20240224
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2023 november 28, kedd

A kormányhoz való valódi viszonyunk

Szerző: Ismeretlen

A bolygó lakóinak az elbutítása, megtévesztése olyan méreteket öltött, hogy sokan már nem csak, hogy nem vágyják a tudást, hanem egyenesen idegesíti őket. Jelen állapotunk a tudás és a cselekedet hiányának az eredménye.

maszk3 fő oka van annak, hogy a kormánynak álcázott hatalmi összeesküvés jogszerűen fenntarthatja az irányítást:

1. A hozzá nem értés.
2. A bizalom megszegése.
3. A kormányzat összes többi "polgárának" hallgatólagos beleegyezése a hatalmukba.

Az emberek és a kormányzat viszonyát világszerte nagyon félreértik. A legtöbb ember azt hiszi, hogy a polgárok a kormány szolgái, hogy ők vannak a csúcson, a polgárok a legalján. De a kormányzat most és mindig is egy bizalmi kapcsolat volt, ahol az emberek állnak a kormányzat felett.

Alaptörvény B) cikk (4) A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.

Bár sokan azt állítják, hogy ezek a törvények "kamu" és irrelevánsak, az nem veszi figyelembe a teljes igazságot, amelyet röviden megpróbálok elmagyarázni. Jogi/legális rendszerünk alapja a természetjog és a szabad akarat szerinti beleegyezés. Amíg a beleegyezés megtörténik, addig az összhangban van a természeti törvényekkel. A beleegyezés megadása után hozott "szabályok" (jogi kódexek és jogszabályok) tartalmazzák a legtöbb tévedést.

A természetjogból eredő beleegyezéssel lépünk át az emberi törvényeknek való megfelelésbe és alávetettségbe, akár hallgatólagosan, akár kifejezetten történik a beleegyezés.

A bizalmi megállapodás vagy szerződés a modern társadalom találmányának tűnik, de valójában a természeti világ egyik alapelve, és mindig is létezett. Amikor két vagy több szabad akaratú lény kapcsolatba akar lépni egymással, akkor ezt megállapodások segítségével teszik, és ha magát az életet elemezzük, láthatjuk, hogy a kölcsönhatás minden szintjén mindig egyetértés működik.

A szabad akarat ebben az értelemben MINDIG tiszteletben van tartva, de mivel előfordulhat, hogy valaki nem érti, hogy mibe egyezik bele (ismeretek hiányában), előfordulhat, hogy a múltban beleegyezik valamibe, amiről később kiderül, hogy becstelen... A lényeg az, hogy minden hatalom és tekintély tulajdonképpen a kormányozandó emberek közötti megállapodás. Ezért minden kormány, legyen az Monarchia, Demokrácia vagy Köztársaság, egy bizalmi megállapodás, egy Korporáció.

A valóságnak ezt az aspektusát a leendő vezetők mélyen megértik, és tudják, hogy az egyik embernek a másik felett gyakorolt hatalma illuzórikus. Valaki állíthatja, hogy a polgárok ura, de általában kényszerítést, erőszakkal való fenyegetést kell alkalmaznia ahhoz, hogy kikényszerítse a polgárok beleegyezését; pénzbírságok, börtönbüntetés, szankciók stb.

Ez egy kulcsfontosságú pont, amit meg kell értenünk, és bár sokan szeretnék azt hinni, hogy teljesen a magántőke áldozatai a polgárok, az igazság az, hogy a saját inkompetenciájuk és a cselekvés hiánya adja meg nekik a polgárok beleegyezését.

A kormányzat összes többi " polgárának" hallgatólagos beleegyezése:
Ez az a lényeges pont, amelyet a legtöbben nem vesznek észre. A kormány a nép megbízottja, azt kell tennie, amit a nép mond, pontosabban, ha azt állítják, hogy a nép akar valamit, és a nép nem mond mást, akkor a kormánynak van egy, a nép által kiadott MANDÁTUM, amely a nép beleegyezésével történő hallgatásának eredménye. Más szóval, ha a kormány azt állítja, hogy a nép rabszolgasorba akarja vetni magát, és a nép nem mond mást, akkor a tétlenségével beleegyezik. Ezt nevezik hallgatólagos beleegyezésnek.

Szó szerint engedélyt kaptak mindarra, ami a földön történik. Igaz, hogy nem voltunk tudatában a vagyonkezelők által elkövetett, mindenre kiterjedő megtévesztésnek, de az, hogy képtelenek az emberek észrevenni a csalást, bizonyítja a emberek inkompetenciáját.

A megoldás erre egyszerű, mégis hosszú ideig tartó cselekvés. Mielőtt megoldanánk a problémát, meg kell szereznünk a tudást arról, hogy mi is az, hogyan alakult ki a bizalmi kapcsolat, és hol romlott el.

Ez az ami a világ minden emberét egy közös ügy, az igazi szabadság jegyében egyesíti. Még ha el is végezzük a munkát, hogy képezzük magunkat, és aztán bebizonyítjuk hozzáértésünket azzal, hogy e tudáson belül cselekszünk a személyes életünkben, akkor is egy egész világnyi hozzá nem értő és készséges rabszolgával kell szembenéznünk.

Mivel tudatlanságukkal és tétlenségükkel felhatalmazást adtak a kormányoknak a rabszolgaság és zsarnokság folytatására, nem lehetünk a szabadság szigetei a kalózkodás tengerében. Ne feledjük, hogy megbízatásukat megtévesztéssel és tudatlansággal tartják fenn - megtévesztik az embereket, hogy megadják a kormányzatnak az "uralkodás jogát".

Egyszerűen fogalmazva, az egész probléma, teljes terjedelmében és hatásában, a Földön lévő összes intelligens életet érinti, mivel minden egyes lény hozzájárul a jelenlegi állapothoz.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások