDÓ származásu. Ők is a nemzetország   hírnevét öregbítik. Hisz itt, nálunk, kaptak lehetőséget, biztos hátteret tehetségük kibontakoztatására. És mégis sok vezetőjűk magyarellenes rágalom hadjáratot indít ellenünk.  Elgondolkodott-e valaki, a ránk települt zsidóság (emigránsok(?), menekültek(?), de akkor miért is emigráltak/menekültek – de facto elárulták hazájukat,) túlnyomó többsége valami okból még a becsületes nevét is megtagadja – magyarosította, és nem csak a nevét, a nemzetiségét is. Hisz tudtom szerint nincs Zsidó Nemzeti Önkormányzat. Nem kevesükbe csak akkor ébred fel valami nemzeti érzés,és büszkén kitűzik a Dávid csillagot, ha magyarellenes tüntetésre szólítják őket, ha a MAGYAR kormányfőt, a magyar kiváló államférfiakat – pl. Horthy Miklóst kell szapulni, aki mellesleg több százezer zsidó deportálását akadályozta meg. Itt, kissé eltérve a témától, elküldeném a Zsidóság azon vezéreit könyvtárakba pótolni a hiányos műveltségüket. Egyúttal felhívnám a figyelmüket arra, hogy általában az emberek ellenségként kezelik a sértegetőit, sőt gyűlölni kezdik azokat akik a lelkükbe taposnak. És ugyancsak gyakran néhány személy megismerésével formálnak véleményt egy egész nemzetről. Azok a magas rangú Zsidó vezetők akik leereszkednek odáig, hogy merik becsmérelni azt a népet, ill. annak a népnek a Nagyjait amely őket befogadta, talán nincsenek tisztában azzal, hogy ily módon kezdik szítani az antiszemitizmust, aminek szenvedő alanyai a becsületes, tiszteletre méltó zsidó honfitársaink lehetnek. Ez valóban elgondolkodtató.

       Való igaz, hogy minden állam csak úgy lehet sikeres hosszú távon, ha, többek között,  azt  többségében az államalkotó nemzet becsűletes képviselői irányítják Más nemzetiség  képviselőinél aligha számíthatunk a magyar nemzeti szellem válallására…de a sok magyar megélhetési politikusoktól sem. Vagyis meghatározó kulcspozícióba elsősorbannemzeti felelősséggel rendelkező MAGYAR személyeket kell állítanunk. Olyanokat, akik önfeláldozó bátorsággal   állnának a nemzetünk szolgálatában. Ez elv alapján vezette ki minimális vesztességgel  országunkat vas kézzel Horthy Miklós és nemzeti szak-kormánya a múlt század 20-as éveinek végén a világot sújtó válságból…

       Gondolom, ma is van közöttünk sok kiváló magyar koponya. Tőlük várunk választ a sok hogyan kérdésre , és reális konkrét cselekvési programot... Megérett az idő   új államigazgatási forma kidolgozására, vagyis gyökeres átható reformok megkezdésére.                                         

v. Kövér György

summa-sumarum: Tisztelt Zsidó honfitársaim! Ti emmigráltatok/menekűltetek/áttelepűltetek (nem számit, hogy honnan s mikor) a MAGYAROK  ORSZÁGÁBA, nem vagytok tőlünk se jobbak, se rosszabak, annál inkább nem vagytok kiváltságosak sem. Tehát kötelességetek alkalmazkodni mihozzánk, a mi kulturánkhoz, sajátos nemzetünk mentalitásához, tiszteletben tartani történelmünket és támogatni törekvéseinket. Azokat, akik képtelenek ezt megérteni és megfelelni az elvárásainknak, aligha fogjuk lebeszélni visszatérésükről az Őshazájukba, az elődeik szülőföldjére – Izraelbe... (K.Gy.)


* PT = ránk telepűlt Párhuzamos Társadalom.
** pogrom(orosz) = rablásokkal és gyilkosságokkal együtt járó zsidóüldözé

 

Hozzászólás  

#2 Miért?Horváth Ferenc 2017-07-17 15:36
Kedves cikkíró?

Miért írja nagy kezdőbetűvel a "zsidó"-t? Semmi értelme a tiszteletnek és még a magyar helyesírásnak is ellentmond!
#1 A PÍR ŐSid Kiss László 2017-07-09 08:18
A PÍR ŐS

A fekete nem tud elpirulni, se a vörös se a sárga csak a fehér arc és semmi más!
Ez a pír az ős, az első nem más, az emberi, a szám mondja el neked a pír titkát!

Lehet erős, lehet édes, ha piros lesz, de látom a vöröset, a veszélyt mely a vért hozza el!
Magját hiába ülteted, nem hoz újból termést neked, Imre paradicsomában viszont igen!

postaimre.magyarnemzetikormany.com/news.php?readmore=1805Paprikás hangulatában, törékeny feleségével, kik boldogan mosolyogva néznek rám,
Szinte mondják, szeretjük e természetet, fólia sátor alatt, kizárva az ártók sugárzását!

A csípős legyőzi e sugarakat, emlékeztet belemaródva, mert nem édes se nem erős a létben!
A lét mely csíp, mert ős – izzó lávaként tűzpirosán éget időt nem ismerve végtelen sávokban!

Keresd a sávot a hullámot a pillanatban, mely örök az örököletlen kihűlt állapotban keményen!
Légy kemény, szakítsd, szét a csípet az őst, hogy tudd kezelni a pírt az őst, itt a földön!

Nem baj, ha nem érted a pír és az ős üzenetét, nem is kell, mert érezni fogod, ha megéget!
Sokunkat megégetett, mint téged, és tudjuk értjük, érezzük sugaruk ártó jelenét, bírjuk!

Bírjuk, tűrjük, de nem belenyugvó módon, mert mondjuk, írjuk terjesszük a valót!
Ma 2016, november 1.e van mindenszenteknapja, ami a régibe nyúlik vissza!

Szeretteinkre emlékezünk, édesanyánk – édesapánk, és annak szüleire visszamenve!
Olvasom Hegel szomorú sorait, a feladást mely nem tükrözi a létben mindenki feladatát!
Hegel 116. szösszenete: motivált – ösztönzött:
hungarianrealnews.com/news.php?readmore=447#commentsMert úgy volt az hajdanán, hogy aki szülte az védte magzatát oroszlán dühével!
Ebben segített neki párja, élete kiválasztottja, aki ezzel megörvendeztette!

Örömük közös e páratlan elkorcsosult emberi világban, mert tisztán maradtak!
Maradásuk, fajuk őrzése, szaporodása, záloga a hófehéren a pír, pirongatásának!

kolozsvaros.com/.../...


Nincs foganatja, pirongatásaimnak, gerry, bivaly, stb-ek erős csípős és nem édességének!
Mert az a baj, ami nálam is a baj, tudálékosan írom mindig soraimat, ami rosszra fordul!

Pedig ha tudná, csak egyet követhet, mert mindig egy vezetett, a több széthúzást eredményez!
Kezdetektől így volt, csak emlékezz, a 12- fő erős mag, aki az egyet okította számmal!

Mai időkben is így ment mindig volt egy hamis-vezető, akár vallási akár politikai!
Nélkülözte az eredetit, mert azt képzelte, hogy ő az atyaúristen, azt tehet amit akar!

Nem – Nem – teheted ember, az eredetbe és annak természetes fejlődésébe soha!
Mert tudd akkor véged, és kezdheted újból földi életed, immár hatodszorra!

Soha nincs vége – folytatni fogom, más néven!

Kelt: Bázakerettye, 2016-11-02
Id. Kiss László
Ui. postaoldalra még nem írhatok, ezért ide teszem, ha megengeditek – nov. 8 –ott jelentkezem ott vele!

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások