20220529
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2021 december 20, hétfő

"Így hát marad Délvidék, ott és úgy ahogy van!"

Szerző: Pataky Zoltán

Miközben a pandémia újra izmosodik, jön a negyedik hullám, (?!), Délvidéken megszakítás nélkül verik a Magyarokat, most már nem fizikailag, hanem kommunista tisztogatási módszerekkel!

Délvidék ma

Nem mondható, hogy csak Délvidéken vannak árulók, hanem az egész Kárpát-medencében! Olyan ez mint egy alattomos, alulról jövő cunami. A VMSZ, a Vajdasági Magyarok szövetsége, egy, a megmaradt Magyarságot romboló, tudatosan torzító, a Szerb Haladó Párt, vazallusa.

A párt sikeresen halad a Magyarság elfojtásának munkájában, karöltve a Pásztor István által ellenőrzött és irányított, VMSZ megszervezett árulásával!

Tudjuk, hogy a pártnak az élén Pásztor István áll, akit legkésőbb akkor ismerhettünk meg amikor, Budapesten egy nő, nevét sajnos nem jegyeztem meg, le ordibálta, árulónak nevezte, mellesleg, jogosan, és leköpte. Bíróság elé került! Gratulálunk Viktor! Pedig a „lelkem” csak látogatóban volt a Magyar parlamentben, úgyis mint Orbán Viktor, kebel barátja! Nos ennek a gerinctelen gazembernek és pártjának legújabb tettéről, tetteiről, ma újabb bizonyítékkal szolgálhatok, köszönve a Magyar Megmaradásért oldalain megjelent, egyik írásának. A14. forrás a Délhírből van.

Mielőtt elemeznénk, ki kell hangsúlyoznom, a könnyebb megértés kedvéért, hogy én személy szerint azért foglalkozom Délvidékkel, mert ott, vagyis Szabadkán születtem. Ki kell azt is emelnem, hogy tudom azt, hogy nemcsak Délvidéken vannak Nemzet testvéreim szorongatott helyzetben, hanem valamennyi elrabolt, leszakított területeinken is! Jöjjön is az idézet, aztán elemezzünk:

„Mire kényszeríti a Szerb Haladó Párt a magyar óvónőket (is)14 Délvidéken? Miért hallgat a VMSZ? Megbízható információ forrásaink szerint két délvidéki város iskoláskor előtti intézményeiben a magyar óvónők súlyos zsarolásnak, gátlástalan politikai indíttatású nyomásnak vannak kitéve.
Miért hallgat a VMSZ?

Aligha kétséges, hogy más délvidéki városokban és településeken is hasonló a helyzet, hiszen már jó ideje dübörög a “puha” diktatúra. Cseppet sem véletlen, hogy a haladó-szocialista-VMSZ-es rezsim által elfogadott embertelen munka törvény értelmében a magáncégek, a közvállalatok és az állami intézmények egyaránt akár két évig is ideiglenes alkalmazotti státuszba “fagyaszthatják” az embereket.”

Elkerülhetetlenek a kérdések, hogy mennyire hatásos az anyaország vezető, és hatalmon lévő pártjainak a segítsége, és mi lehet valójában a szándék mögött, vagyis, mi van a két ország közötti egyezményben, ami a megmaradt Magyarságot illeti, az eredményekről nem is beszélve. Ismétlem, valamennyi leszakított területekben élő, Magyarral. Folyassuk:

„Ez ugyanis azt jelenti, hogy a gazdaságilag (is) teljesen lezüllött társadalomban, az egzisztenciális bizonytalanság közepette a munkáltatók két éven át sakkban tarthatják és kihasználhatják aljas politikai és egyéb céljaikra a kiszolgáltatott dolgozóikat.
Sajnos ez a sors a délvidéki magyar óvónőket sem kerülte el.
Különösen bosszantó és vérlázító, hogy azokban az iskoláskor előtti intézményekben, ahol az igazgatók a haladó párt szolgái, a magyar óvónőket is arra kötelezik, hogy írják alá a belépési nyilatkozatot. És ez nem elég.
Elvárják tőlük, hogy részt vegyenek a párt megmozdulásain, valamint persze azt is, hogy a választások során legalább tíz biztos szavazót vigyenek az urnák elé, ha meg akarják tartani az állásukat.”

Tartsunk egy pillanatnyi szünetet és bontsuk fel az előbbi sorokat, hozzuk felszínre a mostani helyzet valós képét. Pásztor István a VMSZ vezetője, magas ívben tesz, a Délvidéken még létező, ma már csak kisebbségben alig-alig élő Magyarok, sorsára! Nem érdeke, hogy javítson helyzetükön, de annál inkább érdeke az, hogy megfeleljen a Szerb vezető pártnak, a Szerb vezetőségnek! Politikailag lassan de biztosan árt, ahol csak tud, miközben, lévén lelkiismerete nincs, van bőr a képén hangzatos kijelentésekkel arról beszélni, a Kossuth rádióban is, hogy milyen nagyszerű, milyen jó és előnyös a VMSZ tevékenysége a Magyarok érdekében! A következő idézetben pedig, halkan jegyzem meg, vannak még kevesek, sajnos csak kevesek, akik még gondolkodnak és reagálnak! Tessék:

„Az óvónők egy része a közelmúltban ezt elutasította 14 pontot és önként távozott a munkahelyéről, a többiek pedig úgy ítélték meg, nincs más választásuk, mint elviselni ezt a megaláztatást.”

Ezzel Pásztorék elérték azt is, hogy már az óvodáskorúak meg érezhessék, szüleikkel együtt, hogy milyen a saját szülőföldjükön hátrányos helyzetben lenni. Azok a gyermekek vajon, hogyan és hol indulhatnának el egy úton amely anyanyelvük szeretetét, kultúráját, idejekorán megismerhessék! De, Pásztoréknak nem is ez a célja! A cél a gyermekeket, minél hamarább, idejekorán „integrálni” beolvasztani!”

„Vajon a VMSZ miért nem reagál, miért nem tesz semmit legalább az ilyen gyomorforgató esetekben, amikor egy szerb párt (legyen az akár a VMSZ koalíciós partnere is) magyar munkavállalókat tapos földbe? – tehetné fel a kérdést a naiv és jóhiszemű olvasó.

Nos, a VMSZ “lekoppintotta” a haladók módszerét.

A VMSZ-es káderek által vezetett egyes cégekben és intézményekben szintén követelmény a betagosodás (a VMSZ-be), az aláírásgyűjtés és a biztos szavazók “besöprése”. Mégis akad egy “apró” különbség: a VMSZ-es fejesek ezt csak az ott dolgozó magyarokkal merik megtenni. A szerbekkel nem?

A haladó vezetésű intézményekben dolgozó délvidéki magyarok pedig ezt a nagy szerb pártot kénytelenek kiszolgálni, ha meg akarják tartani az állásukat. Mint az említett óvó nénik esetében.

Ez tehát a délvidéki magyar tragédia újabb sötét, nyomasztó felvonása…
Forrás: Délhír „
Napnál világosabban kiolvasható, hogy mi a helyzet Délvidéken. Kérdéseim pedig vannak, mert nem lehetünk nyugodtak a velünk szemben folyó népirtás tudatában! A legfontosabb kérdésként, válaszolja meg valaki, honnan van, mert nem véletlen a sok hasonlat, az egész Kárpát-medencében élő Nemzettestvéreinkkel szembeni irtóhadjáratban. 

Tény, hogy fogyunk, de rohamosan! Vérfagyasztó az anyaországi politikai helyzet is, mert, egyrészt a hangzatos intézkedések, politikai szlogenekbe csomagolt csepegő pénzforrások, nemhogy nem enyhítik a Délvidéki Magyarok helyzetét, hanem csodálatos képen a pénzeket a régi-új Uraink használják fel a maguk gazdaságának fejlesztésére! Közben mit hallhatunk állandóan? Azt, hogy a Szerb–magyar barátság sohasem volt ilyen jó mint manapság!

Cion-cinizmus, s aki ebben kételkedik, vegye csak példának azt a tényt, hogy a Kossuth (!) rádió szerint, örömhír az, hogy hamarosan ötven (50!) zsinagógával több lesz az Anyaország területén, mert ugyebár, annyira demokratikus és toleráns a FIDESZ-KDNP tandem, hogy a szegény zsidóságot, előnyben részesíti minden Magyar érdekkel szemben, miközben naponta szállnak le az új telepesek Budapesten, a repülőgépek pedig üresen röppennek vissza, Tel-Avivba!

Ezek, és más háttéri események azok amelyek, tulajdonképpen, nem a javunkra vannak, sőt ellenünk, Magyarok ellen lettek bevetve, egyetlen céllal, „Ugros eliminandos esse”! Vagyis, elég ha ránézünk a térképre, Kárpát-medence térképére. A Nemzet, fel lett darabolva. Erdély, Kárpátalja, Délvidék, Felvidék, ma már olyan helyzetben vannak, hogy valamennyi területen, rohamosan fogyóban vagyunk mi, Magyarok! Szlovéniában, de az Őrvidéken sem más a helyzet, Horvátországnak pedig nincs ideje a kisebbségben élő Magyarsággal, foglalkozni. A probléma, megoldva! Mintha köztünk Magyarok között elterjedt volna a vakság és süketség kórokozója, lebénultan várunk a nagy szellemi megoldásra, vagy talán a fehér szarvasra, amely állítólag, újonnan megjelent Pilisben!

A pápa volt oly „kegyes” és meglátogatott bennünket. Láthattuk, hogy a Szépművészeti múzeumban a fogadáson kik voltak azok, akikkel hangsúlyozottan jó, testvéri, kötelezett viszonyt nyilvánított ki. A Pápa, ha az, nem szalasztotta el, gusztustalan politikai humor érzékének bemutatását, amikor nyelvünkön élezte korántsem keresztény nyelvét.

Vendégfogadóként, a Magyar fogadóbizottság meg nem szégyellte magát, vele vigyorgott, hisz ez belefért abba amit a vendég jogainak nevezhetnénk! Idézet:
“This is the moment at Budapest Airport when the Pope makes his favourite ?? Hungarian joke with me: "Why will we speak Hungarian in heaven? Because it takes an eternity to learn it!"
Hence me laughing my head off. pic.twitter.com/1rmSKiXgYJ”

A kép alatt ez áll: ⇒
„Ez az a pillanat a budapesti reptéren, amikor a pápa elsütötte a kedvenc magyar viccét nekem: »Miért fogunk magyarul beszélni a Mennyben? Mert egy örökkévalóságig tart megtanulni!«  Tehát ezért röhögöm halálra magam.”

Röhögj, röhögj „szent Atya”! Remélhetőleg belerokkansz a röhögésed által vetett hullámokba! Egy pillanatra sem változott meg ennek a sátánfajzatnak a hozzáállása a Magyar Nemzethez! Csíksomlyón is kimutatta foga fehérjét amikor a mise alatt felállt és hátat fordított, nem beszélve arról, hogy a kínálkozó alkalmat, történelmi alkalmat, nem használta ki arra, hogy például egy pár, keresetlen szóval elmarasztalja a Románok még ma is tartó soviniszta magatartását a Magyarok ellen Erdélyben!

Térjünk még egy pillanatra vissza Délvidékre.

Ma már nemcsak Orbán Viktor kormánya szorgalmazza Szerbia EU-ba való belépését, hanem a leköszönő Német kancellár, Angela Merkel is! Még egy hasonlóság, még egy lehetőség.

Kárpátalját a valamikori Antal kormány gyorsan cserben hagyta, holott amikor a Szovjet birodalom széthullott, felajánlották nekünk a visszacsatolás lehetőségét. Másodszor akkor lett és van most is minden alkalom eldobva, most már az Orbán kormány részéről.

Miről is van szó?

Arról, hogy csak akkor kellene támogatni az Ukrán felvételt az EU-ba ha visszaadják Kárpátalját, legrosszabb esetben autonómiát kellene nekik a Magyarság számára biztosítani. Ugyanez a helyzet Délvidékkel is! Akkor kell támogatni Szerbia EU-ba való belépését ha visszaadják Délvidéket, legrosszabb esetben adják meg Délvidék autonómiáját!

Azt pedig, hogy sajnos ez nem lesz, mi sem bizonyítja jobban mint a Magyar államnak nevezett KFT, New Yorkban is bejegyzett működésének feltételeiről szóló lefektetett ”nemzetközi” szerződés. Kényszer szerződés! Így hát marad Délvidék, ott és úgy ahogy van!

Pataky Zoltán

A kiemelések és a külalak a mm szerkesztőtől.

Megnyitva 339 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások